Bref från Mjellby…

… till Karlshamns Allehanda, publicerat den 24 januari 1883.

—————————————————-

Med anledning af ett meddelande från Mjellby uti Eder tidning, n:o 4 detta år, rörande folkmängden härstädes de senare åren, torde det tillåtas meddela några underrättelser rörande folkmängd och andra förhållanden i denna ort längre tillbaka i tiden.

Genom den pest som från Liffland inkom till Blekinge och grasserade under slutet af 1710 och början af 1711 dogo härstädes 629 personer, eller hälften af befolkningen.

befolkning

De oäkta barnens antal intill 1820 årligen: 1 eller 2.
1820-1840… i medeltal 7.
1840 utgjorde de 13.
1845-1849… i medeltal 17.
1882… 19

En man är 1762 antecknad död 104 år gammal.

1778 halshöggs en bonde, Pehr Josefsson i Istaby, för dråp i dryckenskap; han aflifades å Fjelkinge Kulle i Skåne.
1807 blef en qvinsperson ifrån Hellevik – som mördat sitt barn – halshuggen å på bål bränd på Pukaviks ljung (den sista som ljutit dödsstraff från Mjellby).

Det skolade varit ganska intressant att kunna följa folkmängdsförhållanden ända sedan kyrkans grundläggning, omkring början av 1200-talet, med det är omöjligt då alla äldre böcker och handlingar förkommit.

Det äldsta man känner är ett utdrag av Mjellby kyrkobok från år 1300, åberopat 1590 i en rågångs tvist. .. uti kyrkans eller pastorsarkiv befintliga handlingar är ingen äldre än beskrivning om kyrkan och hennes inkomster, upprättade på kyrkoräkningen i Asarum den 14 mars 1665, af vilken inhämtas att kyrkan var uppbygd af gråsten, hade två torn med spira, deraf det ena stod vid vestra änden utaf kyrkan af gråsten, det andra af murtegel söder upptill kyrkan, utmed vapenhuset. ..ti detta hängde båda klockorna, inunder var benhus.

Kyrkans tak, så väl som tornens, var af taksten, en sakristia var vid norra sidan, Kyrkan var dvälfd, hade sju fenster samt golf af mursten och gammalt orgelverk vid foten af koret. Från 1665 finns räkenskaper öfver kyrkans inkomster och utgifter…

Kyrkoböcker öfver födda och döda finns sedan 1723 och öfver vigda sedan 1771. Anteckningar om folkmängdsförhållanden sedan 1749 och husförhörlängder sedan 1803, samt sockenstämme protokoller från 1812 (stämmer).

Att många viktiga handlingar bortkommit äfven i senare tider synes af anteckningar vid en proftvifitation 1775, att då varit till finnandes till ex, 10 papper i en bundt som angå det Silve by af ålder legat till Mjellby socken i Lister, likaså en karta af 1704 som äfven upptager Kloskog gamla kyrkogård…

… på gränsen af Ysane, eller den plats där en träkyrka var uppbygd på Lister, som afbrändes af Estlänska sjörövare 1202. Dessa handlingar hade för historiska upplysningar kunnat vara till gagn, men oro alla bortkomna.

Likaledes äro alla handlingar borta rörande ombyggnaden af kyrkan vid slutet af förra århundradet; enbart af särskilda anteckningar kan inhemtas, att högsta ledningen var uppdraget åt Riksdagsmannen Knut Persson i Hörby. Sedan ritningen, som vid ombyggnaden icke följdes i detaljer, blivit af regeringen 1783 faststäld, blevo hufvudvilkoren af församlingen bestämda 1787.

Timmer inköptes af Knut Persson från Kulla i Jemshögs socken, hvartefter arbetet tog sin början 1788 och afslutades 1792.
Vid påbörjan af arbetet hade kyrkan en kassa af 1,905 riksd. specie, samt 33½ läst kalk, inköpt redan 1758. Under arbetet åtgick utom alla dagsverken och förutnämnda kassa ett conant belopp 4,875 riksd. specie som dels upplånades och dels sammansköts, dervid hvarje fiskare fick bidraga likamed 1/8 mantal. Resten af de för kyrkans ombyggnad upplånade medlen inbetalades 1812, så varje bonde å 1/4 mantal och hvarje fiskare bidrog med en krona 50 öre nuvarande mynt, och befunnos vid början af detta århundrande å Hellevik 37, Nogesund 16, Hörvik 14 och Torsö 10 fiskare.

Kyrkan invigdes 1796 och kallades Fredrika Wilhelmina Dorothea (efter Drottningen) till vilken högtid byggnadsföreståndaren Knut Persson skänkte en ljuskrona af glas och dennes bröder Bengt Persson och Pehr Persson hvardera en messingsljuskrona, vhilka ännu hänga i kyrkan.
Deras fader, förre riksdagsmannen Pehr Persson skänkte dessutom ett hundra riksd. specie till lilla klockans omgjutning.

Under kyrkobyggnaden verkställdes murmästare Lundsten från Carlshamn, till hvilken å sockenstämman den 11 september beviljade 1/4 skäppa råg af varje åbo i församlingen, för det han öfverstrukit torntaket och gjort såväl det som allt det öfvriga arbetet på kyrkan till församlingens nöje och sin egen heder.

Och nu farväl till härnäst. P…n

Tänk om man kunnat hitta källorna till detta brev. Var det halva Mjällbys befolkningen – 629 personer – som dog i pesten runt 1711?

 

https://tidningar.kb.se/2506033/1883-01-24/edition/148376/part/1/page/2/?q=%20istaby&freeonly=1&newspaper=KARLSHAMNS%20ALLEHANDA&page=5

 

 

Detta inlägg publicerades i Allmänt, Blekinge, Listersläkten, Uncategorized och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s