Mantalslängd… Lörby 8

LÖRBY 8… hette Lörby 60 mellan 1698 och 1715.

Någon bild på Lörby 8 har jag inte, men den låg på vänster sida när man svänger ner på Mantalsvägen. Låg, för gården såldes på auktion den 30 mars 1893…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Gården Lörby 8 består av kronoskattehemmandet 3/16 mt no 8 och 1/8 mt 20.

Eftersom hemmandets ägor äro spridda i flera skiften med långa avstånd ifrån varandra, kommer dessa skiften att var för sig utropas så som här nedan sägs, sedan skola dessa särskilda anbud sammanföras och sterbhusets hela jordbruksfastighet tillsammans utropas, och skulle då anbudet på hela fastigheten överstiga de sammanslagna anbuden, antages det högsta och de andra förfalla.

1. Sammanhängande inägoskifte 3/16 mt Lörby 8 och 1/8 mt Lörby 20  (åkern mellan
Arne Olsson och Eriksdal) + sterbhusets fiskeplats i Djupekås.

Förmånerna: den bestämda mjölken, lämna jord till deras husplan och driva densamma, utföra skjutserna , föda fåren, lämna vetet, grynen, blandkorn, örterna och malten, även som 300 kilo råg.
Högsta anbudet: 4620 kronor Johan Andersson Lörby 1, Eriksdal…

2. Sammanhängande utmarksskifte till 1/8 mt Lörby från sockenvägen till vägen vid Ysane rågång. 10 hektoliter matpotatis, bestämda köttet och fläsket, ………..
Högsta anbudet: 5000 kronor Ola Olsson, Lörby 20…

3. Sterbhusets båda skiften i Nyhagen och Kladden + årligen 10 hektoliter matpotatis och 300 kilo råg.
Högsta anbudet: 2200 kronor Ola Olsson, Lörby 20…

4. Markskiftet till Lörby 8 vid torvmossevägen fram till vägen vid Ysane rågång + årligen 100 kilo råg.
Högsta anbudet: 1120 kronor gårdsman Ola Persson, Lörby 20…

5. Gårdstomten i gamla byn (=hörntomten vid Mantalvägen, med deras varande byggnader, jämte kakelungn, inmurad gryta och foderslinder.
Högsta anbud: 1500 kronor Johan Andersson Lörby 1, Eriksdal…

—- ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Därefter ropades hela gården ut i en post, men intresset var lågt… varvid den såldes i delar. Auktionen hade inte bara dragit man ur huse i Lörby, utan även lockat köpare från Hörby, Hosaby, Istaby och Ysane, och det handlades friskt när lösöret – allt från hästar och kreatur, till redskap, husgeråd  och dynga – gick under klubban.

Vad var då anledningen till försäljningen som raderade gården från kartan? Pengar?
Nä, den 24-årige hemmansägaresonen Nils Jeppsson hade köpt ut sin mor och fyra systrar ur gården 1892, gift sig och fått en dotter… när han plötsligt dör.

Mamman Inga Hindriksdotter, och de båda ogifta systrarna Hanna och Nilla – som hade fått rätt att bo kvar hos Nils Jeppsson tills han byggt ett undantagshus till dem… var nu utan bostad. Elsa och Tilda var gifta… den förstnämnda med Per Olsson på Lörby 20, och Tilda med Johan Andersson på Eriksdal…

Per Olsson utsågs till förmyndare för Nils lilla dotter, Gerda Otelia Nilsdotter, född 22 oktober 1892…

I en förmyndarens uppgifter ligger att bevaka barnets/barnens intresse vid bouppteckningen. Detta innebar i praktiken att Per Olsson inte tilläts att bjuda på och ropa in egendom (trots att det ju även var hans hustruns föräldrahem!) på gårdsauktionen den 30 mars samma år.

Ett gammalt rykte gör dock gällande att Per Olsson lyckades ropa in en post jord…som fick gå tillbaka för att han ansågs jävig!

Huruvida detta är sant eller ej, vet väl bara de som var med, men mycket pekar på att så var fallet…
… för två månader senare överlät Pers bror Ola Olsson 3:de utropet till Per för 2200 kronor.

Detta skulle ju kunna bero på att Ola förköp sig, men så var nog inte fallet… detsamma gjorde nämligen Pers 70-årige fader Ola Persson med 4:de utropet, för 1120 kronor.

Köper man en gård (eller hus) i dag, så har man inga band till den föregående ägare när hen fått sina pengar… men så var det inte på 1890-talet. Då hörde också skyldigheter i form av undertagskontrakt med köpet… vilket kan beskrivas som dåtidens pensions försäkring. Det innebar en plikt att med olika förnödenheter sörja för säljarna under resten av deras liv…

Johan Anderssons lott låg att lämna jord till undertagshuset och sköta densamma. Skjutsa damerna, när de var i behov av skjuts. Föda 2 får och deras lamm, sommar som vinter. Lämna 3 liter söt oskummad mjölk dagligen.
Dessutom lämna 120 kilo vete, 42 kilo korngryn, 100 kilo blandkorn, 50 kilo malt och 300 kilo råg årligen…

Ola Olsson skulle årligen bistå med 10 hektoliter potatis, 65 kilo fläsk och 25 kilo kött.

Per Olssons andel bestod av 400 kilo råg och 10 hektoliter potatis årligen…

Men tillbaka till mantalslängden. Hemmanet hade som synes två brukare, och hur det gick med den ena vet ni nu… och hur det gick för den andrar vet jag inte nu.

1661

1684

1685

1691

1698            (60)               Jöns Jönsson, hustru, Lp. Botell
                                              B.m Olof Flink, hustru

1799           (60)               Jöns Jönsson, hustru, Lp. Botell
                                             B.m Olof Flink ?

1700          (60)                Jöns Jönsson, hustru
                                             B.m Flink, hst

1702          (60)               Jöns Jönsson, hustru
                                            B.m Flink, hustru

1703          (60)               Jöns Jönsson, hustru
                                            B.m Flink, hustru

1709          (60)               Jöns Jönsson, änkling
                                            Sven Persson, hustru
                                            B.m Flink, hustru

1710         (60)                Jöns Jönsson, hustru
                                            Sven Persson, hustru
                                            B.m Flink, hustru

1711          (60)                Jöns Jönsson, hustru, dotter Inga
                                            Sven? Persson, änkling
                                            B.m Flink  ______?

1714          (60)               Jöns Jönsson, hustru
                                            Sven Persson, hustru

1715          (60)               Jöns Jönsson, hustru
                                            Sven Persson, hustru, _____________?

1719              8                  Jöns Jönsson
                                            Sven Persson

1720              8                  Jöns Jönsson, hustru, dotter Marna
                                            Sven Persson, hustru, Lp. Hanna

1724.03            Föddes Elina, dotter till Bm. Håkan Pehrsson Flink (även Bm. För Istaby 119)

1721              8                   Jöns Jönsson, hustru
                                             Sven Persson, hustru, Lp. Hanna

1722              8                   Jöns Jönsson
                                             Sven Persson

1723              8                   Jöns Jönsson, hustru, dotter Maria
                                             Sven Persson, hustru, Lp. Hanna
                                             B.m Flink, hustru

1724              8                   Jöns Jönsson, hustru
                                             Sven Persson, hustru
                                             B.m Flink, hustru

1725              8                   Jöns Jönsson, hustru
                                             Sven Persson, hustru
                                             B.m Flink, hustru

1726.01.18        Föddes Gertrud, dotter till Bm. Håkan Pehrsson Flink

1727              8                   Jöns Jönsson, hustru
                                             B.m Flink, hustru
                                             Sven Persson, hustru, ____

1728              8                   Jöns Jönsson hustru, änkan Karin, Ld. Per, Lp. Gunnil
                                             Bm. Flink, hustru
                                             Sven Persson, hustru

1730.11            Föddes Jöns, son till Bm. Håkan Pehrsson Flink och Berta,,,

1728              8                   Änkan Karin
                                             B.m Flink, hustru
                                             Sven Persson, hustru

1729              8                   Änkan Karin
                                             B.m Flink, hustru
                                             Sven Persson, hustru

1730              8                   Per Svensson, hustru
                                             Bm. Flink
                                             Inh. Torbjörns? Hustru

1733              8                   Per Truitsson?, hustru, dotter Elin
                                             Sven Persson, hustru, son Per
                                             B.m Flink

1734              1                   Per Truitsson?, hustru
                                             B.m Flink, hustru
                        1                   Sven Persson, hustru, son Per

1735.03.10       Föddes Jöns & Bengta, barn till Bm. Håkan Pehrsson Flink och Berta Jönsdotter…

1739              1                   Per Truitsson?, hustru
                        1                   Per Svensson, hustru (Kerstin), _______ Kerstin
                                             G.m Sven Persson, änkling
                                             B.m Flink, hustru

1748.04.22        Föddes Mikael, son till Bm. Bengt Pehrsson Flink och Karna Massesdotter.

1749.10.15       Gifte sig Sven Jönsson (1724.04 Lörby 8) med Hanna Nilsdotter (Lörby 10)…

1751.03.23        Föddes Kerstin, dotter till Sven Jönsson och Hanna Nilsdotter…

1752.07.24        Föddes Maria, dotter till Bm. Bengt Pehrsson Flink och Karna… Massesdotter

1754.10.14      Föddes Gertrud, dotter till Sven Jönsson och Hanna Nilsdotter (övertar gården)

1759                                   Sven Jönsson, hustru (Hanna Nilsdotter)
                                             Per Svensson, hustru, son Sven
                                             B.m Flink, hustru

1760              8                   Sven Jonsson, hustru, Lp. Kerstin
                                             Per Svensson, hustru, Lp. Karin
                                             B.m Flink, hustru

1761              8                   Sven Jonsson, hustru, g.kvinna Kerstin
                                             Per Svensson, hustru
                                             B.m Flink, hustru

1762              8                   Sven Jonsson, hustru, g.kvinnan Kerstin
                                             Per Svensson, hustru, dotter Nilla
                                             B.m Flink, hustru

1763              8                   Sven Jonsson, hustru, g.kvinnan Kerstin
                                             Per Svensson, hustru, dotter Nilla
                                             Avske. B.m Flink hustru

1764              8                   Sven Jonsson, hustru, L.gossen Olof, g.kvinnan Kerstin
                                             Per Svensson, hustru, g.kvinnan Karna
                                             Avske. B.m Bengt Flink (_______och alldeles döv samt                                              utfattig)

1765              8                   Sven Jönsson, hustru, Ld. Olof, g.kvinna Kerstin
                        1                   Per Svensson, hustru, dotter Nilla, t.gossen _________
                                             g.kvinnan Karna Andersdotter
                                             ?? _________ Sven Nilsson
                                             Bräcklig avske. B.m Bengt Flink

1767              8                   Sven Jönsson, hustru, dotter Kerstin, underåriga:                                                          dotter Gertrud och gossen Jöns
                                             Bräcklige gårdsmannen Sven Nilsson
                                             hustru Kerstin, underåriga: son Nils, döttrar Hanna                                                    och Kerstin?
                       1                    Änkan Kerstin (efter Per Svensson), dotter Nilla, Ld.                                                    Måns  ______ underåriga: son Nils, döttrar Berta och                                                  Karna
                                             Bräckliga avskedade Bm. Niclas Hjälmqvist?, hustru                                                    Bengta, underåriga: söner Carl? och Nils, dotter                                                              Pernilla

1769              8                   Sven Jönsson, hustru, dotter Kerstin, underåriga                                                            dottern Gertrud, gossen Jöns
                                             Bräckliga gårdsman Sven Nilsson, hustru Kerstin,                                                          underårig son Nils, dotter Hanna
                                             Änkan Kerstin, dotter Nilla och Berta?, underåriga son                                                Nils, dotter Karna?
                                             B.m _______ Flink, hustru

1770              8                   Sven Jönsson, hustru, dotter Kerstin, underåriga                                                            dotter Gertrud, gossen Jöns
                                             Bräckliga gårdsmannen Sven Nilsson, hustru Kerstin,
                                             underåriga son Nils, döttrar Kerstin och Karna
                                             Änkan Kerstin, dotter Nilla och Berta, underåriga                                                          sonen Nils, dotter Karna
                                             B.m svegation? Flink, hustru

1771              8                   Sven Jönsson, hustru, döttrar Kerstin och Gertrud,
                                             tjänstegossen Jöns
                                             Bräckliga gårdsman Sven Nilsson hustru Kerstin,
                                             underåriga sonen Nils, döttrar ______, Kerstin och                                                      Karna
                                             Änkan Kerstin, döttrarna Nilla, Berta och Karna,
                                             underåriga sonen Nils
                                             B.m ________ Flink, hustru

1774              8                   Sven Jönsson, hustru, döttrar Kerstin och Gertrud,                                                      gossen Anders
                                             Bräckliga och utfattiga gårdsman Sven Nilsson, hustru,
                                             underåriga söner Nils och Per, döttrar _____, Kerstin                                                och Karna
                                             Änkan Kerstin, son Nils, döttrar Nilla, Berta och Karna
                                             B.m ________ Flink, hustru
                                             Utgamla B.m änkan Mätta

1775                                   Sven Jönsson, hustru, döttrar Kerstin och Gertrud
                                             Enkan Kerstin, son Nils, döttrar Nilla och Bengta
                                             B.m Flink, hustru

1779.02.12       Gifte sig Gertrud Svensdotter (1754.09.14) med Jöns Mattsson (1741.08.03, Lörby 17)

1780  3/8       3/16           Jöns Mattsson, hustru (Gertrud Svensdotter)
                                              Änkan Kerstin, son Nils, döttrar Nilla och Berta
                                              B.m ________ Flink, hustru

1784  3/8       3/16           Jöns Mattsson, hustru
                                              Änkan Kerstin, son Nils, döttrar Nilla och Bengta
                                              B.m Christian Flink, hustru (änkan Kersta                                                                         Jeppsdotter)

1784.02.26       Föddes Pehr, son till Bm. Christian Flink och (änkan) Kersta Jeppsdotter

1787  3/6    3/16              Jöns Mattsson, hustru
                       3/16              Änkan Kerstin, son Nils, döttrar Nilla och Bengta
                                              B.m Christian Flink, hustru

1787.05.22    Föddes Henrick, son till Jöns Mattsson och Gertrud Svensdotter (övertar gården)

1787.11.03         Föddes Olaus, son till Bm. Christian Flink och (änkan) Kersta Jeppsdotter

1788  3/8     3/16            Jöns Mattsson, hustru
                        3/16            Änkan Kerstin, son Nils, dotter Birta
                                             B.m Flink, hustru

1788.11.02        Dog Hanna Nilsdotter… (född ca 1720)

1791  3/8     3/16            Jöns Mattsson, hustru
                       3/16             Nils Persson, ogift, piga Berta
                                             B.m Flink, änkling

1792  3/8    3/16             Jöns Mattsson, hustru
                       3/16             Nils Persson, ogift, piga Berta
                                             B.m Flink, änkling

1792.01.25        Gifte sig Bm. Christian Flink med Gunild Sonesdotter från Hosaby…

1793  3/8      3/16           Jöns Mattsson, hustru, dräng Bengt
                         3/16           Nils Persson, ogift, piga Berta
                                             B.m Flink?, hustru (Gunild Sonesdotter)

1794  3/8       3/16          Jöns Mattsson, hustru
                          3/16          Nils Persson, ogift, dräng Per, piga Berta
                                             B.m Flink, hustru

1794.03.04      Föddes Hanna, dotter till Jöns Mattsson och Gertrud Svensdotter

1795  3/8       3/16         Jöns Mattsson, hustru
                          3/16         Nils Persson, ogift, pigan Bengta
                                            B.m Flink, hustru

1795.03.12      Dog Sven Jönsson… (född 1724.04)

1797  3/8       3/16         Jöns Mattsson, hustru
                          3/16         Nils Persson, ogift, piga Berta, gl? Jöns
                                            B.m Flink, ogift

1798  3/8       3/16         Nils Persson, ogift
                          3/16         Jöns Mattsson, hustru, dräng Per
                                            B.m Flink, ogift

1799  3/8       3/16         Nils Pehrsson, ogift, dräng Nils
                          3/16         Jöns Mattsson, hustru
                                  1        Ålafiske: Bortleigt
                                            Bm. Flink, ogift

 

1803.11.20          Gifte sig Bm. Christian Flink (änkling)  med Elna Nilsdotter från Hosaby…

1807.02.28        Dog Jöns Mattsson (1741.08.03) av _____sot…

1807                     Övertar sonen Henrick Jönsson (1787.05.22) gården…

  • No 8. ½ mantal krono Skatte förmedlat till 3/8 del äges och bebos af Bönderna Nils Pehrsson och Hindrik Jönsson till hälften hvardera; Nils Pehrsson har sämre åbyggnader af träd, källare under husen, Tomten behövfligt stor, 2 Eldstäder, med stenmur infredade 10 plommonträd. Hindrik Jönsson har åbyggnader af samma beskaffenhet som … förestående åbon, tymlig tomt, liten källare under husen och en Dito något större med gråsten murad ofan jord, 1 Eldsta, med sten och träd infredade 2 äple-, 1 päronträd, samt flere Stikelbärsbuskar. BÅDA MÅSTE FLYTTA (men frågan är om de genomförde flytten…
    Båtnamsnamn: Flink…

1831.09.18         Dog Gertrud Svensdotter (1754.09.14) av diarehe

 

 

Det här inlägget postades i Blekinge, MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Mantalslängd… Lörby 8

  1. Gunvor Persson skriver:

    Ovan nämnde Nils Jeppsson är dotterson Henrick Jönsson…

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s