Mantalslängd… Hosaby

mantalMantals och Matlags Längd, Blekinge Länn, Lyster Härad och Mälby sochn …

Mantalslängder… dvs en förteckning över vilka personer som bott på de olika hemmanen, och varit skyldiga att betala mantalspeng.

Längden upptog alla mantalsskrivna med namn, adress och yrke, och var en skattelängd över personer som var skyldiga att erlägga mantalspenning. Alla arbetsföra mellan 15-62 år skulle betala den avgiften… medan adeln, tjänstefolket på hovet och säterierna från början var undantagna, men även fattiga och sjuka kunde befrias.

Anteckningarna i mantalslängderna varierar mycket mellan olika tidsperioder. I äldre mantalslängder står oftast bara brukaren av hemmanet uppräknad, medan de övriga skattepliktiga personerna i hushållet bara noterades som en siffra i en kolumn. I senare mantalslängder kan alla skattepliktiga personer vara uppräknade med namn (åtminstone förnamn) och ålder…

När man tittar i en mantalslängd bör man ha i minnet att skattesmitning inte är något som är förbehållet nutidsmänniskorna. Skatter har alltid varit skatter oavsett tid 😉
De flesta ville – precis som i dag! -, komma så lindrigt undan som möjligt. Exempelvis kunde det ta ett par år för en fjortonåring att bli femton, därför att en femtonårig hemmavarande son var skattepliktig som arbetskraft för bonden…

Några förkortningar, som förekommer ofta är: H = hustru, Bm = båtsman, Td, t.d = tjänste dräng, Tp, t.p = tjänste piga, Ld & Lp = ladugårdsdräng och dito piga. Poss = ägare till hemmanet men brukar det inte, hälftenbrukare = är att den som äger en viss jord överlåter brukandet av denna till någon annan mot hälften av jordbrukets avkastning.

 >—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– OBS —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–<

OBS!    Detta är en avskrift… som säkert innehåller massor av fel! Den skall – liksom alla andra andrahandskällor – kontrolleras i originalboken (eller böckerna… för det är en bok för varje årtal när det handlar om mantalslängder)!  

 >—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– OBS —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–<

Blekinges mantalslängder finns avfotograferade här: (abonnemang krävs)…http://riksarkivet.se/

Hosaby 40  https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/02/10/mantalslangder-hosaby-40/

H
osaby 41  https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/02/11/mantalslangd-hosaby-41/

Hosaby 42  
https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/02/13/mantalslangd-hosaby-42/

Hosaby 43  https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/02/14/mantalslangd-43/

Hosaby 44  https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/02/20/mantalslangd-hosaby-44/

H
osaby 45  https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/03/04/mantalslangd-hosaby-45/

Hosaby 46  
https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/03/22/mantalslangd-hosaby-46/

Hosaby 47 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/03/24/mantalslangd-hosaby-47/

Hosaby 48 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/03/25/mantalslangd-hosaby-48/

Hosaby 49  https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/03/27/mantalslangd-hosaby-49/

Hosaby 50 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/06/30/hosaby-50/

Hosaby 51 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/01/mantalslangd-hosaby-51/

Hosaby 52 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/01/mantalslangd-hosaby-52/

Hosaby 53 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/03/mantalslangd-hosaby-53/

Hosaby 54 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/03/mantalslangd-hosaby-54/

Hosaby 55 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/03/mantalslangd-hosaby-55/

Hosaby 56 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/03/mantalslangd-hosaby-56/

Hosaby 57 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/06/mantalslangd-hosaby-57/

Hosaby 58 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/10/mantalslangd-hosaby-58/

Hosaby 59 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/11/mantalslangd-hosaby-59/

Hosaby 60 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/11/mantalslangd-hosaby-60/

Hosaby 61 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/12/mantalslangd-hosaby-61/

Hosaby 62 https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/07/12/hosaby-62/

 

—– ¤ —– ¤ —- BRA LÄNKAR —– ¤ —– ¤ ——

DDSS är en sida med avskrifter över födda, döda och vigda i Mjällby socken, mfl… http://www.ddss.nu

Ostkanten, eller Södra Möres båtsmän… Mjällby sockens båtsmän hittar du här: http://diginpast.se/bmregister/

Lantmäteriets historiska kartor: Klicka på ”Till Historiska kartor”. http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

Släktforskning på Listerlandet: https://www.facebook.com/groups/595830640548498/

Family Search, en sida som man kan söka emigranter (och även svenskar) på https://familysearch.org

Blekinge Släktforskarförening. Här finns MYCKET att läsa om mycket… http://www.blekingesf.se/ … bland annat en notis om anbytardagen i Sölvesborg. http://www.blekingesf.se/om-oss/referat/faeltrapport-fran-anbytardagen-2

Sölvesborgs Släktforskarförenings hemsida: http://sbg-anor.se

Sök bland gamla digitaliserade svenska dagstidningar: http://tidningar.kb.se/

Sök bland gamla digitaliserade amerikanska tidningar: http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican