228 fartyg förlorade för vår handelsflotta

Över sex milj. ton krigsförluster för neutrala flottorna.

Raiderna mot den norska kusttrafiken samt fällda magnetminor i tyska och danska farvatten medförde en mängd fartygsförluster för de ockuperade ländernas handelsflottor under maj månad, varigenom krigsförlusterna för de neutralas handelsflottor steg avsevärt under månaden. 30 fartyg, det största antal under en månad sedan maj 1911, förstördes under maj 1944.

Vinterliggare i Djupekås…

Det krigsförlista tonnaget uppgick samtidigt till 50 000 ton dw, vilket är det största sedan oktober förra året. Förlusten i människoliv, 27 man, var lyckligtvis ringa i förhållande till antalet sänkta fartyg och deras tontal.

Om man räknar det sedan krigets början 1939 sänkta handelstonnaget från de neutrala länderna – inalles 32 stater – i död vikt, utgår summan därav 6.279.925 ton (med neutralt tonnge avses i denna översikt även de ockuperade ländernas).

Sveriges handelsflotta led inga större förluster under maj månad. Tre fartyg gick till spillo, men det var mindre fartyg och deras sammanlagda tontal uppgick endast till 1 215 ton, den lägsta tonnageförlusten sedan september förra året.

Tankmotorfartyget Solvik av Göteborg och motorskonaren Patria av Djupekås föll offer för magnetminor i Södra Östersjön utan förlust av människoliv, medan tankångaren B.T.VG av Göteborg sjönk i Stettin under flygbombardemang och fyra personer omkom.

Med maj månads förluster har den svenska handelsflottan sedan krigsutbrottet 1939 genom direkta sänkningar, genom minor, torpeder och flygbomber förlorat 228 fartyg om 884 890 ton d.w, och därvid har 1 192 personer omkommit. (Under hela världskriget 1914-1914 omkom vid svenska fartygssänkningar 795 personer). Av de sänkta fartygen har 75 varit hemmahörande i Göteborg, 73 i Stockholm och 27 i Helsingborg.

Vårt handelstonnage har dessutom utöver de direkta sänkningarna reducerats genom ännu ett antal förluster av andra krigsorsaker i form av kollisioner i konvoj, strandningar och beslag. Medräknarna man dessa totalhaverier blir den sammanlagda förlusten av svenskt handelstonnage sedan krigets början ej mindre än 265 fartyg om 984 284 d.w. Vid samtliga genom kriget förorsakade fartygsolyckor har 1239 personer omkommit.

Krigsförluster för Norges stora handelsflotta uppgår till minst 415 fartyg om 3 006.458 ton och därvid har 3138 personer omkommit. I allt har Danmark handelsflotta har förlorat 227 fartyg om 592 905 ton och de omkomna sjömännens antal uppgår till 1181.

Sammanlagt uppgår den neutrala sjöfartens kända förluster under 57 månaders handelssjökrig till 1196 fartyg om 6 279 925 ton d.w, varvid 9930 sjömän eller passagerare fått sätta livet till.

Arbetartidningen 1944.06.29

——————————————————————-

2020 släppte KB på sekretessen – pga corona – , och jag sparade vissa artiklar, över sådant som hände i mitt närområde.

”Tankmotorfartyget Solvik av Göteborg och motorskonaren Patria av Djupekås föll offer för magnetminor i Södra Östersjön utan förlust av människoliv, medan tankångaren B.T.VG av Göteborg sjönk i Stettin under flygbombardemang och fyra personer omkom.”

Patrias förlisning, likaså flygbombardemanget i Stettin har jag också gamla tidningsklipp om…

Detta inlägg publicerades i Allmänt, Blekinge, Uncategorized och märktes , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s