Hosaby 1 juli1785… förflyttning till ett säkrare fängelse.

Fortsättning från https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/08/17/hosaby-29-juni-1785-bedragen-av-sina-kvinnfolk/

——————————————-

… förekom hon hustru Bengta Ericsdotter i Torrahem – vilken blivit inkallad av Marna Nilsdotter – att vittna om det fall… som skulle hänt Marna ute på marken två veckor före barnsbörden. Därefter skall hon sedermera inte ha känt sitt foster röra sig i moderlivet…

Bengta Ericsdotter i Torrahem berättat att hon en gång – för högst en månad sedan – blivit varse Marna, som löpt och gjort någon på ödesåkern i den Västra vången, samt då fallit omkull… men genast stigit upp själv och utan något problem fortsatt sitt göromål med att mota och framköra i fåran.

Hon sprang lika väl efter – som före – fallet… men om flera sett denna händelse (jämte henne) visste inte detta vittne.

Hon hade för övrigt liknande utsaga om det emot Marna uppkomna ryktet – såsom de övriga vittnena -, men hon hade inte talat därom… varken med Marna eller med någon annan om den omständighet som Marna Nilsdotter hade uppgivet vid förra tinget.

Då hade Marna uppgett att hennes fall skulle skett tre veckor före förlossningen och i den Östra vången…

Nu frågades Marna om hon även hade fallit en andra gång under sitt havande tillstånd, på det av vittnet omnämnda stället?

Marna svarade att hon inte fallit mer än en gång… men när och var det hade skett förklarade hon sig nu inte så väl kunna minnas!

———————————–

Avförd för släktskaps skull såsom vittnet – men finge utan ed avlägga sin berättelse och yttra sig  – blev Olof Pehrsson inropad i lika avsikt som det förra vittnet.

Olof Pehrsson: att han INTE vet sig ha sett Marna falla… och har förövrigt ingen kunskap i målet, utom det Olof ryktat.

Angående Marnas utseende och omständighet… gjorde han lika beskrivning som förut avhörda personer. Hans hustru Anna Nilsdotter hade – med anledning av vad folk sagt emellan varandra – , även kring tiden frågat Marnas moder om hennes dotters tillstånd, och fått till svar att ryktet var ogrundat.

Dock har hon inte talat med Marna härom, eftersom hon ej är så bekant med henne…

——————— Vems är äskan? ——————–

Så när nu tvänne avhörda personers utsagor – som vittnesmål – upplästes och erkändes… togs den äska fram, som Marnas föräldrar (till följa av tingets fjärde förläggande) hitfört och vari barnet skulle ha legat i Marnas kista från födseln till det vid undersökningen upptäcktes…

Äska är av trä, och utan lock. Av 1/6 tum längd och 9 tum bred – där den var störst -, lång rund kupad eller oval av 7 tums djup… och vittnet Karin Pehrsdotter gav (på efterfrågan) till känna att barnet togs upp ur denna äska när det skulle föras hit till staden, och lades uti den av hustru Nilla omvittnade äskan.

Äskan… som Marna och dess moder nu medgav tillhörde Nilla, och inte Marnas föräldrar på sätt som förut blivit uppgivet.

—————– sist ut att vittna —————–

Åklagaren anmärkte att nyss nämnda hustru Nilla i Hosaby – som hade blivit utsedd att vittna sist -…

Nilla bodde närmst intill Marnas föräldrars hus, och på grund därav förväntas hon ha kunskap om det som med Marna och hennes framfödda barn sig tilldragit (jämte de övrig i dag tillstädes komna personer).

… hade låtit tillkännagiva förfall till inställelse på grund av sjukdom. Ej mindre bemälte nu Nilla in en hustru Elsa Pehrsdotter från Lörby.

Elsa P har sedermera hos landsfiskalen Gillström nyligen blivit uppgiven till att vittna i detta mål, vilket bör göras innan rannsakningen avslutas.

Så anhöll åklagaren att rannsakningen på den tingade tiden vid nästa ting måste vara uppskjuten tills vidare… och hemställt därjämte om inte Marnas moder – hustru Hanna Larsdotter – omedelbart borde insättas i häktet?

… för att på så sätt förmås till att bekänna den drygheten som hon hade bekänt – till upplysning i det emot hennes dotter angivna brott -… eftersom åklagaren menade att Hanna hitintills avgivna yttrande inte skulle vara med sanningen överensstämmande.

Tingsrätten övervägande i anseende härtill, men vid undran framkom det att det INTE kunde göras om inte åklagaren hp landsfiskalen Gillström till en annan dag gjort sig mer underrättad om beskaffenheten av hustru Nillas sjukdom… så att tingsrätten kan föra denna rannsakning vidare, antingen vid nu pågående ting eller nästa ting framledes.

Och så vida ingen anledning fanns till säkerhet om Hanna Larsdotters person, så fann tingsrätten betänkligheter om åklagarens hemställning… att genom fängelse försöka förmå den anklagade Marnas moder till bekännelse om vad hon i målet kan vara bekant.

Varemot tingsrätten ålade så väl hustru Hanna – som hennes make Nils Nilsson -, att på tillsägelse vid kyrkan  ofelbart infinna sig i tingsrätten… i annat fall kommer de genast att bli inhämtade!

Sedan detta beslut – efter rättelse – var framfört till vederbörande återfördes Marna Nilsdotter till fängelset.

———————- No 2 den 1 juli 1785 ———————

Så som åklagare i målet emot pigan Marna Nilsdotter i Hosaby – åtalade för barnamords brott -, företrädde nu hp landsfiskalen Gillström och tillkännagav att han vid efterfrågorna om den åberopade hustru Nilla Eskilsdotter i Hosaby funnit ut att hon är så sjuk att hon inte på flera veckor skulle kunna inställa sig i tinget…

I anseende till att tinget nu förhindras … och inte heller fått några andra upplysningar  som bör inläggas i rannsakningen – så fann tinget sig vara nödsakade att utsätta detta mål till vidare till nästa ting, men fortsätta så fort som omständigheterna medger.

Man beslutande emellertid att Marna Nilsdotter – som för fängelsets bristfälligheten inte utan särskild bevakning därstädes kunde förvaras – kommer att avföras till Karlskrona för och efter Kungl Majt:s Befallningshavandes förordnande i säkrare häkte på nyss nämnda ställe tills vidare förbliva…

Den anklagade Marna Nilsdotter upphämtades nu från fängelserummet och underrättades härom. Sedan gjordes ånyo fruktlöst försökt att förmå Marna till bekännelse – ut i det emot henne missgärnings målet -, så fogades enskilt om Marnas avförande till följd av tingets övriga berörda beslut.

——Jaha ja! Det var ju inte så här det skulle sluta…——-

Detta är det sista som finns om Marna Nilsdotter i Listers häradsrätt AIa:46 (1785-1785)… så var fortsätter jag nu???

AIa:47 (1786-1786) är beställd från Arkiv Digital – och skumläst -, men inte hittade jag några ledtrådar där. Frågan är om det ens är i Lister Härad fortsättningen kommer att finnas… eftersom Marna är flyttad till fängelset i Karlskrona.

Lägg därtill att hennes föräldrar och syskon försvinner till en för mig okänd ort från Mjällby några år senare. Hittar dem inte i grannsocknarna Gammalstorp eller Ysane heller… så just nu vet jag inte om och när det blir en fortsättning på berättelsen om Marna :/ … 

————— Kalla fakta… —————

Familjen Nils Nilsson och Hanna Larsdotter bodde på Hosaby 56… enligt mantalslängden. Nio barn föddes där mellan 1751 och 1769… varav fyra dog som små. De övriga fem – Kerstin f. 1751, Marna f. 1754, Per f. 1757, Nils f. 1763 och Carna 1769 – bodde fortfarande hos föräldrarna 1785… året då Marna födde och lade sin dotter på lönn.

Familjen – utom Marna – finns kvar där till åtminstone 1787.
Året därpå har en Per Nilsson (sannolikt inte Marnas bror) med hustru tagit över, och familjen Nils Nilsson finns inte längre på adressen. 1792 har Gyllenpamps arvingar övertaget hela nummer 56.

Deras närmsta granne… änkan Nilla Eskilsdotter – änka efter Erik Kjellsson som dött 45 år gammal av lungsot femton år tidigare (1770)… och med vilken hon fått nio barn födda mellan 1753 och 1768 (varav tre dog som små) – bodde vid samma tid på Hosaby 57 tillsammans med fyra hemmavarande barn, nämligen Håkan f. 1755, Ola f. 1757 (vilken övertar gården), Berta f. 1760 och Elna f. 1768.

Familjerna Nils Nilsson och Erik Kjellsson har aldrig varit delaktiga som gudmödrar eller faddrar åt varandra, men rent teoretiskt bör deras barn umgåtts och känt varandra väl… jämngamla och närmsta grannar som de var.

Änkan Nilla dog 1793 – 61 år gammal – av moderpassion.

Finns många teorier om vad den diagnosen innebär… allt från psykosomatiska lidande – som tex yttrar sig i affektutbrott, andningssvårigheter, kramper, förlamningar, okänslighet m.m -… till i stort sett alla svårlokaliserade sjukdomar – främst hos kvinnor – såsom livmoderframfall, livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom.

Det var övervägande kvinnor som drabbas, men även män kunde dö av detta.

Elsa Persdotter från Lörby – som Nilla föreslog – var jämnårig med den anklagade Marna och gift med Masse Andersson på Lörby 3, där de var bönder. Inga barn 1785 (men i november 1783 hade hon fött trilling… som samtliga dog).

—————————————

Elias Martin f. 1739.03.08-1818.01.18… var Sveriges mest framstående landskapsmålare under 1700-talet. Han gjorde flera skildringar av miljöer och vardagslivet i örlogstaden. Här har han skildrat porten i slutningsmuren vid Amiralitetskyrkan. Slutningsmuren skilde örlogsbasen från den civila staden. Delar av muren finns kvar, men just den här avbildade sträckan revs i slutet av 1800-talet…

Källa: http://cityguide.se/karlskrona/attraktioner/?category=attraktioner&article=worldheritage/stadsps

Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Marna..., Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s