Hosaby 23 juni 1785. Gud hjälpe oss…

Fortsättning på https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/05/05/hosaby-den-23-juni-1785-rannsakning-av-marnas-fader-och-syskon/

Sedan alla personer i huset blivit hörda, framkallades hustru Hanna Olsdotter från Torrahem – beläget på Hosaby ägor – att till upplysning i detta mål vittna…

———————-

Något jäv emot henne var inte anfört, så hon fick avlägga vanlig vittnes ed och intygade efter anfrågan varning, att hon var van att biträda vid barnförlossningar uti Mjällby socken så som Jordegumma.
Sistledna söndags eftermiddag fick hon bud från hp kyrkoherden Engelström med antydan om att inställa sig hos bonden Nils Nilssons hus… för att tillse huruvida hans ena dotter – den nu anklagade Marna – efter utkommit rykte skulle ha varit havande och nu blivit förlöst.

Detta rykte berättade även Hanna Olsdotter sig ha hört omtalas allt sedan juletiden eller i början av innevarande år, men om det sedan varit förlossning har hon inte haft någon kunskap om.

Inte mer än det hon nu således fick veta av gp. kyrkoherden i församlingen, och med anledning därav genast begett sig till Marnas föräldrars hus.
Hon kom fram ungefär vid första kyrkringningen – eller kort före solens nedgång – och uti köket träffade hon Marnas moder Hanna Larsdotter och omtalade sitt ärende för henne, varefter vittnet – sedan modern inte givet något besked -, utan bara sagt att rycket i hennes tanke vore grundat.

Skanning_20170505 (2)

I stugan sökt och även träffat Marna, som följde med henne ut till östra så kallade lofthuset… där hon först nekade. Hon hade visat vittnet sin särk med tecken av kvinnorening på, som för att övertyga henne om att Marna nu hade sin månads räkning…

… och inte var järad – på så sätt som är vanligt efter en förlossning hos allmogen -, varav hon därmed menade sig kunna bevisa att ryktet inte var sant… men vittnet erinrade nu om att sådant ännu inte fullkomligt blivit vederlagt och begärde att få se Marnas bröst.

——————————–

När vittnet begärde att få se Marnas bröst, löpte denna genast bestött ifrån henne, varför Hanna förvarnade modern om att hon trodde att hennes dotter skulle kasta sig i brunnen!

Därpå följdes vittnet och modern åt omkring husen för att en sådan händelse vid brunnen skulle kunna förhindras. De blev då varse Marna på den norra sidan av stugan, där hon stod jämte sin äldsta syster och hade sina bröst blottade… men om hon då redan tillika blivit mjölkad – vilket vittnet genast föreställde sig – kunde inte märkas, helst sedan Marna nu skyndsamt täckte brösten, började gråta och utbrast:

”-Gud hjälpe oss!”

och lät förstå att hon inte var oskyldig.

—————————

Vidare samtal blev avbrutet, sedan Marna och hennes syster gingo in genom kjokat i västra lofthuset. Vittnet förblev i stugan en stund, ända tills Marnas syster kom in och visade Hanna Olsdotter till den förra – som var kvar i västra lofthuset -, och som utan motstånd nu tog fram det vänstra bröstet, vilket efter tvenne drag av Jordgumman gav något mjölk.

Vittnet sade därefter till Marna Nilsdotter att visa sitt framfödda foster, och då erkände Marna att det var nedlagt uti hennes kista… vilken hon själv därefter låste upp med nyckel.

Hon fann barnet vara inlagt i en klutäska, omvirat med linne kläde.

Vittnet tog upp och sträckte ut barnet, eftersom det låg något böjt med huvudet. Vid första påseendet funnes att det varit fullgånget, och utan synligt fel framfött… varför hon försökte utröna dess dödssätt, men Marna hade enträget påstått att barnet varit döfött, och inte velat något vidare bekänna.

Hon berättade för vittnet om förlossningen, och om sitt fall i ladan – på samma sätt som gjorts nu vid tinget -, ävensom Marnas moder då haft en annan utsaga.

Båda hade de bett vittnet tiga, och dölja vad hon kunde upptäcka: sägandes att de samma afton ämnade gräva ner fostret vid kyrkan, vilket vittnet förbjudit.

För övrigt gav Hanna Olsdotter vid handen att hon inte förmärkt någon åkomma eller blånad på barnets hals – vilken dock allt för väl skall kunna funnits där -, eftersom rummet där kistan stod var så mörkt att vittnet hade svårt att kunde granska fostret, och ingen velat – trots därom skedd påminnelse – skaffa fram ljus om aftonen… men navelsträngen hade hon sett vara slak och obunden.

Vittnet följde sedan Marnas moder till Prästgården sent om aftonen, och där för gp kyrkoherden Engelström rapporterat vad som tilldragit sig vid undersökningen.

På hemvägen sade hon till Marnas moder att med en tråd binda om navelsträngen, som Hanna själv påstod sig brukade göra när hon biträdde vid barns födelse – varesig barnen varit levande eller döda -… detta sagt mest som en upplysning.

Vittnesmålet upplästes och erkändes av så väl Hanna Olsdotter – som av Marna och hennes moder – … med undantag av omständighet om navelsträngens till knytning.

Den sistnämnda – eller Hanna Larsdotter – förnyade sin förra berättelse, och då tinget slutligen sökte ytterligare upplysning angående tiden för Marnas förlossning, medgav det avhörda vittnet att hon vid undersökningen INTE besett Marnas födsedasle…

… eller upptäckt någon omständighet som förringas värdigheten av hennes ovan gjorda berättelse att barnsbörden skulle skett i måndags för tre veckor sedan, vidare… vad som av barnets friska och oförvandlade utseende denna del tycks kunna slutas, varför såväl gs stads…. doktor Trendhenbourg, som Jordegumman Hanna förklarade, att genom Marnas besiktning nu inte kan hämtas någon upplysning härom, så vida hon tycks ha den styrkan, att allt redan måste vara hos henne uti sitt förra bekännelse utan skuld.

Flera vittnen som inte  har hunnits med till i dag, bliva inkallade och som något vidare i avseende här uppå nu inte kunde höras.

Rannsakningen sades fortsätta den 29de i denna månad, och måtte då vid gud komma att fullföljas… och den anklagade Marna Nilsdotter fördes åter till fängelse rummet.

————— inför den 29 juni —————–

Hennes föräldrar förelades – att på berörd dag åter infinna sig – och medtaga den äska som Marnas foster varit inlagt uti under den tiden som det låg i hennes kista.

Marna ska dels ha besök i arresten av gp Hospitals pastorn och stadskomministern magister Björk. Han anmodas att ytterligare – genom föreställningen av guds ord… -, söka förmå henne till bekännelse, samt därefter meddela underrättelse om vad som blev förloppet härav, samt angående hennes kristendoms kunskap…

… och dels ska en undersökningen på stället i Hosaby förrättas av nämndemännen Knut Persson i Hörby och Håkan Rasmusson i Kullarp, för att utröna huruvida Marnas berättelse om fallet och barnsbörden – i den av henne nämnda och beskrivna ladan – vid jämförelse av rätt förhållande, kan vara sannolik eller inte.

Även ett skriftlig protokoll på undersökning vid detta besök måste komma att avges…

Återigen uppmanade åklagaren gp stadsfiskalen Gillström att noga efterfråga, och göra sig underrättad… om det som i någon måtta kan tjäna som upplysning i försvarets sak, likaså jämte de av Marna Nilsdotter uppgivna tvänne vittnen, drängen Olof Persson och hustru Bengta Eriksdotter.

Då ska även inkallas flera personer – som kan ha någon kännedom i målet – … som kan ligga till grund för rannsakning göras.

Dessutom lovade gp Doktor Trendelbourg att innan dess inkomma med önskade besiktnings attester… och här är hans attest. https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/02/18/obduktion-anno-1785/

————————————————————————————————————-

… och här är upprinnelsen till berättelsen om Marna. Hur det slutar vet jag inte ännu…

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/04/12/hasaby-varen-1785/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/04/18/hasaby-20-juni-1785/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/02/18/obduktion-anno-1785/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/07/12/hosaby-23-juni-1785/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/07/15/hasaby-23-juni-1785-marnas-berattelse/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/07/19/hasaby-den-23-juni-1785-rannsakning-av-marna/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/07/22/hosaby-23-juni-1785-rannsakningen-av-marna-fortsatter/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/04/23/hosaby-23-juni-1785-sa-vad-som-hant-matte-for-alltid-vara-dolt/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/04/28/hosaby-23-juni-1785-rannsakning-av-marnas-moder/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/05/05/hosaby-den-23-juni-1785-rannsakning-av-marnas-fader-och-syskon/

Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Marna..., Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s