Hosaby 23 juni 1785. Rannsakning av Marnas moder…

Fortsättning på https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/04/23/hosaby-23-juni-1785-sa-vad-som-hant-matte-for-alltid-vara-dolt/

————————————

Marnas moder hade funnit barnet vackert och fullt friskt, men sa också när hon fick frågan att hon inte kunde veta huruvida det varit fullgånget eller ej, men alldeles dött var det, försäkrade Hanna…… när hon mottog det. Hanna hade dock inte tvivlat på sin dotter uppgifter: barnet  hade varit dödfött.

Modern – tillika hustrun Hanna – sa också att innan barnet blev tvättat, blev navelsträngen tillbunden av henne med en tråd, som hon tog ut ur sykorgen på en häll i stugan.

”De vid besiktningen upptäckta åkommorna eller våldsamma tecknen på barnets hals – som Hanna Larsdotter nu underrättades om -, skola ingalunda varit synliga då hon granskade detsamma… utan tvärtom hade barnet haft ett mycket friskt utseende, enligt Hannas omdöme”.

Hon påstod slutligen att Marna – sedan hennes barn var rentvättat – själv tagit det från henne och ensam burit det till kistan där barnet skulle blivit löst nerlagt, allenast omsvept med ett linne kläde…
… och först för undersökningen skull – som Marna berättat skedde sistledna söndag, och stöddes av socknens jordegumma -, blev det omflyttat och lagt uti en äska.

Detta säger sig Hanna Larsdotter för övrigt inte ha någon del i… varken att hon på något sätt själv skulle burit hand på Marnas foster, eller att hon skulle ha något med omständigheterna kring barnets dödssätt… eller det emot hennes dotter angivna brottet.

Efter denna berättelse frågades hustru Hanna: om hennes dotter varit mycket tjock innan barnet framföddes? Varpå hon svarades nej.
Inte ovanligt tjock, men så skulle dottern Marnas utseende i synnerhet emot slutet givet vid handen, att hon varit havande.

Frågades när det av Hanna omtalade ryktet först började gå? Redan vid Kyndelsmässan – 2 februari – sa ryktet det att Marna skulle vara havande.

Frågades vem som först kommit med detta rykte? Sådant mindes inte Hanna, men åtskilliga av Byns folk ska ha sagt det sinsemellan.

Frågades varför Hanna Larsdotter – nu när ryktet tidigt utkommit om Marnas havande tillstånd -, inte frågat dottern om detta förrän för fem eller sex veckor sedan? Därför att Hanna inte velat tro på ryktet!

Sedan skull hon flera gånger ha frågat Marna, men inte förrän nu vid berörd tillfälle fått sin dotter att erkänna att hon var rådd med barn…

Frågas vem Marna uppgivet såsom lägersman? Hanna har inte frågat henne om det. Och om hon hade gjort det; Skulle hon i så fall talat om sådant för sin mor?

Frågas om Hanna hade berättat för någon att hennes dotter var havande eller om hon på något sätt försökt förhindra att hon i enslighet skulle framföda sitt foster? Nej! Hon har inte berättat för någon vad hon visste om Marna.

Inte heller hade hon gjort något för att förhindra att födseln skulle ske i lönndom, eftersom hon inte visste att dotterns förlossningstid var så  nära för handen som utgången visade.

Frågades om Marna bett sin mor tiga om hennes tillstånd då hon gått hemmavid, eller på något annat sätt låtit henne förstå sitt uppsåt att vilja dölja det?
Ja! Marna har både bett Hanna tiga, och dessutom vid alla tillfällen försökt dölja och förneka sitt havande tillstånd.

Frågades om Hanna inte av detta uppförande fattat misstankar mot sin dotter om att hon kunde ha något ont uppsåt mot fostrets liv? Vartill Hanna med sinnlighet svarade: att hon inte vetat vad som kunde tänkas ske, och att hon lämnat påföljden till Marna själv.

Marna – som enligt moderns utlåtelse – ej varit något barn försummat i övrigt.

Hanna Larsdotter tillsades härvid på sinnligt sätt, att det varit hennes skyldighet – såsom moder -, att upptäcka Marnas tillstånd och noga försöka förekomma att inte barnet i enslighet eller lönndom blev framfött… på det ej mindre själva barnamordet än att själ till misstankar härom, genom des utvägen måtte blivit.

Detta påstående lyssnade Hanna på utan att röra en min, sägande att dels hade hon inte förstått detta, och dels menade hon att Marna själv får svara för sitt brott… därav att hon inte kan om något sådant övertygas.

Här gjorde Hanna Larsdotter samma föreställning som Marna – i anseende om tiden, då barnet skulle blivit fött -, genom bådas samstämmiga uppgifter… men i denna omständighet – tillika berättelsen – inte syntes med sanningen kunna överensstämmande?

Men hon påstod likafullt oförändrat, att Marna redan för 3 veckor sedan – eller måndagen den 30 maj – hade visat henne sitt nyss framfödda barn.

Frågas om Marna klagat sig över barnvärkar den dagen hon blev förlöst?
Visst sade Marna att hon var sjuk och hade ont, men om hon beskrivit hur – varuti dessa plågor beståntt, eller befarat att födslovåndan då varit för handen – , sådant förklarade Hanna sig nu inte komma ihåg.

Frågades hur länge Marna varit ute då födseln påstods ha skett? En timme eller något längre.

Frågades om Marna under förlossningen skrikit eller begärt hjälp? Nej, åtminstone inte som Hanna hört.

Härvid anmärktes dels på hur föga sannolikt detta förhållande skulle kunde vara, dels att fler omständigheter dessutom TYCKS GÖRA HANNA MISSTÄNKT för att ha bistått sin dotter under förlossningen, och till och med hjälpt till – och rått till – med den ogärning som befaras vara begången… allra helst sedan barnet varit fött med liv (som besiktningen kommit fram till).

Men inte desto mindre höll Hanna Larsdotter fast vid sin förra berättelse, och påstod att varesig barnet blivit framfött levande eller dött… så hade hon varit frånvarande vid dess födsel.

Hon kunde därför inte veta något därom, men hon hade varken sett till någon brottslighet eller instiftan till det uppgivet mordet – eller haft kunskap om de angivna omständigheterna -, som kunde tjäna till upplysning vid den pågående rannsakning, ävensom hon intygade att inga fler var hemma i huset på den berörda dagen. Bara allenas Marna och modern…

Frågades om Hanna kunnat märka på Marnas utseende att hon haft sin barnsbörd? Nej. Marna hade visserligen haft mycket svårighet med att gå när hon kom in i stugan– och även jämrat sig mycket -, men någon ovanlig olägenhet hade Marna inte haft… vad hon mindes, utan genast den följande dagen gått på arbete.

Frågades om blod synts på det ställe i ladan där Marna berättat att hon blivit förlöst, eller någon annan omständighet setts som styrkte hennes berättelse i denna …? Eftersom modern inte tvivlat på sanningen i Marna uppgifter, så hade hon inte undersökt saken vidare… eller sett något blod efter henne i ladan.

Frågas om Hanna inte beklagat sig för sin man, och med honom haft överläggningar, när deras dotters havande tillstånd blev känt för henne?
Nej, och ej heller skulle mannen vetat något därom, förrän sistledna söndag… då Marna kort före jordegumman kom, talade med modern i tysthet angående fostrets nergrävande i kyrkogården.

Fadern – som var inne i stugan skulle oförmärkt nekats höra – … varpå så väl Hanna som Marna själv alltsammans tänkt ut detta, även som Hannas hemmavarande barn samma afton skola fått samma underrättads sedan Jordegummans undersökmimg var förbi…

… men att den äldsta dottern Kerstin skulle på sätt Marna tidigare berättade, redan om aftonen den dagen barnbörden skett, blivit tillsagd härom… vilket Hanna Larsdotter inte medger.

Frågades om Hanna rått sin dotter att gräva ner sitt fostret i kyrkgården och varför hon i så fall gjort det? Sedan barnet var dött, så hade hon rekommenderat denna åtgärd i likhet med vad som vara brukligt med missfall… och foster, för vilket hon inte kunna medföra något ansvar.

Fortsättning följer…

————————————-

Synonymer till sinnlig… kroppslig, världslig, materiellt, köttslig. MAO något som uppfattas med sinnena…

Annonser
Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Blogg, Genealogi, Marna..., Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Hosaby 23 juni 1785. Rannsakning av Marnas moder…

  1. Ping: Hosaby den 23 juni 1785. Rannsakning av Marnas fader… och syskon | Fantasin skenar…

  2. Gunvor Persson skriver:

    Listers häradsrätt AIa:46 (1785-1785) Bild 3740 (AID: v414126.b3740, NAD: SE/LLA/10038)

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s