Mot Amerika… 3

I ”Mot Amerika 3” har jag valt att skriva ut emigrantens fars namn i stället för hans (emigrantens!) förmodade patronymikon, dvs faderns förnamn + -son eller -dotter.

Anledningen till det är att man kring förra sekelskiftet mer och mer frångick patronymikon namn och istället fick / tog faderns efternamn…  i Amerika missförstods dessutom ofta patronymikon på så sätt att emigranten troddes vara ”oäkta född” , eftersom hen inte hade samma efternamn som sin far…

Det var dessutom väldigt lätt att byta bort sitt son-namn… om man kände för det 🙂 .

1896.                  Bondson Olof Edvard (Anders Olsson), 1881.03.20 från Lörby 16. Norra                                   Amerika..
olof e
1896.12.05       Bonddottern Nanny Elvira (Karl Nilsson), 1879.07.02 från Lörby 16.                                         Norra Amerika… Hon reser med M/S Thingvalla och ska till Genova,                                       Illinois. Kallar sig Nanny E Karlsson. Gift 1902 med Louis Johnson, och                                 paret återinvandrar till Lörby 16 den 15 november 1924…

1897.04.03       Torparson August Svensson, 1877.11.04 från Lörby 3. Amerika…
agustBilden ovan från kommer från databasen Emigranten Populär… och bilden nedan från poliskammaren i Malmö. Där kan man se att målet för August är Boston, dit även två unga damer från Mjällby sn är på väg…

august

1898.03.06      Fostersonen Julius Johansson, 1878.04.07 från Lörby 9. Norra Amerika…
1898.03.06      Bondson Nils, (Anders Olsson), 1882.03.29 från Lörby 16. Norra                                               Amerika… dödförklarad av Lister häradsrätt 22 juni 1934, med dödsdag                                   1927.01.01.
1898.03.06      Rättarson Alfred Leander (Bengt Olsson), 1878.08.22 från Lörby                                               19. Norra Amerika…
alfred lGalesburg i Illinois skulle han till… likaså skulle Julius Johansson, medan Nils Andersson skulle till Clinton, IA via Malmö 🙂 …

1899.09.15       Jordbruksarbetardotter Nanny (Nils Karlsson) 1882.03.03 från Lörby 18.                               Norra Amerika…

1900.05.03      Sjömansson Anton Bernard ”Möller” (Anders Andersson), 188.12.02 från                                 Lörby 17 Norra Amerika… återlämnat attest 1913.08.08.
1900.03.1?       Sömmerskan Else Olsdotter, 1871.10.15 från Lörby 4. Norra Amerika                                         igen… hon kom ”hem” utan papper den 1899.11.13.
1900.03.11       Bondson Albert (Ola Bengtsson), 1884.02.21 från Lörby 10 Norra                                               Amerika…
1900.03.30     Sjömansdotter Nanny Hermina ”Minnie” (Manuel Jönsson)                                            1882.11.17 från Lörby 18. Norra Amerika… återvände 1910.11.07 (bodde                                    hela livet i San Fransisco, och var sannolikt med om den stora                                                  jordbävningen 1906, enl. Maria Malmström)… .
1900.10.22      Torparson August (Nils Trulsson), 1881.08.24från Lörby 17 Norra                                              Amerika…
1900.10.22      Torpardotter Nanny (Nils Trulsson), 1884.11.28 från Lörby 17 Norra                                        Amerika…

1901.03.25      Sjömansdotter Lydia (fd. Bm Håkan Olsson Hjelmqvist), 1885.12.05 från                                Lörby 18. Norra Amerika…
1901.06.08     Bonddottern Anna Elisabeth  (Karl Nilsson), 1883.08.30 från Lörby 16.                                    Norra Amerika…
1901.09.30      Sjömansdotter Ida Matilda (Manuel Jönsson), 1885.06.07 från Lörby                              18. Norra Amerika. Hon återvände till Sverige, men reste tillbaka till USA                                1914.06.12  (bodde i San Fransisco, enl. Maria Malmström)…

1902.01.27      Berndt Emil  (Anders Persson), 1882.01.27 från Lörby 4. Norra Amerika…
1902.02.06     Bonddottern Anna Matilda (Anders Olsson), 1885.08.18 från Lörby                                          16. Norra Amerika…
1902.03.06     Bondsonen Knut Herman Andersson (Anders Olsson), 1884.05.19 från                                    Lörby 16. Norra Amerika… återvänder 1921.12.21, men reser tillbaka till                                    USA den 1924.10.27.

————————–

1902.04.26     Bondsonen Knut Anton (Karl Nilsson), 1887.06.30 från Lörby                                16. Norra Amerika…

————————

1903.03.01     Oäkta son August Persson (Anna Andersdotter), 1877.09.17 från Lörby                                      12. Norra Amerika…
1903.02.25      Herman (Anders Persson), 1885.07.12 från Lörby 4. Norra Amerika… där                                 han dog 1916.08.06.
1903.02.25      Jordbruksarbetar son Bernard (Anders Andersson), 1887.10.27 från Lörby                              9 Norra Amerika…
1903.03.19      Skomakare son Per Emil (Johan Andersson), 1883.03.15 från Lörby                                          7. Norra Amerika… åter till Lörby 7 1916.11.15
1903.03.28     Ida Hedvig (Jöns Persson), 1787.01.17 från Lörby 17 Norra Amerika…
1903.03.28     Sjömansson Jon Oskar (Manuel Jönsson), 1886.12.22 från Lörby 18.                                 Norra Amerika (bodde i San Fransisco, enl. Maria Malmström) 
1903.05.15     Sjömanson Emil (Per Jönsson), 1885.08.15  från Lörby 19. Norra                                               Amerika…
1903.05.20     Nils Sigfrid (Per Bengtsson), 1887.11.27 från Lörby 16. Norra Amerika…
1903.07.16      Sjömansenkan Elsa Jönsdotter, 1856.09.13 från Lörby 17 Norra Amerika…                              återkom den 21 juni 1913.
1903.07.16      Sjömansdotter Hilda Josefina (Anders Andersson), 1888.02.23 från Lörby                              17 Norra Amerika…
1903.07.16      Sjömansson Agnar Elof (Anders Andersson), 1892.01.28 från Lörby 17                                      Norra Amerika…

1904.04.09     Inhysedotter Anna Olsdotter, 1881.06.19 från Lörby 13. Norra Amerika…
1904.04.09     Kvinnfolket Olivia Håkansson (fd. Bm Håkan Olsson Hjelmqvist dotter),                                  1870.12.08, från Lörby 18. Norra Amerika…
1904.04.16      Bondsonen Knut Herman (Håkan Olsson), 1881.06.12 från Lörby 5. Norra                              Amerika…
1904.06.19      Pigan Nanny ….dnina Eliasson, 1886.04.21 från Lörby 3. Amerika                                     (Nanny Eliasson, min farmors moster, hamnade även hon i San                                                 Fransisco. Hon gifte sig Hansson (från Gotland). Har ättlingar söder om                               San Fransisco, enl. Maria Malmström)…
1904.11.30       Bondsonen Nils Adolf (Karl Nilsson), 1889.08.02 från Lörby 16. Norra                                    Amerika…

1905.02.04     Karl Johan (Nils Johan Andersson), 1886.07.27 från Lörby 13. Norra                                       Amerika…
1905.02.25     Arrendator son Viktor Sigvard (Per Mattsson), 1886.03.22 från Lörby 3.                                  Norra Amerika..
1905.04.28     Oäkta dottern Syster Frida Olofsdotter, 1890.04.13 från Lörby 12. Norra                                  Amerika…

1906.04.16     Bondson Anton Leonard (Ola Olsson, 1887.09.28 från Lörby 20. Norra                                   Amerika (kallar sig Fred L Olsen i USA)…
1906.08.16     Bondeson Henning (Knut Karlsson), 1889.04.11 från Lörby 13. Norra                                       Amerika…
1906.09.15     Båtmansson Sigfrid (Sven Hansson Kylman), 1886.07.04 från Lörby 17                                     Norra Amerika…
1906.09.15     Båtmansson Johan Oskar (Sven Hansson Kylman), 1890.10.28 från Lörby                               17 Norra Amerika…
1906.09.28    Stärkelsefabriksarbetare dotter Anna Kerstina (Bengt Nilsson),                                                   1887.12.07 Lörby 8. Norra Amerika…
1906.12.22     Bondson Frits Sigfrid (Magnus Svensson), 1883.07.23 från Lörby 7.                                     Norra Amerika (från honom stammar väl Magnusson-killen som var med                             i Allt för Sverige 1, enl. Maria Malmström mfl)…

1907.03.18      Skräddare Berndt Edvard Olsson, 1878.06.26 från Lörby 19. Norra                                            Amerika…
1907.05.27      Bondson Per Anton (Anders Olsson), 1888.03.06 från Lörby 2. Norra                                        Amerika…
1907.08.14      Torparson Nils Herman Svensson, 1889.11.17 från Lörby 3. Amerika…                                      återvänder 1913.11.10. Krympling…
1907.09.09     Berndt Adolf Agustsson, 1887.02.14 från Lörby 18. Norra Amerika…                                 (Han bosatte sig i Rockford, Illinois och gifte sig med Elsie som kom från                                Småland. De fick 4 döttrar. Vi har kontakt med barn och barnbarn till                                    två av dessa döttrar.Vi har varit over there o dom har varit här på besök.                              enl. Åsa Olsson)

1908.02.10     Fosterson Konrad Hertvig (fd. Bm Håkan Olsson Hjelmqvist dotterson),                                  1897.01.20 från Lörby 18. Norra Amerika…
1908.11.14       Algot Algotsson, 1890.01.10 från Lörby 2. Norra Amerika… död där                                            1918.08.09

1909.03.29     Bondson Nils Herman (Ola Olsson), 1892.10.27 från Lörby 20. Norra                                        Amerika…  återvänder 1921.03.12. Död tre dagar senare…
1909.04.26     Bondson Ernst Sigfrid (Anders Olsson), 1889.05.15 från Lörby 2 Norra                                    Amerika…
1909.04.09     Bondsonen Henning Gottfrid (Magnus Svensson), 1893.01.29 från Lörby                                7. Norra Amerika..

1910.10.22      Jordbruksaarbetar son Per Ossian (Johan Nilsson), 1895.10.20 från Lörby                             16. Norra Amerika…
1910.05.28     Jordbruksarbetar son Per Albert (Anders Andersson), 1894.01.22 från                                     Lörby 9 Norra Amerika…
1910.09.22     Nils Algot Eliasson, 1890.09.15 från Lörby 18. Norra Amerika…

1911.04.08     Sjömansdotter Alma Elida (fd. Bm Håkan Olsson Hjelmqvist), 1891.10.09                               från Lörby 18. Norra Amerika…
1911.04.22      Bondsonen Oskar Edvard (Karl Nilsson), 1885.08.31 från Lörby 16. Norra                               Amerika… återvänder till Lörby 16 1919.11.29. Gifter sig året därpå, får två                               söner… och skiljer sig 1924. Reser till USA igen 1925, och blir amerikansk                               medborgare 1939… och ändrar då sitt namn till Oscar Edward Nelson…
1911.08.29      Fick Ester Isadora Persson, 1893.02.28 ett flyttbetyg till N Amerika från                                 Lörby 3 som hon återlämnade 1912.12.03. Hon reste aldrig till USA, men                                 det gjorde däremot hennes syster Blända, 1889.04.10 på Esters flyttbetyg…

1912.09.09     Kvinnfolket och bonddottern Ester Isadora (Karl Nilsson), 1892.04.08 från                              Lörby 16 till Norra Amerika… återvänder 1919.11.29.

1913.05.17      Bondson Olof Julius (Per Jönsson), 1895.03.31 från Lörby 13. Norra                                         Amerika…
1913.07.05     Handlare Emil Persson, 1885..08.15 från Lörby 19. Norra Amerika…
1913.07.05     Emils hustru Ellida Svensson, 1888.06.13 Ivetofta från Lörby 19. Norra                                     Amerika…
1913.09.19      Sjöman Håkan Knutsson,18 71.04.12 från Lörby 13. Norra Amerika… Nord                             Amerikansk medborgare. Återvänder till Lörby 13 1927.11.21.

1914.06.12     Sjömans dotter Ida Matilda Manuelsdotter (Manuel Jönsson),                                        1885.06.07 från Lörby 18. Norra Amerika (bodde i San Fransisco, enl.                                      Maria Malmström)…

1916.10.23     Biträde Ragnhild Wilhelmina Lind, 1891.09.18 Kristianstad från Lörby 19.                              Norra Amerika…

1921.07.23      Snickarson Johan Oskar  (Per Bengtsson) 1893.12.01 från Lörby 16 till                                     Norra Amerika…
1921.09.07     Bondson Gunnar Teodor (Ola Olsson), 1903.09.23 från Lörby 20 till Norra                             Amerika…
1922.02.20    Lantbrevbäraredotter Betty Paulina (Knut Karlsson), 1897.12.16 från Lörby                             13. Norra Amerika… återvänder hem den 1922.03.18. Föder ett oä barn                                     1922.06.02…
1922.02.20     Lantbrevbärareson Karl Birger (Knut Karlsson), 1902.03.03 från Lörby 13.                              Norra Amerika…
1922.03.24      Sjöman Viktor Johansson,. 1888.02.14 Åryd från Lörby 19 till Norra                                          Amerika. Han har K.M:ets tillstånd att flytta utomlands (eftersom han har                              fru och barn)…
1922.11.01       Snickarson Viktor Emanuel (Per Bengtsson), 1896.10.25 från Lörby 16 tilll                              Norra Amerika…
1922.12.31       Fosterdotter Agnes Alfrida Karlsson (Per Månsson), 1908.12.17 från Lörby                              3. Norra Amerika…

1923.01.08     Claes Oskar Johansson, 1904.09.07 från Lörby 14 till Norra Amerika…
1923.03.07     Bondson Per Hjalmar Bernard (Sven Persson), 1899.06.22 från Lörby 1.                                   Norra Amerika… återvänder 1931.03.28.
1923.03.14     Fosterson William Strand, 1899.12.09 Sillhövda, från Lörby 4. Norra                                         Amerika…
1923.04.14     Kvinnfolket och lantbrevbäraredotter Betty Paulina (Knut Karlsson),                                         1897.12.16 från Lörby 13. Norra Amerika…
1923.06.16     Jordbruksarbetar son Hjalmar Alexander (Johan Nilsson), 1905.11.24 från                             Lörby 16. Norra Amerika…
1923.06.16     Arrendator sonen Oskar Maurits (Ola Bengtsson), 1897.07.31 från                                             Lörby 17. Norra Amerika…
1923.06.27     Nils (Olsson) Sterner, 1881.07.18 från Lörby 19 till Norra Amerika. Har                                   K.M:ets tillstånd att resa pga att han har familj… som han återvänder till                                 1928.11.17.
1923.07.20    Helga Bernardina Lindberg, 1902.03.29 Ysane från Lörby 12. Norra                                          Amerika…

1924.11.10     Jordbruksarbetar son Edvard Julius (Johan Nilsson), 1902.04.03 från                                      Lörby 16. Norra Amerika… K. M:ts tillstånd 1924.
1924.11.29     Stenarbetarson Elof Leonard (Johan Jönsson Löfgren), 1902.01.12                                    från Lörby 1. Norra Amerika (bodde på Manhattan, enl. Elsa Löfgren)…
1924.11.29     Bondson Gunnar Emanuel (Magnus Svensson), 1905.10.26 från Lörby                              7. Norra Amerika (död i USA 2000… enl. Magnus Tagesson)

1925.02.28    Husman Ola Hjalmar 1893.05.30, från Lörby 16 till Norra Amerika (med                                 K.M:ts tillstånd eftersom han var gift).
1925.02.28    Fiskarson John George Konrad (Julius Albert Jeppsson), 1907.11.03 från                                 Lörby 17. Norra Amerika…
1925.12.2        Stenarbetarson Henning Rudolf (Johan Jönsson Löfgren), 1904.06.20                             från Lörby 1. Norra Amerika (bodde på Manhattan, enl. Elsa Löfgren)…

1926.03.24    Knut Hertvig Niklarsson, 1907.04.11 från Lörby 5. Norra Amerika…

1927.08.01    Sjömans dotter Agda Evelina (Olof Andersson), 1910.02.10 från Lörby 18.                                Norra Amerika…

 >—– <> —– <> —– <> —– <

Hur hitta man alla dessa individer i det stora landet Amerika då?

Enkelt uttryckt, så finns det inget givet svar på den frågan… men det först man måste ta reda på är NÄR de lämnade Sverige – eller Lörby 🙂 – , och det kan man hitta på flera ställen, ETT är att titta i husförhörslängderna och församlingsböckerna* (och det är ur dem jag plockat ut Lörbyborna som gav sig i väg).

När man väl vet utresedag, försöker man klura ut tänkbar resväg… vilket under massutvandringen runt 1880 oftast innebar att de först reste till England, för att gå ombord på båten som skulle ta den till Amerika där. Tyvärr har många passagerarelistor över nyanlända till USA från 1850 till 1870 försvunnit, men efter 1880 finns fler bevarade och efter 1890 finns de flesta kvar… och kan med lite tur (trägen vinner) hittas på ellis island*.

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Men hur kom de till England då? Jo, oftast via Göteborg som svarade för 67 % av alla resorna till England. 11,5 % lämnade Sverige via Malmö… men nästan lika många (9,5 %) tog sig först till Norge och startade sitt Amerika äventyr från Oslo eller Trondheim.

Att man valde att resa via Norge kunde vara så enkelt som att det låg närmst eller var billigast… men det kunde oxå vara ett sätt att lämna Sverige illegalt och utan papper.

I Sverige tilläts man nämligen INTE resa till Amerika, OM man hade försörjningsansvar och / eller EJ fullgjort värnplikten (obligatoriskt efter 1902)… samtidigt som norska myndigheter inte ansågs sig ha befogenhet att stoppa folk från att resa, ”bara” för att de saknade ett intyg från prästen (det rådde passfrihet för svenskarna som reste till Norge efter 1860… så i samma stund de passerade den norska gränsen tappade de sin svenska nationalitet och blev norrmän).

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Nå, låt säga att vi hittar vår gubbe på en av ellis islans passagerarlistor…. so fare so good, då vet vi i allafall fartygets namn och utresehamnen, och man kan alltid hoppas att där även står ett namn och en adress dit han är på väg.

knut nelson 5En typisk bild över en passagerarelista från ellisisland. Närmare bestämt över WHITE STAR linjens ångare Oceanic som lade ut från Liverpool den 14 maj 1902.

Med på båten – med nummer 28 – fanns en Lörbybo… den blott 14-årige (lugn, han har släkt där) Knut Karlsson från Lörby 16. Att han skall till Sycamore, Ill. är helt klart…

knut nelsson 6

Nu – om inte förr – önskar man att man hade ett gammalt brev :-/

Sen då? Vad hände med den ensamåkande gossen Knut när han passerat ellisisland? Enklast blir det om man kan ringa in honom genom tex ett gammalt brev, men finns inte det, kan man ändå försöka via familysearch*… och då är det en stor fördel om man vet vad han kallar sig.

Jag råkar veta (från ett brev 😉 ) att vår 14-årige gosse Knut Karlsson tog sin fars efternamn i stället för sitt patronymikon och kallade sig Nilsson… eller Charlie Nelson rättare sagt.

Så här ser familysearch index över census* 1910 ut…

knut nelson7… där ser man att Charlie A  ”= Knut Anton Karlsson” Nelson bor i Chicago hos Louis och Nannie E Johnson. Dvs han bor hos sin syster Nanny Elvira och hennes make Louis Johnson. Louis är oxå svensk, och hette tidigare Lars Johansson…

1940 census kan man se i orginal på familysearch, och då finns Charlie med familj i Clover Township, Henry, Illinois, United States…

knut nelson8… inte helt enkelt att läsa, och som synes saknas dessutom födelsedata (som vi är bortskämda med från husförhörslängderna), men hustrun heter Dora och de båda barnen Carl och Helen. Barnen är födda i USA, och då blev automatiskt medborgare där, men…

Amerikanskt medborgarskap…

Endast vuxna män kunde få medlemskap (= naturalisera*) i USA, och det krävdes att man bott där i fem år – varav tre på samma adress – för att få ansöka om det. Kvinnor och barn under 18 år blev medborgare i samma stund som maken / fadern blev det…

Ogifta kvinnor kunde oxå ansöka om medlemskap om de ville, men väldigt få gjorde det… eftersom de blev medborgare om de gifte sig med en amerikansk medborgare. Om de däremot gifte sig med en så kallad ”alien” * förlorade de det medlemskap de ev var födda med!

På dessa naturaliserings ansökningar står oftast personens ”riktiga” namn angivet, likaså vad han kallar sig i USA… och namnet på en person som intygar att han är han.

… och WW1- eller WW2-draft.

WW1 står för World War 1, alltså första världskriget.

Draft korten till krigen kan man hitta på ancestry och familysearch… och med lite tur står närmsta anhörig oxå namngiven där.

Så… nu kan ni testa att försöka hitta vad som hände personer                              i listan ovan 🙂 …

Källor: Diskulogen nr 106 (tidskrift).
Församlingsboken 1897 – 1911 i Mjällby sn, Blekinge
Församlingsboken 1912 – 1934 i Mjällby sn, Blekinge

<———————————–>

* Husförhörslängder och församlingsböcker hittar man hos AD, ancestry och SVAR… vilka alla kräver ett abonnemang.

* ellis island http://www.libertyellisfoundation.org/ … endast registering krävs för att se deras material (som man sedan kan köpa kopior av).

* familysearch https://familysearch.org/ … endast registering krävs för att söka i deras material.

* census … kan väl närmast jämföras med Sveriges husförhörslängder, men är federala folkräkningar som gjordes var tionde år i USA. Dessa finns tillgängliga hos ancestry (kräver World Deluxe abonnemang) från 1790 till 1940… men tyvärr saknas den kanske många gånger intressantast ur svensk synvinkel, nämligen 1890 som förstörts i en brand. Det gjordes också census i en del av staterna var tionde år, med de ägde rum tex 1905, 1915 osv…

* naturalisera = ansöka om medlemskap. Dessa ansökningar kan man med lite tur hitta på ancestry och / eller familysearch.

* ”alien”… var vad man kallade de personer som vistades i USA utan att vara medborgare.

Det här inlägget postades i Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Mot Amerika… 3

  1. Ping: Ett Amerika brev berättar… | Fantasin skenar…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s