Vecka 29… en gång är ingen gång

… men två gånger är två gånger för mycket.

Jag har gjort ett nytt försök med anti benskörhets medicinen Alendronat, och tog en tablett igen den 17 juli. Som ett brev på posten svullnade benen och jag fick ont i munnen, så aldrig mer den tabletten… hur nyttig den än må vara.
Av den anledningen har jag nu dubblat Esidrex dosen, men det fungerar dåligt…

Har också börjat trappa ner på kortisonet. Jag dubblerade dosen tidigt i våras pga envis smärta i baksidan av höger lår, men det har inte hjälpt tillräckligt mycket för att motivera varför jag skulle fortsätta med det.

Ortopeden i Karlshamn trodde det berodde på att någon muskel / sena blivit för kort på baksidan av benet, men det trodde inte sjukgymnasten… eftersom jag har översträck i knäet.

Jag är däremot tämligen säker på att problemet sitter i ryggen… eftersom jag har ett ställe som kuggar över i midjehöjd. Varför?

knä13

Jo, för när jag gör bäckenlyft gör det också ont i höger baksida… men om jag börjar rörelsen med att snedställa bäckenet till vänster innan jag lyfter så känner jag ingenting i höger lår.

Alltså tror jag att ”problemet” snarare beror på ryggen än på att jag skulle ha en inflammation i någon muskel – vilket var min egen diagnos i våras – i låret, men vad vet och begriper jag…

————————————————–

PS: Bilden kommer från http://www.ryggakuten.com/2015/03/23/liggande-backenlyft-basovningar/

Publicerat i Uncategorized, Sölvesborg..., Reumatism, Blekinge, Knä..., Blogg, Allmänt | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Hosaby 23 juni 1785. Gud hjälpe oss…

Fortsättning på https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/05/05/hosaby-den-23-juni-1785-rannsakning-av-marnas-fader-och-syskon/

Sedan alla personer i huset blivit hörda, framkallades hustru Hanna Olsdotter från Torrahem – beläget på Hosaby ägor – att till upplysning i detta mål vittna…

———————-

Något jäv emot henne var inte anfört, så hon fick avlägga vanlig vittnes ed och intygade efter anfrågan varning, att hon var van att biträda vid barnförlossningar uti Mjällby socken så som Jordegumma.
Sistledna söndags eftermiddag fick hon bud från hp kyrkoherden Engelström med antydan om att inställa sig hos bonden Nils Nilssons hus… för att tillse huruvida hans ena dotter – den nu anklagade Marna – efter utkommit rykte skulle ha varit havande och nu blivit förlöst.

Detta rykte berättade även Hanna Olsdotter sig ha hört omtalas allt sedan juletiden eller i början av innevarande år, men om det sedan varit förlossning har hon inte haft någon kunskap om.

Inte mer än det hon nu således fick veta av gp. kyrkoherden i församlingen, och med anledning därav genast begett sig till Marnas föräldrars hus.
Hon kom fram ungefär vid första kyrkringningen – eller kort före solens nedgång – och uti köket träffade hon Marnas moder Hanna Larsdotter och omtalade sitt ärende för henne, varefter vittnet – sedan modern inte givet något besked -, utan bara sagt att rycket i hennes tanke vore grundat.

Skanning_20170505 (2)

I stugan sökt och även träffat Marna, som följde med henne ut till östra så kallade lofthuset… där hon först nekade. Hon hade visat vittnet sin särk med tecken av kvinnorening på, som för att övertyga henne om att Marna nu hade sin månads räkning…

… och inte var järad – på så sätt som är vanligt efter en förlossning hos allmogen -, varav hon därmed menade sig kunna bevisa att ryktet inte var sant… men vittnet erinrade nu om att sådant ännu inte fullkomligt blivit vederlagt och begärde att få se Marnas bröst.

——————————–

När vittnet begärde att få se Marnas bröst, löpte denna genast bestött ifrån henne, varför Hanna förvarnade modern om att hon trodde att hennes dotter skulle kasta sig i brunnen!

Därpå följdes vittnet och modern åt omkring husen för att en sådan händelse vid brunnen skulle kunna förhindras. De blev då varse Marna på den norra sidan av stugan, där hon stod jämte sin äldsta syster och hade sina bröst blottade… men om hon då redan tillika blivit mjölkad – vilket vittnet genast föreställde sig – kunde inte märkas, helst sedan Marna nu skyndsamt täckte brösten, började gråta och utbrast:

”-Gud hjälpe oss!”

och lät förstå att hon inte var oskyldig.

—————————

Vidare samtal blev avbrutet, sedan Marna och hennes syster gingo in genom kjokat i västra lofthuset. Vittnet förblev i stugan en stund, ända tills Marnas syster kom in och visade Hanna Olsdotter till den förra – som var kvar i västra lofthuset -, och som utan motstånd nu tog fram det vänstra bröstet, vilket efter tvenne drag av Jordgumman gav något mjölk.

Vittnet sade därefter till Marna Nilsdotter att visa sitt framfödda foster, och då erkände Marna att det var nedlagt uti hennes kista… vilken hon själv därefter låste upp med nyckel.

Hon fann barnet vara inlagt i en klutäska, omvirat med linne kläde.

Vittnet tog upp och sträckte ut barnet, eftersom det låg något böjt med huvudet. Vid första påseendet funnes att det varit fullgånget, och utan synligt fel framfött… varför hon försökte utröna dess dödssätt, men Marna hade enträget påstått att barnet varit döfött, och inte velat något vidare bekänna.

Hon berättade för vittnet om förlossningen, och om sitt fall i ladan – på samma sätt som gjorts nu vid tinget -, ävensom Marnas moder då haft en annan utsaga.

Båda hade de bett vittnet tiga, och dölja vad hon kunde upptäcka: sägandes att de samma afton ämnade gräva ner fostret vid kyrkan, vilket vittnet förbjudit.

För övrigt gav Hanna Olsdotter vid handen att hon inte förmärkt någon åkomma eller blånad på barnets hals – vilken dock allt för väl skall kunna funnits där -, eftersom rummet där kistan stod var så mörkt att vittnet hade svårt att kunde granska fostret, och ingen velat – trots därom skedd påminnelse – skaffa fram ljus om aftonen… men navelsträngen hade hon sett vara slak och obunden.

Vittnet följde sedan Marnas moder till Prästgården sent om aftonen, och där för gp kyrkoherden Engelström rapporterat vad som tilldragit sig vid undersökningen.

På hemvägen sade hon till Marnas moder att med en tråd binda om navelsträngen, som Hanna själv påstod sig brukade göra när hon biträdde vid barns födelse – varesig barnen varit levande eller döda -… detta sagt mest som en upplysning.

Vittnesmålet upplästes och erkändes av så väl Hanna Olsdotter – som av Marna och hennes moder – … med undantag av omständighet om navelsträngens till knytning.

Den sistnämnda – eller Hanna Larsdotter – förnyade sin förra berättelse, och då tinget slutligen sökte ytterligare upplysning angående tiden för Marnas förlossning, medgav det avhörda vittnet att hon vid undersökningen INTE besett Marnas födsedasle…

… eller upptäckt någon omständighet som förringas värdigheten av hennes ovan gjorda berättelse att barnsbörden skulle skett i måndags för tre veckor sedan, vidare… vad som av barnets friska och oförvandlade utseende denna del tycks kunna slutas, varför såväl gs stads…. doktor Trendhenbourg, som Jordegumman Hanna förklarade, att genom Marnas besiktning nu inte kan hämtas någon upplysning härom, så vida hon tycks ha den styrkan, att allt redan måste vara hos henne uti sitt förra bekännelse utan skuld.

Flera vittnen som inte  har hunnits med till i dag, bliva inkallade och som något vidare i avseende här uppå nu inte kunde höras.

Rannsakningen sades fortsätta den 29de i denna månad, och måtte då vid gud komma att fullföljas… och den anklagade Marna Nilsdotter fördes åter till fängelse rummet.

————— inför den 29 juni —————–

Hennes föräldrar förelades – att på berörd dag åter infinna sig – och medtaga den äska som Marnas foster varit inlagt uti under den tiden som det låg i hennes kista.

Marna ska dels ha besök i arresten av gp Hospitals pastorn och stadskomministern magister Björk. Han anmodas att ytterligare – genom föreställningen av guds ord… -, söka förmå henne till bekännelse, samt därefter meddela underrättelse om vad som blev förloppet härav, samt angående hennes kristendoms kunskap…

… och dels ska en undersökningen på stället i Hosaby förrättas av nämndemännen Knut Persson i Hörby och Håkan Rasmusson i Kullarp, för att utröna huruvida Marnas berättelse om fallet och barnsbörden – i den av henne nämnda och beskrivna ladan – vid jämförelse av rätt förhållande, kan vara sannolik eller inte.

Även ett skriftlig protokoll på undersökning vid detta besök måste komma att avges…

Återigen uppmanade åklagaren gp stadsfiskalen Gillström att noga efterfråga, och göra sig underrättad… om det som i någon måtta kan tjäna som upplysning i försvarets sak, likaså jämte de av Marna Nilsdotter uppgivna tvänne vittnen, drängen Olof Persson och hustru Bengta Eriksdotter.

Då ska även inkallas flera personer – som kan ha någon kännedom i målet – … som kan ligga till grund för rannsakning göras.

Dessutom lovade gp Doktor Trendelbourg att innan dess inkomma med önskade besiktnings attester… och här är hans attest. https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/02/18/obduktion-anno-1785/

————————————————————————————————————-

… och här är upprinnelsen till berättelsen om Marna. Hur det slutar vet jag inte ännu…

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/04/12/hasaby-varen-1785/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/04/18/hasaby-20-juni-1785/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/02/18/obduktion-anno-1785/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/07/12/hosaby-23-juni-1785/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/07/15/hasaby-23-juni-1785-marnas-berattelse/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/07/19/hasaby-den-23-juni-1785-rannsakning-av-marna/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2014/07/22/hosaby-23-juni-1785-rannsakningen-av-marna-fortsatter/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/04/23/hosaby-23-juni-1785-sa-vad-som-hant-matte-for-alltid-vara-dolt/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/04/28/hosaby-23-juni-1785-rannsakning-av-marnas-moder/

https://gunvorpersson1.wordpress.com/2017/05/05/hosaby-den-23-juni-1785-rannsakning-av-marnas-fader-och-syskon/

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Marna..., Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 28… en repris

… av vecka 27.
Och jag har fortsatt lyssna på trampcykelns gnisslande en timme om dagen även den gångna veckan, men det är oxå allt som hänt.

 

Någon ny tid till att plocka bort ståltrådarna i höger knä har jag inte fått ännu… ej heller har kommunens sjukgymnast hört av sig angående mitt önskemål om ett annat gåbord med större hjul och broms.

Publicerat i Uncategorized, Sölvesborg..., Reumatism, Blekinge, Knä..., Blogg, Allmänt | Märkt | Lämna en kommentar

Slätknut och shamballa…

247Att göra ett shamballa-armband är mycket lättare än det ser ut. Det enda man behöver är tråd och pärlor + lite lim… men om det ska vara så lätt – som jag påstår – vill det till att man vet hur man knyter macramé… å det vet jag (skryt skryt), eller rättare sagt; jag kan göra en slätknut.

Jag får kalla fötter om någon börja snacka om dubbla halvslag, kalvar och lärkhuvuden – macramé språk! -, vilket handlar om att slå knutar i olika riktning och kombinationer för att skapa mönster. Det är dock överkurs om man ska göra armband, för man behöver bara kunna EN enda knut… slätknuten 🙂 .

——————————————————-

Jag hittar inga lättbegripliga bilder på hur man gör slätknutar på nätet… så jag försökte göra några själv. För att göra det extra pedagogisk har jag valt olika färg på snörena 🙂 …

Förutom stören behöver man en bit tejp för att hålla ”arbetet” stilla…

021Det röda snöret i exemplet är stommen som man slår slätknutarna på. Stommen kan bestå av flera snören eller tex en bred läderrem… men till ett shamballaarmband använder man bara ett snöre i stommen, ett snöre som är två och en halv gång så lång som omkretsen av handleden.

Den svarta och den grå tråden använder man till slätknutarna och det går åt galet mycket… mät upp vad du TROR det går åt, och tre dubbla sedan den längden (och hoppas på det bästa).

027             023

Den ena tråden (svart) ska alltid läggas ÖVER stommen… varannan gång från höger och varannan gång från vänster.

Den andra tråden (grå) läggs över och runt den svarta, och alltid UNDER stommen (röd) och upp genom den svarta öglan.

025          031

Å så fortsätter man  😉 .Efter varje knut drar man åt den hårt, vilket jag inte gjort på bilderna…

——————————————————-

249Strasskulor är dessa pärlor köpta som… tycker nog att de är mer lika små golfbollar 🙂 .

Publicerat i Allmänt, Blogg, Pyssel | Märkt , , | Lämna en kommentar

Mantalslängd Hosaby 62

MANTALSLÄNGDER…   HOSABY 62

… hette Hosaby 21 mellan 1698 och 1715.
… hette Hosaby 23 mellan 1719 och 1723.

 

1661

1684

1685

1691

1698                    Per Persson, hustru, td Mikael

1699                    Per Persson, hustru

1700                    Per Persson, hustru

1702                    Per Persson, hustru, td Nils

1703                    Per Persson, hustru
                            Sven Tryggasson och Måns Tryggasson, ogifta, tp Mätta

1709                    Sven Tyggasson, hustru, tp Mätta
                            Per Bengtsson, hustru
                            Bm Härlöfs hustru

1710                    Sven Tyggasson, hustru, Tp Inga
                            Per Bengtsson, hustru
                            Bm Härlöf, hustru

1711                    Per Bengtssons änka, tp Inga

1714                    Öde

1715                    Öde och manlöst

1719                    Brukas under Nr 22 och 7

1720                    Brukas under Nr 22

1721                    Brukas under Nr 22

1722                    Brukas under Nr 22

1723                    Brukas under Nr 22

1724                    Brukas under Nr 22

1725                    Brukas under Nr 22

1727                    Brukas under Nr 61

1728                    Brukas under Nr 61

1729                    Brukas under Nr 61

1730                    Per Persson, hustru
                            Bm Härlöv, hustru

1733                    Per Persson, hustru
                            Bm Härlöv, hustru

1734                    Per Persson, hustru
                            Bm Härlöv, hustru

1739                    Per Persson, hustru, td Jöns
                            Bm Härlöv, hustru

1739.01.20     Föddes Hanna, dotter till Per Persson & Anna Persdotter. Övertar gården….
1747.04.19     Dog Anna Persdotter (Per Persson). Född ca 1710…
1747.11.29     Vigdes Per Persson & Karna Olasdotter. Hon från Lörby…
1750.03.27     Föddes Kersta, dotter till Per Persson & Karna Olofsdotter. Övertar gården…

1759                    Per Persson, hustru, dotter Anna, td Per
                            Gårdsman Jöns Persson, hustru
                            Bm Härlöv, hustru

1760                    Per Persson, hustru, dotter Hanna, td Nils
                            Gårdsman Jöns Persson, hustru
                            Bm Härlöv, hustru

1761                    Per Persson, hustru, dotter Hanna, td Per
                            Gårdsman Jöns Persson, hustru
                            Bm Härlöv, hustru

1761.10.02     Vigdes Erik Mårtensson & Sissa Andersdotter. Födelse ort ej angiven.
1761.11.01     Föddes Bengta, dotter till Erik Mårtensson & Sissa Andersdotter…
1761.12.12     Dog Sissa Andersdotter i barnsäng. Född ca 1732…

1762                    Per Persson, hustru, dotter Hanna
                            Gårdsman Jöns Persson, hustru

1763                    Per Persson, hustru, dotter Hanna, td Erik
                            Gårdsman Jöns Persson, hustru

1764                    Per Persson, hustru, döttrar Hanna och Elsa, td Erik
                            Gårdsman Jöns Persson, hustru

1764.12.31        Vigdes Erik Mårtensson & Hanna Persdotter. Han från Stiby, men ev son till Mårten Jönsson i Torhem

1765                    Per Persson, hustru, dotter Elsa, td Nils
                            Gårdsman Jöns Persson, hustru
                            Bräcklige avskedade Bm Jon Härlöv

1765.06.22     Dog Per Persson av hetsig feber. Född ca 1700…

1767                    Enkan Karna, döttrar Elsa och Kerstin, td Ola, underårig son                                         Per, dotter Nilla
                            Erik Mårtensson, hustru, td Jon
                            Bräcklige avskedade Bm Jon Härlöv
                            Bm Sven Härlöv, ogift

1769                    Enkan Karna, döttrar Elsa och Kersta, td Ola, underårig son                                           Per, dotter Nilla
                            Erik Mårtensson, hustru, td Sven, underårig dotter Karna,                                             flickan Elna
                            Bräcklige avskedade Bm Jon Härlöv, hustru, underårig? Dotter                                     Svenborg?
                            Bm Sven Härlöv, ogift

1770                    Enkan Karna, döttrar Elsa, Kersta och Nilla, td Ola, underårig                                       son Per
                            Erik Mårtensson, hustru, td Sven, underårig dotter Karna
                            Bräcklige avskedade Bm Jon Härlöv, hustru, underårig dotter                                       Svenborg
                            Bm Sven Härlöv, ogift

1771                    Enkan Karna, döttrar Elsa, Kersta och Nilla, td Nils
                            Erik Mårtensson, hustru, td Sven, tp Kerstin och OLÄSLIGT

1774                    Enkan Karna, son Per, döttrar Elsa, Kersta och Nilla
                            Erik Mårtensson, hustru, tp OLÄSLIGT, underårig son Per
                            Bm Sven Härlöv, ogift
                            Sjukliga och utfattriga …. Enkan ….

1775                    Enkan Karna, son Per, döttrar Elsa, Kersta och Nilla
                            Erik Mårtensson, hustru, td Sven, tp Inger, underårig son Per
                            Bm Sven Härlöv, ogift, fri?

1775.12.17     Dog Jöns Persson av ålderdomssvaghet. Född ca 1699…

1780    ¼            Enkan Karna, son Per, döttrar Elsa, Kersta och Nilla
            ¼            Erik Mårtensson, hustru
                           Bm Bodel Härlöv, ogift

1784    ¼            Per Person, tp Elsa och Kersta
            ¼            Erik Mårtensson, hustru, son Per
                           Bm Bodel Härlöv, hustru

1787    ¼            Per Person, tp Elsa och Kersta
            ¼            Erik Mårtensson, hustru, son Per
                           Bm Bodel Härlöv, hustru

1787.11.23     Vigdes Håkan Eriksson & Kersta Persdotter…

1788    ¼            Håkan Eriksson, hustru
            ¼            Erik Mårtensson, hustru, son Per
                           Bm Bodel Härlöv, hustru

1791    ¼            Håkan Eriksson, hustru, td Jöns, tp Nilla
            ¼            Erik Mårtensson, hustru
                           Bm Härlöv, hustru

1792    ¼            Håkan Eriksson, hustru, tp Nilla och Bengta
            ¼            Erik Mårtensson, hustru
                           Bm Härlöv, hustru

1793    ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Persson, hustru
            ¼            Håkan Eriksson, hustru, tp Karna och Karna
                           Bm Härlöv, hustru

1794    ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Persson, hustru, tp Karna
            ¼            Håkan Eriksson, hustru, tp Nilla och Inga
                           Bm Härlöv, hustru

1795    ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Persson, hustru, tp Karna
            ¼            Håkan Eriksson, hustru, td Per, tp Nilla och Inga
                           Bm Härlöv, hustru

1797    ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Persson, hustru, tp Karna
            ¼            Ola Nilsson, hustru
                           Åke Gummesson, hustru
                           Bm Härlöv, hustru

1798    ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Persson, hustru, td Ola
            ¼            Åke Gummesson, hustru
                           Bm Härlöv, hustru

1799    ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Persson, hustru, td Ola, tp Karna
            ¼            Torpare Åke Gummesson, hustru
                           Bm Härlöv, hustru

1800    ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Persson, hustru, td Nils
            ¼            Torpare Åke Gummesson, hustru
                           Bm Härlöv, hustru

 

1804                    Husförhör

Per Persson        1759.11.02 (Per Larsson & Lusse Jönsdotter, Lörby)
H Hanna Jonsson  1768.06.01 (Johannes Nilsson & Anna Nilsdotter, Hosaby)
Barn…

Torp Ola Andersson 1766.
H Inga 1765.11.01

Publicerat i Uncategorized, Släktforskning, Sölvesborg..., Blekinge, Genealogi, Allmänt, MANTALSLÄNGDER ... Hosaby | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mantalslängd Hosaby 61

MANTALSLÄNGDER…   HOSABY 61

… hette Hosaby 59 mellan 1698 och 1715.
… hette Hosaby 22 mellan 1719 och 1723.

 

1661

1684

1685

1691

1698                    Olof Mattsson, hustru
                            Olof Larsson, hustru, td Per
                            Bm. Bengt Walls hustru

1699                    Olof Mattsson, hustru
                            Olof Larsson, hustru, td ?
                            Bm. Bengt varg, hustru

1700                    OLÄSLIGT!
                            Bm. Bengt Warg, hustru

1702                    Olof Mattsson, hustru
                            Olof Larsson, hustru
                            Bm. Warg, hustru

1703                    Olof Mattsson, hustru
                            Olof Larsson, hustru
                            Bm. Warg, hustru

1709                    Olof Mattsson, hustru, Td Bengt tp Mätta
                            Olof Larsson, hustru, son ?
                            Skomakare Jeppe Persson?, ogift
                            Bm. Flink, hustru

1710                    Olof Mattsson, hustru, Tp Mätta
                            Olof Larsson, hustru
                            skomakare Jeppe Jönsson, ogift
                            Bm ?

1711                    Olof Mattsson, hustru, td Mätta
                            Olof Larsson, hustru, ??

1714                    OLÄSLIGT!

1715                    Bengt Hansson, hustru
                            Per Larsson, hustru,
                            gmannnen Juda Pären

1719                    Bengt Hansson
                            Per Larsson

1720                    Bengt Hansson, hustru
                            Per Larsson, hustru

1721                    Bengt Hansson, hustru

1722                    Bengt Hansson, hustru, td Anders

1723                    Bengt Hansson, hustru, td Anders

1724                    Bengt Hansson, hustru, td Nils, inhyse gårds Hanna

1725                    Bengt Hansson, hustru

1727                    Bengt Hansson, hustru (Mätta Månsdotter)
                            Jöns Persson, hustrun Karna Håkansdotter)

1728                    Bengt Hansson, hustru
                            Bm. Wargs hustru
                            Jöns Persson, hustru

1729                    Bengt Hansson, hustru
                            Bm. Wargs hustru
                            Jöns Persson, hustru, td Olof

1730                    Bengt Hansson, hustru, ……..
                            Jöns Persson, hustru, gg carna?

1733                    Bengt Hansson, hustru, dotter Sissa
                            Jöns Persson, hustru td?,
                            Båtmans enka ……….. Bm Warg

1734                    Bengt Hansson, hustru, dotter Sissa
                            Jöns Persson, hustru td Måns, gårdskvinna Maria
                            Bm Warg hustru

1739                    Bengt Hansson, hustru, dotter Sissa
                            Jöns Persson, hustru td Måns, gårdskvinna Maria
                            Bm Warg hustru

1739.01.01     Dog Bengt Hansson. Född ca 1680…
1740.12.28     Vigdes Jöns Jonsson & Sissa Bengtsdotter. Han från Hörby…
1748.04.17     Dog Mätta Månsdotter. Född ca 1697…

1759                    Jöns Jonsson, hustru, dotter Hanna gårdsman Nils Jonsson,                                       enkling
                            Jöns Persson, hustru, son Per, tp Bengta
                            Bm. Wargs hustru

1760                    Jöns Jonsson, hustru, dotter Anna, gårdsman Sven                                                       Esbjörnsson, enkling
                            Jöns Persson, hustru, son Per, tp Karna
                            Bm. Wargs hustru

1761                    Jöns Jonsson, hustru, dotter Anna, gårdsman Sven                                                       Esbjörnsson, enkling
                            Jöns Persson, hustru, son Per, tp Karna
                            Bm. Wargs hustru

1762                    underlagd kyrkan

1763                    Jöns Jonsson, hustru, son Bengt, dotter Carna
                            Per Jönsson, ogift, tp Karin, bonden … hustru??
                            Gårdsman Jöns Persson och hustru Karna Håkensdotter

1764                    Jöns Jonsson, hustru, son Bengt, dotter Carna
                            Per Jönsson, ogift, td Anders, tp Kersta, g k Karna
                            Avskedade Bm. Mikael (Mikaelsson) Warg (gammal fördärvad                                       uti … och …. Samt fattig)

1765                    Jöns Jonsson, hustru, son Bengt, döttrar Carna och Bengta
                            Per Jönsson, ogift, td Sven, tp Bengta, g k Karna
                            … avskedade Bm. Mikael Warg

1767                    Jöns Jonsson, hustru, son Bengt, döttrar Carna och Bengta,                                         underårig dotter Kerstin
                            Per Jönsson, ogift, td Nils, tp Bengta, g k Karna
                            Bräckliga avskedade Bm. Mikael Wargs hustru Karna                                                     (Persdotter), underåriga son Per, dotter Hanna
                            Utgamla gårdsman Jöns Persson hustru

1769                    Jöns Jonsson, hustru, son Bengt, dotter, …… Carna
                            Per Jönsson, ogift, tgossen Sven, tp Karna
                            Bräckliga utfattige avskedade Bm. Mikael Wargs hustru Karna,                                     underåriga son Per, dotter Hanna
                            Utgamla gårdsman Jöns Persson hustru

1770                    Jöns Jonsson, hustru, son Bengt, döttrar Carna, Hanna,                                                 Gertrud och Kerstin
                            Per Jönsson, ogift, td Sven, tp Sissa
                            Bm. Nils Warg, ogift
                            Utgamla gårdsman Jöns Persson hustru
                            Bräckliga avskedade Bm. Ola Oförtruten hustru

1771                    Jöns Jonsson, hustru, son Bengt, döttrar Carna, Anna, Gertrud                                   och Kerstin
                            Per Jönsson, ogift, td Nils, tp Sissa, underåriga gossen Per
                            Bm. Nils Warg, hustru
                            Utgamla gårdsman Jöns Persson hustru
                            Bräckliga avskedade Bm. Ola Oförtruten hustru

1771.10.02     Dog Karna Håkansdotter av halssjuka och rödsot. Född ca 1705…
1772.02.14     Vigdes Per Jönsson & Inga Olasdotter.
1772.04.17     Dog Jöns Jonsson av lungsot. Född ca 1715…

1774                    Enkan Sissa, son Bengt, döttrar Carna, Anna, Gertrud och                                             Kerstin
                            Per Jönsson, hustru, td Anders, tp Sissa, underårig dotter                                             Karin
                            Bm. Nils Warg, hustru, underårig dotter Sissa
                            Utgamla gårdsman Jöns Persson, enkling
                            Bräckliga avskedade Bm. Ola Oförtruten hustru

1775                    Enkan Sissa, son Bengt, döttrar Carna, Anna och Kerstin, td                                         Ola
                            Per Jönsson, hustru, td Anders, td Nils, tp Elsa
                            Bm. Nils Warg, hustru, underårig dotter Sissa

1775.12.17     Dog Jöns Persson av ålderdomssvaghet. Född ca 1699…

1780   1/6           Enkan Sissa, son Bengt, döttrar Carna, Kerstin och Anna, td                                          Ola
                           Per Jönsson, hustru, td Jeppe, tp Mätta
                           Bm. Nils Warg, hustru

1783.06.24      Dog Inga Olasdotter i barnsäng. Född ca 1740…

1784   1/6           Bengt Jönsson, ogift, tp Bengta och Karna
           1/6           Per Jönsson, enkling, tp Elna
                           Bm. Anders Warg, hustru

1786.12.31     Vigdes Per Jönsson & Elna Åkesdotter…

1787   1/6           Bengt Jönsson, ogift, tp Bengta och Karna
           1/6           Per Jönsson, hustru, td Per
                           Bm. Anders Warg, hustru

1788   1/6           Bengt Jönsson, ogift, tp Bengta
           1/6           Per Jönsson, hustru, td Per
                           Bm. Warg, hustru

1790.12.02        Dog Bengt Jönsson av lungsot. Född ca 1745…???

1791   1/6           Bengt Jönsson, ogift, tp Bengta och Kersta
           1/6           Per Jönsson, hustru, td Per, dotter Sofia
                           Bm. Warg, hustru

1792   1/6           Bengt Jönsson, ….. poss,, tp Bengta
           1/6           Per Jönsson, hustru, td Per, dotter Sofia
                           Bm. Warg?, hustru

1793   1/6           Poss. Bengt Jönsson …., tp Bengta
           1/6           Per Jönsson, hustru, son Jonn?, td Per, dotter Sofia
                           Bm. Warg, hustru

1794   1/6           Poss. av Bengt Jönssons arvingar, tp Bengta
           1/6           Per Jönsson, hustru, son Jonas, td Per, dotter Sofia
                           Bm. Warg, hustru

1795   1/6           Bengt Jönssons arvingar poss, som brukas av Anders Jönsson                                  på Nr 84 i Hörby
           1/6           Per Jönsson, hustru, söner Jöns och Nils, td Per, dotter Sofia
                           Bm. Warg, hustru

1797   1/6           Bengt Jönssons arvingar poss, som brukas av Anders Jönsson                                  på Nr 84 i Hörby
           1/6           Per Jönsson, hustru, söner Jöns och Nils, dotter Sofia

1798   1/6           Poss av Bengt Jönssons arvingar, brukas av Anders Jönsson                                      på Nr 84 i Hörby
           1/6           Per Jönsson, hustru, söner Jöns och Nils, dotter Sofia
                           Bm Anders Warg, hustru
                           Torpare Ola Nilsson, hustru

1799   1/6           Poss av Bengt Jönssons arvingar, brukas av Anders Jönsson                                      på Nr 84 i Hörby
           1/6           Per Jönsson, hustru, söner Jöns och Nils, dotter Sofia
                           Bm Warg, hustru
                           Torpare Ola Nilsson, hustru

1800   1/6           Bengt Jönssons arvingar, son Jon, dotter Elsa
           1/6           Per Jönsson, hustru, söner Jöns och Nils, dotter Sofia
                           Bm Warg, hustru
                           Torpare Ola Nilsson, hustru

 

1804                    Husförhör
Gm. Per Jönsson 1739.08.30
Elna Åkesdotter 1745.09.10
Barn…

Jon Andersson   1779.08.10
mm.mm

 

Publicerat i Uncategorized, Släktforskning, Sölvesborg..., Blekinge, Genealogi, Allmänt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Mantalslängd Hosaby 60

MANTALSLÄNGDER…   HOSABY 60

… hette Hosaby 48 mellan 1698 och 1715.
… hette Hosaby 21 mellan 1719 och 1723.

 

1661

1684

1685                    Olof Nilsson, hustru ???

1691                    Olof Nilsson, hustru
                            Bm Sven Koppars hustru

1698                    Olof Nilsson, hustru
                            Masse Bengtsson, hustru, dotter Kerstin

1699                    Olof Nilsson, hustru
                            Masse Bengtsson, hustru

1700                    Olof Nilsson, hustru
                            Masse Bengtsson, hustru
                            Bm. Sven Koppar, hustru

1702                    Sven Börjesson, hustru
                            Per Nilsson, hustru
                            Bm Koppar, hustru, o pigorna i Bm stugorna

1703                    Sven Börjesson, hustru
                            Per Nilson, hustru

1709                    Sven ?, hustru
                            Per Nilsson, hustru
                            gm Jöns Ofes hst

1710                    Sven Börjesson, hustru
                            Per Nilsson, hustru
                            gm Jöns Ofes. Hustru

1711                    Per Nilsson, hustru
                            Sven Börjesson, hustru

1714                    Sven Börjesson, hustru, gårdsk Bengta
                            Gm Jöns Olsson, husttru
                            Bm hustru

1715                    Sven Börjesson, hustru, gg Bengta, d Sissa,
                            Jöns Ofesson, hustru

1719                    Sven Börjesson
                            Per Mattsson

1720                    Sven Börjesson, hustru
                            Per Mattsson, hustru (Bengta Börjesdotter)
                            Bm Koppars hustru

1721                    Sven Börjesson, hustru, tp Maria
                            Per Mattsson, hustru
                            Bm Koppar, hustru

1722                    Sven Börjesson
                            Per Mattsson

1723                    Sven Börjesson, hustru, tp Inga
                            Per Mattsson, hustru
                            Bm (Nils) Koppare, hustru

1724                    Sven Börjesson, hustru, gg Inga
                            Per Mattsson, hustru
                            Bm Koppar

1725                    Sven Börjesson, hustru, td Nils
                            Per Mattsson,
                            ? Bm Köppare, hustru

1727                    Sven Börjesson, änkling, tp Inger
                            Per Mattsson, hustru
                            Bm Koppar, hustru

1728                    Sven Börjesson, enkling, tp Inga
                            Per Mattsson, hustru
                            Bm Kappars hustru

1729                    Sven Börjesson, hustru
                            Per Mattsson, hustru
                            Bm Kappars hustru

1730                    Sven Börjesson, hustru (Inga Åkesdotter)
                            Per Mattsson, hustru
                            Bm Koppar

1733                    Per Mattsson?, hustru
                            Bm Koppare, hustru

1734                    Per Mattsson, hustru
                            Bm Koppars hustru

1739                    Per Mattsson, hustru, son Nils
           1/16          brukas av Jöns Persson på Nr …
                            Bm Koppars hustru

1743.01.09     Dog Bengta Börjesdotter (Per Mattsson). Född ca 1667…

1759                    Per Åkesson, hustru (Sissa Larsdotter), dotter Tyra
            ¼             Poss av …… Anders Nilsson

1760                    Per Åkesson, hustru
           ¼              Poss av …… Anders Nilsson
                            Gårdsman Jöns Nilsson, hustrtu

1760.06.10     Dog Per Mattsson av ålderdom. Född ca 1690…

1761                    Per Åkesson, hustru, dotter Tyra
          ¼               Poss av …… Anders Nilsson
                            Gårdsman Jöns Nilsson, hustrtu

1762                    Per Åkesson, hustru, döttrar Tyra och Hanna
          ¼               Poss av …… Anders Nilsson på Nr 56
                            Gårdsman Jöns Nilsson, hustru

1763                    Per Åkesson, hustru, döttrar Tyra och Hanna
          3/16           Poss av …… Anders Nilsson på Nr 56
                            Gårdsman Jöns Nilsson, hustru

1764                    Per Åkesson, hustru, döttrar Tyra och Hanna
          3/16           Poss av …… Anders Nilsson på Nr 56
                            Gårdsman Jöns Nilsson, hustru

1765                    Per Åkesson, hustru, dotter Hanna
         3/16            Poss av …… Anders Nilsson på Nr 56
                            Gårdeskvinna Bengta

1767                    Per Åkesson, hustru (Sissa Larsdotter), döttrar Hanna och                                             Kerstin (16år gammal, högra armen avbruten och alldeles                                             styv)
           ¼              Poss av Anders Nilsson på  Nr 56
                            Bm Anders Koppar, ogift

1769                    Per Åkesson, hustru (Sissa Larsdotter), döttrar Hanna och                                             Kerstin
          ¼               Poss av Anders Nilsson på  Nr 56
                            Bm Anders Koppar, hustru

1770                    Per Åkesson, hustru, döttrar Hanna och Kerstin (19år gammal,                                     krympling)
          ¼               Poss av Anders Nilsson på  Nr 56
                            Hälftenbrukare: Sven Larsson hustru
                            Bm Anders Koppar, hustru, underårig son Ola

1770.05.25     Vigdes Lars Mårtensson & Hanna Persdotter…

1771                    Lars Mårtensson, hustru
                            Gårdsman Per Åkesson och hustru Sissa Andersdotter, dotter                                     Kerstin
         ¼                Poss av Anders Nilsson på  Nr 56
                            Sjöman Sven Larsson hustru, underårig son Ola
                            Bm Anders Koppar, hustru, underårig son Ola
                            Bräckliga och utfattiga Bengta, underåriga söner Truls och                                           Jöns, dotter Bengta
                            Utgamla gårdskvinnan Svenborg

1771.05.20     Dog Per Åkesson av kolik. Född ca 1705…
1773.10.10     Dog Anders Nilsson av blodstörtning på vägen mellan Hosaby och Mjällby då han skulle gå till skrift. Född ca 1748…

1774                   Lars Mårtensson, hustru, tgossen Ola
                           Utgamla gårdsk Sissa, dotter Kerstin
           ¼             Poss av Anders Nilsson på  Nr 56
                           Bm Anders Koppar, hustru, underårig son Ola
                           OLÄSLIGT!

1775                   Lars Mårtensson, hustru
                           Utgamla gårdsk Sissa, dotter Kerstin
          ¼              Poss av enkan Nilla på  Nr 56
                           Erik Persson, hustru
                           Bm Anders Koppar, hustru

1780   3/16        Lars Mårtensson, hustru, tp Kerstin
           3/32        Poss av enkan Nilla på  Nr 57
           3/32        Erik Persson, hustru, td Ola
                          Bm Anders Koppar, hustru

1784   3/16        Lars Mårtensson, hustru, tp Kerstin
                          Inhyse enkan ….
           3/32        Poss av enkan Nilla på  Nr 57
           3/32        Poss av nämdeman Knut Persson på Nr 73
                          Bm Anders Koppar, enkling

1787   3/16        Lars Mårtensson, hustru
           3/32        Poss av enkan Nilla på  Nr 57
           3/32        Poss av nämdeman Knut Persson i Hörby
                          Bm Anders Koppar, ogift

1787.11.23     Vigdes Håkan Eriksson & Kersta Persdotter…

1788   3/16        Lars Mårtensson, hustru
           3/32        Poss av pigan Elna på  Nr 57
           3/32        Poss av nämdeman Knut Persson i Hörby
                          Bm Koppar, ogift

1788.04.04     Dog Hanna Persdotter (Lars Mårtensson) av tärande sjukdom. Född ca 1746…

1791   3/16        Lars Mårtensson, enkling, td Pernilla och Gumme, tp Kersta
           3/32        Poss av pigan Elna på  Nr 57
           3/32        Poss av riksdagsman Knut Persson i Hörby
                          Hälftenbrukare Olof Nilsson, hustru
                          Reserv Jöns Persson, ogift

1792   3/16        Lars Mårtensson, enkling, dotter Pernilla och Hanna, tp Kersta
           3/32        Poss av pigan Elna på  Nr 57
           3/32        Poss av riksdagsman Knut Persson i Hörby
                          Hälftenbrukare Olof Nilsson, hustru
                          Bm Bengt Koppar, ogift

1793                  Poss av riksdagsman Knut Persson i Hörby
                          Hälftenbrukare Ola Nilsson, hustru
                          OLÄSLIGT… enkling, td Nils, dotter Pernilla
                          OLÄSLIGT
                          OLÄSLIGT… Koppar, ogift

1794                  Poss av riksdagsman Knut Persson i Hörby
                          Hälftenbrukare Ola Nilsson, hustru
                          Lars Mårtensson, enkling, td Per, döttrar Pernilla och Karna, tp                                     Kerstin
                          Bm Bengt Koppar, ogift

1795                  Riksdagsman Knut Persson i Hörby poss
                          Hälftenbrukare Ola Nilsson, hustru
                          Lars Mårtensson, enkling, td Sven, döttrar Pernilla och Karna,                                       tp Kerstin
                          Bm Bengt Koppar, ogift

1797                  Håkan Eriksson, hustru, td Bengt, tp Karna och Nilla
                          Lars Mårtensson, enkling, td Jöns, döttrar Pernilla och Karna,                                       tp Kerstin
                          Bm Bengt Koppar, ogift

1798                  Håkan Eriksson, hustru, td Bengt, tp Hanna och Nilla
                          Per Persson, hustru, td Hans, tp Pernilla och Kerstin
                          Bm Bengt Koppar, ogift

1799                  Håkan Eriksson, hustru, td Sven, tp Hanna
                          Per Persson, hustru, td Per, tp Pernilla och Kerstin

1800                  Håkan Eriksson, hustru, td Sven, tp Hanna
                          Per Persson, hustru, td Per, tp Pernilla och Inger
                          Bm koppar

 

1804                    Husförhör

Per Persson        1770.09.28 (Per Persson & Berta Persdotter
Pernilla 1775.02.26 (Måns Niklasson & Tyre Persdotter)
barn mf..
Håkan Eriksson 1755.05.10 (Erik Kjällsson & Nilla Eskilsdotter)
Kersta Persdotter 1750.04.27 (50.03.27 Per Persson & Karna Olasdotter)

Publicerat i Uncategorized, Släktforskning, Sölvesborg..., Blekinge, Blogg, Genealogi, Allmänt, MANTALSLÄNGDER ... Hosaby | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mantalslängd Hosaby 59

MANTALSLÄNGDER…   HOSABY 59

… hette Hosaby 29 mellan 1698 och 1715.
… hette Hosaby 20 mellan 1719 och 1723.

 

1661

1684

1685

1691                    Håkan Nilsson, hustru, td Åke
                            Bm Lars Eng, hustru
                            Gp, Sits Nilsdotter, gp Susanna Hansdotter

1698                    Håkan Nilsson, hustru
                            Nils Olsson, hustru
                            Bm. Lars Eng, hustru

1699                    Håkan Nilsson, hustru
                            Nils Olsson, hustru
                            Bm. Lars Eng? hustru

1700                    Håkan Nilsson, hustru
                            Nils Ollsson
                            Bm Lars E?, hustru

1702                    Håkan Nilsson, hustru
                            Kjell Olssson
                            Bm  Enck?, hustru

1703                    Håkan Nilsson, hustru
                            Nils Olssson
                            Bm  Enck?, hustru

1709                    Håkan Nilsson, hustru
                            Nils Ofes, hustru
                            Bm. ? hustru

1710                    Håkan Nilsson, hustru
                            Bm ? hustru

1711                    Nils Ofesons änka

1714                    Nils Persson, hustru

1715                    Nils Persson, hustru

1719                    Nils Persson

1720                    Nils Persson, hustru
                            Inhyse Jöns Olsson

1721                    Nils Persson, hustru, tp Inga
                            Anders Persson, hustru
                            Inhyse Jöns Olsson, hustru (Inhyseman Jöns Olssons hustru                                       gammal … och utfattig)

1722                    Nils Persson, hustru
                            Anders Persson, hustru

1723                    Nils Persson, hustru
                            Anders Persson, hustru, tp Karna

1724                    Nils Persson, hustru, tp Inga
                            Anders Persson, hustru
                            Bm ..lang?s hustru

1725                    Nils Persson, hustru
                            Anders Persson, hustru

1727                    Nils Persson, hustru
                            Bm Elds hustru
                            Anders Persson, hustru

1728                    Nils Persson, hustru
                            Bm Elds hustru
                            Anders Persson, hustru

1729                    Nils Persson, hustru
                            Bm Elds hustru
                            Anders Persson, hustru, td Lars

1730                    Nils Persson, hustru
                            Bm Elds hustru
                            Anders Persson, hustru (Karna Nilsdotter), td Lars

1734                    Jöns Månsson, hustru, dotter Sissa
                            Anders Persson, hustru, tp Ingeborg

1737.12.10     Vigdes Jöns Månsson & Sissa Nilsdotter.

1739                    Jöns Månsson, hustru, td Per, g kvinna Karna
                            Anders Persson, hustru, td Lars, tp Bodil
                            (Nils Persson över 63 år gammal … svag och orkeslös, och till                                      …, …updrar des hemman till sin måg Jöns Månsson, och                                             njuter  av honom upphälle)

1739.04.15     Dog Anders Persson (Karna Nilsdotter). Född ca 1697…
1740.05.26     Vigdes änkan Karna Nilsdotter med Nils Andersson…
1742.05.17     Föddes Måns, son till Jöns Månsson & Sissa Nilsdotter. Övertar gården…

1759                    Jöns Månsson, hustru, son Måns
                            Nils Persson, hustru
                            Bm (Nils Månsson)Encks hustru

1760                    Jöns Månsson, hustru, son Måns
                            Nils Persson, hustru …
                            Bm Elds hustru

1761                    Jöns Månsson, hustru, söner Måns och Per
                            Nils Persson, hustru, tgosse Per
                            Bm Elds hustru

1762                    Jöns Månsson, hustru, söner Måns och Per
                            Nils Persson, hustru
                            Bm Elds hustru

1763                    Jöns Månsson, hustru, söner Måns och Per
                            Nils Persson, hustru, td Börje
                            Bm ? hustru

1764                    Jöns Månsson, hustru, söner Måns och Per
                            Nils Persson, hustru

1765                    Jöns Månsson, hustru, söner Måns och Per
                            Nils Persson, hustru, tgossen Nils, tp Bodil

1767                    Jöns Månsson, hustru, söner Måns och Per
                            Enkan Anna, td Per, tp Kersta, underårig son Anders, dotter                                         Berta
                            Reserv gossen Jöns Johansson

1768.05.30     Dog Cissa (Jöns Månsson) av håll och styng. Född ca 1714…
1768.12.28     Vigdes Måns Jönsson & Carna Persdotter.

1770                    Jöns Månsson, hustru, td Per och Nils
                            Utgamle g.man Jöns Månsson, änkling
              ¼           poss av Bengt Persson i Ysane
                            Hälfenbrukare Nils Olsson hustru, tp Kerstin, underårig son                                         Ola, gossen Nils
                            Bm Jöns Elds hustru

1771                    Måns Jönsson, hustru, tgossen Per
             ¼            poss av Bengt Persson i Ysane
                            Hälfenbrukare Nils Olsson hustru, td Per, tp Sissa
                            Bm Jöns Änks hustru

1774                    Måns Jönsson, hustru, td Nils, tp Inga
                            Utgamla gårdsman Jöns Månsson, enkling
             ¼            poss av Bengt Persson i Ysane
                            Hälfenbrukare Måns Nilsson hustru, underårig dotter Kerstin                                         Bm Jöns Elds hustru, underårig son Jöns
                            Sjuklige och  utfattige gårdsman Jöns Persson, hustru,                                                 underåriga dotter Soffi och Lisbet

1775                    Måns Jönsson, hustru, tgossen Ola, tp Sissa
             ¼            poss av Bengt Persson i Ysane
                            Hälfenbrukare Måns Nilsson hustru, td Sven
                            Bm Jöns Änks hustru, underårig son Jöns
                            Gamla och sjuklige gårdsman Jöns Persson, hustru, dotter                                           Anna

1780    ¼            Måns Jönsson, hustru,  tp Karna
            ¼            poss av Bengt Persson i Ysane
                           Hälfenbrukare Måns Nilsson hustru, td Sven
                           Bm Nils Änks hustru

1780.01.28     Dog änkling Jöns Månsson av ålderdomskrempor. Född ca 1710…

1784    ¼            Måns Jönsson, hustru,  tp Sofia
            ¼            poss av Bengt Persson i Ysane
                           Hälfenbrukare Måns Nilsson hustru, td Sven
                           Bm Nils Änks hustru

1787    ¼            Måns Jönsson, hustru,  son Nils
            ¼            poss av Anders Nilsson i Ysane, tp Berta
                           Bm Nils Ek, hustru

1788    ¼            Måns Jönsson, hustru,  son Nils
            ¼            poss av Anders Nilsson i Ysane, tp Berta
                           Bm Ek, hustru

1791    ¼            Måns Jönsson, hustru,  söner Nils och Per
            ¼            poss av Anders Nilsson i Ysane
                           Hälfenb. Sven Olsson hustru, tp Kersta

1792    ¼            Måns Jönsson, hustru,  td Nils och Sven
                           Riksdagsman Knut Persson poss.
            ¼            Brukare Per Nilsson, ogift, tp Kersta
                           Bm Jöns Ek, hustru

1793    ¼            Måns Jönsson, hustru,  söner  Nils och Per, dotter Sissa
            ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Nilsson, ogift, tp Kersta
                           Bm Jöns Ek, hustru

1794    ¼            Måns Jönsson, hustru,  söner  Nils och Per, dotter Sissa
            ¼            Poss av riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Nilsson, ogift, tp Kersta och Karna
                           Bm Jöns Ek, hustru

1795    ¼            Måns Jönsson, hustru,  söner  Nils och Per, döttrar Sissa och                                      Bengta
           ¼             Riksdagsman Knut Persson poss
                           Brukare Per Nilsson, ogift, tp Kersta, Karna och Marna
                           Bm Jöns Ek, hustru

1797    ¼            Måns Jönsson, hustru,  son Per, döttrar Sissa och Berta
            ¼            Riksdagsman Knut Persson poss
                           Brukare Per Nilsson, ogift, tp Kersta och Karna
                           Bm Jöns Ek, hustru

1798    ¼            Per Månsson, ogift, tp Sissa och Berta
            ¼            Poss av Riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Nilsson, ogift, td Nils, tp Kersta och Karna
                           Bm Ek, hustru
                            … Lars Larssons dotter Svenborg

1799    ¼            Per Månsson, hustru, tp S…tta
            ¼            Poss av Riksdagsman Knut Persson
                           Brukare Per Nilsson, ogift, td Nils, tp Kersta och Karna
                           Bm Ek, hustru
                           … Lars Larssons dotter Svenborg

1800    ¼            Per Månsson, hustru, tp Anna
            ¼            Poss av Nils Svensson på Nr 76
                           Bm Ek, hustru
                            … Lars Larssons dotter Svenborg

Publicerat i Uncategorized, Släktforskning, Sölvesborg..., Blekinge, Blogg, Genealogi, Allmänt, MANTALSLÄNGDER ... Hosaby | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mantalslängd Hosaby 58

MANTALSLÄNGDER…   HOSABY 58

… hette Hosaby 13 mellan 1698 och 1715.
… hette Hosaby 19 mellan 1719 och 1723.

 1661

1684

1685

1691

1698

1699                    Jöns Olsson, hustru
                            Jöns Mattsson, hustru
                            Bm. Masse Pantelax, hustru

1700                    Jöns Ollesson, hustru
                            Olof Persson, hustru
                            Bm Masse Pantelax, hustru

1702                    Jöns Ollesson, hustru
                            Olof Persson, hustru
                            Bm Pantelax, hustru

1703                    Jöns Ollesson, hustru
                            Olof Persson, hustru
                            Bm Pantelax, hustru

1709                    Hans Persson, hustru
                            Jöns Larsson, hustru
                            Bm Pantalax hustru, utgammal och bräcklig

1710                    Hans Persson, hustru
                           Jöns Larsson, hustru

1711                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru

1714                    Jöns Larsson, hustru, td Nils
                            Hans Persson

1715                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru

1719                    OLÄSLIGT!

1720                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru

1721                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru

1722                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru

1723                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru
                            Bm. (Lars) Pantelax, hustru

1724                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru
                            Bm. (Lars) Pantelax, hustru

1725                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru
                            Bm Pantselax, hustru

1727                    Jöns Larsson, hustru, td Bengt
                            Hans Persson, hustru
                            Bm Pantelax, hustru

1728                    Jöns Larsson, hustru
                            Hans Persson, hustru
                            Bm Pantelax, hustru

1729                    Jöns Larsson, hustru
                            Bm. Pantelax, hustru
                            Hans Persson, hustru

1729.04.20     Dog Hanna Johansdotter. Född ca 1671…

1730                    Jöns Larsson, hustru
                            Bm Pantelax
                            Hans Persson , änkling (efter Hanna Johansdotter, 58är)

1733                    Jöns Larsson, hustru
                            Bm Pantelax, hustru
                            Hans Persson, änkling

1734                    Jöns Larsson, hustru, Erik
                            Bm Pantelax, hustru
                            Hans Persson, änkling

1738.09.03     Dog Jöns Larsson. Född ca 1686…

1739                    Enkan Elna, söner Erik och Nils, dotter Elna
                            Bm. Pantelax, hustru
                            Hans Persson, enkling, son Lars, dotter Elna

1743.02.20        Vigdes Lars Jönsson & Sissa Persdotter. Hon från Siretorp…1743.06.06        Föddes Jöns, son till Lars Jönsson & Sissa Persdotter. Övertar gården.
1756.05.07        Vigdes Hans Larsson & Hanna Mårtensdotter. Båda Hosasby…1757.03.10        Dog Hanna Mårtendotter och hennes dödfödde son (27år)

1759                    Lars Jonsson, hustru, son Jöns
                            Volenter Mellbergs hustru
                            Bm. Pantelax, hustru
                            Lars Hansson, hustru, tgossen Per, tp Hanna

1760                    Lars Jönsson, hustru, son Jöns
                            Volenter Mellbergs hustru
                            Bm. Pantelax, hustru
                            Lars Hansson, hustru, td Per

1761                    Lars Jonsson, hustru, son Jöns
                            Volenter Mellbergs hustru
                            Lars Hansson, hustru, td Masse, gk Karna

1761.10.10     Dog Hans Persson av ålderdom. Född ca 1669…

1762                    Lars Jonsson, hustru, son Jöns
                            Gk. Karna, volenter Mellbergs hustru
                            gk Karna Nilsdotter
                            Lars Hansson, hustru, tgossen Per, tp Kersta

1763                    Lars Jonsson, hustru, son Jöns
                            volenter Mellbergs hustru
                            gk Karna Nilsdotter (alldeles utfattig med 3små barn)
                            Lars Hansson, hustru, tgossen Per, tp Kersta

1764                    Lars Jonsson, hustru, söner Per och Jöns
                            volenter Mellbergs hustru
                            Lars Hansson, hustru, tgossen Per, tp Kersta

1765                    Lars Jonsson, hustru, söner Per och Jöns
                            volenter Mellbergs hustru
                            Lars Hansson, hustru, tgossen Per, tp Kersta

1766.04.22     Vigdes Brun Eskilsson (son till fåraherde Eskil Danielsson Fyrkula, 1721-1743 & Svenborg Andersdotter) Pantzelax & Botilla Mårtensdotter. Hon från Lörby…

1767                    Lars Jonsson, hustru, söner Per och Jöns, underåriga söner                                         Nils, Lars och Bengt
                            volenter Nils Mellbergs enka
                            Lars Hansson, hustru, tgossen Nils, tp Boel, underåriga söner                                     Bengt och Per, dotter Hanna
                            Bm. Brun Pantelax, hustru
                            Utgamlagårdskvinnan Svenborg

1768.12.27     Vigdes Jöns Larsson & Sissa Eskilsdotter. Båda från Hosaby…

1769                    Lars Jonsson, hustru, son Jöns, underåriga söner Nils, Lars                                         och Bengt
                            volenter Nils Mellbergs enka
                            Lars Hansson, hustru, td Nils, tp ? Karna Andersdotter, söner                                       Bengt, Per och Hans, dotter Hanna
                            Bm. Brun Pantelax, hustru
                            Utgamla gårdskvinnan Svenborg

1770                    Lars Jonsson, hustru, son Jöns, hustru, son Per, underåriga                                         söner Lars och Bengt
                            volenter Nils Mellbergs enka, underårig dotter Elna
                            Lars Hansson, hustru, td Nils, tp  Kerstin, underåriga söner                                           Bengt, Per och Hans, dotter Hanna
                            Bm. Brun Pantelax, hustru, underårig son Eskil
                            Utgamla gårdskvinnan Svenborg

1771                    Lars Jonsson, hustru, son Jöns, hustru och Nils, underåriga                                         söner Lars och Bengt
                            volenter Nils Mellbergs hustru, underårig dotter Elna
                            Lars Hansson, hustru, td Nils, tp  Kerstin, underåriga söner                                           Bengt, Per och Hans, dotter Hanna
                            Bm. Brun Pantelax, hustru, underårig son Eskil
                            Utgamla gårdskvinnan Svenborg

1773.04.17     Dog Svenborg Andersdotter av bröstsjuka, född ca 1700…

1774                    Lars Jonsson, hustru, td Lars och Nils, tp Elna, underåriga                                           dottern Elna och gossen Bengt
                            Utgamla gårdsdkvinnan Sissa
                            volenter Nils Mellbergs enka, ?? underårig dotter Elna
                            Lars Hansson, hustru, tp  Kerstin, underåriga söner Bengt,                                           Per och Hans, dotter Hanna
                            Bm. Brun Pantelax, hustru, underårig son Eskil
                            Utgamla gårdskvinnan Svenborg

1775                    Jöns Larsson, hustru, td Lars, tp Elna
                            ??, voletär Nils Mellbergs hustru
                            Lars Hansson, hustru, tp  Kerstin, son Bengt
                            Bm. Brun Pantelax, hustru

1778.04.1     Föddes Cissa… dotter till Jöns Larsson & Sissa Eskilsdotter. Övertar gården.

1780  5/16          Jöns Larsson, hustru, td Bengt, tp Kerstin
          5/16          Lars Hansson, hustru, son Bengt, dotter Hanna
                           Bm. Brun Pantelax, hustru

1784  5/16          Jöns Larsson, hustru, td Bengt, tp Kerstin
          5/16          Enkan Carna, son Bengt, Per och Hans, dotter Hanna
                           Bm. PerJills? Hustru

1787  5/16          Jöns Larsson, hustru, td Bengt
          5/16          Enkan Carna, son Bengt och Hans, dotter Hanna
                           Bm. Per Ek?, hustru

1788  5/16          Jöns Larsson, hustru, td Bengt, tp Sofia
          5/16          Enkan Carna, son Bengt och Hans, dotter Hanna
                           Bm. Per Åhl?, hustru

1791  5/16          Jöns Larsson, hustru, td Nils, tp Berta
          5/16          Enkan Carna, son Bengt och Hans, dotter Hanna
                           Bm. Åhl?, hustru

1792  5/16          Jöns Larsson, hustru, td Nils, tp Karna
          5/16          Enkan Carna ?, son Bengt och Hans, dotter Hanna
                           Bm. Ola Åhl, ogift

1793  5/16          Jöns Larsson, hustru, td Nils och Rasmus, tp Sissa
          5/16          Bengt Larsson, hustru, td Jeppe, tp Hanna och Karna
                           Bm. Åhl, ogift

1794  5/16          Nils Andersson, hustru, td Rasmus
          5/16          Bengt Larsson, hustru, td Ola, tp Hanna
                           Bm. Åhl, ogift

1795  5/16          Nils Andersson, hustru, td Per
          5/16          Bengt Larsson, hustru, td Sven, tp Pernilla
                           Bm. Åhl, ogift

1797  5/16          Nils Andersson, hustru, td Per, tp Inga
          5/16          Bengt Larsson, hustru, tp Hanna
                           Bm. Ola Stenberg, ogift

1798  5/16          Nils Andersson, hustru, td Per, tp Hanna
          5/16          Bengt Larsson, hustru, tp Sissa
                           Bm. Ola Stenberg, hustru
                           ? Sören  Stenberg, ogift

1799  5/16          Nils Andersson, hustru, tp Karna
          5/16          Bengt Larsson, hustru, tp Berta
                           Bm. Stenberg, hustru
                           ? smeden Jöns Stenberg, ogift

1800  5/16          Nils Andersson, hustru, tp Berta
          5/16          Bengt Larsson, hustru, td Ola, tp Bengta
                           Bm. Stenberg, hustru

Publicerat i Uncategorized, Släktforskning, Sölvesborg..., Blekinge, Genealogi, Allmänt, MANTALSLÄNGDER ... Hosaby | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 27… precis som det brukar vara

… vilket man får vara nöjd med; det kunde ju varit sämre… vilket väl är det mest positiva jag kan komma på denna veckan.

och jag blir inte snällare av att tänka ett varv till, snarare tvärtom 😦 .

Publicerat i Uncategorized, Sölvesborg..., Reumatism, Blekinge, Knä..., Allmänt | Lämna en kommentar