Mantalslängd… Lörby 18

LÖRBY 18… hette Lörby 42 mellan 1698 och 1715.

lörby 18”Thomassons” känns bättre än Lörby 18, åtminstone är det lättare att komma ihåg…

Lörby 18 tillhörde de gårdar som fick flytta vid Enskiftet… och låg tidigare vid Mantalsvägen, ungefär…

Nummer 18 bestod då av tre gårdar, varav denna ägdes av Jöns Persson. Han hade åbyggnader af träd god och behållen. Tomten trång, 2ne källare, 3 Eldstäder inga frugträd…
Han hade – tillsammans med de andra två gårdarna – instängt Tobakstomt med stenmur…

Vad som hände de andra två gårdarna vet jag inte, men de ägdes av två bröder Eskilsson…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1684                                    Jöns Andersson, hustru

1688                                    Jöns Andersson, hustru, sjuk?
                                              Olof Jönsson, hustru

1691                                    Jöns Andersson, enkl, dotter Ingri Jönsdotter

1698           (42)               Jöns Andersson hustru, dotter Inga
                                             Rasmus Persson, hustru
                                             Bm. Anders Fyrkula, hustru

1700           (42)               Nils Bengtsson, hustru
                                             Rasmus Persson, hustru Lp. Inga
                                             Bm. Fyrkula, hustru

1703          (42)                Nils Bengtsson, hustru
                                             Rasmus Persson, hustru Lp. Inga
                                             Bm. Fyrkula, hustru

1709         (42)                 Nils Bengtsson, hustru
                                             Rasmus Persson, hustru
                                             Gm. Sven Eriksson hustru, utgammal och fattig
                                             Bm. Fyrkula, Lp. Hanna

1710         (42)                 Nils Bengtsson, hustru
                                             Rasmus Persson, hustru
                                             Gm. Sven Erikssons hustru utgammal och fattig
                                             Bm. Fyrkula, hustru

1711         (42)                  Rasmus Persson, hustru
                                             Nils Bengtsson, enk

1714          1                        Nils Bengtsson

1715        (42)                   Nils Bengtsson, hustru

1720           1                       Nils Bengtsson, hustru

1725           1                       Nils Bengtsson, hustru

1728                                    Nils Bengtsson, hustru
                                              Pehr Andersson, hustru, _____ Kerstin

1729.12.21         Föddes Måns, son till Bm. Påhl Fyrkula och Margaretha Pehrsdotter
1732.07.14         Föddes Karna, dotter till Bm. Påhl Fyrkula och Margaretha Pehrsdotter

1730           1                      Nils Bengtsson, hustru, sonen Sven
                     1                      _________?, hustru, _________
                                             Bm. Fyrkula

1734           1                      Olof Lafersson, hustru
                                             Bm. Fyrkula, hustru
                     1                      Sven Nilsson, ogift, moder Berta, dotter Ingeborg

1734.10.04         Föddes Pehr, son till Bm. Påhl Fyrkula och Margaretha Pehrsdotter

1739           1                     Olof Larsson, hustru
                                            Bm. Fyrkula
                     1                     Sven Nilsson, hustru, _____ Ingeborg
                                            Kerstin, gårdskvinna Bengta

1759                                  Olof Jönsson, hustru, döttrar Hanna och Ingrid
                                            Olof Bengtsson, hustru (Sissa Sonesdotter), son Pehr
                                            _________ qvinnfolket Kerstin
                                            Bm. Fyrkula, hustru

1760            1                    Olof Tuasson, hustru (Kersta Svensdotter), döttrar                                                       Hanna och Karin
                      1                    Olof Bengtsson, hustru, son Per
                                            ___________ qvinnfolket Kerstin
                                            Bm. Fyrkula, hustru

1761             1                   Olof Tuasson, hustru, döttrar Hanna och Karin
                      1                   Olof Bengtsson, hustru, son Per
                                            Bm. Fyrkula, hustru
                                            Qvinnfolket Kerstin ____ dotter

1762             1                   Olof Tuasson, hustru, dotter Karna, Lgåssen Erik
                       1                   Olof Bengtsson, hustru, son Anders
                                            Bm. Fyrkula, hustru

1763             1                   Eskil Nilsson hustru (Karna Olsdotter), gp, Kerstin
                                            Gårdsmannen Olof Tuvesson? (öfver 67 år gammal                                                       sjuklig, hemmanet opdragit? Till sin måg Eskil Nilsson                                               och ____ af honom uppehälle)
                      1                    Olof Bengtsson, hustru, son Per
                                            Bm. Fyrkula, hustru
                                            Lös qvinnfolket Olwer

1764             1                    Eskil Nilsson, hustru, gp Kerstin Svensdotter (öfver 63                                                år gammal, skröplig, sjuklig och fattig)
                      1                     Olof Bengtsson, hustru, son Per, gp Mayve

1765            1                     Eskel Nilsson, hustru
                      1                     Olof Bengtsson, hustru, son Per, dotter ____, gp                                                             ___ayve
                                             Avskedade Bm. Nils Fyrkula

1773.09.18        Föddes Ola, son till Bm. Bengt Fyrkula och Elna Olasdotter
1773.11.28         Föddes Sven, son till Eskil Nilsson och Karna Olasdotter

1767            1                    Eskil Nilsson, hustru, tjänstepiga Nilla, underåriga: son
                                            Anders, dotter Hanna och gossen Jöns
                                            utgamla gårdsman Ola Tuvasson, hustru
                     1                     Ola Bengtsson, hustru, son Pehr, dotter Hanna,                                                               underåriga: son Nils, pigan Ingeborg (58 år gammal har                                             fel på synen, samt sjuklig)
                                            Bräckliga och avskedade Bm. Nils Fyrkula, hustru Maya,
                                            underåriga: son Ola, dotter Inger
                                            kvinnfolket Kerstin (52 år gammal ____ med svår                                                         invertes sjukdom)
                                            Bm. Enkan Sissa, underåriga: son Jon, dotter Lusse
                                            Reservgossen Bengt Bengtsson

1769            1                    Eskil Nilsson, hustru, tjänstepiga Karna, underårig son
                                            Anders, dotter Anna, gåssen ____
                                            Utgamla gårdsmannen Ola Tuvesson?, hustru
                     1                     Olu Bengtsson, hustru, son Per, dotter Hanna och                                                         underårig son Nils
                                            Pigan Ingeborg (76 år gammal sjuklig)
                                            Qvinnfolket Kerstin (54 år gammal ____ sjuklig)
                                            Bm. Bengt Fyrkula, ogift
                                            Utfattiga Bm. Änkan Sissa, underårig son Jöns, dotter                                                 Lusse (28 år gammal illa ______)

1770            1                    Eskil Nilsson, hustru, tjänstepiga Gertrud, underårig                                                   son Anders, dotter Anna och Karin, gåssen Sven
                                            Utgamla gårdsmannen Ola Tuvesson, hustru
                     1                     Olu Bengtsson, hustru, son Per, dotter Hanna underårig                                             son Nils
                                            Pigan Ingeborg (76 år gammal sjuklig)
                                            Qvinnfolket Kerstin (55 år gammal bräcklig och sjuklig)                                             Bm. Bengt Fyrkula, hustru
                                            Utfattiga Bm. Änkan Sissa

1771           1                     Eskil Nilsson, hustru, tjänstepiga Karna, underårig son
                                            Anders, dotter Anna och Karin
                                            Utgamla gårdsmannen Ola Tuvesson, hustru
                    1                      Olu Bengtsson, hustru, son Per och Nils
                                            Pigan Ingeborg
                                            Qvinnfolket Kerstin (56 år gammal bräcklig och sjuklig)
                                            Bm. Bengt Fyrkula, hustru, underårig son Bengt
                                            Utfattiga Bm. Änkan Sissa

1774            1                    Eskil Nilsson, hustru, underårig son Anders, dotter                                                       Anna och Karin
                                            Utgamla gårdsmannen Ola Tuvesson, enkling
                     1                     Olu Bengtsson, hustru, son Per och Nils
                                            Utgamla pigan Ingeborg
                                            Utgamla och bräckliga qvinnfolket Kerstin
                                            Bm. Bengt Fyrkula, hustru, underårig söner Bengt och                                                 Ola
                                            Gamla och utfattiga Bm. Änkan Sissa

 1775                                 Eskil Nilsson, hustru
                                            Ola Bengtson, hustru, söner Nils och Pehr, tjänstepigan                                               Hanna
                                            Bm. Bengt Fyrkula, hustru

1776.09.21        Föddes Ola, son till Eskil Nilsson och Karna Olasdotter
1779.04.19        Föddes Lars, son till Bm. Benft Fyrkula och Elna Olasdotter

1780  ½       ¼                Eskil Nilsson, hustru, son Anders
                       ¼                Per Sonasson, hustru (Anna Jönsdotter), tjänstegosse                                                  Ola
                                           Gårdsman Olu Bengtsson, hustru (hon är 68 år gammal
                                           skröplig och sjuklig)
                                           Bm. Bengt Fyrkula, hustru

1784  ½     ¼                  Eskil Nilsson, hustru, son Anders, dotter Hanna
                     ¼                  Per Sonesson?, hustru, dräng Jöns
                                           Bm. Bengt Fyrkula, hustru

1787  ½     ¼                  Eskil Nilsson, hustru, son Anders, döttrar Hanna och                                                  Karna
                    ¼                   Per Sånesson, hustru, dräng Jöns, piga Elna
                                           Bm. Per Löberg, hustru

1788  ½    ¼                   Eskil Nilsson, hustru, döttrar Hanna och Karna
                    ¼                   Per Sånesson, hustru, drängen Jöns
                                           Bm. Loberg, hustru

1791  ½    ¼                   Eskil Nilsson hustru, söner Anders och Sven, döttrar                                                    Karin och Hanna
                   ¼                    Per Sånesson, hustru, dräng Jöns
                                           Bm. Fyrkula, hustru

1792  ½   ¼                    Eskil Nilsson hustru, son Anders, döttrar Karin och                                                       Hanna
                   ¼                    Per Sånesson, hustru, dräng Jöns, piga Kerstin
                                            Bm. Fyrkula, hustru

1793  ½    ¼                    Eskil Nilsson hustru, söner Anders och Sven, döttrar                                                    Karin och Hanna
                    ¼                     Ej läsbart…

1794  ½    ¼                    Eskil Nilsson hustru, söner Anders och Sven, döttrar                                                    Karin och Hanna
                   ¼                      Per Sånesson, hustru, dräng Jöns, piga Gertrud
                                             Bm. Fyrkula, hustru

1795  ½   ¼                      Eskil Nilsson hustru, söner Anders och Sven, döttrar                                                    Karin och Hanna
                   ¼                      Per Sånesson, hustru, dräng Jöns, piga Botill
                                              Bm. Fyrkula, hustru

1797  ½   ¼                      Eskil Nilsson hustru, söner Anders och Sven, döttrar                                                    Hanna och Karna
                   ¼                     Per Sånesson, hustru, son Såne, pg Svenborg
                                            Bm. Fyrkula, hustru

1798  ½   ¼                     Eskil Nilsson hustru, söner Anders och Sven, döttrar                                                   Hanna och Karna
                   ¼                     Per Sånesson, hustru, son Såne, piga Karna
                                            Bm. Hustru
                                            Sjöman Ola Bengtsson, ogift

1799  ½    ¼                    Eskil Nilsson, hustru, sönerna Anders och Ola, döttrar                                               Hanna och Karna
                    ¼                    Pehr Sonasson, hustru, son Sven, piga Karna
                                            Bm. Fyrkula, hustru
                                            Sjöman Ola Bengtsson, ogift

1800  ½    ¼                    Eskil Nilsson, hustru, sönerna Anders och Ola, dotter                                                   Hanna
                    ¼                    Pehr Sonasson, hustru, piga Karna
                                            Bm. Fyrkula, hustru

1801  ½    ¼                    Eskil Nilsson, hustru, sönerna Anders och Sven, dotter                                               Hanna
                   ¼                     Pehr Sonasson, hustru, son Sven, piga Karna
                                            Bm. Fyrkula, hustru

1802  ½    1/8                 Anders Eskilsson, ogift, dräng Ola
                    1/8                 Sven Eskilsson
                    ¼                    Pehr Sonasson, hustru, son Sven, piga ____
                                            Bm. Fyrkula, hustru

1803  ½    1/8                 Anders Eskilsson 40, ogift
                    1/8                 Sven Eskilsson 31, hustru 30
                     ¼                   Pehr Sonasson 62, hustru 54, son Sven 22, piga Kersta
                                            Bm. Fyrkula 56, hustru 70

1804  ½   1/8                  Anders Eskilsson 41, ogift
                   1/8                  Sven Eskilsson 32, hustru 31
                    ¼                   Pehr Sonasson 63, hustru 55, son Sven 23, piga Hanna
                                            Bm. Fyrkula 57, hustru 71

 

Det här inlägget postades i MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Mantalslängd… Lörby 18

  1. Gunvor Persson skriver:

    Per Sonessons son Jöns, född den 16 juni 1788 övertog gården. Den gick sedan i arv till hans son Anders Jönsson, född 26 augusti 1810…

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s