Mantalslängd Hosaby 40

MANTALSLÄNGDER…   HOSABY 40

… hette Hosaby 8 mellan 1698 och 1715.
… hette Hosaby 1 mellan 1719 och 1723.

1661

1684

1685

1691

1698                     Nils Persson, hustru
                             Jon Jonsson, hustru
                             Lös p Inga
                             Bm. Olof Hällevig, hustru

1699                     Nils Persson, hustru, td Pälle
                             Jon Jonsson, hustru
                             Bm. Olof Hällevig, hustru

1700                     Nils Persson, hustru
                             Håkan Larsson, hustru
                             Jon Jonsson, hustru, son Olof

1702                     Enkan Karin
                             Håkan Larsson
                             Jon Jönsson, hustru, son Olof, td Per, tp Nilla

1703                     Enkan Karin
                             Håkan Larsson
                             Jon Jönsson, hustru, son Olof, td Per, tp Nilla

1709                     Håkan Larsson, td. Pälle
                             Jon Jonsson, hustru, son Jon, tp Kerstin
                             Per Nilsson, hustru
                             Bm. Hällevig.
                             gamla gårdskvinnan Mätta, sjuklig o utgammal

1710                    Håkan Larsson, hustru, td Pälle
                            Jon Jonsson, hustru, tp Kerstin,
                            Jon Jonsson, ogift
                            Per Nilsson, hustru, td Lars,
                            Bm. Hällevig

1711                    Sune Jonsson, hustru, son Jon och Olof. ???
                            Per Nilssons änka

1714                    Sune Jonsson, hustru, son Olof, tp Sissa

1715                    Sune Jonsson, hustru, son Olof, tp Sissa

1719                    Jon Jonsson
                            Olof Jonsson
                            Per Jonsson

1720                    Jon Jonsson, hustru, son Lars
                            Olof Jonsson, hustru, td Mattis
                            Per Jonsson, ogift

1721                    Jon Jonsson, hustru, son Lars
                            Olof Jonsson, hustru, td Mattis,
                            Per Jonsson, ogift, tp Bodil

1722                    Olof Jonsson
                            Per Jonsson, ogift

1723                    Olof Jonsson, hustru, td Masse
                            Pär Jonsson, ogift, td Lars, tp, Karin,
                            inhyse m Jon Jonsson, hustru

1725                    Olof Jonsson, hustru, td Pär, tp Bengta
                            Pär Jonsson, ogift, td Lars, tp Karin

1727                    Olof Jonsson, hustru, td Erik, tp Hanna
                            Per Jonsson, ogift
                            Lars Jonsson, hustru

1728                    Olof Jonsson, hustru, td Erik, tp Bengta
                            Per Jonsson, hustru, td Mattis
                            Bm. (Bengt) Hällevig, hustru (Karna Clementsdotter)

1729                    Olof Jonsson, hustru, td Erik
                            Per Jonsson, hustru, td Mattis
                            Bm. Hällevig, hustru

1730                    Olof Jonsson, hustru, td Erik, tp Elna
                            Bm. Hällevig, hustru

1733                    Olof Jönsson, hustru
                            Bm. Hällevig, hustru
                            Lars Jönsson, hustru, td Sven

1734                    Olof Jonsson, hustru, td Bengt
                            Lars Jonsson, hustru, td, Elias
                            Bm. Hällevig, hustru

1739                    Olof Jonsson, hustru, dotter Karin, td Per
                            Lars Jonsson, hustru, td Börje, tp Karin
                            Bm. Hälllevig

1739.05.13  Föddes Ola… son till Lars Jonsson & Kersta Olsdotter (tar över gården)
1741.11.06  Föddes Per… son till Ola Jonsson & Sissa Persdotter (övertar gården)
1742.06.02  Föddes Jon…  son till Lars Jönsson & Kersta Olsdotter (övertar gården)
1745.01.13  Dog Anna, hustru till Bengt Hällevig. Född ca 1705…
1747.01.06  Dog Lars Jonssons hustru Kerstin Olsdotter, född ca 1704…
1747.12.27  Vigdes änk. Lars Jonsson & Kerstin Nilsdotter, båda Hosaby…
1754.07.05  Vigdes Jon Olsson & Carna Andersdotter, båda Hosaby…
1755.05.03  Föddes Berta, dotter till Jon Olsson & Carna Andersdotter
1758.10.04  Föddes Kersta, dotter till Jon Olsson & Carna Andersdotter

1759                    Olof Jonsson, hustru (Carna Andersdotter), son Per och xy,
dotter Elina.
                            Lars Jonsson, hustru, son Olof och Jöns, tp Sissa

1759.12.30  Vigdes Per Nilsson Hällevig & Berta Rasmusdotter. Han Hosaby, hon Stiby.

1760                     Jon Olsson, hustru
                             Per Olsson, ogift,
                             gk Sissa Persdotter (över 63år och sjuklig, och … hemmandet till
sin son … ogifte Per Olsson …. upphälle).
                             Jöns …. , hustru, son Olof och Jon, tp Sissa
                             Bm. (Per Nilsson) Hällevig, hustru Berta Rasmusdotter

1760.09.29  Föddes Ingar, dotter till Per Hällevig &

1761                   Jon Olsson, hustru
                            Per Olsson, ogift
                            Lars Jonsson, hustru, son Olof och Jon, tp Karna
                            Bm. Hällevig, hustru

1761.06.01  Föddes Anna, dotter till Jon Olsson & Carna Andersdotter

1762                    Jon Olsson, hustru
                            Per Olsson, hustru, son Olof och Jon, tp Karna
                            Bm. Hällevig, hustru

1762.01.02  Vigdes Per Olsson & Anna Olsdotter, båda Håsaby…
1762.10.20  Föddes Ola, son till Per Olsson & Anna Olsdotter
1762.12.29  Vigdes Ola Larsson & Berta Mikelsdotter, båda Hosaby…

1763                    Jon Olofsson, hustru, td Eskil
                            Per Olsson, hustru, td Anders
                            Lars Jonsson, hustru, son Jon
                            Olof Larsson, hustru
                            Bm. Hällevig, hustru

1763.02.05  Föddes Ola, son till Per Hällevig &
1763.04.26  Föddes Ola, son till Jon Andersson & Carna Andersdotter

1764                     Jon Olsson, hustru
                             Per Olsson, hustru, td Anders
                             Lars Jonsson, hustru, son Jon, tiggarekvinnan Margareta
                             Olof Larsson, hustru
                             Bm. Hällevig, hustru

1765                    Jon Olsson, hustru (Carna Andersdotter)
                             Per Olsson, td Anders
                             Lars Jönsson, hustru, son Jon, tp Margareta

1765.02.27  Föddes Sofia, dotter till Per Olsson & Anna Olsdotter
1765.08.09  Föddes Anders… son till Jon Olsson & Carna Andersdotter (tar över gården)

1767                    Jon Olsson, hustru, td Anders, underåriga söner … och                                                 Anders, döttrar Berta, Kirsta och Anna
                            Per Olsson, hustru (Anna Olsdotter), td. Anders, underåriga sonen                               Ola och dottern Soffia
                            Lars Jönsson, hustru, son Jon, underåriga dottern Karin och
gossen Lars
                            Bm Per Hällevig, hustru, underåriga son Ola och dottern Ingar
                            Bräckliga avskedade Bm. Sven Hattmakare, hustru Botel,
underåriga son Nils,
utgamla gårdsqvinnan Sissa, dottern Elin

1767.07.27  Föddes Per, son till Per Olsson & Anna Olsdotter

1769                    Jon Olsson, hustru, td Per, underåriga söner Ola och
Anders, döttrar Berta, Kirsta och Anna
                             Per Olsson, hustru, td. Anders, underåriga sönerna Ola och Per
och dottern Soffia
                             Lars Jönsson, hustru, son Jon, underåriga dottern Karin och gossen Lars
                              Ola Larsson, hustru, underåriga sönerna Nils och Per …
                              Bm. Per Hällevig, hustru, underåriga son Ola och dottern Ingar
                              Sjukliga och utfattiga …. Bengta, underåriga sonen Truls och
Jöns, dottern Bengta och Sissa.
utgamla gårdsqvinnan Sissa, dottern Elin

1770                    Jon Olsson, hustru, underåriga söner Ola och Anders, döttrar                                       Berta, Kirsta och Anna

                            Per Olsson, hustru, td. Anders, underåriga sönerna Ola och Per
och dottern Soffia
                            Lars Jönsson, hustru, son Jon, td Anders, underåriga dottern Karin
                            Ola Larsson, hustru, td Börje, underåriga sönerna Nils och Per …
                            Socken snickare? Niklas Håkansson, ogift, tp Walborg
                            Bm. Per Hällevig, hustru, underåriga dottern Ingar
                            Sjukliga och utfattiga gk Bengta, underåriga sonen Truels och
Jöns, dottern Bengta och Sissa.
utgamla gårdsqvinnan Sissa, dottern Elin

1770.04.13  Föddes Kerstin, dotter till Per Olsson & Anna Olsdotter

1771                    Jon Olsson, hustru, dottern Bengta, underåriga söner Ola och
Anders, döttrar Kirsta och Bengta
                            Per Olsson, hustru, td. Anders, underåriga sönerna Ola och Per
och dottern Soffia
                            Jon Larsson, ogift, tgåssen Lars, tp. Karna,
gårdskvinnan Kerstin Nilsdotter
                            Ola Larsson, hustru, td Börje, underåriga sönerna Nils och Per …
                            Socken snickare? Niklas Håkansson, hustru,
                            Bm. Per Hällevig, hustru, underåriga dottern Ingar

1772.01.23  Föddes Lars… son till Ola Larsson & Berta Mikelsdotter (tar över gården)
1772.06.09 Vigdes Jon Larsson & Olve Jeppsdotter. Han från Hosaby, hon från Istaby.

1774                    Jon Olsson, hustru, döttrarna Bengta och Kerstin, underåriga
                            söner Ola och Anders, dottern Karna
                            Per Olsson, hustru, underåriga sönerna Ola och Per och döttrarna
Soffia och Kerstin
                            Jon Larsson, hustru, td Nils, tp. Sissa
                            Ola Larsson, hustru, underåriga sönerna Nils, Per och Lars
                             Bm. Börje (Eriksson) Hällevig, hustru (Margareta Mattsdotter),                                      underåriga son Per
                             Gårdsman Niklas Håkansson, hustru, underåriga dotter Hanna
                             Bräckliga och utfattiga gårdskvinnan Elsa, underåriga sönerna Ola
och Nils, döttrarna Kerstin och ?

1775                    Jon Olsson, hustru, döttrarna Bengta och Kerstin
                            Per Olsson, hustru
                            Jon Larsson, hustru, td Sven, tp. Hanna
                            Ola Larsson, hustru
                            Bm. Börje (Eriksson) Hällevig, hustru (Margareta Mattsdotter)
                            Gårdsman Niklas Håkansson, hustru

1776.10.27  Drunknade Jon Larsson i sin ålgård. Född 1742…

1780  3/16         Jon Olsson, hustru, son Ola, döttrarna Bengta och Kertin
           3/16          Per Olsson, hustru, son Ola
           3/16          Enkan Olve (efter Jon Larsson), td Bengt, tp. Bengta
           3/16          Ola Larsson, hustru
                            Bm. Börje (Eriksson) Hällevig, hustru (Margareta Mattsdotter)

1781.03.07  Dog avskedade Bm. Per Hällevig (i Hörby) av watnsot. Född ca 1721…

1784  3/16          Jon Olsson, hustru, son Anders?, döttrarna Bengta och Kerstin,
skröplige gårdsman Ola Jönsson
           3/16          Per Olsson, hustru, söner Ola och Per, dotter Soffie
           3/16          Enkan Olve (efter Jon Larsson), td Bengt, gossen Jöns, tp. Bengta
           3/16          Ola Larsson, hustru, söner Nils och Per
                            Bm. Nils Hällevig, ogift

1787  3/16          Jon Olsson, hustru, son Anders, döttrarna Bengta och Kerstin
                            S…gossen Ola
          3/16          Per Olsson, hustru, söner Ola och Per, dotter Soffie
          3/16          Enkan Olve (efter Jon Larsson), td Bengt och Jacob, tp. Karna
          3/16          Ola Larsson, hustru, drängarNils och Per
                           Bm. Nils Hällevig, hustru Anna Larsdotter)

1788  3/16          Jon Olsson, hustru, son Anders, td Per, döttrarna Bengta och Kerstin
                            S…gossen Ola Jönsson, ogift
          3/16          Per Olsson, hustru, sonen Ola, dotter Soffie
          3/16          Enkan Olve (efter Jon Larsson), td Bengt och Jacob, tp. Karna
          3/16          Ola Larsson, hustru, söner Nils, Per och Lars
                           Bm. Nils Hällevig, hustru

1791  3/16          Jon Olsson, hustru, son Anders, döttrarna Bengta och Kerstin
          3/16          Per Olsson, hustru, sonen Ola, dotter Kerstin
          3/16          Bengt Jeppsson, hustru, td Per, tp Hanna
          3/16          Enkan Berta (efter Ola Larsson) söner Nils, Per och Lars
                            Bm. NilsHällevig, hustru
                            Do Per Do ?
                            Gårdsenkan Olve

1792  3/16          Jon Olsson, hustru, son Anders, döttrarna Berta och Kerstin
           3/16          Per Olsson, hustru, söner Ola och Nils, dotter Kerstin
           3/16          Bengt Jeppsson, hustru, td Jeppe och Per, tp Kersta och Anna
           3/16          Enkan Berta (efter Ola Larsson) söner Lars och Per
                             Bm.  Per Hällevig, ogift

1793  3/16          Anders Jönsson, ogift,, tp Berta
          3/16          Per Olsson, hustru, söner Ola och Nils, dotter Kerstin
          3/16          Bengt Jeppsson, hustru, son Jeppe, tp Gertrud
          3/16          OLÄSLIGT, son Ola, dotter Karna
                            Bm.  Per Hällevig, ogift

1794  3/16          Anders Jönsson, ogift,, tp Berta och Karna
           3/16          Per Olsson, hustru, söner Ola och Nils, dotter Kerstin
           3/16          Nils Nilsson, ogift, td Johannes, tp Kerstin och Elna
           3/16          Enkan Berta, söner Lars, Per och Nils, dotter Karna
                             Bm.  Hällevig, ogift

1795  3/16          Anders Jönsson, hustru, tp Berta
          3/16          Per Jönsson, hustru, söner Per och Jöns, dotter Kerstin
          3/16          Nils Nilsson, ogift, tp Kerstin och Elna
          3/16          Lars Olsson, hustru, td Nils, tp Karna
                            Bm.  Hällevig, ogift

1797  3/4            Anders Jönsson, hustru, tp Berta
                            Per Jönsson, hustru, söner Per och Jöns, dotter Kerstin
                            Nils Nilsson, ogift, td Ola, tp Kerstin och Elna
                            Lars Olsson, hustru, td Per, tp Karna
                           Bm.  Hällevig, ogift
                           Strandfogde Nils Olsson, hustru

1798  3/4            Anders Jönsson, hustru, tp Berta och Anna
                            Per Jönsson, hustru, söner Per och Nils, dotter Kerstin
                            Nils Nilsson, ogift, td Ola, tp Kerstin och Elna
                            Lars Olsson, hustru, td Ola, tp Pernilla
                            Bm.  Hällevig, hustru
                            Strandfogde Nils Olsson, hustru

1799  3/4            Anders Jönsson, hustru, tp Berta
                             Per Jönsson, hustru, söner Per och Nils, dotter Kerstin
                             Nils Nilsson, ogift, td Per, tp Kerstin och Elna
                             Lars Olsson, hustru, td Ola, tp Pernilla och Karna,
torp Nils Olsson, hustru

1800  3/4            Anders Jönsson, hustru, tp Berta och Karna
                             Per Jönssons enka Anna, söner Per, Jöns och Nils, dotter Kerstin
                            Nils Nilsson (1770.06.23 Istaby), hustru Kersta (1774.02.24 Hosaby),
tp Kerstin och Elna
                            Lars Olsson, hustru Pernilla (1765.10.13 Hosaby), td Per
torpare Nils Olsson, hustru Kersta?
                           Bm. Hällevig

Det här inlägget postades i Genealogi, MANTALSLÄNGDER ... Hosaby, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s