Flytta – flytta inte… var den stora frågan

Ok, nu vet vi hur omgivningen (platt ängslandskap med al och björk) såg ut i Lörby – eller Lofwerby, rättare sagt – för 200-år sedan, frågan är då hur byborna bodde…

Boendet skiljde sig en hel del från idag. Man bodde i små – mycket små – färglösa (?) trähus, där mer än en eldstad var lyx… likaså var en källare under huset.

534331_473927602636331_1352696461_nlörby4 ”På denna tomt – Lörby 4 – fick det plats två gårdar med hus, längor och tobakshage…”

Dagens trädgårdar och tydliga tomtgränser fanns knappast… visst, det fanns de som hade stängslat in några frukträd, men framförallt skyddades tobaksodlingarna med staket eller tillomed stenmurar. Att odla tobak var nämligen ett lätt sätt att få in pengar till skatten… men det var knappast dagens färgsprakande sorter som odlades, utan sannolikt en ful giftig sak under namnet Virginiatobak ”Nicotiana tabacum L”, som användes för att framställa tobaksprodukter.
Dessa plantor odlades i hagar, bakom staket / murar och frågan är vilket man var mest rädd om; plantorna eller boskapen… för Virginitobabak är en mycket giftig (dödskalle-märkt!) växt. Var man sedan sålde tobaksskörden hade varit intressant att veta…

Tanken med Enskiftet var att bönderna skulle få en stor åker var… istället för mängder av små åkerlappar. Den tanken var det väl inget större fel på, men ”det” krävdes dessutom att brukaren skulle bo på sin ”nya” åker, vilket innebar att många av byborna fick flytta sina gårdar…

Alla skulle dock ha en åker i Måsen för att kunna ta upp torv till att elda med.
Att det brinner i torvrik jord även i det fria är ett känt fenomen. Dessa torvbränder under mark är svårsläkta, och kan pyra i veckovis. Det har brunnit i Lörby mosse ett antal gånger… bla på 1980-talet. Då såg det inte så farligt ut, tyckte jag… mest kusligt att se rök/ånga sippra upp mellan björkarnas rötter. Men var jag hört brann det ordentligt där på 1920-1930-talet. Då använde man hästar vid släckningsarbetet… vilket slutade illa.

hästMarken hade blivit underminerad, vilket gjorde att ett ekipage gick igenom jordskopan och blev där…

Alla skulle likaså ha tillgång till salthavet (dvs Kladden och Djupekås). I Kladden och Nyhaven fanns då mest ängmark, vilket idag är ersatt med odlingsbar mark. Andelen i Djupekås var inte stort mer än en tomt…

———————————————————————————————————–

—– ¤ —– Tomtbeskrifning till Lörby by 1814 —– ¤ —–

 • No 1. Ett mantal krono Skatte förmedlat till 3/4 äges och bebos af Bönderna Nils Jeppsson och Ola Olsson till hälften hvardera, den forstnemde eller Nils Jeppsson har nog rymlig Tomt åbyggnader av Träd i brukbart stånd, 2ne murvärck eller Eldstäder, ingen Trädgård eller trädplantering; Den andre åboen Ola Olsson har lika beskaffade åbyggnader, Tomten lika med föreståendes åboes tomt, 1 Eldstad, och en liten källare under åbyggnaderna, inga Truktträd eller trädplantering.                                      Båtmansnamn: Vänlig…
 • No 2. 7/8 mantal krono Skatte förmedlat till 2/3. äges och Bebos av Bönderna Anders Larsson, Masse och Sven Jönssöner. Anders Larsson för ?/3  har åbyggnader av träd goda och behållna, rymlig tomt, 2ne Eldstäder, källare under husen, med Stenmur infredad 2ne hagar med 9 äple- 7 päron- 2 plommonträd. Masse Jönsson och Sven Jönsson äger ?/6 hvardera, har åbyggnader tillsammans som består av träd, goda och behållna, Tomten behövligt stor, källare under husen, 1 Eldstad, med stenmur instängd. 7 päron- och 1 äpleträd.
  Båtmansnamn: Loberg…
 • No 3. Ett mantal kronoskatte förmedlat till 2/3 äges af Nemdemannen Nils Jönsson och Pehr Pehrsson, till hälften vardera; Nils Jönsson har åbyggnader af träd goda och behållna, Stor och rymlig Tomt, källare under husen 2ne Eldstäder, ingen trädgård eller trädplantering, genom förrättas storskiftesdelning är detta hemmande del utbruten och vid Södra gränsen af Byens ägovälde sammandragen, Pehr Pehrsson har åbyggnader af träd Ny och behållen Tomten med utrymme, 1 Eldstad, särskilt murad med gråsten En källare ofvan jord, ingen Trädgård eller trädplantering. Västraskog???                                                                                                           Båtmansnamn: Broberg (tidigare Kempe / Slagkämpe)
 • No 4. 5/8 mantal kronoskatte förmedlat till ?/8 äges av bonden Lars Persson och Secreteraren? Nils Knutsson till hälften vardera. Lars Persson har åbyggnader af träd, inhusen goda uthusen sämre Tomten trång, 1 Eldstad, ingen källare, med staqet infredat 2ne äppelträd. Secter Knutsson åbyggnader av träd i någorlunda stånd, 1 Eldstad, tomten trång, ingen källare eller Trädplantering, med Stenmur infredad Tobakshage. SEKTER KNUTSSON MÅSTE FLYTTA…
  Båtmansnamn: Hjälmqvist (tdigare Härlöf / Kruse)…
 • No 5. 5/8 mantal krono Skatte förmedladt till ?/? äges av Sven Mattson 3/8del och Nils Persson från Hosaby 3/8del, Sven Mattsson har åbyggnader av af träd, inhusen goda, uthusen sämre, Tomten rymlig, källare under husen, 1 Eldstad, 1 äpla talling? utan? Tomten; Nils Persson äger på detta  ställe inga åbyggnader eller trädplantering. MÅSTEFLYTTA…
  Båtmansnamn: Oförtruten…
 • No 6. 5/8del mantal Kronoskatt förmedlat till … äges och bebos af Jöns Mattsson och Hindrik Mattsson till hälften hvardera; Jöns Mattsson har åbyggnader av af träd i någerlunda stånd, Tomten rymlig, källare under husen, 2ne Eldstäder, ingen trädgård men vid husen 1 päronträd; Hindrik Mattsson har åbyggnader af träd, goda, Tomten rymlig, källare under husen, 2ne Eldstäder, med trädstängsel infredat 3 päron- och 1 äpleträd.                                                                                                                               Båtmasnamn: Kiepp…
 • No 7. 3/8dels mantal UtsocknesFrälse förmedlat från 2/3 äges af Svea Rikets ….. m:m högvälborna Grefve C:A Trolle Wachtmeisters efterlemnade Enke Fru Högvälborna Grevinnan Maria Lovisa Ulrika Trolle Wachtmeyster född Grevinnan Sparre, och bebos af Bönderna Pehr Larsson och Pehr Andersson till hälften hvardera. Pehr Larsson har åbyggnader  i gott stånd, tomten rymlig källare under husen, 2ne Eldstäder, ingen trädgård eller Trädplantering, men stenmur inhängd Tobackshage. Pehr Anderssons åbyggnader ärträd i gott stånd, Tomten rymlig, källare under husen, 1 Eldstad, med stenmur inhängd 3 äple-, 2 päron- och 11 plommonträd. BÅDA MÅSTE FLYTTA…
 • No 8. ½ mantal krono Skatte förmedlat till 3/8 del äges och bebos af Bönderna Nils Pehrsson och Hindrik Jönsson till hälften hvardera; Nils Pehrsson har sämre åbyggnader af träd, källare under husen, Tomten behövfligt stor, 2 Eldstäder, med stenmur infredade 10 plommonträd. Hindrik Jönsson har åbyggnader af samma beskaffenhet som … förestående åbon, tymlig tomt, liten källare under husen och en Dito något större med gråsten murad ofan jord, 1 Eldsta, med sten och träd infredade 2 äple-, 1 päronträd, samt flere Stikelbärsbuskar. BÅDA MÅSTE FLYTTA (men frågan är om Nils Persson genomförde flytten)…
  Båtnamsnamn: Flink…
 • No 9. 2/3dels mantal krono Skatte förmedlat till 3/4 äges och bebos af Pehr Bengtsson, ar åbyggnader af träd till större delen ny och behållen, Tomten rymlig, ingen källare, 1 Eldstad, 1 plommonträd utmed huset. MÅSTE FLYTTA…
  Båtmansnamn: Luntstock…
 • No 10. 2/3dels mantal krono Skatte förmedlat till ½ äges och bebos af Pehr Gummesson och Nils Svensson till hälften hvardera; Pehr Gummesson har åbyggnader af Träd, Inhusen nya och behållna, uthusen gamla och små, behöfvelig, Tomt, sämre eller oduglig källare under husen, 1 Eldstad, inga fruktträd eller trädgård. Nils Svensson har åbyggnader af träd, goda och behållna, Tomten rymlig, ingen källare 2ne Eldstäder, inom träd och stengärdsgård 1 plommon- och 1 päronträd, samt med sten mur inhänge Tobakstomten.
  Båtmansnamn: Löfman (tidigare Alvarsam)…
 • No 11. 7/24 mantal krono Skatte förmedlat till ?/4 äges och Bebos af Bönderna Lars Nilsson och Pehr Nilsson till hälften hvardera; Lars Nilsson har Åbyggnader af träd, gamla och små, Tomten trång, Källare under husen, 1 Eldstad, med stenmur instänge 4 päron- och 1 äpleträd. Per Nilsson har åbyggnader af träd, inhusen nya och behållna, uthasen gamla och små, Trång tomt, ingen källare, 1 Eldstad, inga fruktträd eller Trädplantering, med stenmur instängd Tobakshage. BÅDA MÅSTE FLYTTA… Båtmansnamn: Luntstock…
 • No 12. 5/8 dels mantal krono Skatte förmedlat till ?/2 äges och bebos af Bönderna Ola Mattsson och Anders Johnesson till hälften vardera. Ola Mattsson har åbyggnader af träd gammal, Tomten behöfveligt stor, ingen källare, 1 Eldstad, med träd och sten infredad 12 päron- 1 äple- och 4 plommonträd; Anders Johnsson har bättre åbyggnader af träd, Större tomt, ingen källare, med Stenmur instängt 9 päron- och 16 plommonträd, En Eldstad.                                                                                      Båtmansnamn: Löfberg (tidigare Bång)…
 • No 13. 3/4 mantal krono Skatte förmedlat till 2/3. 2/3 äges och bebos af Bönderna Jöns Nilsson, Såne Andersson, Ola Månsson och Pehr Rassmusson till fjerdedelen hvardera. Jöns Nilsson har åbyggnader af träd i någorlunda stånd, Tomten trång, källare under husen, 1 Eldstad, med Sten och Trädstängsel infredat 4 äple- 2 päron- och 2 plommonträd. Såne Andersson har åbyggnader af träd Inhusen nya uthusen  äldre men goda Tomten trång, ingen källare, 1 Eldstad, ingen trädgård eller trädplantering. Ola Månsson har åbyggnader af träd i brukbart stånd, Tomten trång med gråsten murad källare ofvan jord, 1 Eldstad med stenmur instängde några små plommon tellningar. Pehr Rassmusson har åbyggnader af träd i brukbart stånd, Tomten trång, 1 Eldstad ingen källare eller frugträd.                                               Båtmansnamn: Klubba (tidigare Knubba)…
 • No 14. 5/8 mantal kronoskatte förmedlat till ?/2 äges af hof R…Rådet Herr S:? Trägårdh och bonden Ola Nilsson till hälften hvardera; HåfRättsRådet Trägårdh har åbyggnader af träd, goda och behållna Tomten rymlig, 3 Eldstäder, källare under husen 2ne äple- 5 päron- och 9 plommonträd; Ola Nilsson har åbyggnader af träd, god och behållen, Tomten rymlig, källare under husen, inga frugträn; detta nummer har tillsammans inhängt Tobaks Tomten med stenmur. BÅDA MÅSTE FLYTTA… Båtmansnamn: Ruta (tidigare Rut)…
 • No 15. 5/8 mantal krono Skatte förmedlat till 1/2 äges af Måns Olsson från Mjällby 2/8 och Sven Johnsson 3/8; Måns Olsson har icke fler åbyggnader till detta no än ?/2 parten af en gammal förfallen ………  ………  hvaruti Sven Jonsson har andra hälfpten och ….. dess öfriga åbyggnader af träd i brukbart stånd Tomten rymlig, källare under husen, 2 Eldstäder inga frugträd eller trädplanteringar. SVEN JOHNSSON MÅSTE FLYTTA (OCH MÅNS OLSSONS GÅRD LÅG REDAN BREVID KYRKAN I MJÄLLBY)…
  Båtmansnamn: Qvick…
 • No 16. helt mantal utsockne frälse oförmedlat tillhör samma höga ägare som för No 7 förut finnes ….  …. og behos af Bönderna Ola Gisslasson og Håkan Håkansson till hälften hvardera, Ola Gisslarsson har åbyggnader af träd i brukbart stånd Tomten rymlig källare under husen, 1 Eldstad inga frugträd; Håkan Håkansson har lika med förestående åboene.
 • No 17. mantal Krono Skatte förmedlat till och äges af Nemdemannen Nils Johnsson och bonden Anders Larsson till hälften hvardera, Nemdemannen Nils Johnsson har för denna hemmansdel vid Storskiftesdelningen bekommit sammandragne ägor med dess andel uti: No 3 och således samma åbyggnader. Anders Larsson har åbyggnader af träd i gott stånd Tomten behövligt stor, 2ne källare under husen 1 Eldstad, med stenmur instängt 2 äpleträd.                                                                                                        Båtmansnamn: Lo (tidigare Kimback)…
 • No 18. 5/8 mantal kron Skatte förmedlat till ?/2 äges och bebos af Jöns Pehrsson ?/4. Anders och Sven Eskil Jöns ?/8 hvardera; Jöns Pehrsson har åbyggnader af träd god och behållen, Tomten trång, 2ne källare, 3 Eldstäder inga frugträd; Anders Eskilsson: Goda inhus sämre uthus alla av träd, Tomten trång, 2 Eldstäder 1 källare inga frugträd; Sven Eskilssonlika med nest förestående åboe. Hela Nummret har tillsammans instängt Tobakstomt med stenmur. MÅSTE FLYTTA…
  Båtmansnamn: Fyrkula…
 • Nr 19. 3/4 mantal krono Skatte förmedlat till 5/8. äges af Nemdemannen Nils Jönsson, 3/8 del och Bengt Svensson ?/4. Nemdemannen Nils Johnsson har till denna hemmandel inga åbyggnader der utan brukar detta under dels förut ………….. delar uti No 3 och No 17. Bengt Svensson har dåliga åbyggnader af träd Tomten rymlig, 1 Eldstad, ingen källare eller frugträd. MÅSTE FLYTTA…                            Båtmansnamn:Löfberg (tidigare Pull)… Löfberg
 • Nr 20. 2/3 mantal krono Skatte förmedlat till ?/2 äges af Pehr Jönsson och Pehr Larsson till hälften hvardera. Pehr Jönsson har åbyggnader af träd ny och behållen Tomten trång 1 Eldstad, inga frugträd. Pehr Larsson har ensamt Ladgårdsbyggnad af träd i någorlunda stånd, Tomten trång, ingen Eldstad, källare eller trädplantering. BÅDA MÅSTE FLYTTA…
  Båtmansamn: Menlös…

———————————————————————————————————–

Ungefär hälften av bönderna måste flytta sina gårdar… men ALLA båtsmännen. De skulle bo i två rader längsmed den nyritade vägen…

SkärmklippbåtmVägen som går till höger i bildens överkant är vägen ner till Djupekås… så alla båtmanstorpen låg samlade…

Källor: Enskifteskarta + protekoll, länstyrelsens historiska kartor http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=64&sd_base=lm10&sd_ktun=00049d93

Detta inlägg publicerades i Släktforskning och märktes . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s