Mantalslängd Hosaby 44

MANTALSLÄNGDER…   HOSABY 44

… hette Hosaby 14 mellan 1698 och 1715.
… hette Hosaby 5 mellan 1719 och 1723.

1661

1684

1685

1691

1698                    Bengt Nilsson, hustru
                            Mikael Olsson, hustru, son Lars
                            Bm. Plåtslagare, hustru

1699                    Bengt Nilsson, hustru
                            Mikael Olsson, hustru, son Lars
                            Bm. Masse Plåtslagare, hustru

1700                    Bengt Nilsson, hustru, son Lars
                            Mikael Ollesson
                            Bm. Masse Plåtslagare

1702                    Mikael Olsson, hustru, tp Sissa
                            Lars Bengtsson, hustru
                            Bm. Plåt, hustru

1703                    Mikael Olsson, hustru
                            Lars Bengtsson, hustru
                            Bm. Plåt, hustru

1709                    Mikael Olsson, hustru
                            Lars Bengtsson, hustru, td Nils
                            Bm. Plåt, hst

1710                    Mikal Olsson, hustru
                            Lars Bengtsson, hustru, td Nils
                            Bm. Plåt, hustru

1711                    Lars Bengtsson, änkling, td Nils
                            Mikael Olsson, hustru
                            Bm.  hustru Elin

1714                    Lars Bengtsson, hustru, td Nils
                            Mikael Olsson, hustru, tp Birta

1715                    Lars Bengtsson, hustru, td Nils
                            Mikael Olsson, hustru

1719                    Lars Bengtsson, hustru
                            Olof Mikelsson, hustru, Td Bengt,
                            Bm. Plåts, ?? hustru

1720                    Lars Bengtsson, hustru
                            Olof Mikaelsson, td Bengt
                            Bm. Plåtslagare, hustru

1721                    Lars Bengtsson, hustru
                            Olof Mikaelsson, ogift
                            Bm. Plåtslagarer, hustru

1722                    Lars Bengtsson, hustru
                            Olof Mikaelsson, ogift

1723                    Lars Bengtsson, hustru
                            Olof Mikaelsson, ogift, td. Bengt,
                            Bm. Plåtslagare

1724                    Lars Bengtsson, hustru, son Mårten
                            Olof Mikaelsson, ogift, td Mattis
                            Bm. Plåtslagare, hustru

1725                    Lars Bengtsson, hustru, son Mårten
                            Olof Mikaelsson, ogift, td Mattis
                            Bm. (Per) Plåtslagsre, hustru

1727                    Mårten Andersson, hustru (Karna Olsdotter), tgosse Jon
                            gm Lars Bengtsson, hustru
                            Bm. Plåtslagare, hustru
                            Olof Mikaelsson, ogift, td Mattis

1728                    Mårten Andersson, hustru
                            Gm Lars Bengtsson
                            Olof Mikaelsson, ogift
                            Bm. Plåtslagare, hustru
                            (g Karna Andersdotter, 65 år gammal ? och orkeslös ?
                            uppehälle av sin Lars Mårtensson)

1729                    Mårten Andersson, hustru
                            Olof Mikaelsson, ogift
                            Bm.  Plåtslagare
                            (inhyseman Lars Bengtsson över 66? år gammal ? ?
                            hemman till sin son Mårten
                            av Mårten och hemman sitt underhåll)

1730                    Mårten Andersson, hustru
                            Bm (Per) Plåt (hustru Anna Hindriksdotter)
                            Olof Mikaelsson, ogift, …..

1733                    Mårten Andersson, hustru
                            Bm. Plåt
                            Olof Mikaelsson, ogift

1733.05.27   Föddes Anders… son till Mårten Andersson & Karna Olasdotter. Övertar gården…

1734                    Mårten Andersson, hustru
                            Bm. Plåt
                            Olof Mikaelsson, hustru

1734.10. 21  Föddes Barbro… dotter till Olof Mikaelsson & Elna Jeppsdotter. Övertar gården.
1735.01.19  Dog Karna, hustru till Lars Bengtsson, född ca 1662…

1739                    Mårten Andersson, hustru, td Sven
                            Olof Mikaelsson, hustru, td Henrik,
                            Bm. Plåtslagare

1743.01.16   Dog Lars Bengtsson, född ca 1674…
1745.01.27   Dog Mikael Olsson, född ca 1675…
1756.02.27   Vigdes Samuel Nilsson Plåtslagare & Kersta Fredriksdotter. Båda Hosaby…
1746.10.12   Dog Elna Jeppsdotter (+ två dödfödda barn), född ca 1714…
1756.12.31    Vigdes Ola Nilsson & Barbro Olasdotter…
1758.01.05   Dog Karna Olsdotter, född ca 1702…

1759                     Mårten Andersson, enkling (efter Karna Olsdotter),
                             son Anders, dotter Karna och Elna.
                             Olof Nilsson, hustru, p Sissa
                             Bm. Plåtslagare, hustru

1760  42?             Mårten Andersson, enkling, söner Anders och Lars
                             Olof Nilsson, hustru, tp Sissa
                             Bm. Plåtslagare, hustru

1760.07.27   Föddes Jeppe… son till Ola Nilsson & Barbro Olasdotter. Hans son övertar gården…

1761                    Mårten Andersson, enkling, söner Anders och Lars, dotter Elna
                            Olof Nilsson, hustru, td Per, tp Sissa
                            Bm. Plåtslagare, hustru

1762                    Mårten Andersson, enkling, söner Anders och Lars, dotter Elna
                            Olof Nilsson, hustru, td Nils, tp Elna

1762.05.30  Dog Ola Mikaelsson av bröstsjuka. Född ca 1694….

1763                    Mårten Andersson, enkling, söner Anders och Lars, dotter Elna
                            Olof Nilsson, hustru, tp Elna

1764                    Mårten Andersson, enkling, söner Anders och Lars, dotter Elna
                            Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Sissa

1765                    Mårten Andersson, enkling, söner Anders och Lars, dotter Elna
                            Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Sissa
                            ?gåssen Anders?

1766.04.22  Vigdes Anders Christiansson Plåtslagare & kvinnsperson Karna Carlsdotter. Hon från Hörby…

1767                    Mårten Andersson, enkling, söner Anders och Lars, dotter Elna
                            Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Berta, underåriga söner
                            Mikael och Jeppe
                            Bm. Anders Plåtslagare, hustru
                            Socken snickaren Niklas Håkansson, ogift
                            Utfattiga enkan Karna, underåriga dotter Gunnel

1769                    Anders Mårtensson, ogift, td Lars, tp Elna
                            Gårdsman Mårten Andersson (67 år gammal, ? och sjuklig)
                            Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Berta, underåriga söner
                            Mikael och Jeppe
                            Bm. Anders Plåtslagare, hustru, underåriga dotter Botel
                            Socken snickaren Niklas Håkansson, ogift

1770                    Anders Mårtensson, hustru, td Lars, tp Berta
                            Utgamla gårdsman Mårten Andersson, enkling
                            Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Berta, underåriga söner
                            Mikael och Jeppe
                            Bm. Anders Plåtslagare, hustru, underåriga dotter Botel

1770.02.04   Vigdes Anders Mårtensson & Hanna Mattsdotter. Hon från Lörby (Masse Englarsson)…

1771                    Anders Mårtensson, hustru, td Bengt 
                            Utgamla gårdsman Mårten Andersson, enkling
                            Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Berta, underårig son Jeppe
                            Bm. Anders Plåtslagare, hustru, underåriga döttrar
                            Botel och Kerstin

1774                    Anders Mårtensson, hustru, td Bengt, underårig son Ola
                            Utgamla gårdsman Mårten Andersson, enkling
                            Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Berta, underårig son Jeppe
                            Bm. Anders Plåtslagare, hustru, underåriga döttrar
                            Botel och Kerstin
                            Utgamla gårdskvinnan Karna

1775                    Anders Mårtensson, hustru, td Nils, tp Berta
                            Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Berta
                            Bm. Anders Plåtslagare, hustru

1775.02.24   Dog Mårten Andersson, född ca 1705…

1780  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Håkan, tp Karna
          5/16          Olof Nilsson, hustru, td Bengt, tp Berta
                           Bm. Anders Plåtslagare, hustru

1780.12.24   Föddes Karna… dotter till Anders Mårtensson & Hanna Mattsdotter. Övertar gården.

1784  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Jon, tp Kerstin
          5/16          Olof Nilsson, hustru, son Jeppe, td Bengt, tp Berta
                           Bm. Anders Plåtslagare, hustru

1785.12.14  Vigdes Jeppe Olsson & Pernilla Johansdotter. Båda Hosaby
1786.07.04 Dog Barbro Olasdotter av lungsot, född 1734…
1786.07.04  Dog Karna Carlsdotter (Anders Plåtslagare) av bröstsjuka. Född ca 1730…

1787  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Nils, tp Hanna
          5/16          Olof Nilsson, enkling, tp Berta och Elna
                           Bm. Anders Plåtslagare, hustru

1787.06.17   Vigdes Anders Plåtslagare & Kersta Nilsdotter. Hon från Hällevik…

1788  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Nils, tp Kerstin
          5/16          Olof Nilsson, enkling, tp Berta och Elna
                           Bm. Plåtslagare, hustru

1791  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Per, tp Bengta
          5/16          Olof Nilsson, enkling, tp Berta och Elna, tp Bengt
                           Bm. Plåtslagare, hustru

1789.04.19  Föddes Nils, son till Jeppe Olsson & Pernilla Johansdotter. Övertar gården…
1791.03.29   Dog Jeppe Olsson av hetsig sjukdom. Född 1760…

1792  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Nils, tp Bengta
          5/16          Olof Nilsson, enkling, Bengt, tp Bodil
                           Bm. Plåtslagare, hustru

1793  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Hans
          5/16          Olof Nilsson, enkling, td Bengt, tp Bodil
                           Bm. Plåtslagare, hustru, dotter Elna

1794  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Hans, tp ?
          5/16          Olof Nilsson, enkling, td Nils, tp Berta
                           Bm. Plåtslagare, hustru, dotter Elna

1795  5/16          Anders Mårtensson, hustru, td Hans och Per
          5/16          Jeppe Olssons omyndiga barn poss. (Nils 1789 och Jeppe 1791)
                           Bm. Plåtslagare, hustru

1797  5/16          Hans Larsson, hustru, td Ola
          5/16          Jeppe Olssons omyndiga barn poss.
                           Brukas av Ola Persson på Nr 45
                           Bm. Johan Plåtslagare

1796.12.26  Vigdes Johannes Plåt & Johanna Jönsdotter. Båda Hosaby…
1797.04.02  Vigdes Hans Larsson & Carna Andersdotter. Båda Hosaby…
1797.05.05   Dog Ola Nilsson av bröstsjuka. 65 år gammal.
1797.05.17    Dog Anders Mårtensson av bröstsjuka. Född 1733.

1798  5/16          Hans Larsson, hustru, td Per, tp Kersta
          5/16          Poss. av Jeppe Olssons omyndiga barn
                           Brukas av Ola Persson på Nr 45
                           Bm. Johan Plåtslagare, hustru

1798.09.28  Dog Kersta Nilsdotter (Anders Plåtslagare) av tvinsot i Istaby. Född ca 1742…

1799  5/16          Hans Larsson, hustru, td Per
          5/16          Jeppe Olssons omyndiga barn poss.
                           Brukas av Ola Persson på Nr 45
                           Bm. Plåtslagare, hustru

1800  5/16          Hans Larsson, hustru, td Nils
          5/16          Jeppe Olssons omyndiga barn
                           Hälften brukas av Per Nilsson, td Nils, tp Kersta, Elna och Karna
                           Bm. Plåtslagare, hustru

Det här inlägget postades i Blekinge, Genealogi, MANTALSLÄNGDER ... Hosaby, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s