Mantalslängd… Lörby 4

LÖRBY 4… hette Lörby 45 mellan 1698 och 1715.

Lörby 4a

Hade två brukare, och båda gårdarna låg i Västrevång. En fick stanna kvar vid Enskiftet, och av den syns inte ett spår i dag… medan den andra tvingades flytta ut ur byn och gå en osäker framtid till mötes. Den gården klarade sig bra, och finns kvar än i dag…lörby 4

1661

1684                                    Per Nilsson, hustru,
                                              Enk ___ada, drängar Nils Torsson och Jöns Mattsson

1685                                    Per Nilsson, sjuklig gammal _______ Nils?
                                              Nils Torsson, hustru
                                              Enk _______ gammal ___ Jöns
                                              B.m Erik Kruse, hustru Bengta

1688                                    Håkan Brunsson?, hustru
                                              Nils Torsson, hustru, piga Gunell
                                              B.m Kruse, hustru

1691                                    Nils Torsson, hustru
                                              B.m Erik Kruse, hustru, piga Karin Nilsdotter

1698           (45)                Nils Torsson, hustru
                                              Gårdskvinna Gertrud, Lp. Giuta
                                              Bm. Erik Kruse, hustru

1699          (45)                 Nils Torsson, hustru
                                              B.m Erik Kruse

1700         (45)                  Nils Torsson, hustru
                                              Bm. Erik Kruse, hustru

1702         (45)                  Nils Torsson, hustru
                                              B.m Erik Kruse

1703         (45)                  Nils Torsson, hustru
                                              Bm. Erik Kruse, hustru

1709         (45)                  Bengt Jönsson, hustru Ld. Olof, Lp. Elin
                                              Bm. Kruse, hustru

1710         (45)                  Bengt Jönsson, hustru, lp. Olof
                                              Bm. Kruse, hustru, dotter Elin

1711         (45)                   Bengt Jönsson, hustru, Ld. Olof

1714           4                       Bengt Jönsson, hustru, Ld. Nils

1715         (45)                  Bengt Jönsson, hustru
                                              Ld. Olof, Lp. Bodil

1719           4                       Bengt Jönsson

1720           4                      Bengt Jönsson, hustru
                                             Inhyse Olof Svensson, hustru (inhyse Olof Svensson av                                                80 år gammal vid ________________)

1722          4                       Bengt Jönsson

1723          4                       Bengt Jönsson, hustru, dotter Hanna, Ld. Masse
                                             Inhyseman Bengt Jönsson

1724          4                       Bengt Jönsson, hustru
                                             Masse Svensson, hustru (Hanna Bengtsdotter)
                                             Bengt _______ hustru

1725          4                       Bengt Jönsson, hustru,
                                             Masse Svensson, hustru
                                             Inhyse Bengts hustru

1727          4                       Bengt Jönsson, hustru, Ld. Jöns
                                             Masse Svensson, hustru, ________

1728                                   Bengt Jönsson, hustru, Ld. Jöns
                                             Masse Svensson, hustru, Ld. Jöns

1729          4                      Bengt Jönsson, hustru
                                            Masse Svensson, hustru

1734.07.14       Föddes Hanna, dotter till Masse Svensson och Hanna Bengtsdotter (övertar gården)

1730          4                      Bengt Jönsson, hustru, Ld. Jöns
                                            Masse Svensson, hustru
                                            Bm. (Johan Tomasson) Kruse, hustru (Hanna                                                                 Trulsdotter)

1734             4                   Per Nilsson, hustru, gårdskvinna Bodil
                                            Bm. Kruse
                                            Masse Svensson, hustru, Lp. Bodil

1735.04.17      Dog Erik Kruse (gammal)
1737.07.20      Föddes Nilla, dotter till Masse Svensson och Hanna Bengtsdotter

1739           4                    Per Nilsson, hustru
                                           Bm. Kruse, hustru
                                           Matts Svensson, hustru

1740.03.17    Föddes Sven, son till Masse Svensson och Hanna Bengtsdotter (övertar gården)
1747.04.22    Föddes Bengt, son till Pehr Bengtsson och Karna Eriksdotter (övertar gården)
1752.08.15    Föddes Henrik, son till Pehr Bengtsson och Karna Eriksdotter

1759                                  Per Bengtsson, hustru (Karna Eriksdotter)
                                            Masse Svensson, hustru, son Sven, dotter Elna

1760           4                    Per Bengtsson, hustru, son Jöns
                                            Masse Svensson, son Sven, döttrar Nilla och Hanna
                                            B.m Härlöv gratilist hustru

1761          4                      Per Bengtsson, hustru, son Jöns, underårig son Nils
                                            Masse Svensson, hustru, son Sven, dotter Hanna
                                            B.m Härlöv gratialist, hustru

1763          4                     Per Bengtsson, hustru, son Jöns
                                           Masse Svensson, hustru, son Sven, dotter Hanna
                                           B.m _________ hustru

1764          4                     Per Bengtsson, hustru, söner Jöns och Bengt,                                                                    gårdskvinna Bengta
                                           Sven Mattsson, ogift
                                           Gårdsman Masse Svensson och hustru Hanna                                                                  Bengtsdotter (Han över 70år gammal och hustrun över                                                64år gammal. ____liga ____ samma? av ___ till sin son                                            Sven Mattsson av honom upphälle)

1765           4                    Per Bengtsson, hustru, son Jöns, gårdskvinna Bengta
                                           Sven Mattsson, ogift, pigor Hanna och Nilla
                                           _____ gamla Masse Svensson och dess hustru
                                           ____ avskedade B.m Nicklas Hjelmqvist

1767           4                    Per Bengtsson, hustru, son Jon, underåriga döttrar                                                      Bengta och Bodil
                                           Sven Mattsson, ogift, Lp. Hanna
                                           Utgamla gårdsman Masse Svensson, hustru
                                           Utgamla gårdsman Per Nilsson och sjuklig hustru                                                          Hanna?, underårig dotter Hanna, piga Elin.
                                           Bräcklig och utfattig avskedade B.m Bengt Flink hustru,                                            underåriga söner Per och Henrik

1769            4                   Per Bengtsson, hustru, son Jöns, underåriga: döttrar                                                     Bengta och Bodil
                                            Sven Mattsson, ogift, pigan Hanna
                                            Utgamla gårdsman Masse Svensson, hustru,
                                            Utgamla gårdsman Pehr Nilsson, änkling, underåriga
                                            flickan _________, piga Elna
                                            Bm. Nils Hjälmqvist, hustru

1770           4                     Per Bengtsson, hustru, son Bengt, underåriga döttrar                                                   Bengta och Bodil
                                            Sven Mattsson, ogift, Lp. Hanna
                                            Utgamla gårdsman Masse Svensson, hustru
                                            Utgamla gårdsman Per Nilsson, änkling, underåriga                                                     flickan Elsa, pigan Elna
                                            B.m Nils Hjälmqvist, hustru
                                            Bräcklig, avskedade B.m Jeppe Flygares hustru Berta

1771           4                     Per Bengtsson, hustru, son Bengt, dotter Bengta,                                                             underåriga dotter Bodil
                                            Sven Mattsson, ogift, tjänstepiga Hanna, underåriga                                                     gossen Jöns
                                            Utgamla gårdsman Masse Svensson, hustru
                                            Utgamla gårdsman Per Nilsson, änkling, underåriga                                                     flickan Elsa, pigan Elna
                                            B.m Nils (Nicklas) Hjälmqvist, hustru (Bengta                                                                 Nilsdotter), underårig son Lars
                                            Bräcklig, avskedade B.m Jeppe Flygares hustru Berta

1771.09.18          Dog Bengta, Pehr Bengtsson dotter av rödsot (16år)
1773.10.02         Dog Hanna Bengtsdotter av rötfeber… (född ca 1703)
1773.10.09         Föddes Nils, son till till Bm. Niclas Hjelmqvist och Bengta Nilsdotter
1774.12.20         Föddes Pehr, son till Bm. Nils Hjelmqvist och Kersta Jeppsdotter

1774          4                     Per Bengtsson, hustru, son Bengt, underåriga
                                           dotter Bodil
                                            Sven Mattsson, ogift, underåriga gossen Jöns, ___ pigan                                            Hanna
                                           Utgamla gårdsman Måns? Svensson, hustru,  Elsa, pigan                                            Elna
                                           B.m Nils Hjälmqvist, hustru (Kersta Jeppsdotter),                                                          underårig son Lars
                                           Sjukliga och utfattiga B.m änkan Maja, underårig son                                                  Måns, dotter Ingar

1775                                 Pehr Bengtsson, hustru, son Bengt, tjänstepigan                                                              Ingeborg
                                           Sven Mattsson, ogift, tjänstedräng Hans, tjänstepiga                                                    Hanna
                                           Bm. Nils Hjelmqvist, hustru

1776.03.06        Föddes Kersta, dotter till till Bm. Niclas Hjelmqvist och Bengta Nilsdotter
1776.04.21        Gifter sig Hanna Mattsdotter (1734.07.14) med den fem år yngre Lars Pehrsson från Lörby 20
1776.12.29         Föddes dödfött barn, till Lars Pehrsson och Hanna Mattsdotter
1777.11.02         Föddes Pehr, son till Lars Pehrsson och Hanna Mattsdotter
1777.11.16          Dog Pehr, Lars Pehrsson son av okänd barnsjuka
1777.11.17          Föddes Maria, dotter till Bm. Niclas Hjelmqvist och Bengta Nilsdotter

1778.03.08       Köper Lars Pehrsson och hans trolovade hustru Hanna Mattsdotter Lörby 4 ¼ av Hannas bror Sven Mattsson för 100 riksdaler.
I köpet ingår – förutom undantagsförmåner till Hannas gamla fader -, även att föda och försörja hennes syster Elna under hela dennas livstid…

1778.03.24        Dog Nils, Bm. Niclas Hjelmqvist son av mässling
1778.06.10        Dog Bengta, Nils Hjelmqvist dotter av koppor
1778.12.25         Föddes dödfödd dotter till Lars Pehrsson och Hanna Mattsdotter
1779.06.03        Föddes Elna, dotter till Bm. Nils Hjelmqvist och Kersta Jeppsdotter

1780  ½       ¼               Bengt Persson, ogift, tjänstepiga Bodil
                      ¼                Lars Persson, hustru, Ld. Per
                                          Bm. Nils Hjelmqvist, hustru

1780.02.29       Föddes Carl, son till Bm. Niclas Hjelmqvist
1782.04.12       Dog gårdsman änkling Masse Svensson av ålderdom (född 1692)…
1784.05.13       Dog Karna Eriksdotter av ålderdomssvaghet (född ca 1715).

1784         ¼                   Bengt Persson, ogift, pigan Bodil
                   ¼                   Lars Persson, hustru, dräng Per, piga Karna                                                                     B.m Anders Hjemqvist, hustru (Elna Persdotter)

1785.12.22     Dog Hanna Mattsdotter…

1787          ¼                    Bengt Persson, ogift, pigor Bodil och Karna?
                                            Lars Persson, hustru, dräng Per, piga Kersta
                                            B.m Anders Hjelmqvist, hustru

1786.03.28      Födds Olve, dotter till Bm. Anders Hjelmqvist och Elna Nilsdotter
1786.11.10       Vigdes enk. Lars Pehrsson med Inga Mattsdotter från Hörby

1788          ¼                    Bengt Persson, ogift, pigan Bodil
                   ¼                     Lars Persson, hustru, dräng Jöns, piga Inga
                                            B.m Hjelmqvist

1788.12.06      Föddes Sone, son till Bm. Anders Hjelmqvist och Elna
1787.05.30      Föddes Pehr, son till Lars Pehrsson och Inga Mattsdotter
1789.03.17      Föddes Bengt, son till Lars Pehrsson och Inga Mattsdotter
1790.09.24     Föddes Sven, son till Bm. Jöns Hjelmqvist och Elna Olasdotter

1791         ¼                     Lars Nilsson, hustru, dräng Bengt, piga Hanna
                  ¼                      Lars Persson, hustru, dräng Olof
                                            B.m Hjelmqvist, hustru

1791.08.11      Föddes Hanna, dotter till Lars Pehrsson och Inga Mattsdotter
1791.11.08      Dog Per Bengtsson av insot (född ca 1718)…

1792         ¼                    Lars Nilsson, hustru, dräng Bengt
                   ¼                    Lars Persson hustru, pigan Kerstin
                                           B.m Hjelmqvist, hustru

1792.06.26      Föddes Märta, dotter till Bm. Anders Hjelmqvist och Elna Olasdotter

1793          ¼                   Nils Olsson, hustru
                    ¼                   Lars Olsson?, hustru, dräng Ola
                                           Sjömannen Anders Eskilsson, ogift
                                           B.m Hjelmqvist, hustru

1794           ¼                   Nils Olsson, hustru
                     ¼                   Lars Persson, hustru
                                            Sjömannen Anders Eskilsson, hustru

1794.01.25        Föddes Kersta, dotter till Lars Pehrsson och Inga Mattsdotter

1795            ¼                   Nils Olsson, hustru, dotter Magnell
                      ¼                   Lars Persson, hustru, pigan Marie
                                             Sjömannen Anders Eskilsson, hustru
                                             B.m Nils Hjelqvist

                          Föddes Masse, son till Lars Pehrsson och Inga Mattsdotter
1795.06.04      Dog Hanna, dotter till Lars Pehrsson av hetsig feber

1797          ¼                   Nils Olsson, hustru, dotter Magnell
                    ¼                   Lars Persson, tjänstepigan bä____
                                           Sjömannen Anders Eskilsson, hustru

1798          ¼                   Nils Olsson, hustru, dotter Magnell och Kersta
                    ¼                   Lars Persson, hustru, tjänstepiga Karna
                                           Sjömannen Anders Eskilsson, hustru
                                           B.m Sven Hjelmqvist

1799  ½   ¼                    Nils Olofsson, hustru, döttrar Magnill och Kerstin
                   ¼                    Lars Pehrsson, hustru, dräng Jöns, piga Karna
                                           Sjöman Anders Eskilsson, hustru
                                           Bm. Hjelmqvist, hustru

1799.01.14         Föddes Hanna, dotter till Lars Pehrsson och Inga Mattsdotter
1799.02.13         Köper Lars Pehrsson och Inga Mattsdotter Lörby 20 ¼  av Ola Mattsson och Nilla Svensdotter för 583 riksdaler…
1799.12.06         Föddes dödfött barn, barn till Bm. Sven Hjelmqvist och Berta Pehrsdotter
1802.01.09        Föddes Jöns, son till Lars Pehrsson och Inga Mattsdotter
1802.01.31         Dog Jöns, Lars Pehrssons son av mässling
1803.11.05         Dog Inga Mattsdotter av lungsot… (född 1765.03.02)

1803                   Finns Lars Pehrssons 16-årige son Pehr Larsson (enligt husförhörslängen) på Lörby 20

1804.01.17         Bouppteckning efter Inga Mattsdotter…
Lörby 4 ¼ värderas till 200 riksdaler, men Lörby 20 ¼, kan ej värderas, eftersom köpesumman ännu ej är gulden…
Djurbesättning: 3 hästar, kor = 1 kviga, 1 ______, 2 kalvar, 2 ________, 5 får och 4 svin

1806.02.15        Gifter sig Lars Pehrsson med den mycket yngre (född ca 1780 i Ynde) Karna Germundsdotter
1807.04.21         Föddes Jöns, son till Lars Pehrsson och Karna Germundsdotter
1807                   Finns även Lars Pehrssons barn Masse och Hanna (enligt husförhörslängden) på Lörby 20
1811.03.10         Föddes Inga, dotter till Lars Pehrsson och Karna Germundsdotter
1814.04.03         Föddes Gertrud, dotter till Lars Pehrsson och Karna Germundsdotter
1816.07.31          Dog Lars Pehrsson av bröstsjuka… (född 1748.05.06, Lörby 20)
1816 ca                Gifter sig Masse Pehrsson med Karna Larsdotter…

Det här inlägget postades i MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Mantalslängd… Lörby 4

 1. Annelie skriver:

  Helt fantastiskt att man kunde flytta stora gårdar på den tiden……Undrar över metoder å tidsåtgång……

  Gilla

  • Gunvor Persson skriver:

   Jaaadu… gårdarna var nog inte så stora, men ändå 🙂 …

   Fyra år har jag för mig att man hade på sig att flytta, men hur man gjorde rent bokstavligt vet jag inte… men en del av bostadshusen blev helt klart kvar i ”gamla byn” (som undertagshus eller torp), medan man byggde ett nytt hus på den nya tomten, samtidigt som man säkert ”plockade ner”, och flyttade och återanvände allt som bara gick från den tidigare boplatsen…

   Har lagt in några länkar om Enskiftet under rubriken ”Mantalslängd… Lörby”, för det gällde ju hela byn

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s