Mot Amerika…2

Den amerikanska immigrationsforskaren Rudolph Vecoli (han dog 2008), har också skrivit om svenskarna och ”vitheten” i sitt bidrag till Phil Anderson och Dag Blancks antologi ”Swedes in the Twin Cities”. Där citerar han skogshuggaren Horace Glenn, som 1901 skrev hem och beklagade sig:

”Här är vi högst femton vita män på sextio svenskar, men vi håller dem kort och de vet vem som bestämmer… det är bara på kvällarna jag behöver ha något att göra med de djuriska varelser man kal­lar svenskar… att gå bakom en rad svenskar är inget för en man med väl utvecklat luktsinne. Den stanken kan bara komma från en lång rad av otvättade förfäder.”

Vecoli påpekar att det finns flera vittnesbörder där man beklagade sig över svenskarnas särskilda lukt, som inte sällan påminde om strömming…
Men när Daily Globe gör ett återbesök i Swede Hollow i maj 1898, håller synen på den svenska slummen på att förändras. Artikeln handlar om en dam som är på jakt efter ett hembiträde… och hon har hört att svenskor är renliga. Det som slår henne på plats, är hur man mirakulöst nog lyckas hålla rent i de små skjulen.
Språkkunskaperna är det fortfarande si och så med, men ”mrs Blank” hittar till sist en passande flicka…

Den svenska immigrantflocken växte in i Amerika på samma sätt som alla and­ra nykomlingar – de senast anlända var alltid ”de konstiga”, som lät och luktade illa, och åt äckliga saker.

De följdes emellertid alltid – och kommer alltid att göra! – av en ny grupp människor med ny nationalitet – som hamnade längst ned i hierakin, och de tidigare ”primitiva” steg uppåt på rankinglistan och blev mer amerikanska. Efter svenskarna kom italienarna till Swede Hollow, och lämnade betydligt fler spår efter sig i skrift och bild. Senare kom en grupp polacker. De sista invånarna i ”Hålan” var en grupp mexikanska familjer, som vräktes 1956 varefter man brände deras hus. Dalen var en sanitär olägenhet. Nu är den en park utan lämningar av mänsklig bebyggelse.

Det finns inga tydliga spår av hur det till sist gick för de svenskar som hamnat i Dalen. En grupp tog sig ”upp på gatan”, som man sade, flyttade till andra svenskkvarter med något högre standard. Andra gick otvivelaktigt under. De faller också ur det kollektiva minnet.

Knappt en halv miljon Minnesotabor anger i dag ”svensk bakgrund” i folkräkningsformulären. Få av dem minns dock något om Swede Hollow eller baksidan av den svenska immigrationen…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —— ¤ ——

Vad hände då alla Lörbybor som gav sig i väg till Amerika? Var hamnade de? Svaret är: jag inte vet, men magkänslan säger att många hamnade i delstaten Illinois… åtminstone till en början, men är i dag sannolikt spridda över hela USA.

Är det möjligt att hitta alla dessa Lörbybor i förskingringen i dag… när de kanske inte längre vet om sitt ursprung eller ens vill bli hittade?
Svaret är: nja… men man måste vara medveten om att det inte går på en kafferast!

Det underlättar MYCKET om dessa svensksättlingar är intresserade av sitt ursprung, och lagt ut vad de vet på tex ancestry.se eller annan plats på nätet… för då kan det räcka att googla! Men då vill det till att de lagt ut anfaderns svenska namn, och stavat det någorlunda likadant… för det är mer regel än undantag att namnen amerikaniserat genom åren.

Det första som försvinner är dubbel S i efternamnen (ungefär samtidigt som de går ombord på fartyget som ska ta dem till Amerika)… väl inne i landet blir Carl inte sällan Charlie, Lars till Lois och Jöns, Johan, Johannes blir John… kanske.

Rent generellt påstår jag – trots namnbyten – att männen är sju gånger lättast att hitta än kvinnorna, eftersom man kan hitta både WWF draft kort och uppgifter om när de blev amerikanska medborgare på dem… medan kvinnorna gifter sig och får makens efternamn (och är därmed nästan omöjliga att hitta).

FRÅGA äldre släktingar om någon vet något, kanske rent av har ett gammalt brev liggande… och på så sätt åtminstone försöka ringa in var i USA de befann sig en gång i tiden.

I annat fall handlar det snarare om många timmars vändande och vridande på de uppgifter man EVENTUELLT hittar på olika adresser på nätet…  

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Här följer nu en lång lista på människor som lämnade Lörby mellan åren 1864 – 1896… och de följs av kanske lika många till under de kommande tjugofem åren.

1864.06.08        Sjöman Hindrikssons Lundholm, 1835.10.05 från Lörby 14. Kallifonien…

18xxxxxx            Gårdsmansson Bengt Svensson, 1844.12.16 från Lörby 19. Vistas i N                                          Amerika sedan 1864…

1868.05.12       Pig sonen Anders Johansson, 1851.02.14 från Lörby 13. Norra Amerika…
1868.10.20      Sjöman Per Jönsson Flink, 1836.06.03 från Lörby 8. Norra Amerika (där                                 han vistats sedan augusti 1866)…

1869.04.13       Torparson Per Johnsson, 1848.12.20 från Lörby 7. Norra Amerika…
1869.04.13       Sjöman o torparson Knut Nilsson, 1849.07.11 från Lörby 3. Norra                                               Amerika… återvänder 1875.04.16…
1869.04.13       Inhysedräng Nils Andersson, 1845.0.07 från Lörby 7. Norra Amerika…
1869.04.20      Gårdsmanson John Andersson, 1845.05.31 från Lörby 13. Norra                                                 Amerika…
1869.04.23      Avskedade båtsmannen Jonas Jonasson (?), 1832.06.02 från Lörby 11.                                     Norra Amerika…
1869.04.27       Bonddottern Elsa Andersdotter, 1851.02.06 från Lörby 14. Norra                                               Amerika…
1869.04.30      Dräng Per Carlsson, 1845.10.25 från Lörby 7. Norra Amerika…
1869.05.11        Sjöman o bondson Per Svensson, 1847.08.27 från Lörby 1. Fått resebetyg                                 för att resa till Amerika… flyttar till sid 52 1881.11.22.
1869.08.09      Oä husmansdotter Bengta Trulsson (?), 1846.03.05 (G-torp) från Lörby 9.                               Norra Amerika…

1870.11.14         Dräng Anders Larsson, 1850.03.03 från Lörby 19. SÖDRA Amerika…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1871.03.28        Bondson Sven Svensson, 1850.07.15 från Lörby 1. Norra                                            Amerika…  Swan Swanson var bosatt i Woodhull (Illinois), gift och                                          familj. Ättlingar finns…

10007299_10104184003435390_933018693992331396_o”Mother Nature smiles on our harvest”. Bilden tillhör Andrew Bowman, Illinois…

1871.05.02        Bondson Ola Svensson, 1853.02.16 från Lörby 1. Norra                                                Amerika… bosatt i  Woodhull (lIlinois), gift och familj. Ola, eller Oliver                                  Swanson som han hette i USA finns beskriven här:                                                                          http://www.illinoisancestors.org/knox/Biographies/BiosSm_Sz.html

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1871.08.15         Bonddottern Botilda Johnsdotter, 1850.10.14, från Lörby 7. Norra                                              Amerika…
1871.08.22        Drängen Knut Nilsson, 1853.02.19 från Lörby 11. Norra Amerika…

1872.05.11         Pigan Ingri Nilsdotter, 1848.09.04 från Lörby 6. Norra Amerika…
1872.08.27        Pigan Pella Andersdotter, 1847.11.04 från Lörby 4. Norra Amerika…

1873.01.21         Avskedade båtsman Johan Knutsson Lundtstock, 1851.03.30 från Lörby                                  11. Fått resebetyg för att resa till Amerika..
1873.11.11           Bondsonen Knut Andersson, 1853.11.15 från Lörby 14. Norra Amerika…

1874.03.06        Torparson Bengt Carlsson, 1845.10.25 från Lörby 13. Norra Amerika..

1875.04.06         Bondsonen Olof Andersson, 1849.01.06 från Lörby 14. Norra Amerika…
1875.04.06         Bondsonen Julle Andersson, 1856.02.02 från Lörby 14. Norra Amerika…

1876.04.25         Drängen Nils Johnsson, 1855.02.24 från Lörby 7. Norra Amerika…
1876.05.09         Torparson Nils Nilsson, 1859.03.12 från Lörby 13. Norra Amerika…
1876.05.09         Torparson Olof Jönsson, 1856.09.28 från Lörby 13. Norra Amerika…
1876.05.09         Bondson Anders Nilsson (Sölvesborg), 1852.04.29 från Lörby 16. Norra                                   Amerika…
1876.05.16          Torpardotter Hanna Svensdotter, 1858.04.10 från Lörby 18. Norra                                            Amerika…

1877.05.01         Bondeson Knut Larsson, 1859.08.01 från Lörby 6. Norra Amerika…

1879.03.07        Torparson Johan Larsson Brandt, 1860.07.16 från Lörby 1. Norra                                              Amerika…
1879.08.05        Inhysedotter Inga …. , 1853.02.10 från Lörby 16. Norra Amerika…
1879.08.05        Ingas oä son Ernst Sigfrid, 1879.02.13 från Lörby 16. Norra Amerika…

1880.04.20       Torparson Håkan Carlsson, 1858.08.17 från Lörby 13. Norra Amerika…
1880.05.04        F.d båtsman och torparen Lars Jönsson Brandt (Ysane), 1824.01.07 från                                 Lörby 1. Norra Amerika…
1880.05.04        Hustru Inga Persdotter, Ysane 1825.04.20 från Lörby 1. Norra Amerika…
1880.05.04        dottern Elsa, Ysane 1863.11.11 från Lörby 1. Norra Amerika…
1880.05.04        Bondson Ola Olsson, 1861.06.02 från Lörby 4. Norra Amerika…
1880.05.04        Pigan Britt Svensdotter, 1848.09.30 Urshult från Lörby 7. Norra                                                 Amerika…
1880.05.04        Pigan Ingri Andersdotter, 1866.10.02 från Lörby 9. Norra Amerika…
1880.05.04        Skomakare Ola Carlsson, 1854.10.08 från Lörby 13. Norra Amerika…
1880.05.04        Fosterson Johan Tegelströn, 1863.09. 13 i Näsum från Lörby 20.Norra                                     Amerika…
1880.05.11         Bondson August Olsson, 1861.04.05 från Lörby 13. Norra Amerika…
1880.05.11         Torparson Magnus Persson, 1861.03.20 från Lörby 20. Norra Amerika…
1880.10.11          F.d bonden Per Nilsson, 1842.04.15 från Lörby 15. Norra Amerika…
1880.10.11          hustrun Hanna Isberg, 1839.09.11 från Lörby 15. Norra Amerika…
1880.10.11          Bondsonen Nils August, 1874.10.19 från Lörby 15. Norra Amerika…

1881.05.03         Torparson Bengt Johansson, 1863.05.27 från Lörby 2. Norra Amerika…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1881.05.03         Torparson Knut Johansson, 1865.07.16 från Lörby 2. Norra                                     Amerika…  Han lär ha kallat sig Charlie Rundqvist i USA, och var gift                                     och bosatt i Black Hawk, Gilpin, Colorad (enligt SICKELS Family Tree,                                     ancestry).

                               Rundqvist? Hur gångbart är det i USA då… kan man undra, men enligt                                     samma träd ska Knut / Charlie vara född i Lörby och son till Johannes          Gustav Petersson (Jönköpings län)och Purnilla Olsdotter.

                               I husförhörslängden heter hans föräldrar Johan Pettersson (1831.10.09)                                   & Pernilla Olsdotter… och tittar man på Johans föräldrar i Mjällbys                                           födelsebok, upptäcker man att han är son till smeden Peter RUNDQVIST i Lörby.

                                Summa summarum… så även om uppgifterna inte stämmer helt i                                  ancestrys träd, så är sannolikheten att det ligger något i dem stor.
Knut Johansson var ju faktiskt barnbarn till en Rundqvist…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1881.05.03         Båtmansdotter Pella Svensdotter, 1858.05.11 från Lörby 3. Norra                                               Amerika…
1881.05.03         Torparson Knut Persson, 1865.04.30 från Lörby 6. Norra Amerika…
1881.05.03         Husmansson Bengt Ingemansson, 1862.12.13 från Lörby 10. Norra                                             Amerika…
1881.05.03         Torparson Per Jönsson, 1853.07.30 från Lörby 13. Norra Amerika… åter                                 till Lörby 13 1887 (från Galesburg, Illinois).
1881.05.03         Pigan Tilda Knutsdotter, 1861.11.04 från Lörby 14. Norra Amerika…
1881.05.03         Inhysedotter Ingrid Andersdotter, 1859.10.24 från Lörby 14. Norra                                           Amerika…
1881.05.06         Torparson Johan Nilsson, 1862.11.07 från Lörby 13. Norra Amerika…                                       dödförklarad av Lister Häradsrätt 1935.03.12…
1881.07.26         Inhyseson Sven Andersson, 1861.07.12 från Lörby 4. Norra Amerika…

1882.02.28        Bondeson Johan Olsson, 1865.05.05 från Lörby 5. Norra Amerika…
1882.02.28        Timmermanson Nils Olsson, 1861.08.20 från Lörby 4. Norra Amerika…
1882.02.28        Timmermanson Knut Olsson, 1863.12.23 från Lörby 4. Norra Amerika…
1882.02.28        Inhyse dräng Bengt Andersson, 1858.06.25 från Lörby 7. Norra                                                   Amerika…
1882.02.28        Avskedade båtsman Johan Knutsson Lundtbäck från Lörby 11. Norra                                         Amerika… där han redan vistats i flera år.
1882.02.28        Pigan Berta Knutsdotter, 1858.12.26 från Lörby 14. Norra Amerika…
1882.03.07        Båtmansson Sven Svensson, 1860.12.01 från Lörby 3. Norra Amerika…
1882.04.04       Bondson Bengt Jeppsson, 1861.08.25 från Lörby 1. Amerika…
1882.04.04       Bondson Nils Jeppsson, 1864.01.07 från Lörby 1. Amerika…
1882.04.11         Torpare Per Larsson, 1849.12.17 från Lörby 17. Norra Amerika…
1882.04.11         hustrun Else Nilsdotter, 1858.04.23 Ysane från Lörby 17. Norra                                                   Amerika…
1882.04.11          deras son Leander, 1878.08.21 från Lörby 17. Norra Amerika…
1882.04.11          Torparson Per Persson, 1859.01.24 från Lörby 20. Norra Amerika…
1882.04.18         Inhyse Per Ingemansson, 1857.12.31 från Lörby 10. Norra Amerika…
1882.04.18         son Knut Persson, 1879.08.19 från Lörby 10. Norra Amerika…
1882.04.18         Inhyse Per Ingemansson, 1857.12.31 från Lörby 10. Norra Amerika…
1882.05.23         Pigan Matilda Eliasdotter, 1861.07.20 Mörrum från Lörby 3. Norra                                            Amerika…
1882.07.04         Torpardotter Anna Johnsson, 1861.05.09 från Lörby 7. Norra Amerika…
1892.09.05         Handlare son Carl Edvard Carlsson Nyman, 1866.05.10 från Lörby 10.                                      Norra Amerika…
1892.09.05         Handlare dotter Hilda Carolina Carlsdotter Nyman, 1863.07.19 från                                          Lörby 10. Norra Amerika…
1882.10.24          Husmansdotter Tilda Trulsdotter, 64.02.29 från Lörby 9. Norra                                                  Amerika…

1883.04.24          Bondson Johan Emanuel, 1863.03.26 från Lörby 1. Norra Amerika…                                         tillbaka till Lörby 1 1886.03.07.
1883.03.24          Torpardottern Oliva Persdotter, 1863.07.23 från Lörby 20. Norra                                               Amerika…
1883.06.05          Båtmansdotter Elna Olsdotter, 1866.05.19 från Lörby 18. Norra                                                 Amerika…

1884.05.14          Drängen Knut Persson, 66.02.04 från Lörby 6. Norra Amerika…

1885.03.09         Drängen Per Hansson, 62.04.15 från Lörby 12. Norra Amerika…
1885.05.06         Avskedade båtsman Nils Nilsson Cirkel, 1842.01.26 från Lörby 6. Norra                                    Amerika…  x
1885.05.06         Hustru Kersta Olsdotter, 1844.05.05 från Lörby 6. Norra Amerika…
1885.05.06         Dotter Hanna Nilsdotter (mor: Pernilla Johnsdotter), 1871.04.30 från                                      Lörby 6. Norra Amerika…
1885.05.06         Dotter Oliva Nilsdotter, 1877.08.17 från Lörby 6. Norra Amerika…
1885.05.06         Dotter Nanny Nilsdotter, 1882.08.25 från Lörby 6. Norra Amerika…
1885.06.20         Sjöman Bengt Nilsson, 1847.04.16 från Lörby 13. Norra Amerika…
1885.06.20         hustru Hanna Jönsdotter, 1850.10.04 från Lörby 13. Norra Amerika…
1885.06.20         Sjömansdotter Nelly Josefine Bengtsdotter, 1879.08.29 från Lörby                                            13. Norra Amerika…
1885.06.20         Sjömansson Nils Olof Bengtsson, 1881.08.19 från Lörby 13. Norra                                             Amerika…

1886.02.24         Inhyse Elias Mattsson, 1862.10.18 från Lörby 13. Norra Amerika…
1886.03.04         Dräng Johan Nilsson, 1867.11.03 från Lörby 3. Norra Amerika…
1886.03.19          Inhyse Mattis Petersson, 1856.10.31 Asarum från Lörby 12. Norra                                               Amerika…
1886.03.19          hustru Bengta Svensdotter, 1850.01.20 från Lörby 12. Norra Amerika…
1886.03.19          Johan Erik, Bengta Svensdotters oä son, 1878.11.19 från Lörby 12. Norra                                  Amerika…
1886.04.28         Elsa Jeppsdotter, 1863.10.14 från Lörby 12. Norra Amerika…

1887.03.02         Husmansson Bengt Johansson, 1867.01.19 från Lörby 1. Norra                                                    Amerika…
1887.04.06         Husmansdotter Anna Johansson, 1870.06.30 från Lörby 1. Norra                                              Amerika…
1887.04.09         Sjöman Olof Johansson, 1869.08.08 från Lörby 2. Norra Amerika…
1887.04.12          Torparson Julius Jönsson, 1869.01.06 från Lörby 13. Norra Amerika…

1880.02.22        Bondson Johan Andersson (kallar sig Möller), 1860.01.08 från Lörby 17.                                 Norra Amerika… 
1888.04.04        Skräddarson Karl Emil Svensson, 1871.10.15 från Lörby 18. Norra                                             Amerika… 
1888.04.07        
Drängen Per Persson, 1871.10.30 Kyrkhult från Lörby 16. Norra                                                 Amerika…
1888.04.16        Torparson Nils Svensson, 1869.05.15 från Lörby 18. Norra Amerika…
1888.04.18        Torparson Per Svensson, 1871.03.13 från Lörby 3. Norra Amerika…
1888.04.18         Inhyseson Olof Bengtsson, 1870.05.27  från Lörby 19. Norra Amerika…
1888.04.24        Torparson Johan Persson, 1871.05.03  från Lörby 4. Norra Amerika…

1888.04.24         Torparson August Nilsson, 1868.06.21 från Lörby 13. Norra Amerika…
1888.04.24         Båtmanson Knut Andersson, 1870.09.14  från Lörby 16. Norra                                                    Amerika…
1888.04.20         Bondson Bengt Olsson, 1869.09.27 från Lörby 10. Norra Amerika… död                                   i Lörby no 10 1949. Gift 1907.
1888.07.28          Pigan Karolina Persdotter, 1868.08.20  från Lörby 6. Norra Amerika…

1889.03.02         Dräng Sven Trulsson, 1860.05.29 från Lörby 9. Norra Amerika… där                                         han vistats tidigare, men kommit ”hem” 1888…
1889.04.06         Torparson Knut Persson, 1865.04.30 från Lörby 12. Norra Amerika…                                       där han vistats mellan 1881-1887.12.24…
1889.04.06         Torpardotter Karolina Svensdotter, 1867.05.20 från Lörby 18. Norra                                         Amerika…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–


1889.04.13
           Torpardotter Ingri Johansdotter, 1867.07.19 från Lörby                                              2. Norra Amerika… ändrade sitt namn till Jennie Rundqvist. Hon                                        gifte sig Hockinson (Håkansson) och bodde med man och barn                                                  i Boulder Ward 2, Boulder, Colorado

Rundqvist Bilden på Ingri / Jennie kommer från SICKELS Family Tree på ancestry…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1889.04.14           Arrendatorson Berndt Jonsson, 1872.12.16 från Lörby 7. Norra                                                   Amerika…
1889.11.06           Anders Olsson, 1870.11.24 från Lörby 2. Norra Amerika…

1890.02.01         Sjömansson Bengt Nilsson, 1870.09.02 16 från Lörby 14. Norra                                                  Amerika…
1890.03.26
         Husmansdotter Ingrid Johansdotter, 1872.11.04 från Lörby 1. Norra                                          Amerika…
1890.03.26         Torpardotter Bengta Olsdotter, 1871.07.24 från Lörby 2. Norra                                                    Amerika…
1890.04.26         Arrendatorsdotter Else Jonsdotter, 1865.12.16 från Lörby 7. Norra                                              Amerika…
1890.04.26         Pigan Anna Svensdotter, 1872.05.01 från Lörby 4. Norra Amerika…
1890.05.10          Torpardotter Anna Nilsdotter, 1871.07.16 från Lörby 13. Norra                                                    Amerika…

1891.02.26          Torparson Bengt Svensson, 1871.01.23 från Lörby 3. Norra Amerika…

1892.02.06         Båtmansson Bengt Jönsson, 1873.02.16 från Lörby 12. Norra Amerika…
1892.03.01          Bonddotter Else Olasdotter, 1871.10.15 från Lörby 10. Norra Amerika…
1892.04.13
          Husmanson Sven Johnsson, 1876.05.28 från Lörby 1. Norra Amerika…
1892.05.12          Torpardotter Elsa Persdotter, 1872.08.23 från Lörby 12. Norra                                                    Amerika..
1892.06.04         Torpare Ola Svensson, 1841.05.16 Kyrkhult från Lörby 2. Norra                                                  Amerika…
1892.06.04         hustru Elsa Jönsdotter, 1845.10.19 från Lörby 2. Norra Amerika…
1892.06.04         Torpardotter Ingri Olasdotter, 1875.02.12 från Lörby 2. Norra                                                    Amerika…
1892.06.04        Torparson Sven Olof Olsson, 1876.10.15 från Lörby 2. Norra Amerika…
1892                      Torpardotter Hilda Olasdotter, 1879.03.21 från Lörby 2. Norra                                                    Amerika…
1892.06.25         Bonddotter Anna Andersdotter (kallar sig Möller) Lörby 17. Norra                                             Amerika…

1893XXXX         Torparson Nils Nilsson, 1874.01.29 från Lörby 2. Norra Amerika…
1993.09.28         Torpardotter Bengta Olasdotter, 1877.12.15 Lörby 17. Norra Amerika…
1893.03.15          Inhyseson Knut Herman Bengtsson, 1876.08.09  från Lörby 19. Norra                                     Amerika…

1894.03.13         Sjöman Alfred Hjelmqvist, 1876.08.04 från Lörby 18. Norra Amerika…

1895.04.03         Skräddarson Berndt Johan Mattisson, 1873.11.12  från Lörby 6. Norra                                      Amerika…
1895                       Torparenkling Johan Olsson, 1858.09.27 från Lörby 18. Rymt till                                                Amerika…
1895                       Torpardotter Nilla Svensdotter, 1875.01.25 från Lörby 18. Norra                                                Amerika…

1896                    Torpardotter Bengta Johansdotter, 1871.11.03 från Lörby 2. Norra                                              Amerika… ev död den 27.05.1958 i Hörby 3:9, gift Bengtsson
1896                     Inhyseson Olof Edvard Andersson, 81.03.20 från Lörby 16. Norra                                              Amerika…
1896                    Husmansdotter Elsa Nilsdotter, 1877.03.11 från Lörby 18. Norra                                                Amerika…

Fortsättning följer…

KÄLLOR:
DN.KULTUR den 2013-08-15. http://www.dn.se/kultur-noje/valkommen-till-swede-hollow-en-svensk-slum/Husförhörslängd Mjällby sn, Blekinge län 1862-1867
Husförhörslängd Mjällby sn, Blekinge län 1867-1879
Husförhörslängd Mjällby sn, Blekinge län 1879-1887
Husförhörslängd Mjällby sn, Blekinge län 1887-1896
Utflyttningslängd Mjällby sn, Blekinge län 1883-1894
Dödboken 6…

Det här inlägget postades i Blekinge, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Mot Amerika…2

  1. Ping: Gräset var nog inte alltid grönare på andra sidan… | Fantasin skenar…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s