Före min tid… Istaby

Nyhetssändningar – och dagspress – handlar i dag mycket om gängvåld och dito skadegörelse, religion, bränder, arbetsplatsolyckor och extremväder… och anledningen till varför det blivit så nu för tiden, ”för så var det ju inte förut!”.

… fast tidningarna skrev faktiskt om liknande händelser för 150 år sedan också.

Här följer lite om vad som hände i Istaby – en liten by i Mjällby socken, numer Sölvesborgs kommun – under en femtonårsperiod (drygt) i slutet av 1800-talet.

—————————————————————————————————-

——— Fyris, den 9 februari 1885, sidan 3 ———-

Blekingeliv. Under en längre tid i vinter har en mängd illdåd, det ena råare än det andra, förövats i Istaby i Blekinge, berättar tidningen Karlshamn.

Fönster har slagits in, vagnsklädslar och seltyg sönderskurits, harvar och plogar sönderslagits. För dessa hjältedater vore åtta stycken drängslynglar, som enligt den allmänna meningen äro dömda som de enda skyldiga, instämda till Listers häradsrätt i Norje… två såsom svarande och sex som vittne. Här uppfordrade att tala, hade dessa sig ej det minsta bekant, vem som utfört nämnda dåd; knappast kände de, att några dylika brott vore begångna. En skarp läxa av rättens ordförande verkade ej det minsta på dem…

Vid hemkomsten från tingsstället beslöt de att än vidare trotsa rättvisan, i det de, tagande vägen om Ysane, under vilddjurslikt skän gingo stuga från stuga och slog in fönstren. På det att ingen skulle våga sig på dem, avlossade de det ena revolverskottet efter det andra, under tiden de gingo vägen framåt.

https://tidningar.kb.se/2605144/1885-02-09/edition/154887/part/1/page/3/?q=%20istaby&freeonly=1

———- Fyris, den 20 februari 1885, sidan 3… ———–

Hårt prövad kan man med skäl kalla en fattig husman i Istaby – Blekinge -, vilken på senare åren förlorat såväl hustru som åtta barn. Ett av barnen, en flicka… hade ingen tillstymmelse till ögon, berättar C.A.

https://tidningar.kb.se/2605144/1885-02-20/edition/154887/part/1/page/3/?q=%20istaby&freeonly=1

————— Östersundsposten 4 april 1885, sidan 2 ————

Tvenne sorgliga dramer omtalas från Mjällby, Skåne. En medelålders kvinna – hustru till en sjökapten i Istaby – dränkte sig häromdagen. Till följd av flitigt åhörande av kringresande kolpotörer hade hon en lång tid tvivlat sig grubblandes och sluten.
Ett annat offer för den religiösa fanatismen är en 30 år gammal tjänsteflicka. Med en kniv tillfogade hon sig häromdagen ett djupt sår i halsen. Möjligen kan livet räddas, men talförmågan är till en del för alltid förstörd.

https://tidningar.kb.se/8264855/1885-04-04/edition/154238/part/1/page/2/?q=istaby&freeonly=1

—– Karlskrona Weckoblad 6 oktober 1885, sidan 2 ———

Råhet och okynne. Tvenne drängar från Istaby, som nyss äro utsläppta från två månaders cellfängelse för våld mot en sjöman och dessutom väl kända sedan i fjor, då de på hemvägen från Norje tingsställe, där de stått till svars för sönderslagning av vagnar, harvar etc, rensade fönstren från glas på en hel mängd ställen längs vägen,roade sig i söndags afton åter med sin kära sport.

Slynglarna, som vore stadda på hemväg från Sölvesborgs Tivoli, slogo först genom stenkastning in ett par fönsterrutor hos kapten Holmgrens i Hörby, varefter kosan styrdes till Bengt Johnsson i samma by, där grindarna finge skatta åt förgängelsen.

Eldade av det mod, som framgången alstrar, styrde de i väg till bonden Anders Olsons, där nästan fullständig hemgång sattes i scen. Portarna bändes upp, stena, stora som barnhuvud, slungades in genom fönstren till sovrummet, köket, spiskammaren och på vinden. Ej allenast rutorna, utan även ramarna och fönsterkarmarna krossade. Anders Olsons son, som gick ut för att söka avstyra de vilda sällarnas våldsbragder, måste i största hast draga sig tillbaka för att ej bli ihjälstenad.

Härifrån begåve de sig till Mörby, där även krossade fönsterrutor och sönderslagna grindar betecknade deras väg.

Dyrköpt lär nog deras nattliga nöje bliva, ty tillräckliga vittnen finnes. Det vore dock gott, om samhället åter en tid blevo befriade från dessa missfoster i människohamn. (Eft. K. A.)

https://tidningar.kb.se/2753413/1885-10-06/edition/148383/part/1/page/2/?q=%20istaby&freeonly=1&newspaper=KARLSKRONA%20WECKOBLAD

—— Gotlands Allehanda, 22 februari 1890, sidan 2… ——

Stor eldsvåda och innebrända kreatur. Lantbrukaren Mattsons i Istaby, Mjällby i Blekinge, stora gård med inhus-byggnader och ladugårdar nedbrann natten till i lördags till grunden. Människorna räddade sig med nöd i blotta linnet och alla kreaturen – utom en häst – innebrändes.

https://tidningar.kb.se/4112711/1890-02-22/edition/154893/part/1/page/2/?q=istaby&freeonly=1

—- Karlskrona Weckoblad, 5 november 1891, sidan 2 ———-

Havets offer. Från Mjällby meddelas till Karlshamns Allehanda, att två sjömän därifrån orten Johan Andersson från Istaby, 40 år gammal, och Per Söderberg, 39 år gammal, omkommit på resa till Brasilien. Båda vore gifta och efterlämnade barn.

https://tidningar.kb.se/2753413/1891-11-05/edition/148383/part/1/page/2/?q=istaby&freeonly=1&page=3

—– Karlskrona veckoblad, den 12 april 1892, sidan  ———-

En olyckshändelse timade i tisdags efttermiddag i Siretorp… då stensprängaren Nils Davidsson från Istaby – Mjällby – skulle antända stubintråden till ett laddat borrhål i en sten. Tändsatsen var av honom tidigare antänd, men eftersom skottet ej ville brinna av, närmade sig D ånyo för att antända den samma. Jost som han var i färd därmed, brann skottet av och stenen sprängdes, varvid förladdningen jämte stenskärvor slungades i ansiktet på den olycklige mannen… med den påföljd att det ena ögat totalförstördes, det andra skadades så mannen miste synförmågan. Han avfördes till sjukhuset i Sölvesborg, meddelar K.A

https://tidningar.kb.se/2753413/1892-04-12/edition/148383/part/1/page/2/?q=istaby&freeonly=1&page=3

—— Karlshamns Allehanda den 28 december 1893 —–

Vägrade själaringning. Från Mjällby skrives till Karlshamns Allehanda. Pastorsämbetet härstädes har vägrat själaringning för baptisten Johansson i Istaby nyligen avlidna odöpta barn. Därjämt har läkare beordrats att besiktiga liket, enär dödsfallet varit mycket hastigt.

https://tidningar.kb.se/2506033/1893-12-28/edition/148377/part/1/page/2/?q=istaby&freeonly=1&page=3

———- Falukurieren, den 21 november 1895, sidan 1 ——-

Två vilsekomna barn en hel natt i skogen. Två små flickor från Istaby i Blekinge hade sistledna lördag e.m – enligt Karlshamns Alleh. – jämte en del andra barn begivit sig till skogen för att plocka slån. Då på aftonen den övriga barnaskaran begav sig tillbaka till sina hem, kvarglömdes de båda flickorna.

Föräldrarna väntade till en början, att deras små skyddslingar skulle själva kunna återfinna vägen hem, men förgäves… och oron växte i samma mån som tiden gick utan att man fick veta något om de små vilsekomnas öde, och denna oro stegrades så mycket mer, som vädret var det svåraste med med storm och regn oavbrutet.

Slutligen uppbådades hela byn att gå skallgång efter de försvunna barnen, och man genomsökte nu skogen hela natten… men allt förgäves.

Först i söndags morse anträffades de små, sittande hopkrupna under en stor sten och nästan alldeles förbi av hunger och köld. Efter att ha blivit ägnade en omsorgsfull vård repade de sig snart åter och är nu lika krya som förut.

——— Bergslagsposten, den 14 mars 1896, sidan 3…  —

Mordlystna barn. För några dagar sedan kommo några parvlar i Istaby överens om att hugga huvudet av en… katt. De små bödlarna – endast 6 och 8 år – satte sitt beslut i verket och lyckades efter stora ansträngningar och sedan de vållat katten svåra lidande få livet av honom.

https://tidningar.kb.se/3616831/1896-03-14/edition/154706/part/1/page/3/?q=%20istaby&freeonly=1

 Annonsblad För Industri, Hantverk och Handel, den 6 augusti 1897, sidan 3 

Årets skördeutsikter… till 100-tusentals kronor kan – enligt Stjärnan – den skada uppskattas, som de exempellösa slagregnen onsdagen i förra veckan åstadkom på grödan. Det är i huvudsak Mjälby, Ysane by och Sölvesborgs landsförsamling som hemsökts av ovädret, vilket där också lämnat spår efter sig som sent skola utplånas.

Det är i sanningen en nedslående syn att se de annars bördiga åkerfälten med sina lovande skördar av potatis och vårsäd stå under vatten… som glimmar i solskenet. Något sådant vid denna tid på året kan ingen bland ortens äldste erinra sig, ehuru dikningen för blott ett 20-tal år tillbaka var helt ofullständig emot nu. Man trodde ju också att vattenfloden fort skulle försvinna, men ännu i söndags kunde vägfarare på vägen över Mörby och Istaby få se vågorna skimra i solskenet och till hälften höstackar, potatis och vårsäds grödan över 100-tals tunnland. Men det är inte nog med det ”blanka” vattnet. Det finns ej så få åkrar som, ehuru jämförelsevis höglänta, som blivit så hårt uppblötta, att ingen kan gå över dem torrskodd; och att skörden även här skall slå fel torde dessvärre vara tämligen säkert.

https://tidningar.kb.se/2685701/1897-08-06/edition/155317/part/1/page/3/?q=%20istaby&freeonly=1

—— Korrespondenten den 17 mars 1902, sidan 3 ———–

Fartyg förlorat med man och allt. Enligt från rederiet ingångna inrättelser har skeppet Elexion i november månad förlidet år gått förlorat i Nordsjön med man och allt. Fartyget – som var lastat med virke och skulle gå till England – fördes av kapten J. Johansson från Istaby i Mjällby församling. Även av besättningen voro två man hemmahörande i nämnda församling, nämligen en i Istaby och en i Torsö. Kapten Johansson efterlämnade hustru och två minderåriga barn…

https://tidningar.kb.se/2755828/1902-03-17/edition/154670/part/1/page/3/?q=istaby&freeonly=1

Utöver detta begicks även ett barnamord och en mordbrand, men eftersom det sannolikt finns levande ättlingar till de inblandade, så nöjer jag med att endast nämna det…

—————————————————

https://istaby-historia4.webnode.se/

 

 

 

Detta inlägg publicerades i Allmänt, Blekinge, Uncategorized och märktes , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s