Mantalslängd… Lörby 15

… hette Lörby 41 mellan 1698 och 1715.

lörby 15

 1691                                   Olof Jönsson hustru, dotter Ingri Olofdotter

 1698         (41)                 Olof Jönsson, hustru, son Johan, dotter Inga

1700          (41)                Olof Jönsson, hustru
                                            Åke Olofsson, hustru
                                            Mikael Persson
                                            Bm. Olof Qvick, hustru

1703           (41)               Olof Jönsson, hustru
                                            Åke Olofsson, hustru
                                            Mikal Persson
                                            Bm. Olof Qvick

1709           (41)               Nils Larsson, hustru
                                            Håkan Offesson, hustru
                                            Bm. Qvick
                                            Gl. Bengta _________ uppehälle af sina barn

1710           (41)                Nils Larsson, hustru
                                            Håkan Offesson, hustru
                                            Bm Qvick, hustru
                                            Gl. Bengta ________ upphälle af sina barn

1711           (41)                 Håkan Offesson, enk
                                            Nils Larsson, hustru

1714            1                     Nils Larsson

1715           (41)                Nils Larsson, hustru

1719             1                    Nils Larsson

1720             1                    Nils Larsson, hustru, son Olof

1721              1                   Nils Larsson, hustru, son Olof

1722              1                   Nils Larsson

1723              1                   Nils Larsson, hustru, son Olof, dotter Bodil

1724              1                   Nils Larsson, hustru, son Olof, dotter Bodil                     

1725              1                   Nils Larsson, hustru, sonen Olof, dottern Botel

1727              1                    Nils Larsson, hustru, son Olof, dotter Bodil

1729              1                    Änkan Elin, son Olof, dotter Bodil

1730              1                    Per Andersson, hustru, dottern Bo? och Kerstin

1733              1                    Per Andersson, hustru, döttrar Bodil och Kerstin

1734              1                    Pehr Andersson, hustru, son Lars, döttrar Bodil och                                                    Kerstin
                                             Bm. (Simon) Qvick, hustru (Elna Håkansdotter)

1736.09.06           Föddes Anders, son till Simon Qvick & Elna Håkansdotter…

1739              1                    Pehr Nilsson, ogift
                                             Bm. (Simon) Qvick, hustru (Elna Håkansdotter)
                                             Lars Nilsson, ogift

1740.03.16          Föddes Elna, dotter till Simon Qvick & Elna Håkansdotter…
1748.08.03         Föddes Lars, son till Anders Hindriksson & Elna Kyrstensdotter…
1749.09.03         Föddes Hindrich, son till Nils Qvick & Karna Johanssdotter…
1751.01.25           Föddes Mass, son till Anders Hindriksson & Elna Kyrstensdotter…
1752.04.01          Föddes Hindrich, son till Nils Qvick & Karna Johanssdotter…
1755.04.09         Föddes Hanna, dotter till Nils Andersson Qvick & Karna Johanssdotter…
1757.06.23         Föddes Jöns, son till Anders Hindriksson & Elna Kyrstensdotter…

1759              1                     Anders Henriksson?, hustru, tjänstedräng Olof,                                                             tjänstepiga Kerstin
                        1                    Sven Olsson, hustru
                                              Bm.  enkan Kanna Jeppsdotter? (sjuklig och alldeles                                                   utfattig ____ 3 små barn)

1760              1                    Anders Hindriksson, hustru, tjänstepiga Kerstin
                        1                    Anders Olsson, hustru

1761              1                     Anders Hindriksson, hustru, tjänstepiga Kerstin
                        1                    Anders Olsson, hustru

1762              1                    Anders Hindriksson, hustru, son Nils, tjänstepiga                                                          Bengta
                        1                   Sven Olsson, hustru, ?? Hana

1762.11.08          Föddes Jon, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1763              1                    Nämndeman Anders Hindriksson, hustru, son Nils,                                                      tjänstepiga Bengta
                        1                   Sven Olsson, hustru, ?? Hanna

1764              1                    Nämndeman Anders Hindriksson, hustru, son                                                                 Lars, tjänstepiga Gunnil
                        1                    Sven Olsson, hustru, ?? Hanna

1764.09.14          Föddes Jon, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1765              1                    Nämndeman Anders Hindriksson, hustru, söner Lars                                                  och Nils
                        1                   Sven Olsson, hustru, ?? Hanna
                                             Båtman Quicks? hustru, ?  ? Sven Åkasson

1767              1                    Nämndeman Anders Hindriksson, hustru, söner Lars                                                  och Matts, tjänstepiga Elsa, underåriga: son Jöns
                        1                   Sven Olsson, hustru, underåriga: son Nils, döttrar                                                        Hanna och Karna
                                             Bm. Nils Qvick, hustru
                                             utfattiga Bm. Enkan Karna, underåriga: döttrar Nilla
                                             och Hanna
                                             utgamla gårdskvinnorna Gertrud och Tyre
                                             bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson
                                             hustru Hanna, underåriga: son Ola

1767.06.21         Föddes Pehr, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1769              1                    Nämndemannen Anders Hindriksson, hustru, söner                                                     Lars och Matts, tjänstepiga Bengta, underåriga: son                                                     Jöns
                                              utfattiga gårdskvinnorna Gertrud och Tyre
                        1                    Sven Olsson, hustru, underåriga: söner Per och Nils,                                                   dotter Hanna
                                              Bm. Nils Qvick, hustru
                                              utfattiga Bm. Enkan Karna, underåriga: döttrar Nilla
                                              och Hanna
                                              bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson, hustru, ??                                                           Hanna, underåriga: söner Ola och Per

1769,03.20            Föddes Märta, dotter till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1770               1                    Nämndemannen Anders Hindriksson, hustru, söner                                                   Lars och Matts, tjänstepiga Bengta, underårig son Jöns
                                               utgamla gårdskvinnorna Gertrud och Tyre
                         1                    Sven Olsson, hustru, underåriga söner Per och Nils,                                                    dotter Hanna
                                               Bm Nils Quick, hustru
                                               utfattiga Bm änkan Karna, underårig dotter Hanna
                                               bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson, hustru Hanna,                                                underåriga söner Ola och Per

1770.12.07             Föddes Erik, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1771              1                      Nämndemannen Anders Hindriksson, hustru, söner                                                   Lars och Matts, tjänstepiga Bengta, underårig son Jöns
                                              utgamla gårdskvinnan Tyre
                        1                    Sven Olsson, hustru, underåriga söner Per och Nils,                                                     dotter Hanna
                                              Bm Nils Quick, hustru
                                              utfattiga Bm änkan Karna, underårig dotter Nilla
                                              bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson, hustru Hanna,                                                 underåriga söner Ola och Per

1774              1                     Rasmus Nilsson, hustru, tjänstepiga Elina, underåriga                                               söner Jon, Truls och E…
                        1                    Sven Olsson, hustru, dotter Hanna, underåriga söner                                                 Per, Nils och Gumme?
                                              Bm. Nils Quick, hustru
                                              sjukliga och utfattiga Bm änkan Karna,
                                              bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson, hustru Hanna,                                                 underåriga söner Ola och Per, dotter Hanna

1772.11.11        Föddes Erik, son till Rasmus Nilsson och Karna Eriksdotter

1775               1                    Rasmus Nilsson, hustru (Karna Eriksdotter)
                         1                   Sven Olsson, hustru, dotter Hanna
                                              Bm. Nils Qvick, hustru
                                              Bräckliga gårdsman Sven Åkesson, hustru Hanna

1771.05.01       Dog Sven, son till Rasmus Nilsson… (5mån)
1775.11.03       Föddes Per, son till Rasmus Nilsson och Karna Eriksdotter…
1776.01.14       Föddes Ola, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…
17
78.04.04      Föddes Esbjörn, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter
1778.10.05      Dog Esbjörn Larsson Qvick (kikhosta)
1779.06.14       Föddes Hanna, dotter till Rasmus Nilsson och Karna Eriksdotter

1780  1          ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, söner Jon och Truls
                        ¼                 Sven Olsson, hustru, son Nils, dotter Hanna
                                             Bm Lars Quick, hustru
                                             Bräckliga och sjukliga inhyse mannen Sven Åkesson,                                                  hustru Hanna

1781.01.17           Föddes Pehr, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter
1782.06.17          Föddes Nils, son till Rasmus Nilsson och Karna Erkssdotter
1783.09.04        Föddes Nils, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter

1784  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru, son ?, ?Jiepps gåssen Jon
                         ¼                Sven Olsson, hustru, son Nils, dotter Hanna
                                             Bm. Lars Quick, hustru

1785.10.25         Föddes Jon, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter

1787  1/2       ¼                Rasmus Nilsson, hustru
                                             SLings (?) gossen Jon
                         ¼                Sven Olsson, hustru
                                             Bm. Lars Quick, hustru

1787.12.05           Föddes Sone, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter

1788  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru
                         ¼                Sven Olsson, hustru, son Nils
                                             Bm. Lars Quick, hustru

1791  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, son Erik
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Gumme och Jon
                                              Bm. Trued Quick, hustru

1792  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, söner Erik och Olof
                         ¼                 Nils Svensson, hustru, dräng Jon
                                              Bm. Trued Quick, hustru
                                              Sjömannen Gumme Svensson

1792.03.05              Föddes Bengt, son till Bm. Trued Qvick och Pernilla Jönsdotter

1793  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, söner Erik och Ola
                         ¼                Nils Svensson, hustru
                                             Bm. Trued Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1794  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru, son Ola
                         ¼                Nils Svensson, hustru, drängen Ola
                                             Bm. Trued Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1794.06.28         Föddes Hanna, dotter till Bm. Trued Qvick och Pernilla Jönsdotter

1795  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, son Ola, pigan Hanna
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dh? Ola
                                             Bm. Trued Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1797  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, söner Ola och Erik
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dh? Sven, piga Sissa
                                             Bm. Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1797.06.23        Föddes Jöns, son till Trued Qvick och Pernilla Jönsdotter

1798  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru, söner Ola, Erik och Nils
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Sven?, piga Sissa
                                             Bm. Trued Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1799  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru, söner Ola, Erik och Nils
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Nils
                                             Bm. Truit Qvick, hustru
                                             Sjöman Gumme Svensson, ogift

1800  ½         ¼                Ola Rasmusson, ogift, dräng Nils
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Jöns
                                             Bm. Quick, hustru

1801  ½         ¼                Ola Rasmusson, hustru, dräng Jöns
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Jöns
                                             Bm. Quick, hustru

1802  ½         ¼                Ola Rasmusson, hustru, dräng Trulls
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Mikael
                                             Bm. Quick, hustru

1803  ½         ¼                Ola Rasmusson 27, hustru 25, dräng Per 22
                         ¼                Nils Svensson 41, hustru 28, dräng Jöns 18
                                             Bm. Quick 34, hustru 34

1804  ½         ¼                Ola Rasmusson 28, hustru 26, dräng Per 23
                         ¼                Nils Svensson 42, hustru 29, dräng Sven 15
                                             Bm. Quick 35, hustru 35

 

  • No 15. 5/8 mantal krono Skatte förmedlat till 1/2 äges af Måns Olsson från Mjällby 2/8 och Sven Johnsson 3/8; Måns Olsson har icke fler åbyggnader till detta no än ?/2 parten af en gammal förfallen ………  ………  hvaruti Sven Jonsson har andra hälfpten och ….. dess öfriga åbyggnader af träd i brukbart stånd Tomten rymlig, källare under husen, 2 Eldstäder inga frugträd eller trädplanteringar. SVEN JOHNSSON MÅSTE FLYTTA (OCH MÅNS OLSSONS GÅRD LÅG REDAN BREVID KYRKAN I MJÄLLBY…
    Båtmansnamn: Qvick…
Det här inlägget postades i MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s