I Karl Oskars och Kristinas kölvatten…

En kylig aprilmorgon 1850 – i Vilhelm Mobergs bok – samlas sexton personer från Ljuders socken i Småland för att påbörja sitt livs resa… till Amerika. Det var män, kvinnor och barn som var så urless på livet där hemma i Småland att de inte såg någon annan utväg bort än att sälja sina hemman och försöka ta sig till ”den nya världen”… Amerika.

I tidningarna har de ju läst om hur bra allting var där. Amerika har fina hus, bra mat… och korta arbetsdagar. Där finns ingen fattigdom, och inga straff. Man behöver inte lyda någon som är i högre position än sig själv, t ex en bonde, prost eller kung… för alla är lika mycket värda. Dessutom hade ett rykte spridit sig om att man hittat guld i Kalifornien…

Så där stod de nu – en sorglig skara – djupt förtvivlade, och med brustna hjärta över att lämna syskon och gamla föräldrar kvar… som de aldrig någonsin mer skulle få se igen, när segelfartyget Charlotta gled in till kajen i Karlshamn.

karl-oskar-2Utvandrarmonumentet med Karl Oskar och Kristina i Karlshamn
Foto: Paratee Svensson

——————————

Den tidiga utvandringen – vilket 1850-talet får anses tillhöra – gick vanligtvis till så som så, att man reste med ett skepp som fraktade tex järn över Atlanten. En seglats som kunde ta flera månader…

Men allt eftersom efterfrågan steg efter resor till Amerika började man segla över med enbart människor ombord. Landet i väster lockade med enorma möjligheter som var svåra att motstå för fattiga jordlösa bonddrängar… och andra också.
Alla invandrare – som annonserade sitt intresse för att bli jordbrukare i landet -, kunde nämligen få ett stycke mark, som omfattande 160 acres – vilket är en jordbruksfastighet som motsvarade ca en 100-tunnlands gård i Sverige – alldeles gratis. Det enda som de behövde betala var stämpelavgiften… i övrigt var kravet bara att jorden skulle brukas och bebos under minst fem år.

För många i Sverige – och givetvis från många andra länder runt om i Europa – , som inte stod i tur att ta över fädernegården… eller som aldrig skulle få en chans att köpa ett eget jordbruk på hemmaplan… innebar ett sådant erbjudande självfallet en mycket stor frestelse. En frestelse så stor att den var värld att riskera livet för genom att korsa Atlanten… för alla skepp kom inte fram.

———————————–

Charlotta i Vilhelm Mobergs bok är nog ett fiktivt skepp… men det är inte Amalia Maria och Magda. Två skepp som seglade med emigranter från Karlshamn till Amerika under en kort period 1853-1854

Förhållandena ombord på dessa båda skepp kan förmodligen jämföras med eländet ombord på skeppet Charlotta från Karlshamn …

I Karlshamns Allahanda – som startades 1848 – kunde man läsa att i augusti 1853 hade fartyget Amalia Maria lättat ankar med 196 passagerare ombord. Passagerare som hörde hemma mestadels i Blekinge och Skåne…

Hon var det första fartyget som gick direkt från Karlshamn till New York. Båten ägdes av ett Stockholmsrederi och herr Lagerbladh var ombud i Karlshamn. Dessutom gjorde hon tre resor Karlshamn-Amerika till under 1854…

usa17

Ett annat skepp var Magda… som tog ombord Amerika resenärer i Karlshamn den 9 augusti 1854

Det knepiga med den tidiga emigrationen är att det inte är helt enkelt att följa personerna (det är inte jättelätt senare heller) som lämnade landet, och hur de gjorde det… för de – eller prästen, rättare sagt – har bara lämnat en kort kommentar i spalten över utflyttad i husförhörslängden.
N Amerika, Staterna, New York eller Illinois… och oftast endast ett årtal utan datum. 

Lite längre fram i emigranthistorien tar man utvandringsdatumet från husförhöret och letar efter fler uppgifter i poliskammaren i utresehamnarna Malmö och / eller Göteborg.

Alla emigranter har då begåvats med ett eget nummer, en sk källkod… vilket gör det möjligt att hitta dem i någon av poliskammarens alla böcker, och få reda på vilket fartyg som tog dem till England… där Amerika båtarna seglade från.

Göteborg har passagerare listor från 1869, och Malmö från 1874… men jag vet inte var jag ska hitta liknande uppgifter från 1853-1854 över vilka som lämnade Sverige. Däremot kan man hitta passagerare listor på fartyg som anlände till New York 1853-1854 på familysearch…

—————————

År 1852 utvandrad fem personer från Mjällby – som är den socken merparten av mina anor härstammar från, vilket gör det extra intressant för egen del – till Amerika… och året där på gav sig ytterligare femton iväg.

1853 Sven Nilsson f. 18210825. Bonde på Istaby 111 A118:168
1853 Kersta Nilsdotter f. 18260503. Hustru på Istaby 111 A118:168
1853 Nils f.18470319. Son på Istaby 111
1853 Nilla f. 18490921. Dotter på Istaby 111
1853 Per f. 18520302. Son på Istaby 111
1853 Hanna Olsdotter f. 18320920. Piga på Istaby 111 A118:168

ö

De anlände till NY den 10 oktober 1853 med Amalia Maria från Karlshamn…

1853 Bengt Kindblad f. 18200502 i Knäred. Snickare på Istaby 107 A118:168
1853 Anna Charlotta Holmberg f. 18150910 i Uppåkra. Hustru på Istaby 107 A118:168
De anlände till NY med den svenska briggen Superior den 18 augusti 1853… som avgick från Stockholm. 124 ton. De bor sannolikt i
Batavia, Kane, Illinois 1880… som Bennet och Charlotte Kindblade. Har en son –  John – född 1854 i Illinois…

fb1Bilden lånad från Sjöhistoriska museet

Briggen ”SUPERIOR från Sölfvesborg, Captn. N. Rosenlund”, sedd mot styrbords sida. Grönmålat skrov med gul list, vita däckshus. På förtoppen Neptuniflagg, på stortoppen namnvimpel, under gaffeln unionsflaggan. Förut segelfartyg.

——————

18530504 Sven Larsson f. 18220423. Son på Siretorp 137
18530504 Per Jönsson f. 18290326. Dräng på Siretorp 137
18530504 Kjell Larsson f. 18301121. Son på Siretorp 144 A118:168
18540331 Sven Larsson f. 18220423. Dräng på Siretorp 137. Illinois
18540501 Per Persson f. 18311013. Son på Mörby 130
18530808 Matthias Christoffersson, f.18250510 inhyse på Lörby 4
18530808 Sven Christoffersson f. 18270212. Dräng på Stiby 98

ö

Matthias och Sven Christoffersson reste med Amalia Maria och anlände till NY den 10 oktober 1853…

18530808 Elsa Svensdotter f. 18060910. Änka på Stiby 98
18530808 Hanna f. 18401010. Oäkta dotter på Stiby 98
1854 Per Jönsson d.y f. 18270810. Bonde på Istaby 114 A118.187
1854 Karna Gummesdotter f. 18300820. Hustru på Istaby 114 A118.187
1854 Jöns f. 18510308. Son på Istaby 114
1854 Bengt f. 18530422. Son  på Istaby 114 A118.187
1854 Johan Andberg f. 18281117 i Sölvesborg. Snickare på Mjällby 30 A118:186
1854 Hanna Nilsdotter f. 18230301. Hustru på Mjällby 30 A118:186
1854 Hanna f.18530625. Dotter på Mjällby 30

 Familjen Ahnberg anländer till N.Y den 19 september 1854 med Cambria…

—————————— 1854 ——————————–

1854 gjorde hela sextioen sockenbor samma resa. Det var hela familjer med flera barn, avskedade båtsmän, snickare, drängar och pigor som gav sig av… och som jag ser det berodde det en hel del på närheten till fartygen i Karlshamn under 1853-1854. Man slapp därmed att börja sitt livs äventyr med att ta sig till Göteborg eller Malmö…

1854 Nils Svensson f. 18221030 i Näsum. Mjällby 34 A118:168
1854 Elsa Nilsdotter f. 18241008. Hustru på Mjällby 34 A118:168
1854 Nilla f.18451117. Dotter på Mjällby 34
1854 Petronella f.18470224. Dotter på Mjällby 34
1854 Elsa f.18490707. Dotter på Mjällby 34 A118:168
1854 Per Persson f. 18311013. Från Mjällby 34
1854 Håkan Olsson f. 18101222 i Ljungby. Bor på Hosaby 49, ska till Illinois. Reser efter 18540525… A118.187
1854 Hanna Hansdotter f.18110613 i Vånga. Hustru på Hosaby 49, ska till Illinois A118.187
1854 Ola f.18331101 f.18331101 i Vånga. Son på Hosaby 49, ska till Illinois A118.187
1854 Hanna f.1836025 i Vånga. Dotter på Hosaby 49, ska till Illinois A118.187
1854 Olve f.18380907 i Vånga. Dotter på Hosaby 49, ska till Illinois
1854 Kerstin f. 18410925. Dotter på Hosaby 49, ska till Illinois A118.187
1854 Bengta f.18431105. Dotter på på Hosaby 49, ska till Illinois A118.187
1854 Elsa f. 18460315. Dotter på Hosaby 49, ska till Illinois A118.187
1854 Per Bengtsson f. 18261111. Torpare på Hörby 90, ska till Illinois A118:183
1854 Hanna Olsdotter f. 18310821. Hustru på Hörby 90, ska till Illinois A118:183
1854 Nils Jönsson f. 18290629. Dräng på Siretorp 137, ska till Illinois
18540331 Sven Trulsson f. 18270101. Son på Siretorp 138, ska till Illinois A118:183
18540210 Per Olsson f. 18330807. Dräng på Stiby 94
185404 Ola Persson f. 18040219. Bor på Hörby 84
185404 Håkan f. 18331029. Son på Hörby 84
185404 Ola f. 18351121. Son på Hörby 84
185404 Elsa f.18380807. Dotter på Hörby 84
185404 Knut f. 18440126. Son på Hörby 84
185404 Per f. 18490330. Son på Hörby 84
18540407 Håkan Hansson f.18270217. Dräng på Hörby71
18540412 Per Persson f. 17990929. Gårdsman på Mörby 130
18540412 Anna Nilsdotter f. 18100707. Hustru på Mörby 130
18540412 Per f. 18311013. Son på Mörby 130. Andra resan?
18540412 Nils f. 18520405. Son på Mörby 130
18540413 Bengt Åkesson Drabant f. 18281026. Avskedad båtsman på Mörby 128 A118:186
18540413 Benga Bengtsdotter f. 18181218. Hustru på Mörby 128 A118:186
18540413 Berta f. 18430609. Dotter på Mörby 128
18540413 Sven f. 18481127. Son på Mörby 128
18540413 Per f. 18540617. Son på Mörby 128

Bengta och tre barn anlände till New York den 19 september 1854 med Cambria… men var är pappa Bengt?
18540413 Jeppe Persson f.18270219. Dräng på Hosaby 44 A118:185
18540413 Per Persson f. 18330905. Son på Siretorp 139
18540421 Pernilla Carlsdotter f.18330929. Från Hörby 83
18540421 Jöns Persson, f. 18270218 dräng Lörby 19 A118:185
18540421 Thomas Persson, f.18350302 dräng Lörby 19 A118:185
18540421 Per Nilsson f.18281103. Son från Hosaby 40. Återvänder samma år…
18540421 Pernilla Persdotter f.18320507 piga på Mjällby 28
18540421 Ingrid f. 18370405. Dotter på Hörby 86
18540421 Anna Persdotter f. 1834108. Piga på Mörby 136
18540424 John Johnsson, f.18201027 bonde på Mjällby 26. Illinois A118:188
18540424 Bengta Nilsdotter f. 18200902 hustru på Mjällby 26. Illinois A118:188
18540424 Bengta Johnsdotter f. 18401012 dotter på Mjällby 26. Illinois A118:188
18540424 Nils Johnsson f. 18440613 son på Mjällby 26. Illinois
18540424 Ingrid Johnsdotter f. 18471031 dotter på Mjällby 26. Illinois
18540424 Nilla Johnsdotter f. 18490729 dotter på Mjällby 26. Illinois
18540424 Knut Johnsson, f. 18501011 son på Mjällby 26. Illinois
18540428 Anna Gummesdotter f.18321129. Dotter Hosaby 61
18540509 Per Johansson f. 18360509 i Gammalstorp. Från Mjällby 30
18540521 Kersta Gummesdotter f.18350231. Dotter Hosaby A118.187

Åren efter, dvs 1855-1861 var det endast fyra personer som följde i deras spår…

——————————————————————————————

Några av Mjällby borna har jag kunnat placera på rätt fartyg, men långt i från alla.
Vid senare emigration har varje passagerare en unik källkod, men så var det inte på 1850-talet. Då var det båten som hade en källkod, så vilka av dessa åtta resor som skedde med Magda eller Amalia Maria direkt till USA är omöjligt att säga just nu… mer än att A118:186 kan uteslutas, för en del av hennes passagerare anlände till New York med Cambria, ett fartyg som vanligtvis seglade från England.

1853
A118:168 Skepp den svenska briggen Superior
Elsa, dotter till Nils Svensson. Snickare Bengt Kindblad. Anna Charlotta Holmberg, gift med Bengt Kindblad. Per Johansson f.1829 dräng. Truls Larsson, son. Kjell Larsson f. 1830 son. Nils Svensson, bondson. Elsa Nilsdotter, gift med Nils Svensson. Sven Nilsson. Kerstin Nilsdotter, gift med Sven Nilsson. Hanna Olsdotter, piga. Håkan Olsson f. 1827 dräng. Per Persson, bondson. Elna Persdotter f.1828.

A118:170 Brigg
Johan Gummesson, husman. Ola Olsson, bondson.

1854
A118:183 Skepp
Per Bengtsson, torpare. Hanna Olsdotter, gift med Per Bengtsson på Hörby 90. Ska till Illinois 1854. Sven Larsson, dräng. Sven Trulsson, bondeson.

A118:185 Skepp Skonert 18540421
Per Nilsson, dräng. Jeppe Persson, dräng. Jöns Persson, dräng. Thomas Persson, dräng. Anders Svensson, skomakare. Anders Svensson, dräng.

A118:186 Cambria. Ångare skonert 1187 ton.   

cambria-3

Hon utgick från Stockholm  den 29 augusti och anlände till New York den 19 september. Ombord fanns familjen Drabant (fyra personer) och tre Ahlberg…

Båtsman Bengt Åkesson Drabant. Bengta Bengtsdotter, hustru till Bm Drabant. Berta, Bm Bengt Åkesson Drabants dotter.
Ludvig Ahnberg. Hanna Olsdotter, gift med Ludvig Ahnberg. Sven Persson, Ahnbergs fosterson. Abraham Nilsson, snickare. Bengta Sörensdotter, hustru till Abraham Nilsson.
Pernilla Carlsdotter, piga. Sissa Christoffersdotter, piga. Per Johansson, snickarlärling. Svenborg Nilsdotter, hustru. Carl Nilsson, inhysem. Per Nilsson, husman. Bengta Bengtsdotter, piga. Per Persson, dräng. Sven Persson, dräng.

A118.187 Cambria. Ångare Brigg Även dessa var med på samma fartyg som Drabants…
Håkan Olsson, före detta bonde. Hanna Hansdotter, hustru till Håkan Olsson. Ola Håkansson, bondson. Bengta, Håkan Olssons dotter. Elsa, Håkan Olssons dotter. Hanna, Håkan Olssons dotter. Kerstin, Håkan Olssons dotter.
Per Jönsson, fd bonde. Karna Gummesdotter, hustru till husman Per Jönsson. Bengt, Per Jönssons son.
Kerstin Gummesdotter, bonddotter. Elsa Olsdotter, bonddotter. Per Olsson, bondeson. Per Persson, husman.

A118:188 Skepp Brigg 1854.04.24
Johan Johansson, f. 18201027. Bengta Nilsdotter, f. 18200902, hustru till Johan Johansson. Bengta, f. 18401012, Johan Johanssons dotter. Bor på Mjällby 26… tillhör Lister släkten.
Familjen ska till Illinois 18540424… och består även av barnen Ingrid, Nils och Knut (födda mellan 1844-1852).
Ola Olsson, fd bonde. Elsa, Ola Olssons dotter.
Anders Jeppsson, dräng. Sven Samuelsson, dräng.

A118:189
Sven Jönsson, bonde.

——————————–

fb1

Familjen Drabants Amerika resa och liv andra sidan Atlanten finns dock noga dokumenterat… http://diginpast.se/bmregister/index/drabant/index.html

——————————-

En spännande länk om Fartyg som transporterar svenska Invandrare (1851-1860). Där finns Magda och Amelia Maria med, likaså ett fartyg som hette Kambria som alla utgick från Stockholm. Även Blomh – som jag också sätter i samband med Karlshamn – är med på listan… http://www.jamestownswedes.org/p/ships-list.html

—————————

Merparten av emigranterna första steg på Amerikansk mark skedde i  Castle Garden,  som är USA: s första invandring station. Castel Garden tog emot mer än 8 miljoner människor mellan åren 1855 till 1890. https://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Clinton

castle-garden-jpg1

Castle Garden var från början en försvarsanläggning med namnet Castle Clinton eller Fort Clinton, belägen på Manhattans sydspets i Battery Park.
Anläggningen var cirkulär och byggd i sandsten. Byggnationen påbörjades 1808 och fortet stod klart 1811. Från början hette anläggningen West Battery men från 1815 Castle Clinton.
Fortet upphörde som försvarsanläggning 1821 och blev därefter ett ställe för nöjen. Den 11 september 1850 uppträdde den svenska operasångerskan Jenny Lind (1820 – 1887) på Castle Garden.

Från 1 augusti 1855 fungerade det som en immigrantstation och tog mellan 1855 och 1892 emot mer än 8 miljoner immigranter. Immigrantstationen drevs av New York State fram till den 18 april 1890 då det togs över av den amerikanska staten.

Ellis Island ersatte den allt för underdimensionerade Castle Garden som immigrantstation den 1 januari 1892. Ellis Island är en ö i Upper New York Bay. Immigrantstationen var i bruk mellan 1892 och den 12 november 1954. Sedan 1990 finns ett immigrantmuseum på ön…

Ön var ursprungligen betydligt mindre men har utökats genom utfyllning.
Den 15 juni 1897 utbröt en brand i immigrantstation som var byggd i trä. Hela stationen förstördes i branden och med den de tidiga immigrantdokumenten från 1855 och framåt.

En ny immigrantstation byggdes upp och denna gång i sten, rött tegel. Stationen öppnade på nytt efter återuppbyggnaden den 17 december 1900. När anläggningen stängde 1954 hade över 12 miljoner immigranter passerat igenom den. Allra flest immigranter kom år 1907 då 1 004 756 togs emot. Rekordet för en och samma dag inträffade den 17 april 1907 då man  tog emot 11 747 personer…

År 1924 införde USA nya immigrationslagar (Immigration Act of 1924) med krav på visa vilket starkt reducerade antalet immigranter till USA.
Visa skulle sökas på USA:s konsulat i immigrantens hemland. Där skulle även man svara på samma frågor som i fartygsmanifesten, samt göra en hälsokontroll.

Därefter minskade betydelsen av Ellis Island då immigrantkontrollen redan gjorts i immigrantens hemland. Ellis Island stängdes dock först 1954. Efter 1924 användes Ellis Island även för internering av de som skulle utvisas ut ur USA.

—————————

Emigrationen till Amerika – från ca 1840 till 1930 – är den största folkvandring historien skådat. 

Den innebar att 33 miljoner människor flyttade från Europa till Amerika…

Från Sverige emigrerad 1.3 miljoner människor, men det är egentligen inte så många i sammanhanget…

http://popularhistoria.se/artiklar/farval-till-fosterlandet/
http://webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan/historia/carolina-en-utvandrarhistoria
http://www.hhogman.se/utvandringen_till_usa.htm

Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till I Karl Oskars och Kristinas kölvatten…

 1. Gunvor Persson skriver:

  Jag hoppas förstås kunna klura ut – och uppdatera bloggen – vilka fartyg som är Magda eller Amalia Maria någon gång…

  Gilla

 2. Gunvor Persson skriver:

  Vilket suveränt hjälpmedel facebook är när man fastnar i släktforskningen… för där finns alltid någon som vet mer 🙂 …

  Tack till Margareta Larsson för länken om Fartyg som transporterar svenska Invandrare (1851-1860)… och till Magnus Tagesson för länken om Familjen Drabants liv.

  Gilla

 3. Marie Lilja skriver:

  Hej Gunvor!
  Det verkar som att du har kunnat läsa passagerarlistor någon stans, men jag har inte förstått var. Den person som jag söker heter Johannes Nilsson f.1829, från Krusamåla östregård i Älmeboda. Han flyttade till Karlskrona i oktober 1852 och hade emigrerat enligt uppgift emigrerat 1854. Det känns rimligt att han är med på någon av båtarna från Karlshamn. Hoppas du ser detta och kan svara. Tack för alla upplysningar i din blogg!
  Mari Lilja

  Gilla

  • Gunvor Persson skriver:

   Hej Marie…
   Några passagerarlistor över emigranter från Sverige har jag inte hittat, men däremot kan man med lite tur – nåja, ganska mycket! – hitta när de anlände till USA på https://www.familysearch.org/ .

   Det är en kostnadsfri sida, endast registering krävs… och man söker på personens namn, vilket innebär att man får ha STOR fantasi vad gäller stavningen 🙂 …

   Som du ser, så finns det inget enkelt svar på detta. Ett tips är att lägga in personen i ett kostnadsfritt träd på ancestry och hoppas att någon annan oxå gjort eller kommer att göra det i framtiden. Goggla namnen med jämna mellanrum… något nytt kan ha dykt upp.

   Det finns även den möjligheten att man jobbade sig över, dvs arbetade som sjöman på ett fartyg och ”hoppade av” i någon hamn… vilket inte gör saken enklare. https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/03/21/obefintlig-dod/

   MVH Gunvor

   Gilla

   • Marie Lilja skriver:

    Tack Gunvor! Det där med att googla med jämna mellanrum tycker jag är en god idé. Så upptäckte jag att en man som bor 200 m ifrån mig hade skrivit en bok om ”min” familj, d.v.s. en annan släktgren.

    Mvh, Marie Lilja

    Gillad av 1 person

   • Gunvor Persson skriver:

    Se där 🙂 …

    Att googla ibland är aldrig fel… dessutom kan man ha mycket nytta av tex facebook.
    Man kan tycka vad man vill om facebook, men det är outstanding när det gäller släktforskning.

    Där finns ett antal grupper som man kan ha användning för – både gällande sk pappersforskning och DNA forskning – … och även grupper för mindre områden som tex Blekinge eller Listerlandet.

    Hälsn. Gunvor.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s