Pensionsförsäkring… anno 1881

Jag har läst några undantags kontrakt tidigare, men inget som ens varit i närheten av att vara så detaljerat som detta. Det upprättades 1881 i samband med att Ola Nilsson – 67 år gammal – och hans 51-åriga hustru Elsa Henriksdotter sålde gården Hosaby 7 (Mjällby sn, Blekinge) som de brukat i många år till sin son Elias (min FM F)…

De har tänkt på allt, ja tom snuddat vid tanken på att Elias kan dö…

———————————————————————-

Sedan vi denna dag försåldt våra ägande hemmansdelar 3/16 dels mtl No 7 och 47/736 dels mtl No 10 härstädes hafva vi förbehållit oss följande undantagsvilkor och förmåner att årligen af Köparen levereras då vi påfodrar, nemligen…

  1. En jordplan af fyra och ett halft skeppsland rymd vid vestra änden och tvärs öfver hela inegoskiftet af No 7, hvilket jordstycket med gärdesgård i östra linien afstänges från den öfriga delen af hemmandets egor, årligen körf och hvart tredje år gödslat af hemmanets egaren, och skall nyttjanderätten af nemda jordstycke tillhöra oss eller vår rätts innehafvare kostnadsfritt i femtio år från nästa nyår räknadt.
  2. Boningshus 36 fot långt 22 fot bredt och 8 fot högt på 2 fot hög stenfot, uppfördt af köparen nästa sommar å förut nemnda jordplan och inredt till 4 rum, förstuga, kök och källare i de förhållande till hvarandra som vi sjelfva bestämmer samt underhållna af köparen i begges vår lifstid, hvarefter huset tillhör hemmanens innehafvaren. Intins detta hus blir i beboeligt skick skall vi ega en obestridd rättighet att för vår enskilda del disponera vestra kammaren i försålda husen, äfvenså ega tillgång till kök och vind samt öfvriga i husen i husen belägna boningsrum.
  3. a. Fyratiotvå kubikfot renharpad råg. b. Tio kubikfot renharpadt korn, c. Ett kubikfot hvita kokärtor, d. Ett centner och tjugo … fullgodt hvetemjöl, e. Nittio kubikfot goda ätpotater, hälften röda s.k. sockerpotater och hälten hvita. f. Ett centner och sextio … senskurit färskt fläsk i 2ne sidor vagandes hvardera … … … . g. Ett centner och tjugo … färskt nötkreaturs kött af god beskaffehet, dock icke af kalf. h. Femton … renskurit ister, i. En och en halfv kannor söt och oskummad mjölk under de sex månaderna April-September och en half kanna dagligen under öfriga 6 månader af året, men i den händelse vår son aflider eller till någon afstår hemmanen skall två kannor lemnas dagligen under den förra och en kanna dagligen under den samma tiden af året. j. Tjugo … smör, k. landgillet för fiskeplatsen Hallnshole som lyder under 3/16 del mtl No 7, l. En … … … hvitt lammullsgarn No 12, tvinnat, oblekt. m. Två kronor kontant till lysämnen. m. Tvenne får sommarfoder på gården. o. Tio qmtr halm sådan som önskas. p. hälften av trädgårdens afkastning. q. skjuts till och från kyrkan, stan och … om och när så fodras, r. Nödigt bränsle, bestående af två famnar bok eller björkved samt i öfrigt bakris och bränntorf af god beskaffenhet framforslat till vår bostad. s. Tre kubikfot malt.

Detta kontrakt träder i gällande kraft den 29 september detta år. Vid endelse af vår död kommer en tredjedel av rågen och potäterna att försvinna. Dessa undantagsförmånerna skola af till säkerhet och på vår bekostnad intecknas i försålda hemmanen. Hosaby den 29 juni 1881…  

IMG_9464

Alla mig tillkommande undertagsförmåner enligt förestående afhandling är, för kiänn den 29 september 1881 till och med den 31 december 1907 af min son Elias Olsson, mig … … Hosaby den 22 april 1908. Erkännes Elsa Henriksdotter

Bevittnat C A Nelson och … Olsson, Hosaby 7

——————————————

Ofvan nämnda undantag förmån … härmed för åren 1908 och 1909 kvitterade i Hosaby den 4 april 1910. Elsa Henriksson

——————————————

Alla undantags förmåner som tillkommit den 26 … juli aflidna gårdsmansenkan Elsa Henriksson få vi såsom hennes arfvingar anse tillfullo … försäkras Hosaby den 3 augusti 1917. Johan Olsson och Ola Olsson

———————————————————————-

Sonen Johan Olsson med familj bodde oxå i Hosaby 1917. Ola Olsson flyttade till Danmark 1897, om han blev kvar där för gott vet jag inte, men helt klart var han i Hosaby 1917.

Om Ola och Elsa fick ett eget hus på gamla dar – eller bodde kvar i gården hos Elias – kan jag inte svara på… men jag vet var gården Hosaby 7 är belägen i dag 🙂 .

PS. Ola blev 80 år gammal och Elsa 86 år…

Detta inlägg publicerades i Blekinge, Genealogi, Shopping bagen..., Släktforskning, Uncategorized och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s