Mantalslängd… Lörby 12

Lörby 12 hette Lörby 43 mellan 1698 och 1715.

Gårdarna låg längst ner på Mantalsvägen… och ligger förmodligen fortfarande kvar 🙂

 1661

1684

1685

1688                                    Per Mattsson, hustru
                                              Sven Jeppsson, hustru, dräng Bommar?
                                              B.m Olof Bång, hustru

1691                                    Per Mattsson, hustru
                                              Sven Jeppsson, hustru
                                              B.m Olof Bång, hustru

1698            (43)               Per Mattsson, hustru
                                              Sven Jeppson, hustru
                                              B.m Olof Bång, hustru

1699            (43)               Per Mattsson
                                              Sven Jeppsson, hustru
                                              B.m Olof Bång

1700             (43)               Per Mattsson
                                               Sven Jeppsson, hustru
                                               B.m Olof Bång, hustru

1702              (43)              Per Mattsson, tjänstedräng Jöns
                                               Sven Jeppsson, hustru
                                               B.m Olof Bång, hustru

1703              (43)              Per Mattsson, hustru, Ld. Jöns
                                               Sven Jeppsson, hustru
                                               B.m Bång

1709              (43)              Hindrik Mattsson, hustru, Lp. Carna
                                               Sven Jeppsson, hustru, son? Trulls?
                                               B.m Bång, hustru

1710              (43)               Henrik Mattsson, hustru,
                                                Sven Jeppsson, hustru, son Jeppa
                                                B.m Bång, hustru

1711              (43)               Sven Jeppsson, hustru, son Jeppa
                                               Hindrik Mattsson, hustru

1714              (43)               Sven Jeppsson, hustru, son Pär
                                                Matts Svensson, hustru

1715              (43)               Sven Jeppsson, hustru, son Per
                                               Matts Svensson, hustru

1719                                      Per Svensson
                                               Matts Svensson

1720                                     Per Svensson, ogift.
                                               Moder: Karin Matts Svensson
                                               B.m Bång, hustru
                                               Inhyse Magnell

1723.01.29             Föddes Lusse, dotter till Bm. Bengt Bång

1721                                     Per Svensson, hustru
                                              Modern, inhyses kvinnan Karin Matts Svenssons                                                              hustru
                                               B.m Bång, hustru

1722                                     Per Svensson
                                               Mattis Svensson

1723                                     Per Svensson, hustru, Lp. Sissa
                                               Mattis Svensson, hustru
                                               B.m Bång, hustru
                                               Inhyse ___ Karin (___ ___ sjuklig)

1724                                    Per Svensson, hustru, tjänstedräng Sven, tjänstepiga                                                     Sissa
                                              Matts Svensson, hustru
                                              B.m Bång

1725                                    Per Svensson, hustru, son?
                                              Matts Svensson, hustru
                                              B.m Bång, hustru

1727.02.16          Föddes Elina, dotter till Bm. Bengt Bång

1727                                     Per Svensson, hustru
                                               B.m Bång, hustru
                                               Matts Svensson, hustru, tjänstedräng Bengt

1728                                      Änkan Hanna, tjänstedräng Olof
                                                B.m Bång, hustru
                                                Masse Svensson, hustru, tjänstedräng Bengt

1730.07.26        Föddes Henrik, son till Bm. Bengt Bång och Sophia Hindriksdotter
1733.01.30        Föddes Magnell, dotter Bm. Bengt Bång och Sophia Hindriksdotter

1729                                     Olof Persson?, hustru
                                               B.m Bång, hustru
                                               Matts Svensson, hustru

1730                                     Olof Persson, hustru, tjänstegossen ______
                                               Mats Svensson, hustru, dottern Inga
                                               B.m Bång, hustru

1733                                     Olof Persson, hustru, tjänstedräng Sven
                                               B.m Bång, hustru
                                               Matts Svensson, hustru, dotter Inga

1734                                     Olof Persson, hustru, tjänstegossen Nils
                                               Matts Svensson, hustru
                                               B.m Bång, hustru

1739                                     Olof Persson, hustru, dotter Hanna
                                               Änkan Anna?, son Sven, dotter Elsa
                                               B.m Bång, hustru

1740.03.14        Föddes Anna, dotter till Bm. Bång och Sissa Bengtsdotter
1742.01.01        Föddes Masse, son till Sven Mattsson och Anna Jonsdotter…
1744.03.13        Föddes Masse, son till Sven Mattsson och Anna Jonsdotter…
1749.02.03        Föddes Karna, dotter till Sven Mattsson och Anna Jonsdotter…
1752.05.20        Föddes Anna, dotter till Sven Mattsson och Anna Jonsdotter…
1753.03.26        Föddes Henrik, son Bm. Bengt Bång och Hanna Andersdotter
1757.01.27         Föddes Anders, son till Jon Olsson och Carna Mattsdotter…
1757.07.06        Föddes Per, son till Sven Mattsson och Anna Jonsdotter…

1759                                     Sven Mattsson, hustru
                                               Hemmansänkan Karna Jeppsdotter (över 60år                                                                gammal sjuklig och fattig)
                                               Jon Olsson, hustru

1760                                     Sven Mattsson, hustru, son Massse
                                               Jon Olsson, hustru, tjänstegossen Sven 

1761                                      Sven Mattsson, hustru, son Massse
                                               Jon Olsson, hustru, tjänstegossen Ola                       

1762                                     Sven Mattsson, hustru, son Massse
                                               Jon Olsson, hustru, tjänstegossen Ola

1763                                      Sven Mattsson, hustru, son Massse
                                                Jon Olsson, hustru, tjänstegossen Hindrik
                                                B.m Löfberg, hustru

1763.10.03          Föddes Anders, son till Jon Olsson och Carna Mattsdotter…
1763.11.03          Föddes Måns, son till Bengt Löferg och Carna Mårtensdotter…

1764                                      Jon Olsson, hustru, tjänstedräng Anders, tjänstepiga                                                   Hanna
                                                B.m Löfberg, hustru
                                                Änkan Anna?, son Masse, tjänstedräng Hindrik

1765                                     Jon Olsson, hustru, dräng Bengt
                                               B.m Löfberg, hustru
                                               Änkan Anna, son Masse, dotter Karna, dräng Per
                                               Gratialisten avskedade B.m Mårten Knubba

1765.05.13          Föddes Cissa, dotter till Jon Olsson och Carna Mattsdotter…

1767                                     Jon Olsson, hustru, tjänstepiga Bodil, underåriga                                                          söner Pehr och Anders, dotter Sissa
                                               Enkan Karna?, son Masse, dotter Karna, tjänstedräng                                                  Ola, underåriga dotter Anna
                                               B.m Bengt Löfberg, hustru, underårig son Masse
                                               Gratialist avskedade B.m Mårten Klubba, hustru

1768.09.28         Föddes Chirsta, dotter till Bengt Löferg och Carna Mårtensdotter…

1769                                     Jon Olsson, hustru, tjänstedräng Anders, underåriga                                                    söner Per och Anders, dotter Sissa
                                               Änkan Anna?, son Masse, döttrar Karna och Anna?,                                                      tjänstegossen Sven
                                               B.m Bengt Löfberg, hustru, underårig son Masse
                                               Gratialisten avskedade B.m Mårten Klubba, hustru

1769.05.26         Föddes Lars, son till Bengt Löferg och Carna Mårtensdotter…

1770                                     Jon Olsson, hustru, underåriga söner Per och Anders,                                                  dotter Sissa
                                               Masse Svensson, hustru, tjänstepiga Anna?,                                                                      underåriga gossen ______, gårdskvinnan Anna? (över                                                63år gammal, sjuklig och svag)
                                               B.m Bengt Löfberg, hustru, underåriga söner Måns

1771                                     Jon Olsson, hustru, underåriga söner Per och Anders,                                                 dotter Sissa
                                              Masse Svensson, hustru, tjänstegosse Ola, underåriga                                                   sonen Sven?, gårdskvinnan Anna?
                                              B.m Bengt Löfberg, hustru, underåriga söner Måns och                                               Lars

1774                                    Jon Olsson, hustru, son Per, underårig son Anders,                                                       dotter Sissa
                                              Masse Svensson, hustru, tjänstgossen ….. underåriga                                                   söner Sven och (oläsligt)
                                              Utgamla gårdskvinnan Anna?
                                              B.m Bengt Löfberg, hustru, underåriga söner (oläsligt)

1775                                    Jon Olsson, hustru, son Pehr
                                              Masse Svensson, hustru, tjänstedräng Nils
                                              B.m Bengt Löfberg, hustru

1780  ½     ¼                     Jon Olsson, hustru, söner Per och Anders
                     ¼                     Masse Svensson, hustru, tjänstedrängen Nils
                                              B.m Bengt Löfbeg, hustru

1784  ½     ¼                     Jon Olsson, hustru, söner Per och Anders, dotter Sissa
                     ¼                     Masse Svensson, hustru
                                              B.m Carl Löfbeg, ogift
                                              B.m änkan Karna

1787 ½       ¼                   Jon Olsson, hustru, söner Per och Anders, dotter Sissa
                      ¼                   Masse Svensson, hustru, son Sven
                                             B.m Carl Löfbeg, ogift

1788  ½      ¼                   Jon Olsson, hustru, söner Per och Anders, dotter Sissa
                      ¼                   Masse Svensson, hustru, söner Sven och Ola, pigan                                                        Hanna
                                             B.m Carl Löfbeg, ogift

1790.01.01        Föddes Anders, son till Bm. Carl Löfberg och Nilla Nilsdotter

1791  ½      ¼                   Jon Olsson, hustru, son Anders, dotter Sissa
                      ¼                   Masse Svensson, hustru, söner Sven och Ola, pigan                                                        Hanna
                                             B.m Carl Löfbeg, hustru

1792  ½      ¼                   Jon Olsson, hustru, son Anders, dotter Sissa
                      ¼                   Masse Svensson, hustru, söner Sven och Ola, pigan                                                        Hanna
                                             B.m Carl Löfbeg, hustru

1792.06.17          Föddes Karna, dotter till Bm. Carl Löfberg och Nilla Nilsdotter

1793  ½   ¼                      Jon Olsson, hustru, son Anders, dotter Sissa
                   ¼                      Masse Svensson, hustru, söner Sven och Ola
                                              B.m Löfbeg, hustru

1794  ½    ¼                     Jon Olsson, hustru, son Anders, dotter Sissa
                    ¼                     Masse Svensson, hustru, söner Sven och Ola, piga Bodil
                                             B.m Löfbeg, hustru

1795  ½     ¼                    Jon Olsson, hustru, son Anders, dotter Sissa, pigan                                                        Karna
                     ¼                    Masse Svensson, hustru, söner Sven och Ola, piga Bodil
                                             B.m Löfbeg, hustru

1795.08.04         Föddes Bengta, dotter till Bm. Carl Löfberg och Nilla Nilsdotter

1797  ½      ¼                    Anders Jonsson, hustru, dräng Ola, _____
                      ¼                    Masse Svensson, hustru, söner Sven och Ola, piga Bodil
                                              B.m Löfbeg, hustru
                                              Ett ålfiske

1798  ½    ¼                      Anders Jönsson, hustru, dräng Ola, pigan _______
                    ¼                      Masse Svensson, hustru, söner Sven och Ola, piga                                                           Bengta
                                              B.m Löfbeg, hustru

1798.02.26        Föddes Nils, son till Bm. Carl Löfgren? och Nilla Nilsdotter

1799  ½    ¼                      Anders Jönsson, hustru, dräng Pehr, pigor Sissa och                                                     Nilla
                    ¼                      Masse Svensson, hustru, son Ola, piga Inga
                                              Bm. Löfberg, hustru
                                              Ett ålfiske tillhör Anders Jönsson

 

  • No 12. 5/8 dels mantal krono Skatte förmedlat till ?/2 äges och bebos af Bönderna Ola Mattsson och Anders Johnesson till hälften vardera. Ola Mattsson har åbyggnader af träd gammal, Tomten behöfveligt stor, ingen källare, 1 Eldstad, med träd och sten infredad 12 päron- 1 äple- och 4 plommonträd; Anders Johnsson har bättre åbyggnader af träd, Större tomt, ingen källare, med Stenmur instängt 9 päron- och 16 plommonträd, En Eldstad.                                                                                      Båtmansnamn: Löfberg (tidigare Bång)…
Det här inlägget postades i MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s