Mantalslängd… Lörby 2

LÖRBY 2… hette Lörby 11 mellan 1698 och 1715.

2Låg troligen här någonstans (enligt Enskifteskartan 1816), när det försvann vet jag inte…

1661

1684                                    Joon Ollsson, hustru, __________
                                              Anders Persson, hustru, piga Kerstin tiggare
                                              Olle Mattsson/Månsson?, hustru

1685                                    Joon Ollsson, hustru
                                              Anders Persson, hustru, gårdspigan Kerstin, utfattig
                                              Olof Mattsson, hustru

1688                                    Anders Persson, hustru
                                              Joon Ollsson, hustru, gårdspiga Hanna
                                              Nils Persson, ogift
                                              B.m Jacob Loberg, hustru
                                              B.m Jöns Ruuts hustru

1691                                    Anders Persson, hustru
                                              Jöns Olofsson, hustru, dotter Birta Jönsdotter
                                              Nils Persson, hustru
                                              B.m Jacob Loberg, hustru

1698              (11)              Nils Persson, hustru
                                              Jöns Persson, hustru
                                              Enk. Anna, dotter Karin
                                              B.m Jacob Loberg, hustru

1700             (11)              Nils Persson, hustru
                                             Jöns Persson, hustru
                                             Gm. Anna, dotter Karin
                                             B.m Loberg, hustru

1703            (11)              Nils Jönsson, hustru
                                            Truit Eskilsson, hustru
                                            Enk. Bodell, Ld Per
                                            B.m Loberg, hustru

1709           (11)               Engel Persson, hustru, son Per, Lp Inga
                                            Truit Eskilsson, hustru
                                            Enk. Bodell, utgammal och fattig
                                            B.m Loberg

1710           (11)               Engel Persson, hustru, son Per, Lp. Inga
                                            Truit Eskilsson, hustru
                                            Gm. Bodell, utgammal och fattig
                                            B.m Loberg

1711           (11)               Truit Eskilsson, hustru, Lp Hanna
                                            Engel Persson, hustru (Elna Mattisdotter)

1714              2                  Truit Eskilsson, hustru
                                            Engel Persson, hustru, pigan ?
                                            Änk. Kerstin
                                            B.m Loberg, hustru

1715           (11)               Trued Eskilsson, hustru
                                            Engel Persson, hustru
                                            B.m Loberg

1719                                  Engla Persson
                                           Änkan Kerstin

1720              2                 Engla Persson, hustru
                                           Änk. Kerstin, Ld Olof, inhysekvinnan Anna
                                           B.m Loberg, hustru

1721              2                 Engla Persson, hustru, dottern Kerstin
                                           Olof Larsson, hustru
                                           B.m Loberg, hustru

1722              2                 Engel Persson
                                           Olof Larsson

1723              2                  Engla Persson, hustru, son Per, dotter Kerstin
                                            Olof Larsson, hustru, Ld Börje
                                            B.m Loberg, hustru, ?
                                            B.m Nils Hålfast?, hustru

1724              2                 Engla Persson, hustru, son Per, dotter ?
                                           Olof Larsson, hustru, Ld Börje
                                           B.m Loberg

1725              2                 Engla Persson, hustru, son Per, dotter Kerstin
                                           Olof Larsson, hustru, Ld Börje
                                           Bm. Loberg

1727              2                Engla Persson, hustru, son Per, dotter Lina?
                                          Olof Larsson, hustru,
                                          B.m Loberg

1728              2                Engla Pehrsson, hustru, son Per, dotter Kerstin
                                          Olof Larsson, hustru,
                                          Bm. Löfberg, hustru

1729              2                Engla Persson, hustru, dotter Kerstin, son Per
                                          Olof Larsson, hustru
                                          B.m Löfberg, hustru

1730              2                Engla Persson, hustru, sonen Masse
                                          Olof Larsson, hustru, dotter Botil
                                          Bm. Slagkempe ?

1733              2                Engla Persson, hustru, son Masse, Lp Karin
                                          Olof Larsson, hustru, son Anders?, dotter ?

1734              2                Masse Englasson, hustru Sissa (Svensdotter), gårdsman                                                 Engla Persson (inhysekvinnan Elin Mattisdotter, mot 70                                             år gammal, bräcklig, svag och orkeslös, ____ och                                                           uppehälle av sin son Masse Englason)
                                          Olof Larsson, hustru, son Anders

1736.03.27             Föddes Karna, dotter till Masse Englarsson och Sissa Svensdotter
1736                        Dog Sissa Svensdotter i barnsäng (Masse Englarssons hustru)…

1739              1                Masse Englasson, hustru (Gertrud Larsdotter, Norje),
                                          Lp Kerstin
                       1                 Olof Larsson, hustru, söner Anders och Lars ?, dotter                                                   Karin
                                          Bm. (Sven Olofsson ???)  Loberg, hustru

1740.03.10           Föddes Jöns, son till Masse Englarsson och Gertrud Larsdotter (övertar gården)
1741.02.15            Dog Elna Mattsdotter (Engla Perssons hustru, född ca 1665)
1743.01.25           Föddes Ola, son till Masse Englarsson och Gertrud Larsdotter (X Elna Svensd. Mjällby 35)
1750.07.29           Dog Engle Pehrsson (född ca 1675)…
1753.04.20           Föddes Anders, son till Lars Olsson och Hanna Andersdotter (övertar gården)
1755.10.21            Föddes Sissa, dotter till Masse Englarsson och Gertrud Larsdotter (X Matts Svensson, Lörby 1) 

1759                               Masse Englasson, hustru, söner Lars, Jöns och Olof
                                         Lars Olsson, hustru (Hanna Andersdotter), pigor Hanna                                                    och Bengta

1760                               Masse Englasson, hustru, söner Jöns och Olof
                                         Lars Olsson, hustru (Hanna Andersdotter), tjänstepigor                                                    Hanna och Bengta
                                         Bm. Loberg, hustru

1761                                Masse Englasson, hustru, söner Jöns och Olof
                                          Lars Olsson, hustru (Hanna Andersdotter), tjänstepigor                                                   Hanna och Bengta
                                          Bm. Loberg, hustru

1762                                Masse Englasson, hustru, söner Jöns och Olof
                                          Lars Olsson, hustru (Hanna Andersdotter), tjänstepiga                                                     Hanna
                                          Bm. Per Loberg, hustru

1763                                 Masse Englasson, hustru, söner Jöns och Olof
                                           Lars Olsson, hustru (Hanna Andersdotter), tjänstegossen                                                  Anders, tjänstepiga Hanna
                                           Bm. Loberg, hustru

1764                                 Masse Englasson, hustru, söner Jöns och Olof, dotter                                                    Hanna
                                           Lars Olsson, hustru (Hanna Andersdotter), tjänstedräng                                                  Bengt, tjänstepiga Elna

1765    2          1               Masse Englasson, hustru, söner Jöns och Olof, dotter                                                     Hanna
                                            Lars Olofsson, hustru, tjänstedräng Anders, tjänstepiga                                             Kerstin
                                            Bräckliga ___ Bm. Per _____, utgamla _____ Olof                                                       Larsson och Anders Truetsson?

1767              2                  Masse Englasson, hustru, söner Jöns och Ola, dotter                                                     Hanna, underårig dotter Sissa
                                            Lars Ollsson, hustru, tjänstegossen Jon, underårig son                                                 Anders, döttrar Anna och Kerstin
                                            utgamla gårdsmannen Olof Larsson, enk
                                            utgamla och bräckliga afskedade Bm. Per Ruts hustru
                                            Bm. Anders Loberg, ogift

1768.11.04    Vigdes Anders Loberg och pigan Kersta Johansdotter i Mjällby…

1769              2                    Masse Englarsson, hustru, son Jöns, dotter Karna,
                                              _gossen Jöns, Anders ________ dotter Sissa
                                              Gårdsman Eskel??? Persson hustru Bengta
                                              Lars Olsson, hustru, son Anders ______, piga Kerstin
                                              underåriga döttrar Anna och Kerstin,
                                              utgamla gårdsman Olof Larsson, enkling
                                              utgamla och bräckliga avskedade Bm. R_____, hustru
                                              Bm. Anders Loberg, hustru (Kersta Johansdotter)

1770              2                    Masse Englarsson, hustru, son Jöns, gossen Anders,                                                        t.pigan Karin, underårig dotter Sissa
                                               Bräckl; gårdsman Eskil Perssons hustru Bengta
                                               Lars Ollsson, hustru, son Anders, underåriga                                                                   döttrarna Carna och Kerstin, gossen Nils
                                              utgamle gårdsman Olof Larsson, enkl.
                                              B.m Anders Loberg, hustru

1771              2                    Masse Englasson, hustru, son Jöns, dotter Sissa,                                                             L.dräng Anders, L.piga Karna
                                              Bräcklig gårdsman Eskel Persson hustru Bengta
                                              Lars Ollsson, hustru, son Anders, L.dräng Mikael,
                                              underårig son Per, döttrar Karna? och Kerstin
                                              utgamla gårdsman Ola Larsson, enkl.
                                              B.m Anders Loberg, hustru, underårig dotter Hanna

1772.04.21               Föddes Hanna, dotter till Bm. Anders Loberg och Kersta Johansdotter

1774                                    Masse Englarsson, hustru, son Jöns, dotter Sissa,                                                           ____taga son Lars
                                              Bräcklig ______ Eskel Perssons hustru Bengta,                                                               underårig son Anders
                                              Lars Ollsson, hustru, son Anders, dotter __________
                                              underårig son Per, dotter Kerstin
                                              B.m Anders Loberg, hustru, underåriga döttrar Hanna                                                 och Anna?

1775                                    Masse Englarsson, hustru, son Jöns, dotter Sissa,                                                           _________ Bengt
                                             ___ gårdsman Eskle Persson, hustru Bengta
                                             Lars Olsson, hustru, son Anders, dotter Karna,                                                                _____dräng Hindrik
                                             Bm. Anders Loberg, hustru

1776.07.04        Dog Masse Englarsson av hetsig bråkspenning (född ca 1711)…
1777.09.12        Föddes Mass, son till Jöns Mattsson och Bodil Svensdotter (övertar gården)

1780  2/3       1/3            Jöns Mattsson, hustru (Bodil Svensdotter), l.dräng                                                        Johan, l,piga Bodela?
                                             Bräckliga och utfattiga inhyseman Eskil Pehrsson                                                          hustru Berta?
                         1/3             Lars Olsson, hustru, son Jöns, dräng ______, piga                                                        Kerstin
                                             Bm. Anders Loberg, hustru

1884              1/3              Jöns Mattsson, hustru, Ld Måns, Lp Hanna
                        1/3              Lars Olsson, hustru, son An

1884              1/3              Jöns Mattsson, hustru, Ld Måns, Lp Hanna
                        1/3              Lars Olsson, hustru, son Anders, dotter Anna? och                                                        Kerstin
                                             B.m Anders Loberg, hustru

1787              1/3               Jöns Mattsson, hustru, dräng Jöns, piga Hanna
                        1/3               Lars Ollsson, hustru, son Anders, och Per, döttrar                                                         Anna? och Kerstin
                                              B.m Loberg, hustru

1788              1/3                Jöns Mattsson, hustru, dräng Jöns, piga Hanna
                        1/3               Anders Larsson, hustru (Hanna Andersdotter), dräng                                                 Per, pigor Kerstin och Anna?
                                              B.m Loberg, hustru

1791              1/3               Jöns Mattsson, hustru, piga Malena
                       1/3               Anders Larsson, hustru, dräng Per, piga Anna?
                                             B.m Loberg, hustru

1792             1/3                Jöns Mattsson, hustru, piga Hanna
                                             Rese; Per Larsson
                       1/3               Anders Larsson, hustru, dräng Per, pigor Anna och                                                        Elsa?
                                             B.m Loberg, hustru

1793              1/3               Jöns Mattsson, hustru, son Matts, piga Hanna
                                             Reserve karlen Per Larsson, ogift
                        1/3              Anders Larsson, hustru, dräng Per, pigor Anna och                                                        Hanna
                                             B.m Loberg, hustru

1794              1/3               Jöns Mattsson, hustru, son Masse, piga Hanna
                                             Reserve karlen Petter Larsson, ogift
                       1/3               Anders Larsson, hustru, dräng Per, pigor Anna och                                                        Hanna
                                             B.m Loberg, hustru

1795              1/3               Jöns Mattsson, hustru, son Masse
                                              Reserve karlen Petter Larsson, ogift
                        1/3               Anders Larsson, hst, dräng Per, pigor Anna och Bodil
                                              B.m Loberg, hustru

1797              1/3                Jöns Mattsson, hustru, söner Masse och Sven
                        1/3                Anders Larsson, hustru, dräng Per, piga Anna
                                               B.m Loberg, hustru

1799  2/3     1/3                Jöns Mattsson, hustru, söner Masse och Sven
                        1/3                Anders Larsson, hustru, dräng Pehr, piga Hanna
                                               Bm. Loberg, hustru

1797.07.05    Dog gårdsman Lars Olsson av åderdomskrempor (född ca 1718)

1800  2/3       1/3              Jöns Mattsson, hustru, söner Masse, Sven och Per
                          1/3              Anders Larsson, hustru, dräng Pehr
                                               Bm. Loberg, hustru

1801  2/3       1/3               Jöns Mattsson, hustru, söner Masse och Sven
                          1/3               Lars Larsson, hustru, dräng Anders
                                                Bm. Loberg, hustru

1802  2/3       1/3               Jöns Mattsson, hustru, söner Masse och Sven
                          1/3               Anders Larsson, hustru, dräng Per
                                                Bm. Loberg, hustru

1803  2/3       1/3              Jöns Mattsson 63, hustru 50, söner Masse 26 och Sven                                                 24
                         1/3              Anders Larsson 50, hustru 42, dräng Per 33, dotter ?                                                     Bm. Loberg 59, hustru 64
                                              Reserv karl Bengt Andersson, 22

1804  2/3       1/3              Jöns Mattsson 64, hustru 51, söner Masse 27, Sven 25                                                    och Jöns 21 år
                          1/3              Anders Larsson 41?, hustru 43, son Anders 15, dotter                                                    Kersta 16 år
                                               Bm. Loberg 60, hustru 65
                                               Reserv karl Bengt Andersson, 23

Annonser
Det här inlägget postades i MANTALSLÄNGDER... Lörby, Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s