Mantalslängd… Lörby 1

LÖRBY 1… hette Lörby 4-58 mellan 1698 och 1715

blogEn tidig bild av Lörby 1, som tillhör Una Bowman i Illinois… vars farfar Sven Svensson var född på Lörby 1 och barnbarn till Masse Svenssons dotter Hanna.

Gården brann ner 17 juni 1926…

17juni1926

… och även granngården Möllegården blev lågornas rov… enligt ögonvittnet  Piädd-Arne Olsson f. 1921.

”-Och jag minns det som i går!” 
Han var i vången – 5 år gammal – när han såg att det brann i ett tak, och det tog inte många minuter förrän hela den kringbyggda gården stod i lågor.
På åkern plöjde två hästekipage… som skenade ända ner till Furet (ca 1000 meter) med plogarna efter sig. En av kuskarna var svågern – eller åtminstone blivande – Joel Persson… vars boningshus brann ner vid ett åsknedslag tre år senare.

Gården byggdes upp igen och är idag ersatt att denna gård som heter Eriksdahl… som fortfarande bebos av ättlingar till Hanna 🙂 .

erik

1661             

1684                                   Per Svensson, hustru, p __gda
                                             Jöns Mattsson, hustru, dräng Olle

1685                                   Per Svensson, gl:
                                             Jöns Mattsson, hustru, dräng Olof

1691                                    Per Svensson, s Niels Persson
                                             Nils Persson Td. Gunnel Olofdotter

1698              (4-58)        Nils Persson, hustru, Td. Per
                                             Jöns Mattsson, hustru, Td. Anders
                                             Gm. Mätta
                                             B.m Flygare, hustru

1699              oläsligt      Nils Persson, hustru
                                             Jöns Mattsson, ? Td Nils
                                             B.m Mats Flygare, hustru, Tp. Kerstin

1700              (4-58)        Nils Persson, hustru, Tp. Botell
                                             Jöns Mattsson, hustru, ……, Td. Nils
                                             B.m Mats Flygare, hustru, Tp. Kerstin

1702              (4-58)        Nils Persson, hustru, Td. Engle, Tp. Kerstin
                                             Jöns Mattsson, Td. Mikael
                                             B.m Flygare, hustru

1703              (4-58)        Nils Persson, hustru, Td. Engle Lp. Kerstin
                                             Jöns Mattsson Ld. Erik
                                             B.m Flygare, hustru

1709              (4-58)        Nils Persson, hustru, ?
                                             Jöns Mattsson, hustru, Td. Massa
                                             B.m Flygare, hustru

1710              (4-58)         Nils Persson, hustru
                                             Jöns Mattsson, hustru, Td. Masse
                                             B.m Flygare, hustru

1711              (4-58)         Nils Persson, hustru                                                                                                                      Jöns Mattsson, änkling

1714              1                   Nils Persson, hustru
                                             Hindrik Mattsson, hustru, gårdskvinna Inga
Bm

1715              (4)              Nils Persson, hustru
                                            Hindrik Mattsson, hustru, Td. Per
                                            Gårdskvinnan Inga, utgammal, skröplig och utfattig

1719              1                   Nils Persson
                                             Hindrik Mattsson                                             

1720              1                   Nils Persson, hustru, dotter Sissa
                                             Hindrik Mattsson, hustru, Td. Per
                                             inhysekvinnan Kerstin (över 70 år gammal, bräcklig                                                    och ….)

1721              1                   Nils Persson, hustru, dotter Sissa
                                             Hindrik Mattsson, hustru Tp. Elina

1722              1                    Nils Persson
                                              Hindrik Mattsson

1723              1                    Nils Persson, hustru
                                              Hindrik Mattsson, hustru
                                              B.m Flygare

1724              1                    Nils Persson, hustru
                                              Hindrik Mattsson, hustru

1725              1                    Nils Persson, hustru, Td. Per
                                              Hindrik Mattsson, hustru
                                              Bm. (Göran) Flygare, hustru  (Anna)

1727              1                    Nils Persson, hustru, son Olof, dotter Karin
                                              Hindrik Mattsson, hustru, son Per
                                              B.m Flygare

1728              1                    Nils Pehrsson, hustru, Td. Pehr
                                              Hindrik Mattsson, hustru, son Pehr
                                              B.m Flygare, hustru

1729              1                    Nils Persson, hustru, Td. Per
                                              Hindrik Mattsson, hustru, son Per, Tp. Sissa
                                              B.m Flygare, hustru

1730              1                    Nils Persson, hustru, sonen Per
                                              Hindrik Mattsson, hustru, son Per
                                              Bm. Flygare, hustru

1733              1                    Nils Persson, hustru, son Per
                                              Hindrik Mattsson, hustru, son Per
                                              B.m Flygare, hustru 

1734              1                   Nils Pehrsson, hustru, son Pehr, Tp. Karin
                                             Hindrik Mattsson, hustru, son Pehr, Tp. Magnill

1739              1                    Per Nilsson, hustru (Hanna Jeppsdotter, Hosaby), Td.                                                 Lars
                                              Hindrik Mattsson, hustru, son Jöns och ____

1740.10.02   Föddes Jeppe, son till Pehr Nilsson och Hanna Jeppsdoter (övertar gården)
1748.10.01    Föddes Masse, son till Sven Hindriksson och Elsa Mattsdotter (övertar gården)

1759              1                   Pehr Nilsson, hustru, söner Sven och Jeppe
                                             Sven Hinriksson, hustru
                                             Bm. Flygare, hustru

1748.02.28    Dog Bodil, Hindrik Mattssons hustru… (född ca 1678)
1759.03.12    Dog gårdsman änkling Hindrik Mattsson av ålderdom (född ca 1670)

1760              1                   Per Nilsson, hustru, söner Sven och Jeppa,
                                             Sven Hinriksson, hustru
                                             B.m Flygare, hustru

1761              1                   Per Nilsson, hustru, söner Jeppa och Sven
                                             Sven Hindriksson, hustru, t.d Nils
                                             B.m Flygare, hustru

1762              1                   Per Nilsson, hustru, söner Jeppa och Sven
                                             Sven Hindriksson, hustru, t.d Nils
                                             B.m Flygare, hustru

1763              1                   Per Nilsson, hustru, söner Jeppa och Sven, dotter Elna
                                             Sven Hindriksson, hustru, t.d Per
                                             B.m Flygare, hustru
                                             Drängen Magnus Persson (till ________ fri för dess                                                      bräcklighet och sjuklighet ________ 7 dec. 1761)

1764              1                   Per Nilsson, hustru, söner Jeppa och Sven, dotter Elna
                                             Sven Hindriksson, hustru, son Masse
                                             B.m Flygare, hustru

1765              1                   Pehr Nilsson, hustru, sönerna Jeppa och Sven, dotter                                                  Elna
                                             Sven Hindrikssson, hustru, son Anders, piga Gunilla?                                                  Bm. Flygare, hustru

1767              1                   Per Nilsson, hustru, söner Jeppa och Sven, dotter Elna,
                                             underårig son Nils
                                             Sven Hindriksson, hustru, son Anders, underåriga                                                        dotter ____ Botel, ________, Anders
                                             B.m Jeppa Flygare, hustru, dotter Kerstin
                                            ________ B.m Enkan Kerstin 

1768.05.29    Dog Sven Hindriksson… (född ca 1714)

1769              1                   Pehr Nilsson, hustru, söner, Jeppe och Sven, dotter                                                      Elna, underåriga: söner Jöns och Nils
                       1                    Enkan Elsa (Mattsdotter, efter Sven Hindriksson), son                                                Matts, underåriga: döttrar Elna och Bodil, ______                                                        Anders
                                             Bm. Jeppe Flygare, enkling
                                             Utgamla Bm. Enkan Kerstin

1770              1                   Per Nilsson, hustru, sönerna Jeppa och Sven, dotter                                                      Elna, underårig son Nils
                                             Enkan Elsa, son Matts, dotter Bodil, t.d Jon
                                             Bräklig och utfattig; avsked. _________ hustru,                                                            underåriga söner Lave och Nils, döttrar Pernilla och                                                    Sissa
                                             Reserv ? Ola Bengtsson

1771              1                   Per Nilsson, hustru, söner Jeppa och Sven, dotter Bodil,
                                             underårig son Nils
                                             Enkan Elsa, son Matts, dotter Bodel, Ld Ola
                                             Bräckliga och utfattiga avskedade B.m Anders                                                                  Hjälmqvist hustru, underåriga söner Lave och Nils,                                                      döttrar Pernilla och Sissa
                                             Reservdrängen Ola Bengtsson

1771.06.11      Föddes Berta, dotter till Bm. Jeppe Flygare och Berta Perhsdotter (f. 1745.04.28 Lörby 20)
1772.11.20      Dog Bm. Göran Flygare av ålderdomssvaghet… (född ca 1687)

1774              1                  Per Nilsson, hustru, söner Jeppa och Sven, dotter Elna,
                                            underårig son Nils
                                            Enkan Elsa, son Matts, dotter Bodil och ?
                                            _________ och Flygare, ogift

1774.01.20     Föddes Berta, dotter till Bm. Jeppe Flygare och Berta Perhsdotter

1775                                   Pehr Nilsson, hustru, söner Jeppa och Sven, dotter Elna
                                             Enkan Elsa, son Matts, dotter Bodel och tjenstgåssen                                                    Jöns
                                             Bm. Olof Flygare, ogift, frå?

1779.11.12      Föddes Gertrud, dotter till Bm. Jeppe Flygare och Berta Perhsdotter

1780  ¾         3/8             Pehr Nilsson, hustru, söner Jeppe och Nils, dotter Elna
                         3/8             Matts Svensson, l.dräng Eskil, l.piga Ingeborg
                                             B.m Olof Flygare, hustru Sissa Carlsdotter)

1780.03.14     Föddes Inga, dotter till Bm. Ola Flygare och Sissa Carlsdotter
1781.09.21      Föddes Kersta, dotter till Bm. Ola Flygare och Sissa Carlsdotter
1782.10.19      Föddes Berta, dotter till Bm. Jeppe Flygare och Berta Perhsdotter
1782.11.16       Föddes Hanna, dotter till Matts Svensson och Sissa Mattsdotter (övertar gården)
1783.06.06     Föddes Kersta, dotter till Bm. Ola Flygare och Sissa Carlsdotter

1784 ¾          3/8             Jeppe Persson, ogift, dräng Nils, piga ______
                         3/8             Mattis Svensson, hustru (Sissa Mattsdotter, Lörby 2),                                                  dräng Per, piga Elna
                                             B.m Olof Flygare, ogift frå

1785.05.07    Föddes Nils, son till Jeppe Persson och Elna Carlsdotter (övertar gården)

1787 ¾          3/8             Jeppe Persson, hustru (Elna Carlsdotter, Mjällby),                                                        dräng Nils, piga Karna
                         3/8             Matts Svensson, hustru, dräng Ola, piga Karn
B.m (Ola) Flygare, hustru (Sissa Carlsdotter)

1787.06.20    Dog Elsa Mattsdotter… (Sven Henrikssons hustru född ca 1717)
1787.11.14     Föddes Elsa, dotter till Jeppe Persson och Elna Carlsdotter (X Hindrik Jönsson, Lörby 8)

1788 ¾          3/8              Jeppe Persson, hustru, dräng Nils, piga Elna
                         3/8              Mattis Svensson, hustru, dräng Jöns, pigor Karna och                                                   Hanna
                                              B.m Flygare, hustru

1788.05.10    Dog Per Nilsson av ålder (född ca 1711)
1789.02.20    Dog änkan Anna Jeppsdotter av vattensot (född ca 1719)
1790.06.01    Drunknade avskedade B.m Ola Flygare (född ca 1746)
1790.12.21     Dog gratialist Jeppe Flygare av utsot (född ca 1729)

1791 ¾          3/8              Jeppe Persson, hustru, dräng Nils, piga Sissa
                         3/8              Mattis Svensson, hustru, dräng Olof, piga Karna
                                              B.m Flygare, hst

1792 ¾          3/8              Jeppe Persson, hustru, dräng Nils, piga Sissa
                         3/8              Mattis Svensson, hustru, dräng Jöns, piga Hanna
                                              B.m Flygare, hustru

1792.02.14     Föddes Ola, son till Jeppe Persson och Elna Carlsdotter

1793 ¾          3/8               Jeppe Persson, hustru, dräng Nils, piga Sissa
                         3/8               Mattis Svensson, hustru, dräng Jöns, piga Inga
                                               B.m Flygare, hustru

1794 ¾          3/8               Jeppe Persson, hustru, dräng Nils, piga Sissa
                         3/8               Mattis Svenson, hustru, dräng Sven, piga Karna
                                               B.m Flygare, hustru

1795 ¾          3/8               Jeppe Persson, hustru, dräng Nils
                         3/8               Mattis Svensson, hustru, dräng Sven, piga Elna
                                               B.m Flygare, hustru

1797 ¾          3/8               Jeppe Persson, hustru, dräng Nils, piga Inga
                         3/8               Mattis Svensson, hustru, dräng Sven, piga Kersta
                                               B.m Flygare, hustru

1798 ¾          3/8               Jeppe Persson, hustru, dräng Nils, piga Inga
                         3/8               Mattis Svensson, hustru, dräng Olof, dotter Hanna,                                                      piga Sissa
                                               B.m Flygare, hustru

1799  ¾         3/8              Jeppe Pehrsson, hustru, dräng Nils, piga Kerstin
                         3/8              Masse Svensson, hustru, dräng Ola, dotter Hanna
                                              Bm. Flygare, hustru

1800  ¾         3/8              Jeppe Pehrsson, hustru, dräng Nils, piga Kerstin
                         3/8              Masse Svensson, hustru, dräng Jeppe, dotter Hanna
                                              Bm. Flygare, hustru

1801  ¾         3/8              Jeppe Pehrsson, hustru, son Nils, dräng Nils
                         3/8              Masse Svensson, hustru, dräng Ola, döttrar Hanna och                                               Karna
                                              Bm. Flygare, enkling

1802  ¾         3/8              Jeppe Pehrsson, hustru, son Nils, dräng Nils
                         3/8              Masse Svensson, hustru, döttrar Hanna och Karna,
                                              dräng Jöns
                                              Bm. Flygare, enkling

1803  ¾         3/8              Jeppe Pehrsson  62, hustru 52, son Nils 17, dräng Nils                                                  40, dotter Elsa
                         3/8             Masse Svensson 54, hustru 47, döttrar Hanna och                                                          Karna, dräng Lars 16
                                             Bm. Flygare 40

1804  ¾         3/8             Jeppe Pehrsson  63, hustru 53, son Nils 18, dotter Sissa,                                              dräng Nils 41
                         3/8             Masse Svensson 55, hustru 48, döttrar Hanna och                                                          Karna, dräng Per 22
                                             Bm. Wänlig 41, hustru 

Annonser
Det här inlägget postades i MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s