Mantalslängd Hosaby 41

MANTALSLÄNGDER…   HOSABY 41

… hette Hosaby 9 mellan 1698 och 1715.
… hette Hosaby 2 mellan 1719 och 1723.

1661

1684

1685

1691

1692

1698                                                

1699                     Eskil Persson, hustru,?
                             Lars Olsson, hustru, tp Gertrud
                             Bm. Per Hattmakare, hustru

1700                     Eskil Persson, hustru, son Per
                             Lars Ollesson, hustru, td Nils, gg Nils tp, Gertrud
                             Bm. Per Hattmakare

1702                     Per Eskilsson, hustru
                             Lars Olsson, td Nils, tp Gertrud
                             Bm. Hattmakare, hustru
                             Eskil Persson

1703                     Per Eskilsson, hustru
                             Lars Olsson, hustru, td Bengt, tp Gertrud
                             Bm. Hattmakare, hustru
                             Eskil Persson, ….

1709                     Per Eskilsson, hustru, td Olof
                             Lars Olsson, hustru. Td …
                             Nils Eskilsson, hustru, td Anders ?
                             Bm. Hattmakare

1710                    Per Eskilsson, hustru
                            Lars Olsson, hustru, td Jöns
                            Per Eskilsson, hustru
                            Bm. Hattmakare, hustru

1711                    Lars Olsson, son Per? och S?
                            Per Eskilsson, hustru
                            Nils Eskilsson, hustru
                            Bm .? Nilla

1714                    Nils Eskilsson, hustru, td ?
                            Per Olsson, hustru
                            Sven Olsson, hustru

Ca 1714…  föddes Ola, son till Sven Olsson. Övertar gården…

1715                    Nils Eskilsson, fästemön Birgitta, td Sven, tp Elin
                            Per Olsson, hustru, td Olof
                            Sven Olsson, hustru

1719                    Nils Eskilsson
                            Per Olsson
                            Sven Olsson

1720                    Nils Eskilsson, hustru, tp Karin
                            Per Olsson, hustru
                            Sven Olsson, hustru

1721                    Nils Eskilsson, hustru, t.gossen Nils
                            Per Olsson, hustru, t.gossen Börje
                            Sven Olsson, hustru,
                            Bm. Hattmakares hustru Elin

1722                    Nils Eskilsson

1723                    Nils Eskilsson, hustru, td Nils, tp Lusse?
                            Per Olsson, hustru
                            Sven Olsson, hustru, tp Kerstin

1724                    Nils Eskilsson, hustru, td Nils
                            Per Olsson, hustru
                            Sven Olsson, hustru, Hanna

1725                    Nils Eskilsson, hustru, td, Nils, tp Hanna, sonen Eskil
                            Per Olsson, hustru, tp Bodil
                            Sven Olsson, hustru, tp Anna

1727                    Nils Eskilsson, hustru (Berta Andersdotter), sonen Eskil, td Nils
                            Per Olsson, hustru, tp Bodil
                            Bm. Hattmakare
                            Sven Olsson, hustru, tp Anna, g.m Mårten, hustru

1728                    Nils Eskilsson, hustru, sonen Eskil tp Hanna
                            Per Olsson, hustru, tp Bodil
                            Sven Olsson, hustru, tp Anna

1729                    Nils Eskilsson, hustru, sonen Eskil tp Hanna
                            Per Olsson, hustru, tp Bodil
                            Sven Olsson, hustru, tp Anna

1730                    Nils Eskilsson, hustru, son Eskil, tp Hanna
                            Per Olsson, hustru, tp Botell
                            Sven Olsson hustru, tp Hanna

1733                    Nils Eskilsson, hustru, td Nils, tp Hanna
                            Bm. Hattmakare, hustru
                            Per Olsson, hustru, td Nils, tp Carna
                            Sven Olsson, hustru, son Olof

1734                    Nils Eskilsson, hustru, td Nils
                            Per Olsson, hustru, td Nils
                            Bm. Hattmakare, hustru
                            Sven Olsson, hustru, tp Anna

1739                    Nils Eskilsson, hustru, dotter Kirsta (ev 1732.02.09), td Nils
                            Bm Hattmakare, hustru
                            Per Olsson, hustru, td Per
                            Sven Olsson, hustru, son Ola, dotter Elna

1748.04.06  Dog Berta Andersdotter (Nils Eskilsson). Född ca 1692…
1749.04-16  Vigdes Ola Nilsson & Inga Nilsdotter. Båda Hosaby…
1749.12.08   Föddes Per, son till Ola Nilsson & Inga N
ilsdotter. Övertar gården…
1750.01.12    Vigdes Ola Svensson & Inga Andersdotter
1751.02.23   Föddes Anders (den äldre), son till Ola Svensson & Inga Andersdotter. Tar över gården…
1756.04.18  Dog gårdsman Nils Eskilsson av ålderdomssvaghet. Född ca 1677…  eller?
1757.04.11   Dog Ola Nilsson, 32 år. Född ca 1725…
1757.07.08   Dog Una Kjellsdotter (Sven Hattmakares hustru) av fråssa. Född ca 1707…
1757.11.12   Föddes Ola, son till Ola Nilsson & enkan Inga Nilsdotter.
1758.01.13  Vigdes (änkling?) Sven Bondesson Hattmakar & (kvinnspersonen) Bodil Nilsdotter. Eskil Nilsson går i borgen…
1758.11.10  Vigdes Nils Eskilsson & änkan Inga Nilsdotter. Han från Hörby…
1759.08.31 Föddes Nils, son till Nils Eskilsson & Inga Nilsdotter
1760.01.04  Dog Inga Nilsdotter (Nils Eskilsson) av hetsig feber. Född ca 1730…
1760.03.24  Dog Nils Eskilssons son Nils av okänd barnsjuka et slag. Född 1759.08.31…

1759                    Nils Eskilsson, hustru, td Nils, tp Kerstin
                            Olof Svensson, hustru
                            … Lars Lindberg, hustru, td Olof
                            Bm. Hattmakare hustru

1761                    Eskil Nilsson, hustru, td Nils, tp, Kerstin
                            Olof Svensson, hustru, son…
                            Lars Lindberg, hustru, td Olof
                            Bm. Hattmakare hustru

1762                    Poss. av Nils Eskilssons omyndiga barn, men brukas av
                            Anders Nilsson på Nr:56, td Olof
                            Olof Svensson, hustru, td Masse
                            Lars Lindberg, hustru
                            Bm. Hattmakare hustru

1763                    Poss. av Nils Eskilssons omyndiga barn
                            Hälftenbrukare bonden Nils Knutsson, hustru, td Per
                            Olof Svensson, hustru, td Nils
                            Lars Lindberg, hustru
                            Bm. Hattmakare hustru

1764                    Poss. av Ola Nilssons omyndiga barn
                            Hälftenbrukare bonden Nils Knutsson, hustru
                            Olof Svensson, hustru, td Nils, gq Botil
                            Lars Lindberg, hustru
                            Afs. Bm. Sven Hattmakare (ej …. Skröplig, sjuklig och utfattig)

1765                    Poss. av Olaf Nilssons omyndiga barn
                            Hälftenbrukare bonden Nils Knutsson, hustru, td Per
                            Olof Svensson, hustru
                            Lars Lindberg, hustru
                            Bräckliga Afs. Bm. Sven Hattmakare

1766.05.13  Vigdes Per Nilsson Hattmakare & Lusse Isacsdotter…

1767                    3/8 Poss. av Ola Nilssons omyndiga barn
                            Hälftenbrukare bonden Nils Knutsson, hustru, tp Sissa, underåriga
                            son Knut, dottern Kerstin ock Kerstin, gossen Johan
                            Lars Lindberg, hustru, dottern Elna, t.gosse Nils, underåriga                                         dottern Bodilla och Christina
                            Olof Svensson, hustru, son Anders, tp Walborg,
                            underåriga son Lars,
                            pigan Hanna (65 år gammal och sjuk).
                            Utfattiga Bm. enkan Bengta, underåriga dotter Anna?
                            Bm. Per Hattmakare, hustru
                            bräckliga och utfattiga gårdsman Nils Bodelsson, hustru

1769                    3/8 Poss. av Ola Nilssons omyndiga barn, men brukas av
                            Anders Nilsson
                            Lars Lindberg, hustru, dottern Botill, td Per, underåriga
                            dottern Christina
                            Olof Svensson, hustru, son Anders, underåriga son Lars,
                            pigan Hanna
                            Utfattiga Bm. enkan Bengta, underåriga dotter Anna?
                            Bm. Per Hattmakare, hustru
                            bräckliga och utfattiga gårdsman Nils Bodelsson, hustru

1770                    Per Olsson, hustru, td Per, underåriga …..gåssen Anders
                            Lars Lindberg, hustru, döttrarna Botill och Eva, td Jöns,
                            underåriga dottern Christina
                            Olof Svensson, hustru, son Anders, tp Kersta, underåriga
                            son Lars, utgamla pigan Hanna
                            Bm. Per Hattmakare, hustru

1770.02.09  Vigdes Per Olsson & Elna Mårtensdotter. Båda Hosaby…
1770.12.04   Föddes Ola, son till Per Olsson & Elna Mårtensdotter

1771                   Per Olsson, hustru, td Ola, underåriga …..gåssen Anders,
                           tp Karna
                           Lars Lindberg, hustru, dottern Botill, underåriga
                           dottern Christina, d Lars Eriksson
                           Olof Svensson, hustru, son Anders, underåri
                           son Lars, utgamla pigan Hanna
                           Bm. Per Hattmakare, hustru

1772.01.11  Vigdes Anders Olsson (den äldre) & Kersta Svensdotter. Hon från Lörby…
1773.04.11  Dog Sven Hattmakare av bröst- och huvudsjuka. Född ca 1711…

1774                   Per Olsson, hustru, td Ola, underårig son Ola, dotter Karna
                           Lars Lindberg, hustru, döttrarna Botill och Christina, td Nils
                           Anders Olsson, hustru, td Lars, underåriga dottern Karna och
                           flickan Hanna
                           Utgamla gårdsmannen Olof Svensson, hustru
                           Bm. Per Hattmakare, hustru, underåriga dotter Ingar
                           Utgamla gårdskvinnan Karna

1774.02.25  Vigdes Nils Trulsson & Botilla Larsdotter, båda Hosaby

1775                   Per Olsson, hustru, tp Christina
                           Lars Lindberg, hustru, dottern Christina, td Nils, hustru
                           Anders Olsson, hustru, td Lars
                           Bm. Per Hattmakare, hustru

1776.09.18  Föddes Johannes, son till Nils Trulsson & Botilla Larsdotter
1778.01.04  Vigdes Anders Olsson (den yngre) & Hanna Olsdotter…
1779.01.21   Föddes Sven, son till Anders Olson (den äldre) & Kersta Svensdotter. Tar över gården…

1780  3/16         Per Olsson, hustru
          3/16         Lars Lindberg, hustru, td  Nils, hustru, tp Kerstin
          3/16         Anders Olsson den yngre, hustru, tgossen Sven, tp Bengta
          3/16         Anders Olsson den äldre, hustru, td Håkan
                          Bm. Per Hattmakare, hustru

1784  3/16          Per Olsson, hustru
          3/16          Nils Truelsson, hustru, tp Kersta
          3/16          Anders Olsson den yngre, hustru, tp Sissa
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru
                           Bm. Per Hattmakare, hustru

1786.11.08  Dog Botillla Larsdotter (Nils Trulssons hustru) av lungsot. Född ca 1751…

1787  3/16           Per Olsson, hustru, son Ola
          3/16           Nils Trulsson, enkling, tp Sissa
          3/16           Anders Olsson, hustru
          3/16           Anders Olsson den äldre, hustru
                            Bm. Per Hattmakare, hustru

1787.11.16  Vigdes Nils Trulsson & Elsa Håkansdotter. Hon från Mjällby…

1788  3/16          Per Olsson, hustru, son Ola
          3/16          Nils Truelsson, hustru, tp Sissa
          3/16          Anders Olsson, hustru
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru
                           Bm. Per Hattmakare, hustru

1791  3/16          Per Olsson, hustru, son Ola, dotter Karna
          3/16          Nils Truelsson, hustru, tp Sissa
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, tp Pernilla
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru, dotter Karna

1792  3/16          Per Olsson, hustru, son Ola, dotter Karna
          3/16          Nils Truelsson, hustru, son Johannes
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, tp Kersta
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru, son Nils, dotter Karna
                           Bm. Knut Hattmakare, ogift

1793  3/16          OLÄSLIGT, son Ola, dotter Karna
          3/16          Nils Truelsson, hustru, son Johan
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, tp Kersta
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru, dotter Karna
                           Bm. Lars Hattmakare

1793.04.15  Dog Elna Mårtensdotter (Per Olssons hustru) av watnsot. Född ca 1737…

1794  3/16          Per Olsson, enkling, son Ola, dotter Karna
          3/16          Nils Truelsson, hustru, son Johan
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, son Ola, tp Kersta
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru, dotter Karna
                           Bm. Carl Hattmakare, ogift

1795  3/16          Per Olsson, enkling, son Ola, dotter Karna
          3/16          Nils Truelsson, hustru, söner Johan och Per
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, son Ola
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru, son Sven, dotter Karna
                           Bm. Carl Hattmakare, ogift

1795.12.11  Vigdes Carl Hattmakare & Sissa Hansdotter…
1796.01.29 Vigdes fjärdingsman Per Olsson & Anna Larsdotter. Hon från Lörby…

1797  3/16          Per Olsson, hustru, son Ola, dotter Karna
          3/16          Nils Truelsson, hustru, söner Johan
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, söner Ola och Per
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru, söner Nils och Sven, dotter Karna
                           Bm. Carl Hattmakare, hustru

1798  3/16          Per Olsson, hustru, son Ola, dotter Karna
          3/16          Nils Truelsson, hustru, söner Johan och Per
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, söner Ola och Per
                           Anders Olsson den äldre, hustru, son Sven, dotter Karna
                           och Pernilla?
                           Bm. Hattmakare, hustru

1799  3/16          Per Olsson, hustru, son Ola, dotter Karna
          3/16          Nils Truelsson, hustru, söner Johan och Per
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, son Ola
          3/16          Anders Olsson den äldre, hustru, söner Sven och Nils,
                           dötttrar  Karna och Pernilla
                           Bm. Hattmakare, hustru

1800  3/16          Per Olsson, hustru, son Ola, dotter Karna, td Per
          3/16          Nils Truelsson, hustru, son Per
          3/16          Anders Olsson, den yngre, hustru, son Ola, tp Inga
          3/16          Sven Hindriksson, tp Nils, tp Karna och Pernilla
                           Bm. Hattmakare, hustru

Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Genealogi, MANTALSLÄNGDER ... Hosaby, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s