Hosaby no 7… gårdsförsäljning 1881

Det första dokumentet i högen i lådan visade sig gälla försäljning av en gård. Köpare var min farmors far Elias…

001

Till vår son Elias Olsson försäljer vi undertecknade, äkta makar, härigenom våra gemensamt egande fastigheter 3/16 dels mtl* kronoskatte* Hosaby No 7 och 47/736 dels mtl dito No 10 Hosaby sådana som vi dem nu innehafva, med undantag av ett ålfiske, Hvite sten kallat och andelen i en kås på Hörvik lydande under No 7. Med köpet följer ock all den å hemmanen växande grödor, alla å hemmanen uppförda hus=byggnader, alla kreaturen med undantag af tvenne får och all åker- och körredskap af hvad namn detta vara må, allt emot en Köpesumma af 1/ Kontant Tolftusen (12 000) kronor af hvilka sjutusen sjuhundra (7 700) kronor betalas till oss sjelfva vid nästa nyår, dock utan ränta och med de öfriga Fyratusen sjuhundra (4 700) kronor inlöser köparen det lån hvari försålda hemmanen häfta till Hypotheks Föreningen i Wexiö, 2/ Undantags förmåner enligt serskildt deröfver upprättadt kontrakt, 3/ En häst af 4-7 års ålder, hvilken aflemnas till vår son Ola Olsson när han så påfodrar och 4/ En ko af 3-7 års ålder till vår dotter Elsa Olsdotter den dag hon gifter sig eller eljest myndig blifver.

Tillträdet av nu försålda fastigheterna sker genast.

Alla för innevarande år resterande skatter och onera, äfvensom alla med detta Köp förenade kostnader skall af Köparen gäldas.

Emot fullgörandet af omskrifne vilkor af hända vi af nämnda hemman fria från inteckningar och andra grafvationer än den förut nämnda, till bemälte vår son Elias Olsson att af honom såsom sin välfångne egendom brukas och begagnas och att på egen bekostnad söka all den säkerhet lag förmår.

Hosaby den 29 juni 1881

Kopia av Kopia av 004

Med detta köp förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att redigt fullgöra alla dervid åtagna skylldigheter. Som ovan

Kopia av 004

Härvid på en gång närvarande vittnen C A Nelson P ? Östergren

——————–

I och med förestående Köp erkänner jag mig hafva erhållit allt fäderna och mödernearf, hvadan jag härmed afsäger mig all rätt till arf efter mina föräldrar.

Hosaby den 23 januari 1885. Elias Olsson

Bevittnas av C A Nelson o Per Bengtsson, Hosaby n:26

—————————————————————-

1/  Kontantbetalningen till säljarna – föräldrarna – och Hypoteket hoppas jag förstås hitta…

2/ Undantagskontraktet – dåtidens pensionförsäkring – hoppas jag oxå återfinna ibland alla handskrivna dokument i lådan.

3/  Ola – som skulle få en häst – tappar jag bort i april 1897 då han flyttar till Danmark. Tio år tidigare fanns han i Elleholm sn, därefter i Bräkne-Hoby sn 1893 i Blekinge län. 1895 får han ett arbetsbetyg till Skåne! Han är ogift…

4/  Elsa – som skulle få en ko – gifte sig den 24 januari 1891 med Per Teodore Thorell från Övraby 2, Söderåkra sn i Kalmar dit hon hade flyttade året innan. Tre barn föddes i rask takt innan Elsa dog av lungblödning blott 34 år gammal den 6 maj 1895.

—————————————————————-

*Kronoskattejord En förordning år 1723 gjorde det möjligt att friköpa kronojord med förbehåll. Detta innebar ärftlig besittningsrätt, men med hembud till kronan om släktskap ej fanns. Husesyn förrättades vart tredje år. Om jordräntan förföll tre år i rad tillföll hemmanet kronan och blev s.k. ”Skattevrak.”.

Gustav III förbjöd skatteköpen under en tid för att 1789 åter bekräfta förordningen och även tillåta friköp av frälsejord. Omkring 1850 hade böndernas ägareandel av jorden ökat till 60 procent och frälsejorden reducerats till 10 procent. De friköpta hemmanen kallades ”kronoskattehemman”. Flera av Håslövs bönder tituleras kronoskatterusthållare i Laga skiftesprotokollet 1834. De ägde således sina fastigheter och deltog i indelningsverket med skattebefrielse i utbyte mot åtagandet i  rusthållet och ”ständiga knektahållet”.

Avrad till kronan var dåtidens skatt,  eller ”jordränta” belastade hemmannen bokförda i jordeböcker. Skatteförmåga mättes i mantal.  Jordebokshemman utgjordes ofta av flera gårdar (Källa: http://www.vibyigamlatider.se/sveriges%20jordbruksreformer/jordagarekategorier.htm)

Detta inlägg publicerades i Blekinge, Shopping bagen..., Släktforskning, Uncategorized och märktes , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s