Esmeralda… ett tidigt emigrantskepp

Läser man ”gamla tidningar (sökord: emigranter 1854)” förstår man hur emigranterna tog sig till Göteborg. De reste oftast inte landvägen, utan med ångbåt. Dessa båtar – Halland, Necken mfl – plockade upp folk runt kusterna och väl i Göteborg gick resenärerna i bästa fall ombord på Amerikabåten… men oftast väntade ytterligare en båtresa med tex Oscar som tog dem till Hull och i förlängningen till Liverpool.

11 maj 1854: Halmstad. Under de tvenne sist förflutna veckorna har med ångfartyget Halland härifrån avgått ungefär 80 emigranter till Göteborg, för att vidare därifrån befodras till sin bestämmelseort, Amerika.
Omkring en tredjedel var från Östra Göinge härad i Skåne och de övriga från åtskilliga socknar i Småland.

23 maj 1854: Halmstad. Med ångfartyget Halland avgick härifrån till Göteborg sistlidna lördag omkring 100 emigranter, de flesta vore från Knäredstrakten.

25 maj 1854: Göteborg. I går em avgick ångfartyget Oscar, med bland annat, 120 emigranter, som över Hull och Liverpool ämna anträda resan till den Nya Världen.
Utom de emigranter, som nu avgingo, vistas i staden ett stort antal dylika resenärer – vi har hört uppgivas 1500 – som avvaktar direkta lägenheter med de stora amerikanska fartyg, som ligger under lastning. Stora skaror av utvandrare väntas ytterligare…
Emigrationen från Göteborg kommer helt säkert att denna sommar uppgå till flera tusen personer. Man kan ej utan vemod se hur de nästan alla med leende och glada blickar nu för alltid lämnar den gamla fosterjorden.

27 maj 1854: Karlshamn. Ångfartyget Necken som i dag anlänt hit, avgick vid middagstid med 150 emigranter till Göteborg, varifrån dessa ämnar söka lägenhet på Amerika. Omkring 400 personer lär velat begagna denna lägenhet…

9 juni 1854: Motala. I Motala hamn ses nu dagligen hopar av emigranter, som avvaktar ångfartygslägenheter för att begiva sig till Göteborg, och vidare över osceanen till det fria Amerika, där, enligt deras åsikt, endast finns guld och gröna skogar. Måtte icke deras förhoppningar svika!

————————– Esmeraldas passagerarlista… ————————–

Ungefär en fjärdedel av resenärerna är identifierade. De kommer från Näsum, Jämshög, Bankeryd, Stora Mellösa, Rinna, Gumlösa, Bredestad, Haurida, Glimåkra, Fryele, Eling, Gammalstorp, Grönahög och Habo socknar…

Ett stort fartyg som seglade från Liverpool i England till New York, och hade plats för nästan 400 passagerare… merparten svenskar. De var framme 11 augusti 1854.

Transkriberingen av Esmeraldas passagerarlista är inte helt enkel. Tror tex inte att det reste så många Johannes och Johann som listan gör gällande, men en sak är tydlig… familjerna, dvs hustrur och barn, reste under faderns patronymikon (vilket är ett måste att känna till OM man ska hitta dem i Sverige).

Johannes Andersson man 26 år farmer
Sven Persson man 22 år farmer
… Larsson? man 28 år farmer
Per Sander? man 28 år farmer
Carl Nilsson man 18 år farmer
Per Matsson man 30 år farmer
Lars Håkansson man 19 år farmer
Jöns Håkansson man 28 år farmer
Jöns Andersson man 25 år farmer
Peter Widestam man 20 år farmer
Håkan Olsson man 28 år farmer
Johannes Johnsson man 30 år farmer
Carl Magnusson man 29 år farmer
Nils Persson? man 33 år farmer
Johann Persson man 32 år farmer
Johannes Evertsson? man 20 år farmer
Per Hansson man 18 år farmer
…. (zakarias?) Andersson man 18 år farmer
Claes? Johannesson man 19 år farmer
Jöns Arvidsson? man 16 år farmer
Per Persson 18 år f. 8 augusti 1836 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Sven Persson 16 år f. 1 november 1838 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Matthias Hansson 16 år f. 29 september 1838 från Biskopsmåla 30, Jämshög sn
Gustav Johansson 20 år man farmer
August Andersson 20 år farmer
Johann ? 30 år man farmer
Gustav Johnsson 23 år man
Johann ? 23 år man farmer
Sven Larsson 29 år man farmer
Bint Daniel 19 år man farmer
Johann Gustaf 19 år man farmer
Per Petersson 36 år man farmer
Esakail …son 25 år man farmer
Nils Bodelsson 29 år man farmer f. 9 juli 1825 från Broby 40, Glimåkra sn
Peter Andersson 17 år man farmer slut sida 1
Johan Andersson 25 år man farmer
Jeppe Dalström 11 år ? från Hjärsås sn
Johannes Dalström 7 år pojke från Hjärsås sn
..alve Isakson? man 29 år farmer
Per Andersson 50 år man farmer
Magnus Larsson 26 år man farmer
Nils Mattsson 59 år man farmer
Sven Ild 17 år Isac Magnus f. 2 maj 1837 från Ljungarp, Bredestad sn
Johan Magnus Fredriksson f. 25 september 1834 från Ljungarp, Bredestad sn
Anders …son 42 år man farmer
… Bejsten 42 år man farmer
Nils Margson 18 år man farmer
Johan .oulsson, 25 år man farmer
Truel Carlson 21 år, man farmer
… Christensson 36 år man farmer
Gustav Björklin 25 år man farmer
Peter Monson 25 år man farmer
Sven Andersson 22 år man farmer
Gustav Johansson 20 år man farmer
Johan Petersson 28 år man farmer m
Carl Gabrielsson 21 år f. 3 november 1833 från Hålberga, Rinna sn
Peter …berg 26 år man farmer
Johannes Johannesson 21 år man farmer
Sven Gustavsson 22 år man farmer
Andreas Danielsson 20 år man
Emanuel Andersson 28 år man farmer
Johannes Petersson 23 år man farmer
Per Pålsson 39 år man farmer
Magnus Johansson 18 år man farmer
Carl Johansson 15 år pojke
Per Piersson 21 år man farmer
Gustav Korell 19 år f. 25 oktober 1835 från Göksholm, Stora Mellösa sn
Gustav Petersson 20 år farmer
Jonas? Johansson 30 år man farmer
Anders …berg 18 .år man farmer
Eric Ersson 20 år man farmer
Gustav Larsson 18 år man
Johannes Berg 26 år man
Lasse Nilsson 39 år man
… Lannström 36 år man
Lars Södergren 34 år man
Anders Andersson 58 år man
Olof Andersson 22 år man
Carl Larsson 16 år man
Johannes Sandqvist 19 år man
Peter Sandqvist 16 år man slut sida 2
Carl Sindquist 21 år man
Josef Nyberg 16 år man
Anders Olsson 30 år man
Olof Lasson 25 år man
Per Avson 29 år man
Eric Larsson 19 år man
Lars Malenasson 42 år man
Carl Landquist 30 år man
Per Skald 27 år man
Franz Askling 15 år pojk
Nils Milen 26 år man
Anders Ersson 36 år man
Anna Shandotter 30 år kvinna
Adolph Miller 59 år man f. 29 september 1793 från Svinhaga, Bankeryd sn
… Johnsson 23 år man
Johannes 35 år man
Carl … 18 år man
Per Johnsson 15 år pojke
Per Bayland 22 år man
Peter Gustavsson 22 år man
Johannes Gustavsson 25 år man
Ludvig Miller 21 år man f. 13 oktober 1833 från Ebbarp, Habo sn
Gustav Johansson 23 år man
Johannes Svensson 56 år Johan f. 5 april 1818 från Köttekulla, Grönahög sn
Sara Svensson 56 år Sara Maria Johansdotter f. 5 februari 1820
Carl Svensson 7 år Carl Viktor f. 9 december 1847 från Köttekulla, Grönahög sn
…. Svensson 0 år pojke Justus f. 17 augusti 1852 från Köttekulla, Grönahög sn
Anna Stina Svensson 9 år f. 18 augusti 1845 från Köttekulla, Grönahög sn
Albertina Svensson 4 år Johanna Albertina f. 20 maj 1850 från Köttekulla
Sven Nilsson 26 år f. 19 maj 1830 från Bitterna socken
Marie Nilsson 33 år Andersdotter f. 10 mars 1821 från Bitterna socken
Per Olsson 46 år Per Olsson f. 3 oktober 1815 från Tomakulla 60, Jämshög sn
Elna Olsson 36 år Andersdotter f. 15 juli 1820 från Tomakulla 60, Jämshög sn
Sven Olsson 9 år Sven f. 4 december 1845 från Tomakulla 60, Jämshög sn
Olof Olsson 6 år Olof f. 10 juni 1848 från Tomakulla 60, Jämshög sn
Anna Olsson 12 år Anna f. 29 juni 1841 från Tomakulla 60, Jämshög sn
Ingar Olsson 3 år Inga f. 24 oktober 1850 från Tomakulla 60, Jämshög sn
Elsa Olsson 0 år Elsa f. 9 juli 1853 från Tomakulla 60, Jämshög sn
Ola Persson 21 år från Gillesnäs, Jämshög sn
Ingar 30 år kvinna Nilsdotter från Gillesnäs, Jämshög sn
Nilla 0 år flicka från Gillesnäs, Jämshög sn
Johann Larsson 50 år John Larsson f. 12 maj 1804 i Vånga. Från Nya Ryedal 21
Kerstin 48 år Eriksdotter f. 1 oktober 1806 i Näsum. Från Nya Ryedal, G-storp
Karin Widerström 18 år f 20 juni 1837 i Vånga. Från Nya Ryedal 21, G-storp sn
Per Svensson 28 år man
Else 29 år kvinna slut sidan 3
Måns Jansson 33 år Jönsson f. 26 augusti 1821 från Rönhult 126, Jämshög sn
Jöns? Jansson 8 år  Jöns f. 15 maj 1846 från Rönhult 126, Jämshög sn
Johann Jansson 6 år John f. 7 oktober 1848 från Rönhult 126, Jämshög sn
Magnus Andersson 33 år man f. 3 februari 1819 från Vestanå 11, Näsum sn
Berta Andersson 31 år Trulsdotter f. 29 januari 1823 från Vestanå 11, Näsum sn
Jans Andersson 4 år Jöns f. 28 maj 1850 från Vestanå 11, Näsum sn
Anna Jansson 7 år flicka f. 23 mars 1847 från Vestanå 11, Näsum sn
Elise Jansson 0 år Sissa f. 24 juni 1853 från Vestanå 11, Näsum sn
Nils Svensson 42 år man f. 27 juli 1814 från Eling socken
Johanna Svensson 42 år Andersdotter f. 16 april 1815 från Eling socken
Svante Svensson 10 år f. 18 januari 1844 från Eling socken
Margareta Svensson 8 år f.16 juli 1846 från Eling socken
Anna Stina Svensson 5 år f. 11 november 1849 från Eling socken
Johanna Charlotte Svensson 0 år f. 13 maj 1853 från Eling socken
Hanna Hansson 29 år kvinna
Per Jansson Jönsson 29 år f. 6 augusti 1825 i Gonarp, från Gonarp 3 Näsum sn
Kerstin Jansson 21 år Matsdotter f. 6 oktober 1833 i Vestanå, från Gonarp 3
Berta Jansson 0 år f. 13 april 1853 från Gonarp 3, Näsum sn
Johanna Larsdotter 18 år kvinna
Anders Nilsson 55 år man
…ke Nilsson 54 år kvinna
Hoka Bengtsson 36 år man Håkan Bengtsson från Brokamåla, Jämshög sn
Ol.. Bengtsson 42 år kvinna Olue Johnsdotter från Brokamåla, Jämshög sn
Bengta Bengtsson 5 år (oä) f. 6 januari 1849 från Brokamåla, Jämshög sn
Per …son 42 år Persson dy f. 5 augusti 1812 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Kerstin …son 40 år Olsdotter f.14 mars 1814 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Ola …son 9 år f. 28 mars 1845 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Nils …son 7 år f. 8 oktober 1847 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Carl …son 5 år f. 23 juli 1849 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Håkan 3 år f. 1 maj 1851 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Jöns 0 år f.9 oktober 1853 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Anna 13 år f. 12 augusti 1840 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Elsa 11 år f. 27 oktober 1842 från Hesslehult 40, Jämshög sn
Nils Jönsson 44 år man
Elna Jönsson 50 år kvinna
Kjerstin Magnusdotter 18 år kvinna
Johann Johnsson 33 år man
Anna Stina Johnsson 28 år kvinna
Anders Johnsson 7 år pojke
Marie Johnsson 5 år flicka
Christine Johnsson 0 år flicka
Stina Jönsdotter 36 år kvinna
Ellen Carlsdotter 21 år kvinna
Erik Hansson 48 år f. 7 januari 1806 från Biskopsmåla 30, Jämshög sn
Elna Hansson 40 år Persdotter f. 9 september 1814 från Biskopsmåla 30
Jöns Hansson 13 år f. 5 april 1840 från Biskopsmåla 30, Jämshög slut sidan 4
Hans Hansson 4 år f. 20 januari 1850 från Biskopsmåla 30, Jämshög sn
Sven Hansson 0 år f. 2 december 1852 från Biskopsmåla 30, Jämshög sn
Elsa Hansson 12 år f. 23 februari 1842 från Biskopsmåla 30, Jämshög sn
Berta Hansson 10 år f. 17 maj 1844 från Biskopsmåla 30, Jämshög sn
Sissa Hansson 7 år f. 26 januari 1847 från Biskopsmåla 30, Jämshög sn
Jöns Jonasson 46 år f. 27 juni 1808 från Förselbo, Fryele sn
… Jonsson 33 år Kajsa Lisa Isaksdotter f. 20 februari 1821 från Förselbo…
Wilhelm Jonasson 7 år Johan Wilhelm f. 13 november 1847 från Förselbo, Fryele
Inga Jonasson 13 år Inga Sofia f. 17 juni 1839 från Förselbo, Fryele sn
Lars Sandersson 28 år man
Gustava Sandersson 26 år kvinna
Johann Sandersson 4 år pojke
… Sandersson 0 år flicka
Johann Svante 25 år man
Marie Svante 32 år kvinna
Franz Niclar 26 år man
Johanna Niclar 32 år kvinna
Sven Holmquist 28 år man
Anna Holmquist 24 år kvinna
Per Andersson 32 år man från Kopparöd, Knisslinge sn
Kerstin Andersson 27 år Olsdotter från Kopparöd, Knisslinge sn
Anders Andersson 6 år pojke från Kopparöd, Knisslinge sn
Anna Andersson 5 år flicka Hanna från Kopparöd, Knisslinge sn
Mons ? Andersson 3 år pojke Måns från Kopparöd, Knisslinge sn
Inga Andersson 0 år flicka från Kopparöd, Knisslinge sn
…ken Nilsen 47 år man
Pernilla Nilsen 47 år kvinna
Elsa Nilsen 19 år kvinna
Sven Nilsen 11 år pojke
… Nilsen 8 år flicka
… … 35 år man
… … 0 år pojke
Svenbor. … 28 år kvinna
Elsa Bengtsdotter 20 år kvinna
Mokel …. 27 år man
Kerstin … 27 år kvinna
Niclas … 3 år pojke
Line Svante 32 år man
Sice Svante 30 år kvinna
Moas Svante 2 år pojke
Nils Svante 0 år pojke
Jöns Jönsson 35 år man
Marie Jönsson 35 år kvinna
Jöns Jönsson 0 år pojke
Elna Andersdotter 22 år kvinna
Carl Persson 57 år man från Hjärsås sn slut sidan 5
Lyse Persson 50 år Sissa Nilsdotter från Hjärsås sn
Inger Persson 6 år flicka Persdotter från Hjärsås sn
Kersten Knusdotter 34 år f. 12 mars 1834 från Glimåkra sn
Nicolassen Niels 46 år man f. 27 februari 1826 från Glimåkra sn
Karin Niels 40 år kvinna
Lise Niels 13 år flicka
Hanna Niels 11 år flicka
Anna Niels 4 år flicka
Nilla Niels 0 år flicka
Johann Johansson 26 år man
Maja Johansson 24 år kvinna
Per Monsson 40 år man
Kerstin Monsson 25 år kvinna
Mons Monsson 5 år pojke
Bengta Monsson 3 år flicka
Mons Nilsson 30 år man
Anna Nilsson 4 år flicka
Nils Nilsson 2 år pojke
Lars Bengtsson 41 år man
Elsie Bengtsson 40 år kvinna
Nils Carlsson 41 år Nils Magnus f. 5 november 1813 från Källeryd södergård
Sice Carlsson 39 år Lisa Mårtensdotter f. 15 januari 1815 från Källeryd…
Johann Carlsson 9 år Johan August f. 5 december 1845 från Källeryd
Marie Carlsson 4 år f. 30 maj 1850 från Källeryd södergård, Haurida sn
Gustav Carlsson 2 år f. 27 december 1852 från Källeryd södergård, Haurida sn
Christina Jonsdotter 20 år kvinna
Maja Jonsdotter 33 år kvinna
Ella Jonsdotter 21 år kvinna
Andreas Monsson 40 år man
Else Monsson 33 år kvinna
Stephen Monsson 8 år pojke
Bengta Nilsdotter 19 år kvinna
Inga Nilsdotter 22 år kvinna
Ann Jonsdotter 24 år kvinna
Carl Nilsson 27 år man
Stine? Nilsson 27 år kvinna
Carl Nilsson 2 år pojke
…kiel Nilsson 0 år pojke
Carl Ild? 45 år Carl Magnus Eld f. 15 november 1809 från Ljungarp, Bredestad sn
Sofie Ild 28 år Anna Sofia Jansdotter f. 19 maj 1826 från Ljungarp, Bredestad sn
Caroline Ild 15 år Carolina Wilhelmina f. 19 maj 1839 från Ljungarp, Bredestad
Charlotta Ild 8 år f. 2 september 1843 från Ljungarp, Bredestad sn
Carl Ild 4 år Carl Johan f. 9 oktober 1850 från Ljungarp, Bredestad sn
Gustav Ild 0 år pojke från Ljungarp, Bredestad sn
Anna Fredriksdotter ? 22 år kvinna slut sidan 6
Mons Monsson 46 år f. 4 november 1790 i Oppmanna sn, från Tjerlöf, Gumlösa
Kave Monsson Karna Bengtsdotter 57 år f. 25 augusti 1797 i Oppmanna sn
Malena Monsson 17 år f. 25 januari 1837 i Oppmanna sn, från Tjerlöf, Gumlösa
… Monsson 13 år Ellna f. 4 maj 1841Tarstorp från Tjerlöf 3, Gumlösa sn
Svenborg Monsson 19 år f. i Oppmanna sn, från Tjerlöf 3, Gumlösa sn
Nils Larsson 38 år man skomakare från Hjersås lilla, Knislinge sn
Inga Larsson 34 år Jönsdotter från Hjersås lilla, Knislinge sn
Elina Larsson 8 år flicka från Hjersås lilla, Knislinge sn
Malena Larsson 5 år flicka från Hjersås lilla, Knislinge sn
…. Larsson 2 år Lovisa från Hjersås lilla, Knislinge sn
Bengta Jansdotter 46 år kvinna
Elise Dotter 19 år kvinna
Sissa? Nilsdotter 33 år kvinna
..ena Persdotter 23 år kvinna
Moset? Jonson 51 år man
Petronella Jonsson 46 år kvinna
Hanna Jonsson 19 år kvinna
Else Jonsson 17 år kvinna
Anna Jonsson 9 år flicka
Joen Jonsson 9 år pojke
Nils Jonsson 2 år pojke
… Wig… 22 år kvinna
Johanna Wig… kvinna 25 år
Johannes Jansson 22 år man
Hedda Jansson 22 år kvinna
Gustava Petersdotter 17 år kvinna
Gustava Månsdotter 31 år kvinna
Jacob Månsdotter 10 år pojke
Anna Månsdotter 7 år flicka
Johannes Månsdotter 2 år pojke
Johann Johnsson 29 år man
Johanna Johnsson 27 år kvinna
Caroline Olsdotter 21 år kvinna
… Nilsson 26 år man
Kave Nilsson 26 år kvinna
Peter Gabrielsson 51 år f. 23 mars 1803 från Hålberga, Rinna sn
Katarina Gabrielsson 54 år Månsdotter f. 16 januari 1800 från Hålberga, Rinna
… Gabrielsson 19 år Gustafva Johanna f. 12 december 1885 från Hålberga…
… Ericsson 41 år man
Katarina Eriksson 33 år kvinna
August Eriksson 10 år pojke
Bengt Eriksson 5 år pojke
Johannes Lindquist 50 år man
Katarina Lindquist 20 år kvinna
Andreas Petersson 29 år man
oläsligt Petersson 30 år kvinna slut sidan 7
Inga Petersson 11 år flicka
Hedda Petersson 7 år flicka
Peter Petersson 9 år pojke
Hanna Björndal? 22 år kvinna
Inger Björndal? 30 år kvinna
Hanna Björndal? 4 år flicka
Ola Björndal? 0 år pojke
E…tine Persdotter 27 år kvinna
Anders Sensberg 45 år man
Anna Sensberg 43 år kvinna
Anna Sensberg 19 år kvinna
Adolfine Sensberg 13 år flicka
Christin Senberg 8 år flicka
Per Stenberg 4 år pojke
Marie Andersdotter 19 år kvinna
Clara Andersdotter 3 år flicka
Anders Olsin 48 år man
Britta Olsin 46 år kvinna
Britta Olsin 20 år kvinna
Anna Olsin 13 år flicka
Peter Olsin 10 år pojke
Lars Olsin 8 år pojke
Anna Sofie 21 år kvinna
Christina Ersdotter 18 år kvinna
Anders Larsson 35 år f. 15 oktober 1819 från Åkerby 4, Stora Mellösa sn
Maria Larsson 27 år f. 9 november 1827 från Åkerby 4, Stora Mellösa sn
Anna Maria Larsson 3 år f. 1 mars 1851 från Åkerby 4, Stora Mellösa sn
Peter Larsson 41 år man
Christina 38 år
Per Larsson 11 år pojke
Johanna Larsson 8 år flicka
… Larsson 4 år flicka
August Larsson 0 år pojke
Wendela …land 15 år flicka
Be… Larsdotter 28 år kvinna
Anna Larsdotter 6 år flicka
Lars … Larsson 39 år f. 6 februari 1815 från Wallby, Stora Mellösa sn
Britta … Brita Caisa Larsdotter 36 år f. 11 juli 1818 från Wallby, Stora Mellösa sn
Britta … Brita Stina 12 år f. 18 oktober 1841 från Wallby, Stora Mellösa sn
Anna … Anna Maja 10 år f. 25 november 1843 från Wallby, Stora Mellösa sn
Anders … 8 år f. 25 december 1845 från Wallby, Stora Mellösa sn
Cath … 6 år Catharina f. 9 december 1848 från Wallby, Stora Mellösa sn
Sara … Sara Lotta 3år f. 10 oktober 1851 från Wallby, Stora Mellösa sn
Christin Andersson 25 år kvinna
Johanna Andersson 18 år kvinna
Lars Larsson 28 år man slut sidan 8
Marie Larsson 37 år kvinna
Anna Larsson 13 år flicka
Per Larsson 9 år pojke
Anders Andersson 52 år f. 11 december 1802 från Högby 2, Stora Mellösa sn
Britta Andersson 52 år Nilsdotter f. 3 november 1802 från Högby 2, Stora Mellösa
Chatarina Andersson 25 år f. 28 februari 1829 från Högby 2, Stora Mellösa sn
Nils Lindquist 49 år f. 27 oktober 1805 från Våtsta, Stora Mellösa sn
Anna Lindquist Anna Stina Persdotter 49 år f. 20 december 1805 från Våtsta
Fredrik Lindquist 11 år Fredrik Wilhelm f. 7 mars 1841 från Våtsta, Stora Mellösa
Clara Lindquist 9 år Clara Wilhelmina f. 29 mars 1845 från Våtsta, Stora Mellösa
Axel Lindquist 7 år Axel Victor f. 2 april 1847 från Våtsta, Stora Mellösa sn
Franz Lindquist 5 år Frans Robert f. 20 april 1849 från Våtsta, Stora Mellösa sn
Anna Larsdotter 21 år
Christin Larsdotter 60 år
Gustav Björkgren 46 år
Anna Björkgren 41 år
Anna Björkgren 10 år
Anders Miller 30 år Anders Johan f. 15 maj 1824 från Svinhaga, Bankeryd sn
Maja Miller 33 år Maja Lena Johannesdotter f. 21 oktober 1821 från Svinhaga…
Matilda Miller 6 år Hedda Matilda f. 25 oktober 1850 från Svinhaga, Bankeryd sn
Marie Miller 4 år Maria Christina f. 29 februari 1848 från Svinhaga, Bankery sn
Gustav Miller 0 år från Svinhaga, Bankery sn
Magnus …berg 37 år
Anna … berg 37 år
Ida …berg 2 år
… Johnsson 29 år man
Johanna Johnsson 25 år
Gustava Johnsson 21 år
Per Johnsson 13 år
Johann Johnsson 4 år
Chats Andersson 30 år kvinna
Carl Abrahamsson 32 år f. 20 maj 1822 från Skogen Gräsgäld, Gustav Adolf sn
Lotta Abrahamsson 27 år Lotta Stina Eriksdotter f. 27 mars 1827 från Skogen…
Josefine Abrahamsson 5 år f. 25 mars 1849 från Skogen Gräsgäld, Gustav Adolf
Christine Abrahamsson 3 år f. 13 november 1850 från Skogen Gräsgäld
Augusta Albertina Abrahamsson 0 år f. 14 oktober 1852 från Skogen Gräsgäld
… … 29 år man
Per Johansson 37 år
Gustava Johansson 27 år
Christina Johansson 7 år
August Johansson 5 år
Johan Johansson 0 år
Per Håkansson 45 år
Cajsa Håkansson 39 år
Sara Håkansson 16 år
Johannes Håkansson 13 år
Anders Håkansson 7 år slut sidan 9
Sven Håkansson 5 år
Johann Håkansson 0 år
Nils Nilsson 19 år
Ola Monsson 22 år
Lars Ovesson? 28 år
Sven Johansson 28 år
Peter Pettersson 28 år
Per Persson 25 år
Bolla Wigren 51 år
Maja Wigren 21 år

Källor:

ancestry och arkiv digital… vilka båda kräver abonnemang

https://www.jamestownswedes.org/p/ships-list.html

https://tidningar.kb.se/Publicerat i Genealogi, Släktforskning, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Juli 2022

Blommade det i rabatterna. Krukan till vänster fick dock besök av en mördarsnigel…

8 juli…

… och givetvis oxå i krukorna på trädäcket.

8 juli…

Var ju förstås inte meningen att vindspelet skulle ramla ner…

8 juli…

Darkarin… köptes denna som 2021, men det blev som synes en hög namnlös halskråsdahlia i stället. Blommar tidigt med långa skaft, men tyvärr håller den knappt mellan elva och tolv… innan blombladen ramlar av.

8 juli…

Den vänstra skulle vara Bristol Stripe OM jag gjort rätt vid vinterförvaringen och stoppat RÄTT namnlapp i rätt påse, men se det sket sig… det är i stället en tidig vinröd bolldahlia vid namn Viking. Å två krukor med extrasaltade popcorn 🙂 .

Majsen var ett känsligt samtalsämne… antingen man var för eller emot.

————————————————————————–

… å så var det det där med pengar. Hitintills har det kostat:

520 kronor för en stor kruka och tre fat… + en dahlia för att slippa frakten.

367 kronor för 7 dahlior från klostra.

100 kronor för 5 säckar jord

1740 kr – inklusive RUT – för rensning av pinnar i gräsmattan, stuckna maskrosor i den samma och klippning av två mindre gräsmattor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Överlevarna i garaget…

… ser inte vackra ut, men så länge det finns liv finns det hopp… och det ser att vara mycket liv.

Detta är en födelsedagspresent från 18 maj 2022… en Mårbacka ska det vara.

Detta är också en födelsedagspresent från 18 maj 2022… en kaskadpelargon (förvånad att den faktiskt fortfarande lever).

Detta är en födelsedagspresent från 18 maj 2021… en röd kärlekspelargon.

… å så en ängel.

… och en oliv.

Foto: B Persson

Publicerat i Blekinge, Sölvesborg..., Trädgård, Uncategorized, Växter | Märkt , , | Lämna en kommentar

Eleonore – ett tidigt emigrantskepp…

Eleonore var ett nybygge, färgen hade väl knappt ens torkat… när närmare 65 passagerare – både vuxna och barn – från Jämshög sn och socknarna däromkring gick ombord på henne i Göteborg, och hon gav sig ut på sin jungfruresa till N.Y.

Nils Beckman hette kaptenen, som skeppade över 209 emigranter från Göteborg till New York 1854.

Passagerarlistorna vid denna tid brukar lämna mycket åt fantasin, men inte Eleonores. Här finns både förnamn, patronymikon och ålder på resenärerna… det enda som egentligen saknas är från vilken socken de reste, men sannolikt var de hemmahörande någonstans mellan västra Blekinge och Göteborg, typ…

… känner Ni igen några namn, så låt mig veta!

———————————————————-

C Billberg, 29 år man
Johanna …back, 38 år kvinna
Constansia …back, 15 år kvinna
Carl Fr Kock, 31 år man
Alfred …löf, 25 år man
Sven Dahlbom, 25 år man f. 10 januari 1826, Asarum
Mary Dahlbom, 21 år kvinna f.5 februari 1833 i Duveryd, Asarum sn
Hanna Dahlbom, 17 år kvinna f.17 augusti 1837 i Duveryd, Asarum sn
Sissa Nilsdotter, 28 år kvinna
A L Egi, 25 år kvinna Tyskland
Johannes Magnusson, 45 år f. 11 september 1809, från Askarmåla, Linneryd sn
Helena Magnusdotter, 45 år f. 6 november 1809, från Askarmåla, Linneryd sn
Jona Magnusson, 1 år man f. 2 augusti 1853, från Askarmåla, Linneryd sn
Gustaf Magnusson, 18 år man f. 3 augusti 1836, från Askarmåla, Linneryd sn
David Magnusson, 15 år man f. 20 augusti 1838, från Askarmåla, Linneryd sn
Gustava Magnusson, 13 år, flicka f. 23 mars 1841, från Askarmåla, Linneryd sn
Anna Lena Magnusson, 11 år flicka f. 2 november 1843, från Askarmåla, Linneryd
Augustinus Magnusson, 6 år pojke f. 7 juni 1848, från Askarmåla, Linneryd sn
David Samuelsson, 19 år man f. 14 januari 1835, från Askarmåla, Linneryd sn
Cajsa Persdotter, 28 år kvinna
Johannes Eriksson, 27 år man
Carl Johan Johnsson, 28 år man
David Persson, 26 år man
Samuel Persson, 17 år man
Cajsa Paulsdotter, 25 år kvinna  f. 12 september 1829 från Bro, Linneryd sn
Ingvar Ingvarsson, 22 år man
Per Eriksson, 19 år man f. 21 mars 1835 från Sonarp 1, Näsum sn
Carl Eriksson, 19 år man
Sven Johnsson, 27 år man
Hanna Nilsdotter, 23 år kvinna
Ola Håkansson, 25 år man
Kersta Bengtsdotter, 33 år kvinna
Olof Håkansson, 22 år man från Ljungaryda, Jämshög sn
Kersti Svensdotter, 31 år kvinna från Ljungaryda, Jämshög sn
Nils Nilsson, 39 år man
Per Ingemansson, 28 år man f. 23 juni 1825 från Östad 6, Näsum sn
Per Jeppsson, 17 år man f. 1 november 1836 från Östad 4, Näsum sn
Sissa Jeppsdotter, 20 år kvinna f. 21 oktober 1833 från Östad 4, Näsum sn
Inga Persdotter, 20 år kvinna f. april 1834 från Eskekärra 4, Näsum sn
Per Hansson, 19 år man skomakare f. 1835 från Söndraby 7, Vånga sn
Svenborg Hansdotter, 21 år f. 1832 kvinna från Söndraby 7, Vånga sn
Per Svensson, 46 år man farmer från Drösperyd 1, Näsum sn
Hanna Andersdotter, 43 år kvinna från Drösperyd 1, Näsum sn
Anders Persson, 19 år farmer f. 27 december 1834 från Drösperyd 1, Näsum sn
Sven Persson, 9 år pojke f. 26 september 1845 från Drösperyd 1, Näsum sn
Per Persson, 7 år pojke f. 26 september 1847 från Drösperyd 1, Näsum sn
Kerstin Persdotter, 15 år kvinna f. 24 februari 1839 från Drösperyd 1, Näsum sn
Bengta Persdotter, 13 år flicka f. 25 mars 1841 från Drösperyd 1, Näsum sn
Anna Persdotter, 11 år flicka f. 7 oktober 1843 från Drösperyd 1, Näsum sn
Mattis Persson, 3 år pojke f. 26 december 1850 från Drösperyd 1, Näsum sn
Ola Sunesson, 18 år man farmer från Holje, Jämshög sn
Gunilla Sunesdotter, 23 år kvinna från Holje, Jämshög sn
Inga Svensdotter, 32 år kvinna f. 19 februari 1822 från Västanå 8, Näsum sn
Kerstin Svensdotter, 11 år flicka f. 3 juni 1841 från Västanå 8, Näsum sn
Sven Svensson, 10 år pojke f. 12 december 1842 från Västanå 8, Näsum sn
Malena Svensson, 6 år flicka f. 4 september 1847 från Västanå 8, Näsum sn
Nilla Jönsdotter, 26 år kvinna
Måns Carlsson, 42 år man farmer från Brytarmåla, Jämshög sn
Hanna Jönsdotter, 32 år kvinna från Brytarmåla, Jämshög sn
Kerstin Månsdotter, 7 år flicka från Brytarmåla, Jämshög sn
Olof Månsson, 5 år pojke från Brytarmåla, Jämshög sn
Erik Månsson, 1 år pojke från Brytarmåla, Jämshög sn
Carl Jönsson, 22 år man farmer  från Brytarmåla, Jämshög sn
Anna Carlsdotter, 19 år kvinna
Sven Gunnarsson, 18 år man
Måns Andersson, 34 år farmer f. 22 september 1818 från Farabol 119, Jämshög sn
Elna Månsdotter, 8 år flicka  f. 9 april 1846  från Farabol 119, Jämshög sn
Sissa Månsdotter, 4 år flicka  f. 29 januari 1851 från Farabol 119, Jämshög sn
Håkan Månsson, 1 år pojke  f. 1 april 1853 från Farabol 119, Jämshög sn
Sven Larsson, 25 år man farmer
Petronella Persdotter, 25 år kvinna
Sven Bengtsson, 50 år man farmer f. 1804 från Bökesta i Vånga sn
Måns Persson, 25 år man farmer
Karna Jönsdotter, 36 år kvinna f. 1817 från Bökesta i Vånga sn
Bengt Svensson, 17 år man farmer f. 37 från Bökesta i Vånga sn
Sven Svensson, 10 år pojke f. 1844 från Bökesta i Vånga sn
Elna Svensdotter, 21 år kvinna f. 1832 från Bökesta i Vånga sn
Ola Svensson, 9 år pojke
Sven Svensson, 19 år man farmer
Nils Ch Gjelletorp, 28 år man painter Danmark f. 22 april 1826 i Korsør
O .. Olsson, 30 år man cooper
Olof Jonsson, 30 år man ?
Martha Jonsdotter, 34 år kvinna
Nils Olsson, 28 år man labore
G W Springborn, 31 år man tailor
Petronella 26 år kvinna
Lars Springborn, 1 år pojke
Bengt Erek Eriksson, 29 år man farmer
Sven Eriksson, 25 år man farmer
Håkan Olsson, 23 år man farmer
Olof Persson, 19 år man tailor
Erik (Carlsson) Bjerstedt, 30 år man farmer f.25 januari 1853 från Kiaby sn
Anna Britta Persdotter, 51 år kvinna farmer
Carl Johansson, 20 år man farmer
Johanna B…dr, 23 år kvinna
Sven Johan Ljungdahl, 46 år f. 16 mars 1808 från Skärsjö säteri, Skepperstad sn
Catherina Svensdotter, 51 år f. 14 oktober 1803 från Skärsjö säteri, Skepperstad
Anna Stina Ljung, 21 år f. 12 februari 1833 från Skärsjö säteri, Skepperstad sn
Anders Johan Ljung, 19 år f. 17 oktober 1834 från Skärsjö säteri, Skepperstad sn
Sven Gustaf Ljung, 16 år man f. 29 april 1838 från Skärsjö säteri, Skepperstad sn
Franz Albert Ljung, 14 år f. 4 mars 1840 från Skärsjö säteri, Skepperstad sn
Otto Fabian Ljung, 10 år f. 22 februari 1844 från Skärsjö säteri, Skepperstad sn
Hans Joh Samuelsson, 20 år f. 19 september 1834 från Skärsjö Nedergård…
Carl Johansson, 14 år pojke f. 1 januari 1840 från Skärsjö säteri, Skepperstad
Sven Magnus Jonsson, 17 år f. 13 oktober 1836 från Skärsjö säteri, Skepperstad
Anders Pettersson, 39 år farmer f. 16 oktober 1814 från Skärsjö säteri
Catharina Andersdotter, 38 år f. 10 mars 1815 från Skärsjö säteri, Skepperstad
Johannes Andersson, 1 år pojke f. 15 maj 1852 från Skärsjö säteri, Skepperstad
Per Johan August Andersson, 10 år f. 9 oktober 1843 från Skärsjö säteri
Anders Magnus Andersson, 8 år f. 7 juli 1845 från Skärsjö säteri, Skepperstad
Lena Christina Andersson, 6 år f.1 november 1848 från Skärsjö säteri
Jonas Peter Hultman, 42 år f. 1 augusti 1812 från Horveryd Backegård, Vrigstad
Anna Stina Hultman, 36 år f. 6 september 1818 från Horveryd Backegård
Joel Fritiof Hultman, 1 år pojke f. 3 december 1851 från Horveryd Backegård
Lena Karin Hultman, 16 år kvinna f. 7 januari 1838 från Horveryd Backegård
Anna Lovisa Hultman, 13 år flicka f. 17 oktober 1840 från Horveryd Backegård
Lisa Stina Hultman, 10 år flicka f. 30 december 1842 från Horveryd Backegård
Claes August Hultman, 6 år pojke f. 7 mars 1848 från Horveryd Backegård
Bodil Olsdotter, 20 år kvinna
Carl Svensson, 27 år f. 7 januari 1827 från Tröset Norregård, Skepperstad sn
Gustaf Svensson, 24 år f. 30 januari 1830 från Tröset Norregård, Skepperstad
Ing… Andersdotter, 20 år kvinna
Carl Svensson, 27 år man laborer
Carl Hellström, 27 år f. 2 augusti 1826 från Weramåla, Södra Sandsjö sn
Christina Jonasdotter, 34 år f. 8 januari 1820 från Weramåla, Södra Sandsjö sn
Johannes Hellström, 6 år Johan f. 3 augusti 1848 från Weramåla, Södra Sandsjö
Ola Olsson, 30 år man farmer  f. 29 mars 1823 från Brokamåla 135, Jämshög sn
Kerstin Olsson, 24 år f. 16 september 1824 från Brokamåla 135, Jämshög sn
Axel Olsson, 1 år pojke f. 23 mars 1854 från Brokamåla 135, Jämshög sn
Nils Olsson, 3 år pojke f. 4 mars 1850 från Brokamåla 135, Jämshög sn
Sven Olsson, 6 år pojke  f. 28 februari 1848 från Brokamåla 135, Jämshög sn
Petronella Persdotter, 10 år flicka fosterdotter från Brokamåla 135, Jämshög sn
Bengt Nilsson, 26 år man farmer
Lisa Johannesdotter, 28 år kvinna
Per Truedsson, 28 år man farmer f. 2 oktober 1826 från Skärsnäs 3, Vånga sn
Elna Eriksdotter, 22 år kvinna f. 20 april 1832 från Skärsnäs 3, Vånga sn
Hanna Eriksdotter, 1 år flicka f. 24 mars 1853 från Skärsnäs, Vånga sn
Botilda Nilsdotter, 19 år kvinna
Ola Jönsson, 28 år man skomakare f 11 november 1826 från Målen, Vånga sn
Carl Andersson, 20 år man farmer
Per Bengtsson, 24 år man farmer
Jon Persson, 24 år man farmer
Ola Svensson, 26 år man farmer
John Håkansson, 24 år man taylor f. 1 mars 1831 från Ljungaryda, Jämshög sn
Kerstin Eriksdotter, 26 år kvinna  f. 15 augusti 1827 från Ljungaryda, Jämshög sn
Jöns Persson, 27 år man smith f.11 februari 1827 från Jämshög 7, Jämshög sn
Sissa Åkesdotter, 27 år kvinna f.1 april 1827 från Jämshög 7, Jämshög sn
Anna Jonsson, 2 år flicka  f. 11 augusti 1852 från Jämshög 7, Jämshög sn
Sven Olsson, 20 år man laborer
…. Thalin, 27 år man laborer
Petronella Persdotter, 24 år kvinna
Bengta Trulsdotter, 30 år kvinna
Sven Munsson, 30 år man carpenter
Sissa Persdotter, 30 år kvinna laborer
Sven Jeppsson, 28 år man laborer
Jöns Trulsson, 27 år man laborer
Bengt Mattsson, 28 år man laborer
Gunilla Trulsdotter, 20 år kvinna
Nils Persson, 17 år man skomakare
Anders Bengtsson, 45 år man skomakare
Åke Persson, 20 år man taylor
Ola Nilsson, 32 år man laborer
Petronella Jönsdotter, 29 år kvinna f. 1825 från …agshult, Vånga sn
Anna Månsdotter, 19 år kvinna
Malena Trulsdotter, 19 år kvinna ev 6 juli 1834 i Hjärsås (kyrkböcker saknas)
Jon Mattsson, 28 år man farmer
Ola Nilsson, 17 år man
Sven Nilsson, 29 år man …ith
Kerstin Jönsdotter, 20 år kvinna
Sissa Jönsdotter, 1 år flicka
Hanna Svensdotter, 6 år flicka
Malena Jönsdotter, 22 år kvinna f. 1832 från …agshult, Vånga sn
Hanna Persdotter, 36 år kvinna
Bengta Larsdotter, 12 år flicka
Anna Larsdotter, 6 år flicka
Ola Persson, 28 år man farmer
Sven Trulsson, 27 år man farmer
Nils Svensson, 4 år pojke
Sven Eriksson, 30 år farmer  f.14 mars 1824 från Kullan 131, Jämshög sn
Hanna Andersdotter, 25 år f.7 september 1828 från Kullan 131, Jämshög sn
Sven Svensson, 1 år pojke f.15 juli 1853 från Kullan 131, Jämshög sn
Elsa Svensson, 4 år flicka  f. 9 december 1849 från Kullan 131, Jämshög sn
Hanna Håkansdotter, 58 år. f. 1793 från Kullan 131, Jämshög sn
Joe Lo…sson, 13 år, pojke
Karna Lo…sson, 18 år kvinna
Hanna Lo…sson, 15 år flicka
Ola Andersson, 43 år man farmer
I Svensson, 29 år man farmer
Per Bengtsson, 29 år man farmer
Sissa Jönsdotter, 29 år kvinna
Karna Jönsdotter, 20 år kvinna
Sven Persson, 21 år man laborer f. 20 december 1832 från Vestanå 8, Näsum sn
Hanna Månsdotter, 17 år kvinna från Vestanå 8, Näsum sn
Kersta Persdotter, 19 år kvinna f. 30 januari 1835 från Näsum 5, Näsum sn
Ola Månsson, 19 år man laborer f. 29 januari 1835 från Västanå 9, Näsum sn
Ola Gabrielsson, 24 år man f. 22 december 1829 från Vestanå 8, Näsum sn
Per Svensson, 19 år man laborer f. 12 augusti 1835 från Västanå 9, Näsum sn
Hanna Persdotter, 24 år kvinna
Johanna Månsdotter, 19 år kvinna, f. 26 september 1836 från Östad 4, Näsum sn
Kerstin Persdotter, 24 år  f. 11 november 1830 från Brokamåla 135, Jämshög sn
Karna Svensdotter, 21 år kvinna
Sissa Bengtsdotter, 15 år flicka
Johanna Olsdotter, 13 år flicka  f. 23 februari 1841 från Brokamåla 135
Sven Olsson, 16 år man laborer  f. 10 april 1838 från Brokamåla 135
Nils Olsson, 18 år man  f. 23 januari 1836 från Brokamåla 135
Kjersti Olsdotter, 56 år kvinna  f. 15 maj 1798 från Brokamåla 135, Jämshög sn
Ola Håkansson, 56 år farmer  f. 8 april 1798 från Brokamåla 135, Jämshög sn
B.. … Oppgren, 14 år flicka

Carbin passagerare…
C Forberg, 30 år man ?
Gantz, 28 år man

Någon som känner igen några av emigranterna?

Publicerat i Genealogi, Släktforskning, Uncategorized | Märkt | 1 kommentar

Från Gammalstorp till Amerika 1854…

1854 var året då massor av personer emigrerade från mina hemtrakter, dvs västra Blekingealla dessa har jag inte hittat, och lär kanske inte göra heller.

———————————- 1854 ————————————

89 män och 87 kvinnor lämnade Gammalstorp sn 1854, enligt flyttlängden.

Av dessa styrde hela 45 stycken namngivna män, kvinnor och barn kosan till Amerika… enligt Gammalstorp utflyttningslängd B:3 (1849-1861) Bild 18 / sid 27, men sanningen är att antalet snarare var nästan det dubbla, vilket syns på bilden nedan.

Efter tex nummer 10 står det att det var 4 män och lika många kvinnor som åkte…

Till skillnad mot den stora utvandringen tjugofem år senare – då flertalet var knappt myndiga gossar -, så var det 1854 vanligast att hela familjer – inklusive små barn – gav sig i väg.

Antalet båtar som tog dem över Atlanten var stort… och jag har förmodligen inte ens hittat hälften. Utvandrarna från Gammalstorp socken hade knappt tre mil till Amerikabåtarna som seglade från Karlshamn i Blekinge, men trots det var det många som i stället tog sig till Göteborg – nästan 30 mil bort – och gick ombord på en båt där. Varför man gjorde det kan man bara undra över…

22 oktober 1853 anlände Amalia Maria till NY från Karlshamn

Den 24 juli 1854 anlände barken Eleanore till New York från Göteborg…

Den 1 augusti 1854 anlände Great Britian till Boston från Göteborg…

Den 11 augusti 1854 anlände Esmeralda till New York…

Den 14 september 1854 anlände Cambria till New York… utgick från Stockholm den 29 augusti…
Passargeralista… https://gunvorpersson1.wordpress.com/2022/02/05/cambria-ett-tidigt-emigrantskepp/

Den 30 september 1854 anlände Magda till New York från Karlshamn…
Passargeralistan… https://gunvorpersson1.wordpress.com/2021/12/30/magda-ett-tidigt-emigrantskepp/

Den 9 oktober 1854 anlände Blohm till New York från Karlshamn…

Den 14 oktober anlände Cambria till New York…

Att försöka följa i deras spår över Atlanten är inte det lättaste, några passagerare-listor över emigranter från denna tid finns inte i Sverige… men med lite tur – dvs om de INTE har son-namn, vilket nästan alla hade -… och med lite ovanligare efternamn, så kan man hitta när de steg i land i USA på familysearch / och eller på ancestry (world abonnemang).

En annan sak som kan vara bra att känna till är att son-namnen oftast ändras redan mellan utflyttningslängden i Sverige, och passagerare-listorna. För en familj innebär det att alla medlemmarna – även hustrun – får makens patronymikon, vilket blir familjens nya efternamn i Amerika.

———————————————————–

Siffran till vänster är personen/familjens nummer i utflyttningslängden…

2  20 april pigan Nilla Jönsdotter f. 30 november1827 i Gammalstorp

—————— Familjen Morin ——————-

3  21 april hustru Inga Larsdotter f. 1 juni 1824 i Gammalstorp, Från Nya Ryedal 21,
3  21 april hennes son Håkan Lorentz f. 1 april 1848 i Gammalstorp. Från Nya Ryedal 21, Hans far och Ingas make Per Mikael Morin hade åkt 1853…


Den 14 oktober anlände Cambria till New York med två Morin med varsitt bagage…

I census 1900 finns familjen Morin på Precinct 18 Chicago city Ward 22, Cook, Illinois. Sonen Håkan Lorents är medelålders och heter numer Hakin L Morin och är 52 år. Gift med Annie 42 år, och har döttrarna Lily 17 år och Amy 15 år … och där bor också mamman Inga Morin 76 år.

Inga Morin dog den 29 oktober 1908 på 1202 Sheffield Ave, Chicago, Cook, Illinois…

—————————————————–

4  21 april pigan Sissa Malmros f. 1 mars 1834 i Gammalstorp. Från Gammalstorp 26. Hon kom nog inte iväg förrän ungefär tio år senare…

——————- Syskonen Persson ———————

22 april drängen Hans Persson f. 20 april 1834 i Gammalstorp. Från Bjäraryd 23
6  22 april pigan Pernilla Persdotter f. 29 april 1836 i Gammalstorp. Från Bjäraryd 23

Hans och Pernilla anlände den 1 augusti 1854 till Boston med skeppet Great Britian från Göteborg

Hans kallar sig Henry Burgland (Hans Persson -> Hans Björklund –> Henry Burgland), och bor i Galesburg. Gift med Botil Olsdotter f.1 december 1843.
Barn: Amanda f. 31 oktober 1865

—————— Familjen Olson ———————

7  5 maj Olof Olsson f. 28 mars 1821 i Möllebjörke. Från Agerum 40
7  5 maj hans hustru Pernilla Nilsdotter f. 30 juli 1830 i Ivetofta. Från Agerum 40
5 maj sonen Per f. 16 augusti 1853 från Agerum 40… som i USA blev Peter Sterling Olson
son John Henry f. 8 februari 1856
son Arthur Nels f. 31 oktober 1860
dottern Anette May f. 23 juni 1862

Familjen bor i Galesburg…

John Henrys barnbarns barnbarn ger mig DNA träff med 14 cM över 1 segment på ancestry

———————————————————————


8  12 maj bondsonen Mattis Olsson f. 18 februari 1839 i Möllebjörke. Från Möllebjörke 56

—————— Tillhör familjen 27 ——————–

9  18 maj bonddottern Pernilla Larsdotter från Mörrum, f. 4 november 1827

———————- Familjen Eriksson ——————

10  19 maj husman Erik Eriksson f. 27 januari 1817 i Hägnad. Från Bjäraryd 23
10  19 maj hans hustru Anna Persdotter f. 22 maj 1815. Från Bjäraryd 23
10  19 maj sonen Ola Eriksson f. 2 maj 1837 i Hägnad. Från Bjäraryd 23
10  19 maj sonen Per Eriksson f. 13 november 1839 i Bjäraryd. Från Bjäraryd 23
10  19 maj dottern Bengta Erikdotter f. 18 juli 1842 i Bjäraryd. Från Bjäraryd 23
10  19 maj dottern Elsa Eriksdotter f. 28 december 1844 i Bjäraryd. Från Bjäraryd 23
10  19 maj sonen Jöns Eriksson f. 6 januari 1849 i Bjäraryd. Från Bjäraryd 23
10  19 maj dottern Botil Eriksdotter f. 31 mars 1853 i Bjäraryd. Från Bjäraryd 23

Anlände den 1 augusti 1854 till Boston med skeppet Great Britian från Göteborg

16 juni 1856 flyttar familjen till Galesburg… och där bor de oxå i census 1860 – 43 och 45 år gamla -, tillsammans med barnen Mathilda = Botil 8 (sedermera ingift i familjen 27 nedan), John 4 och Wm 2 år.

————————————————————

11  19 maj dräng Ola Svensson f. 9 juli 1826 i Örlycke. Från Örlycke 20
12  19 maj dräng Per Bengtsson f. 30 september 1830 i Nya Ryedal. Från Nya Ryedal 21

——————————————————–


13  19 maj dräng Sven Johansson f. 6 maj 1834. Från Agerum 52
14  19 maj pigan Johanna Johansdotter f. 2 juli 1832. Från Agerum 52

Johanna flyttar till Knoxvill

———————- Familjen Olsson ——————-

15  19  maj Nils Olsson f. 18 maj 1796-1866 i Jämshög. Från Nya Ryedal 21
15  19 maj hustrun Kerstin Persdotter f. 5 juni 1804-1865 i Jämshög. Från Nya Ryedal 21
15  19 maj dottern Nilla Nilsdotter f. 24 november 1832. F
rån Nya Ryedal 21
15  19 maj dottern Inga Nilsdotter f. 7 oktober 1841 i Nya Ryedal. Från Nya Ryedal 21
15  19 maj dottern Hanna Nilsdotter f. 1 juni 1845 i Nya Ryedal 21. Från Nya Ryedal 21
(sonen Per Nilsson f. 1835.02.15 hade rest 1853. Kallar sig Peter S Nelson i Amerika, och gifte sig 1863 med Nellie Gibson, dvs Nilla Thomasdotter f.14 mars 1842 i Ysane, se familj 27 längre ner på sidan).

Anlände den 1 augusti 1854 till Boston med skeppet Great Britian från Göteborg

————————————————————-

16  19 maj pigan Bengta Åkesdotter f. 17 februari 1834 i Vånga. Från Agerum 52

————————————————————-

17  19 maj pigan Berta Månsdotter f. 14 december 1829 från Agerum 51
Gift med Peter Mattson f. 10 juli 1829 i Gammalstorp. Paret bodde i Galesburg, där dottern Hanna föddes den 22 oktober 1856, och Maria 1861-1863

——————————————————-

18  23 maj inhyse Per Bengtsson f. 10 augusti 1826 från Värhult 1
18  23 maj hans hustru Sissa f. 3 mars 1824 i Näsum från Värhult 1. Sissa dog i barnsängsfeber 1862…
Fick dottern Carolina 8 januari 1859 i Galesburg

Per omgift i Amerika med Elsa Månsdotter Rosenqvist f. 10 april 1832 från Osby (emigrerade 1852). Paret bor i Galesburg.

——————— Familjen J Larsson —————–

19  25 maj John Larsson f. 1804.05.12 i Vånga. Från Nya Ryedal 21
19  25 maj hans hustru Kerstin Eriksdotter f. 1 oktober 1806 i Näsum. Från Nya Ryedal 21
19  25 maj styvsonen Peter Olof Widerström f. 1834.03.13 i Hoby. Från Nya Ryedal 21
19  25 maj dottern Karin Johnsdotter f. 1837.06.20 i Vånga. Från Nya Ryedal 21

Den 11 augusti anlände Esmeralda från Liverpol till New York… och där finns Johann Larssen och hustrun Kerstin Larssen med, likaså barnen Olof och Karin Widestream

John, Kerstin och Karin dog 1854…

—————– Familjen Wahlstrom —————–

20  2 juni Ola Trulsson Wahlström f. 2 september 1823 i Mörrum. Från Sandbäck 14
20  2 juni hans hustru Anna Kjellsdotter f. 24 mars 1826 från Sandbäck 14, i Gammalstorp
20  2 juni sonen Mattis f. 28 april 1851 från Sandbäck 14

Den 14 oktober anlände Cambria till New York med A o M Wahlström och ett bagage ombord

I census 1900 finns Matthew Wahlstrom på St. Peter city Ward 2, Nicollet, Minnesota… där han och hustrun Selena Eksrom bott sedan 1885, tillsammans med barnen Hilding T 18 år, Annette F 12 år, Ruth E 10 år, Edna C 8 år, Einar A 5 år, Mauritz G 1 år… men 1910 återfinns familjen på Chicago Ward 25, Cook, Illinois. Där avled Matthew den 15 augusti 1923.

——————————————————–

21  2 juni drängen Per Persson f. 7 juni 1831 från Sandbäck 14
22
2 juni drängen Mattis Månsson f. 28 juli 1835 från Kulla 16

23  2 juni pigan Bengta Nilsdotter
24  9 juni drängen Carl Jönsson f. 8 november 1837 i Näsum. Från Skörsemo 10

————————————————————–


25  21 juni drängen Nils Mårtensson f. 28 februari 1833 från Gammalstorp 34
26  21 juni pigan Hanna Mårtensdotter f. 28 maj 1835 Gammalstorp 34

Nils och Hanna reste med Cambria till New York som anlände den 14 oktober…

———————– Familjern Gibson ————————

27  29 juni bonden Thomas Jeppsson f 25 januari 1809 i Näsum. Från Skörsemo 10
27  29 juni hans hustru Inga Nilsdotter f 27 januari 1809 i Ysane. Från Skörsemo 10
27  29 juni dottern Sissa Thomasdotter f. 11 juli 1838 i Ysane, Från Skörsemo 10
27  29 juni sonen Lars Larsson f 15 mars 1833 i Ysane. Från Skörsemo 10
27  29 juni dottern Nilla Thomasdotter f 14 mars 1842 i Ysane. Från Skörsemo 10
27  29 juni dottern Elsa Thomasdotter f 13 mars 1846 i Ysane. Från Skörsemo 10
27  29 juni sonen Johan Thomasson f 11 maj 1848 i Gammalstorp. Från Skörsemo 10
27  29 juni sonen Nils Thomasson f 12 februari 1844 i Gammalstorp. Från Skörsemo 10
27  29 juni sonen Mattis Thomasson f 6 april 1850 i Gammalstorp. Från Skörsemo 10

I Gammalstorps utflyttningslängd finns familjen ovan med 1854. De har fått intyg för att emigrera den 20 april… men det stämmer inte riktigt, för Thomas och sönerna Sven Tomasson och Lars Larsson reste redan 1853 med skeppet Amalia Maria från Karlshamn, och var framme i NY den 22 oktober 1853…

Precis som brukligt är ändrades deras namn i Amerika. Barnen – som hette Thomasson/Thomasdotter (och Larsson) i Sverige – fick namnet Gibson… vilket är en vanlig amerikanisering av namnet Jeppsson.

Thomas Jeppsson och sönerna gick till Chicago, där de fick anställning vid McCormicks verkstad och tjänade 50 cents om dagen, vilket räckte för att försörja sig själv.
OM han hade stannat där, hade han blivet en framstående mekaniker – för han hade anlag för det -… men familjen var fattig och ville så fort som möjligt tjäna pengar för att kunna skicka efter resten av medlemmarna som blivet kvar i Sverige.

När chansen att tjäna $ 1.25 om dagen dök upp vid bygget av Chicago Rock Island Pacific-banan, tog alla tre anställning i närheten av Shabbona Grove i Henry co (Illinois).

Efter några månader där flyttade de till Galesburg… dit resten av familjen – dvs hustrun Inga, sönerna John, Nils och Mattis och döttrarna Sissa, Nilla och Elsa – från Gammalstorp hade anlänt (men finns varken på Magda eller Cambria passagerare-listor, men till Amerika kom de)… och ganska säkert även Ingas dotter Pernilla Larsdotter f. 4 november 1827 Ysane sn.

Sonen Swen T Gibson fick jobb i Galesburg hos handlaren Colton. En dag skickades han ut på landet i ett ärende… och överraskades av ett häftigt regnoväder och blev genomvåt. Resultatet blev en svår förkylning… och i förlängningen så svår gikt att han aldrig mer kunde ha något tyngre jobb, och han hamnade istället i tidningsbranschen.

I Galesburg fanns tidningen ”Hemlandet”s tryckeri där han fick jobb. En tid senare övergick han en tid till ”Svenska Republikanaren” i Galva… men följde sedan med ”Hemlandet” till Chicago, där han jobbade som sättare till 1863, då han flyttade med hustrun Maria Carolina Mattson (f. 18 december 1840 i Kullan 131, Jämsög sn… varifrån hon emigrerade 1854) och två söner till Goodhue Centre i Minnesota för att bli lantbrukare.

Gården sålde han sedan för 500 svenska specie. Med pengar på fickan reste han åter till Chicago, och därifrån till Altona… där han blev kompanjon i en handelsrörelse.
Gick åt skogen, tretton månader senare var pengarna slut och han hade förlorade allt… och fick börja om igen som handelsbiträde. Han sökte dock annat och fann lyckan i New Windsor som postmästare i åtta år…

Swen T Gibsons ättlingar ger mig fem DNA träffar på ancestry, på mellan 8-32cM…

Sonen Lewis (Lars Larsson) är bosatt i Galesburg. Dog ogift 1901…

Sonen Nils kallar sig James E Forrest är lantbrukare i Kane co. Gift med Adilaide Morse. Två döttrar: Elsie 1874 och Elizabet ca1871…

Sonen John är förman på tidningen Chicago Times sätteri. Han gifte sig den 15 mars 1874 i Chicago med Mary Paulsen. Tre döttrar Nellie f 1875, Laura f. 1877 och Carrie 1879 och sonen Leslie John 1894.

Sonen Matthis = Mathew Gibson, gift 31 januari 1874 i Galesburg med Botil Eriksdotter… som i Amerika kallar sig för Matilda. Hon kommer från familj 10, högre upp på sidan.
Barn: Thomas Edward f. 1875, Carl Atlee f. 1879, David Archibald f. 1884 och Hazel E f. 1886…

Dottern Sissa = Celia Gibson. Hon gifte sig 13 januari 1857 med Tuve Johnson. Dottern Hanna Louise föddes 29 januari 1860 i Galesburg och Josephina Esther f. 9 januari 1862…

Dottern Nellie gifte sig 14 mars 1863 i Chicago med Peter S Nelson (se familj 15, högre upp på sidan)

Bilden över deras hus kommer från ”1886 Portrait and Biographical Album of Knox County, Biographical”. Publishing Company, Chicago, page 463…

Barn: Charles Atle f.1864, Francis Edward f.1865, Hattie f. 1867-1870, George f.1869-1879, Harriette A f.1873, George Bernhard f.1875, May Belle f.1878 och Lillian Elvin f.1880

Nellie Gibson och maken Peter S Nelson hos fotografen i Winsor, från ca 1885. Barnen bör vara George Bernhard f.1875, May Belle f.1878 och Lillian Elvin f.1880.

Sen händer något mindre vanligt, Nellie och Peter är fortfarande gifta… men bor på olika adresser 1900. Peter – 65 år – är skriven i Proviso, Cook, Illinois, hos dottern Harriett och hennes man och dotter.
Nellie – 58 år – är skriven i Chicago, med döttrarna May Belle f.1878 och Lillian Elvin f.1880.

… även ett barnbarns barnbarn till Nellie Gibson ger en DNA träff med 11 cM på ancestry.

—————— Familjen Ahnberg ————————

28  29 juni Ludvig Ahnberg f. 5 april 1807 i Miskelås. Från Agerum 47-50
28  29 juni hans hustru Hanna Olsdotter f. 22 oktober 1808 i Kylinge. Från Agerum 47-50
28  29 juni dottern Maria Ahnberg f. 4 maj 1840 i Agerum 47. Från Agerum 47-50
28  29 juni Ludvigs mor Maria Ahnberg f. 27 december 1786 i Falun. Från Agerum 47-50

Den 14 oktober anlände Cambria till New York med fyra Ahnberg med en gemensam trunk…

Familjen flyttar till Galesburg 1855. Blir baptister…

————————————————————

29  29 juni Jöns Mattsson f. 8 oktober1840 i Gammalstorp. Från Agerum 53
30  29 juni bondsonen Gustaf Persson f. 2 maj1835 i Gammalstorp. Från Sandbäck 14
33  18 juli bondsonen Per Olsson f. 18 augusti 1835 i Gammalstorp. Från Kulla 15

——————- Per Olssons familj ——————-

40  3 oktober Per Olsson f. 11 april 1819 i Gammalstorp. Från Ysnaryd 47-50
40  3 oktober hans hustru Sissa Mårtensdotter, f. 30 juli 1823 i Gammalstorp
40  3 oktober sonen Sven Persson f. 4 augusti 1844 i Gammalstorp. Från Ysnaryd 47-50
… och Mattis Persson, men döttrarna nedan var inte med på Cambria

40  3 oktober dottern Hanna Persdotter f. 11 juni 1848 i Ysnaryd. Från Ysnaryd 47-50
40  3 oktober dottern Elsa Persdotter f. 26 oktober 1851 i i Ysnaryd. Från Ysnaryd 47-50

Reste med Cambria till New York som anlände den 14 oktober…

—————————————————

40  3 oktober Sven Persson f. 28 november 1819 i Ronneby. Från Ysnaryd 47-50
40  3 oktober hans hustru Karin Mårtensdotter f. 2 september 1816 i Ysnaryd. Från Ysnaryd 47-50
40  3 oktober sonen Mattis f. 5 oktober 1847 i Ysnaryd. Från Ysnaryd 47-50
med på Cambria var även sonen Sven Svensson 2 september 1843 • Ronneby

Reste med Cambria till New York som anlände den 14 oktober…

—————————————————–

91  15 december drängen Per Håkansson f. 28 november 1834. Från Kylinge 7

—————— Familjen Sallstrom —————

91  15 december smeden Carl Johan Sällström f. 19 oktober 1830 i Holje. Från Kylinge 8
91  15 december hans hustru Pernilla Svensdotter f. 5 juli 1829 i Näsum. Från Kylinge 8
91  15 december dottern Hanna f. 9 juni 1853 i Kylinge 8. Från Kylinge 8

Anlände den 1 augusti 1854 till Boston med skeppet Great Britian från Göteborg

—————————————————————

91  15 december pigan Bengta Nilsdotter

—————————————————————–

91  15 december bonden Håkan Persson f. 1793 i Jämshög. Från Kulla 15
91  15 december hans hustru Inga Mattsdotter f. 5 april 1802 i Hällaryd. Från Kulla 15
91  15 december sonen Mattis Håkansson f. 18 september 1844 i Tomekulla. Från Kulla 15
91  15 december dottern Hanna Håkansdotter f. 1841. från Kulla 15

———————————————————-

91  15 december drängen Ola Larsson f. 26 april 1835 i Kulla 15. Från Kulla 15
91  15 december drängen Nils Håkansson f. 22 september 1825 i G-torp. Från Kulla 17
91  15 december pigan Bengta Nilsdotter f. 27 mars 1827 i G-storp. Från Nya Ryedal
91  15 december drängen Per Johnsson f. 9 maj 1836 i G-torp. Från Gammalstorp 27
91  15 december drängen Sven Svensson f. 27 oktober 1820. Från Gammalstorp 28

Någon som känner igen några av emigranterna?

Publicerat i Allmänt, Blekinge, DNA-forskning, Genealogi, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Halvtid för dahlia knölarna…

Halvtid… två långa månader kvar för dem att överleva i sina påsar i lådorna. Tre månader innan man säkert kan säga att de kommer att gro till våren…

————————————————————

Låda 1: Myrthe, Namnlös Halskråsdahlia, Viking, Bristol Strip, Melody Harmony, Bluesett (som redan blinkar med ett öga), ? … samtliga dessa knölar ser mycket bra ut.

Låda 2: Seduction, Red Silens, MAIF, ?, ?, Fascination, Vancover, Gallery Art Nouveau, Kaktus, Nina & Ivan…

Frågetecknen – tre stycken! – kan vara Clair Obscur, Genova… och och och, bra fråga!

Myrthe

MAIF

Namnlös halskrås..

Viking och Genova

Melodi Harmoni…

bluesett

2022 hade jag tre 60x30x30 med två knölar i varje… 1. Seduction och Melody Harmony. 2. Viking och Genova. 3 Bluesett och Clair Obscur
2023 har jag fyra 60x30x30 = plats för åtta knölar…

2022 hade jag två stora krukor med plats för tre knölar i varje…
2023 har jag tre stora krukor = plats för åtta knölar…

2022 hade jag fem tomatspannar med plats för en knöl i varje…
2023 kommer jag nog bara använda fyra av dem = fyra knölar…

—————————————————————————–

Sjutton knölar… men plats för tjugo, hur löser jag det ?

Publicerat i Allmänt, Ätbart?, Blommor, Sölvesborg..., Trädgård, Uncategorized, Väder / oväder, Växter | Märkt | Lämna en kommentar

Från Jämshög till Amerika 1854, del 2…

Eleonore, Great Britian, Blohm och Esmeralda – och säkert några till… – är fartygen som tog Jämshögsborna ut på sitt livs resa 1854.

Eleonore var ett nybygge, färgen hade väl knappt ens torkat… när närmare 40 passagerare – både vuxna och barn – från Jämshög socken gick ombord på henne i Göteborg, och hon gav sig ut på sin jungfruresa till N.Y.

Varning till utvandrare.

Handels-Tidningen har redan vid ett och annat tillfälle meddelat sannfärdiga upplysningar rörande de med utvandringen till Amerika förenade svårigheter och faror, dels i avseende å överfarten, dels i avseende i landstigningen, då utvandrarna råkar i händerna på dessa bovar, så kallade ”Runners” och värdshusvärdar, vilka gjort sig till födkrok, att plundra de arma emigranterna, samt slutligen i avseende å svårigheterna att erhålla arbete och därav uppkommande nöd och elände.

De framställningar vi härutinnan meddelat har kommit från de pålitligaste personer, och torde så mycket mindre böra anses föranleda av något slags partiskhet, som vi över huvud taget är tillgivna de Amerikanska staternas förhållande, och ingalunda skulle kunna förmå oss att avråda en illa lönad och ringa aktad svensk arbetare att utflytta till ett land, där ett bättre öde väntade honom.

Men då det visat sig vara förhållandet – att utvandrarens belägenhet förvärras och icke förbättras -, så är det en samvetssak att på det lffligaste (?) avråda varje människa, att lämna det egna landet, för att gå jämmer och elände tillmötes i det främmande, och vi anhåller därför vänligen hos våra medbröder inom pressen, särdeles på de orter på vilken utvandringslusten varit starkast, att lämna all möjlig offentlighet åt nedanstående upplysningar, vilka böra åtminstone hämma utvandringshågen så länge tills dess lyckligare konjunkturer återvänder.

Kort före sistlidna midsommar avgick kapten Niklas Beckman, med sitt nya snabbseglade fartyg, Eleonore, till Newyork med omkring 200 emigranter såsom passagerare. I ett särskilt brev från Newyork daterat den 4 sistledna januari skriver kapten Beckman bland annat följande:

”Du kan icke föreställa dig vilket stort elände som råder här. Flera tusen (helt visst över 50 000) människor, som förr haft en arbetsförtjänst av 2 dollar om dagen äro nu utan arbete och de processioner och folksamlingar, som man med anledning därav ser, bådar inte gott.

Av de 200 passagerare, som sistlida juni gingo med skeppet Eleonore till Newyork, gingo över 150 därifrån uppåt landet. Av dessa äro nu blott sex (säger 6) vid liv! Av nio personer, som kom hit kort efter Eleonore passagerare, återstår blott en enda; alla de övriga är döda.
Att under sådana förhållande av dem som hitkommet och leva de flesta önskar sig tillbaks till fäderneslandet, är naturligt. Några har redan anhållit, att jag till sommaren måtte återföra dem hem.”

Med anledning härav, önskar kapten Beckman, att varningen mot utvandringen måtte offentliggöras i alla svenska tidningar, på det att våra arma landsmän måtte hindras, att på detta sätt kasta sig i fördärvet.

Kapten Beckmans namn torde vara allt för vält känt, för att vi ska behöva tillägga, att det utgör en säker borgen för uppgifternas tillförlitlighet. (G.H. o S.-T.)
vestgöthakorrespondenten 1855.02.09…

——————————————————————————–

Nedan en bild från utflyttningslängden i Jämshög sn…

… nästa steg var att försöka hitta födelsedatum på dem. Alla har jag inte hittat…

f bonden Per Persson dy f. 5 augusti 1812 och h. Kerstin Olsdotter f.14 mars 1814 från Hesslehult 40 och deras söner Per f. 8 augusti 1836, Sven f. 1 november 1838, Ola f. 28 mars 1845, Nils f. 8 oktober 1847, Carl f. 23 juli 1849, Håkan f. 1 maj 1851 och Jöns f.9 oktober 1853. Deras döttrar Anna f. 12 augusti 1840 och Elna f. 27 oktober 1842.
Familjen reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…


Kallar sig Peter och Christina Pearson bodde först i Chicago, men pga koleran som grasserade lämnade de staden för DeKalb, Illinois 1865. Familjen utökades den 9 december 1855 med sonen Carl Johan Per…

Dottern Anna gifte sig den 22 januari 1869 med Peter August Peterson. Paret fick åtta barn… Anna dog den 10 mars 1926 i Russell, Lyon County, Minnesota
————————————————-
f bonden John Johansson f. 20 april 1831 och h. Karna Svensdotter f. 20 mars 1832 från Kjelleboda 105
deras son Olof Johnsson, Källeboda ?

Paret bor i Chicago, där John f. 6 mars 1856, Ida f. 14 augusti 1858-16 juni 1866, Hilda f. 23 september 1860 och Nils Emil f. 4 september 1862 föddes…
————————————

pigan Elna Olsdotter från Erikstorp
kopparsl. Nils Ljungquist från nr 5
pigan Kerstin Magnidotter från nr 7
Torp Ola Pettersson f. 12 mars 1826 från Väghult 115
————————————————-
torpdottern Karin Svensdotter från Brokamåla
————————————
Bondson Carl Eriksson, Kåraboda
Bondson Per Jönsson från Jämshög 6
————————————————————
Torparsonen Per Hansson f. Skelerhult
systern Hanna Hansdotter f. 23 augusti 1825 .uelseboda. Bor i Chicago…
————————————-
f torpare Sven Jönsson f. 27 september 1794-kolera h. Bengta Svensdotter f. 12 januari 1803 med barnen Jöns f. 1 februari 1835, Ola f. 8 januari 1838 och Elna f. 27 maj 1844 från Snöfleboda 124
Familjen reser 1 augusti 1854 till Boston med Great Britian från Göteborg.


Bor i Altona…
————————————————————
koppars…mäst. Sven Dahlbom från Holje
hustru Karin Jönsdotter från Korsamo 3, Mörrum sn
———————————————————-
undertagsmannen Erik Hansson f. 7 januari 1806 h. Elna Persdotter f. 9 september 1814 från Biskopsmåla 30 och barnen Mattias f. 29 september 1838, Elna f. 23 februari 1842, Jöns f. 5 april 1840, Berta f 17 maj 1844, Hans f. 20 januari 1850, Sven f. 2 december 1852 och Sissa f. 26 januari 1847
Familjen reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…

Bor i Chicago. Änkling. med barnen Mattias, Hans, Berta och Sissa…

————————————————–
skolläran John Persson f. 13 april 1821 f. Skelshult 127.
Reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…

Bor i Chicago, men flyttar till Jamestown

———————————————-
döttrarna Hanna och Bengta från Brokamåla
bonden Ingvar Ingvarsson f. Gränum 58
pigan Sissa Bengtsdotter f. 8 juli 1828 från Gillesnäs 17
pigan Hanna Svensdotter
———————————————–
dräng Lars Håkansson f. 27 juli 1835 från Kullan 131. Bor i Chicago till 28 mars 1855, då han flyttar till Galesburg…
——————————————————
f bonden Per Olsson f. 3 oktober 1815 h. Elna Andersdotter f. 15 juli 1820 och barnen Sven f. 4 december 1845, Olof f. 10 juni 1848, Anna f. 29 juni 1841, Inga f. 24 oktober 1850 och Elsa f. 9 juli 1853 från Tomakulla 69.
De reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…
Samtliga verkar avlidit 1854…
————————————
f bonden Bengt Sunesson 39 år f. 8 april 1815 h. Christina Nilsdottert 36 år f. 8 juni 1815 från Skjetsmåla och barnen Per 9 år f. 19 december 1845, Carl 7 år f. 24 februari 1847, Olof 4 år f. 6 mars 1850, Jöns 2 år f. 3 september 1852 och fosterdottern Inga Nilsdotter från Gränum 48
Familjen reser 1 augusti 1854 till Boston med Great Britian från Göteborg.


Familj bodde i Galesburg, och där föddes Emely 18 oktober 1855 och lille Frank som dog av scharlakansfeber 1860…
—————————————————
Håkan Olsson f. 16 augusti 1826 från Kullan 131.  
Reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…

Gift med Mary och bodde i Sant Paul i Minnesota, där han dog som Hokan Olson den 18 september 1908. Barn: Caroline 1855-15 december 1836, Sant Paul. Emma f. 1861
———————————————————————–
bSven Persson f. Skelshult
———————————————————-
Bröderna Sven f. 12 december 1828 och Måns Jönsson f.1 maj 1834 i Harasjömåla

Sven Johnson gifte sig i september 1858 med Nilla f. 29 november 1832 från Gammalstorp sn. Paret bodde i Knoxville… där sonen Frans föddes den 19 februari 1862
———————————
f bonden Sven Eriksson f. 14 mars 1824 h. Hanna Håkansdotter f. 7 september 1828 med barnen Sven f.15 juli 1853 och Elsa f. 9 december 1849 från Kullan 131.
Hans svärmor enkan Hanna Håkansdotter, f. 1793 i Brokamåla från Kullan 131.
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…

———————————–
Gossen John Svensson, Nebbeboda
Pigan Hanna Svensdotter f. Gränum ev 4
—————————————–
f bonden Måns Andersson f. 22 september (18 sep i USA) 1818 och h. Elna Johnsdotter f.13 november 1815 från Farabol 119 och barnen Håkan f. 1 april 1853, Elna f. 9 april 1846 (gift med John H Johnson) och Sissa f. 29 januari 1851
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…


Verkar bara vara pappa Måns och dottern Elna f. 9 april 1846 som överlever… för 1856 heter hustrun Hanna Jonsdotter f. 1820. Hon blir mamma fyra gånger innan 1863, och familjen flyttar till Pleasant Praärie, Iowa i april 1866.

———————————————-
yngling Sven Gummesson från Koppaaremåla
pigan Bodil Olsdotter f. .inkefalla
———————————-
54 f torparen Måns Carlsson 42 år h. Hanna Johnsdotter 32 år och barnen Olof 5 år, Erik 1 år och Kerstin 7 år från Bytaremålar.
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…

———————————-
bonddotter Hanna Carlsdotter från Ljungryda
bondsonen Carl Jönsson från Bytaremålar
bondsonen Olof Håkansson från Holje 25
—————————–
f bonden Måns Jönsson f. 26 augusti (7 august i USA)1821 h. Bodil Johansdotter f. 20 oktober 1813 och barnen Jöns f. 15 maj 1846, John f. 7 oktober 1848, Sven f. 5 oktober 1850-13 maj 1856 i Rönhult, Ola f. 19 oktober 1852 och Hanna f. 3 januari 1844 från Rönhult 126. Avresedag 20 maj 1854.
Måns och sönerna Jöns och John reste med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…
Bodil och resten av barnaskaran ansluter senare

——————————–
pigan Pernilla Persdotter från Haramåla
———————————————
f nm Ola Håkansson f. 8 april 1798-1863 h. Kerstin Olsdotter f. 15 maj 1798-28 september 1854 rödsot med barnen Nils f. 23 januari 1836, Sven f. 10 april 1838 och Johanna f. 23 februari 1841 från Brokamåla 135.
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…

Bor i Knoxvill, Illinois
1860. Kallar sig Ola Holcomb, tillsammans med Nils 24 år och Anny 20 år

De är också föräldrar till Ola Olsson f. 29 mars 1823se nedan
———————————————————————————————————
pigan Kerstin Persdotter f. 11 november 1830 från Brokamåla 135
——————————————–
bondsonen Ola Sunesson 18 år och hans syster Gunilla 20 år från Holje
De reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…

—————————————————————-
pigan Johanna Månsdotter från Vilshult
—————————————-
pigan Hanna Jönsdotter f. 26 april 1830 från Brokamåla 135.
Reste den 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…

——————————————-
f skolärare enk. Per Carlsson . 4 januari 1807 och barnen Kerstin f. 21 april 1839, Per f. 5 februari 1843 och Sissa f. 21 juli 1844 från Kåraboda 117. Reste 21 maj 1854..
——————————
avsk båtsman Håkan Svensson Besser f. 31 oktober 1822 h. Hanna Svensdotter f. 9 september 1818 och barnen Sven f. 25 december 1853 och fosterdottern Nilla Persdotter från Gillesnäs 17

Bor i Knoxville, där barnaskaran utökas; Sara f.23 januari 1857, Albert f. 2 september 1859, Anna f. 21 februari 1862…
———————————————————————-
f torp Sven Jacobsson f. 1 november 1823 h. Sissa Olsdotter f. 23 juni 1825 från Gillesnäs 17
—————————————————————
f torp enkan Lucia Jönsdotter f. 1803 med barnen Sven f. 7 februari 1841 och Anna Olsdotter f. 30 juli 1830 från Gillesnäs 17
————————————————————
f torp Nils Nilsson h. Kerstin Bengtsdotter från nr 14
———————————–
ynglingen Carl Nilsson . 4 april 1836 från Ljungryda 14. Bor i Chicago, men flyttar till Galesburg 1855…
————————————–
bonddottern Ingrid Persdotter från Jämshög 5
—————————————–
smeden Jöns Persson Westlund . 11 februari 1827 h. Sissa Åkesdotter f. 1 april 1827 med dottern Anna f. 11 augusti 1852 från Jämshög 7
De reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…


Pernilla f. 15 november 1854 i Chicago
———————————————
lärling, sedermera smed Sven Olsson f. 3 februari 1834 i Näsum från Jämshög 7
gift med Hanna Jonasdotter, dotter Anna f. 2 december 1860-död...

————————————————
bondsonen Per Thomasson från S Röhult
yngligen Johan Pet Persson från S Röhult
——————————————————————————–
f torp John Håkansson 24 år f. 1 mars 1831 h Kersta Eriksdotter 26 år f. 15 augusti 1827 från Ljungaryda
De reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…


Bor i Galesburg nr 52… kallar sig Torstenberg.
Barn: Olof f. 2 maj 1856 i Galesburg…

————————————————
inhyse pigan Anna Hansdotter med dotter Elna Svensdotter från Gåragöl
pigan Bengta Håkansdotter f. 29 april 1836 från Ljungaryda 14
—————————————————————————-
snickaren Ola Håkansson Torstenberg f. 14 oktober 1828 22 år h. Kerstin Svensdotter f. 23 juni 1823-(3 juni 1855 i Chicago) 31 år från Ljungaryda
De reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…

Dottern Hanna f. 11 december 1854 i Chicago.
Flyttar till Galesburg i augusti 1855. Kallar sig Torstenberg
Omgift med Mätta Nilsdotter f. 17 maj 1831.
Barn: Karna f. 14 juli 1860-död, Nathanael f. 14 juli 1863-död
——————————————————————————-
snickaren Sven Johansson f. 20 december 1827 h. Hanna Nilsdotter f. 14 mars 1830 från Ljungaryda
Paret bor i Galesburg…

—————————————————————————
dräng Jöns Håkansson Ritz? f. 30 juli 1830 från Ljungaryda 14 gift 31 december 1854 med Inga Nilsdotter (Jämshög) i Galesburg.

Barn: Emely f. 10 november 1856 i Galesburg
————————————————————————–
dräng Carl Andersson f. 15 februari 1834 från Pieboda
——————————————————————
f torp Ola Persson h. Inga Nilsdotter ev f. 2 mars 1824, enka… bosatt i Chicago, och dottern Pernilla från Gillesnäs
De reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…

—————————————————————
dr Gumme Larsson från Nebbeboda
skräddare Per Bengtsson från Ljungaryda
dräng Ola Andersson från Holje 22
———————————
f bonden Ola Olsson f. 29 mars 1823 h. Kersta Eriksdotter f. 16 september 1824 och barnen Sven f. 28 februari 1848, Nils f. 4 mars 1850, Anders f. 7 april 1852, Axel f. 23 mars 1854 och fosterdotter Pernilla Persdotter 10 år från Brokamåla 135
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore… 


Omgift med Christina Håkansdotter. Barn: Christina f. 1857, Anna Alice f. 1859 mfl…
—————————————————–
f kvarngare Per Persson (Rundbeck?) f. 10 december 1822 och tilltänkta h. Bengta Nilsdotter f. 18 februari 1828 i Jämshög

Barn: Thilda f. 21 januari 1855, Anna Maria f. 15 april 1857-2 december 1858, Anna Maria f. 25 oktober 1859, Peter Oscar f. 14 mars 1862… samtliga i Chicago

————————————————————————————
dräng Håkan Nilsson från Vilshult
dräng Anders Andersson f. 9 oktober 1829 från Kullan 131
97 ynglingen Nils Johansson från S Röhult
pigan Inga Hkansdotter från Gränum 60
———————————————–
målaren Carl Pet Schreil f. 1 juli 1825 h. Anna Malmström f. 27 juli 1829 från Målargården, Jämshög 5
svärmodern enkan Hanna Malmström f. 20 mars 1802 från Holje 22
Reste med Blohm och anlände till N.Y den 9 oktober 1854…

—————————-
smedmästare Lövgren h. Christina Dahlberg f. 6 juni 1813 med barnen Olof Andreas f. 29 januari 1847, Peter Bernard f. 9 mars 1844, dotter Ingrid Christina f. 23 oktober 1841, son Nikolaus f. 1 januari 1849 från Jämshög 7.
———————————–
dräng Bengt Johansson från N Rönåsa
pigan Karin Larsdotter f. 28 november 1826 från Boa 44
——————————————–
bonddotter Hanna Mattsdotter f. 16 januari 1839 från Kullan 131.
Hon reste 27 juli 1854 och anlände den 30 september 1854 till N.Y från Karlshamn ombord på Magda… 
——————————————–
gossen Sven Persson från Holje 22
—————————————-
f bonden Jöns Mattsson f. 21 mars 1822 h. Anna Olsdotter f. 28 juni 1828 och barnen Ingerd f. 9 mars 1848, Hanna f. 18 februari 1850, Elna f. 7 september 1852 från Kullan 131. Bor i Knoxville, där sonen Mattis Jönsson föddes den 12 oktober 1854. 21 apr 1869 till Chicago från Göteborg, källkod 1:167:104 Återvänder till Sverige 12 april 1856…
——————————————————————
dräng Sven Olsson f. 5 september 1822 o piga Hanna Olsson f. 3 januari 1833 från Kullan 131

De reste 27 juli 1854 och anlände den 30 september 1854 till N.Y från Karlshamn ombord på Magda… 
——————————————————
f torp Mattis Svensson f. 14 augusti (7 juli i USA) 1813 h. Elna Persdotter f. 4 november 1805-1867 och barnen Sven, Ola, Håkan f. 7 mars 1840 =George H Madison i USA… sannolikt finns det ättlingar, Bengt f. 19 september 1841 flyttar till Nebraska, Per 30 augusti 1843 flyttar till Nebraska och Karin 27 januari 1849 från Kullan 131 gift med Ola Johnson.


Familjen reste 27 juli 1854 och anlände den 30 september 1854 till N.Y från Karlshamn ombord på Magda… 
—————————————————
dräng Thomas Jönsson från Vilshult
————————————————
gossen Carl Mattsson f. 23 augusti 1843, Mattis Jönssons son från Kullan 131… (och bror till Jöns Mattsson f. 21 mars 1822, se ovan, och Hanna Mattsdotter f. 16 januari 1839, se ovan).

Han reste 27 juli 1854 och anlände den 30 september 1854 till N.Y från Karlshamn ombord på Magda… 

—————————————————————

Efter 1854 tvärdog emigrationen från Karlshamn med omnejd. Jag har trott att det berodde på att fartygen inte gick från Karlshamn längre, men att resa från Göteborg – trots trafiken från Karlshamn – verkar inte varit något problem… så kanske var det kapten Beckmans berättelse, som trycktes i flera tidningar runt om i Sverige, som avskräckte blivande emigranter.

https://tidningar.kb.se/

https://www.jamestownswedes.org/p/1854_12.html

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Släktforskning, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Från Jämshög till Amerika 1854…

1854 är året när utvandringen från Karlshamn med omnejd fullkomligt exploderar. Tidningen Karlshamns Allehanda annonserar hej vilt om allt från bekväma sjölägenheter… till engelska parlörer och handledning för Emigranter.

Minst fyra skepp seglade direkt mellan Karlshamn (de utgick från Stockholm) och Amerika under året, nämligen Cambria, Neptunns, Blohm och Magda… den sistnämnda gjorde inte mindre än tre resor över Atlanten.

Skeppet Cambria och Neptunns väntades anlända till Karlshamn i midsommarveckan, och Blohm i början av juli månad. Det där med exakta tidtabeller var det som synes lite si och så med…

I verkligheten avseglade Cambria från Karlshamn på morgonen den 23 juli 1854 med 400 emigranter och järn ombord till Boston, varav 14 av emigranterna hade gått ombord i Stockholm. Hon var framme den 14 september. Passagerare lista finns…

Två dagar senare – om aftonen den 25 juli 1854 – avseglade Blohm med ytterligare 156 emigranter och järn. Framme den 9 oktober. Passagerare lista finns…

Förmiddagen den 5 augusti 1854 anlände barkskeppet Magda till Karlshamn från Stockholm för att emottaga ett större antal emigranter, och den 8 augusti lade kapten Österberg ut mot N.Y med 122 emigranter och järn.
De anlände lyckligen till N.Y den 30 september… passagerare lista finns.

Det handlar alltså om hundratals personer som lämnade Karlshamn med omnejd 1854!

—————————————————————-

Skeppet Magda – ett av Stockholms största och vackraste kofferdiskepp (dvs, ett handelsfartyg som var förberedd för militär användning) på sin tid – var en bark på 424 ton.

Ett barkskepp…

Hon – liksom Amalia Maria och Superior – tillhörde rederi Ludvig Tydén f. 1807 i Stockholm & Co i Stockholm, och var ett av de fartyg som hyrdes in – vilket sannolikt handlare Janne Camph i Karlshamn var delaktig i -, för att ta passagerare direkt från Karlshamn till New York och / eller Boston under den korta period åren 1853-54 som Karlshamn figurerade som utresehamn för Amerikaemigranter.

—————————————————————

Nedan följer en lista över emigranter från Jämsögs socken 1854. Från Jämshög sn är det knappt tre mil till Karlshamn…

pigan Elna Olsdotter från Erikstorp
kopparsl. Nils Ljungquist från nr 5
pigan Kerstin Magnidotter från nr 7
Torp Ola Pettersson f. 12 mars 1826 från Väghult 115
—————————————-
f bonden Per Persson dy f. 5 augusti 1812 och h. Kerstin Olsdotter f.14 mars 1814 från Hesslehult 40 och deras söner Per f. 8 augusti 1836, Sven f. 1 november 1838, Ola f. 28 mars 1845, Nils f. 8 oktober 1847, Carl f. 23 juli 1849, Håkan f. 1 maj 1851 och Jöns f.9 oktober 1853. Deras döttrar Anna f. 12 augusti 1840 och Elna f. 27 oktober 1842.
Familjen reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…

Familjen Peter och Christina Pearson bodde först i Chicago, men pga koleran som grasserade lämnade de staden för DeKalb, Illinois. Dottern Anna gifte sig den 22 januari 1869 med Peter August Peterson. Paret fick åtta barn… Anna dog den 10 mars 1926 i Russell, Lyon County, Minnesota

————————————————-
torpdottern Karin Svensdotter från Brokamåla
——————————————————–
f bonden John Johansson f. 20 april 1831 och h. Karna Svensdotter f. 20 mars 1832 från Kjelleboda 105
deras son Olof Johnsson, Källeboda ?
————————————
Bondson Carl Eriksson, Kåraboda
Bondson Per Jönsson från Jämshög 6
Torparsonen Per Hansson f. Skelerhult
systern Hanna Hansdotter f. .uelseboda
————————————-
f torpare Sven Jönsson f. 27 september 1794-kolera h. Bengta Svensdotter f. 12 januari 1803 med barnen Jöns f. 1 februari 1835, Ola f. 8 januari 1838 och Elna f. 27 maj 1844 från Snöfleboda 124
Familjen reser 1 augusti 1854 till Boston med Great Britian från Göteborg.
————————————————————
koppars…mäst. Sven Dahlbom från Holje
hustru Karin Jönsdotter från Korsamo 3, Mörrum sn
———————————————————-
undertagsmannen Erik Hansson f. 7 januari 1806 h. Elna Persdotter f. 9 september 1814 från Biskopsmåla 30 och barnen Mattias f. 29 september 1838, Elna f. 23 februari 1842, Jöns f. 5 april 1840, Berta f 17 maj 1844, Hans f. 20 januari 1850, Sven f. 2 december 1852 och Sissa f. 26 januari 1847
Familjen reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…

Bor i Chicago. Änkling. med barnen Mattias, Hans, Berta och Sissa

————————————————–
skolläran John Persson f. 13 april 1821 f. Skelshult 127
döttrarna Hanna och Bengta från Brokamåla
bonden Ingvar Ingvarsson f. Gränum 58
pigan Sissa Bengtsdotter från Gillesnäs
pigan Hanna Svensdotter
dräng Lars Håkansson f. 27 juli 1835 från Kullan 131
——————————————————
f bonden Per Olsson f. 3 oktober 1815 h. Elna Andersdotter f. 15 juli 1820 och barnen Sven f. 4 december 1845, Olof f. 10 juni 1848, Anna f. 29 juni 1841, Inga f. 24 oktober 1850 och Elsa f. 9 juli 1853 från Tomakulla 69.
De reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…
Samtliga verkar avlidit 1854…
————————————
f bonden Bengt Sunesson 39 år h. Christina Nilsdottert 36 år från Skjetsmåla och barnen Per 9 år, Carl 7 år, Ola 4 år, Jöns 231 år år och fosterdottern Inga Nilsdotter från Gränum 48
Familjen reser 1 augusti 1854 till Boston med Great Britian från Göteborg.
—————————————————
Håkan Olsson f. 16 augusti 1826 från Kullan 131
Sven Persson f. Skelshult
Bröderna Sven och Måns Jönsson f. Harasjömåla
———————————
f bonden Sven Eriksson f. 14 mars 1824 h. Hanna Håkansdotter f. 7 september 1828 med barnen Sven f.15 juli 1853 och Elsa f. 9 december 1849 från Kullan 131.
Hans svärmor enkan Hanna Håkansdotter, f. 1793 i Brokamåla från Kullan 131.

Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…
———————————–
Gossen John Svensson, Nebbeboda
Pigan Hanna Svensdotter f. Gränum ev 4
—————————————–
f bonden Måns Andersson f. 22 september (18 sep i USA) 1818 och h. Elna Johnsdotter f.13 november 1815 från Farabol 119 och barnen Håkan f. 1 april 1853, Elna f. 9 april 1846 (gift med John H Johnson) och Sissa f. 29 januari 1851
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…
Verkar bara vara pappa Måns och dottern Elna f. 9 april 1846 som överlever… för 1856 heter hustrun Hanna Jonsdotter f. 1820. Hon blir mamma fyra gånger innan 1863, och familjen flyttar till Pleasant Praärie, Iowa i april 1866.

———————————————-
yngling Sven Gummesson från Koppaaremåla
pigan Bodil Olsdotter f. .inkefalla
———————————-
54 f torparen Måns Carlsson 42 år h. Hanna Johnsdotter 32 år och barnen Olof 5 år, Erik 1 år och Kerstin 7 år från Bytaremålar.
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…
———————————-
bonddotter Hanna Carlsdotter från Ljungryda
bondsonen Carl Jönsson från Bytaremålar
bondsonen Olof Håkansson från Holje 25
—————————–
f bonden Måns Jönsson f. 26 augusti (7 august i USA)1821 h. Bodil Johansdotter f. 20 oktober 1813 och barnen Jöns f. 15 maj 1846, John f. 7 oktober 1848, Sven f. 5 oktober 1850-13 maj 1856 i Rönhult, Ola f. 19 oktober 1852 och Hanna f. 3 januari 1844 från Rönhult 126. Avresedag 20 maj 1854.
Måns och sönerna Jöns och John reste med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…
Bodil och resten av barnaskaran ansluter senare
——————————–
pigan Pernilla Persdotter från Haramåla
———————————————
f nm Ola Håkansson f. 8 april 1798-1863 h. Kerstin Olsdotter f. 15 maj 1798-28 september 1854 rödsot med barnen Nils f. 23 januari 1836, Sven f. 10 april 1838 och Johanna f. 23 februari 1841 från Brokamåla 135.
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…
Bor i Knoxvill, Illinois
pigan Kerstin Persdotter f. 11 november 1830 från Brokamåla 135
——————————————–
bondsonen Ola Sunesson 18 år och hans syster Gunilla 20 år från Holje
De reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…
—————————————————————-
pigan Johanna Månsdotter från Vilshult
pigan Hanna Jönsdotter f. 26 april 1830 från Brokamåla 135
——————————————-
f skolärare enk. Per Carlsson . 4 januari 1807 och barnen Kerstin f. 21 april 1839, Per f. 5 februari 1843 och Sissa f. 21 juli 1844 från Kåraboda 117. Reste 21 maj 1854..
——————————
avsk båtsman Håkan Svensson Besser h. Hanna Svensdotter och barnen Sven och fosterdottern Nilla Persdotter från Gillesnäs
f torp Sven Jacobsson h. Sissa Olsdotter från Gillesnäs
f torp enkan Lucia Jönsdotter med barnen Sven och Anna Olsdotter från Gillesnäs
f torp Nils Nilsson h. Kerstin Bengtsdotter från nr 14
ynglingen Carl Nilsson från Ljungryda
bonddottern Ingrid Persdotter från Jämshög 5
—————————————–
smeden Jöns Persson Westlund . 11 februari 1827 h. Sissa Åkesdotter f. 1 april 1827 med dottern Anna f. 11 augusti 1852 från Jämshög 7
De reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…
———————————————
77 lärling Sven Olsson från Jämshög 7
bondsonen Per Thomasson från S Röhult
yngligen Johan Pet Persson från S Röhult
——————————————————————————–
f torp John Håkansson 24 år h Kersta Eriksdotter 26 år från Ljungaryda
De reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…
————————————————
inhyse pigan Anna Hansdotter med dotter Elna Svensdotter från Gåragöl
pigan Bengta Håkansdotter från Ljungaryda
—————————————————————————-
snickaren Ola Håkansson 22 år h. Kerstin Svensdotter 31 år från Ljungaryda
De reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore…
——————————————————————————-
snickaren Sven Johansson h. Hanna Nilsdotter från Ljungaryda
dräng Jöns Håkansson från Ljungaryda
dräng Carl Andersson från Pieboda
——————————————————————
f torp Ola Persson h. Inga Nilsdotter och dottern Pernilla från Gillesnäs
De reste den 12 maj 1854 med Esmeralda och var framme i N.Y den 11 augusti 1854…
—————————————————————
dr Gumme Larsson från Nebbeboda
skräddare Per Bengtsson från Ljungaryda
dräng Ola Andersson från Holje 22
———————————
f bonden Ola Olsson f. 29 mars 1823 h. Kersta Eriksdotter f. 16 september 1824 och barnen Sven f. 28 februari 1848, Nils f. 4 mars 1850, Anders f. 7 april 1852, Axel f. 23 mars 1854 och fosterdotter Pernilla Persdotter 10 år från Brokamåla 135
Familjen reste 19 maj 1854 och anlände den 24 juli 1854 till N.Y från Göteborg ombord på Eleonore… 
—————————————————–
f kvarngare Per Persson och tilltänkta h. Bengta Nilsdotter i Jämshög
dräng Håkan Nilsson från Vilshult
dräng Anders Andersson f. 9 oktober 1829 från Kullan 131
97 ynglingen Nils Johansson från S Röhult
pigan Inga Hkansdotter från Gränum 60
———————————————–
målaren Carl Pet Schreil f. 1 juli 1825 h. Anna Malmström f. 27 juli 1829 från Målargården, Jämshög 5
svärmodern enkan Hanna Malmström från Holje 22
Reste med Blohm och anlände till N.Y den 9 oktober 1854…
—————————-
smedmästare Lövgren h. Christina Dahlberg f. 6 juni 1813 med barnen Olof Andreas f. 29 januari 1847, Peter Bernard f. 9 mars 1844, dotter Ingrid Christina f. 23 oktober 1841, son Nikolaus f. 1 januari 1849 från Jämshög 7.
———————————–
dräng Bengt Johansson från N Rönåsa
pigan Karin Larsdotter från Boa 44
bonddotter Hanna Mattsdotter från Kullan
gossen Sven Persson från Holje 22
—————————————-
f bonden Jöns Mattsson f. 21 mars 1822 h. Anna Olsdotter f. 28 juni 1828 och barnen Ingerd f. 9 mars 1848, Hanna f. 18 februari 1850, Elna f. 7 september 1852 från Kullan 131. Bor i Knoxville, där sonen Mattis Jönsson föddes den 12 oktober 1854. 21 apr 1869 till Chicago från Göteborg, källkod 1:167:104 Återvänder till Sverige…
——————————————————————
dräng Sven Olsson f. 5 september 1822 o piga Hanna Olsson f. 3 januari 1833 från Kullan 131
——————————————————
f torp Mattis Svensson f. 14 augusti (7 juli i USA) 1813 h. Elna Persdotter f. 4 november 1805 och barnen Sven, Ola, Håkan f. 7 mars 1840 (George H Madison i USA), Bengt f. 19 september 1841, Per 30 augusti 1843 och Karin 27 januari 1849 från Kullan 131. Avresedag 27 jul 1854
—————————————————
dräng Thomas Jönsson från Vilshult
gossen Carl Mattsson f. 23 augusti 1843, Mattis Jönssons son från Kullan 131

medan det är ca 27 mil till Göteborg. Måste säga att jag blev förvånad över emigranternas väg till båten.


Publicerat i Blekinge, Genealogi, Släktforskning, Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Ångaren SS Navarres undergång… del 3

… fortsättning från https://gunvorpersson1.wordpress.com/2023/01/04/angaren-ss-navarres-undergang-del-2/

Nygren själv höll sig i ena relingen akterut… och därifrån såg han sin hustru stå i dörren till kajutan med minsta barnet på armen, vrida sina händer och vinkande åt honom, , utan någon möjlighet för honom att komma över till dem. 

Några ögonblick ännu… och en störtsjö kastade honom baklänges ut i havet...

————————————————————————–

Strax därpå ser Nygren fartyget gå ner i djupet med aktern före, skjutande upp fören flera famnar i vädret. Han uppehöll sig simmande i närheten av den plats, där ångaren sjunkit… i hopp om att hitta några föremål, som han och familjen kunde hålla sig i i vattnet, för även hustrun Johanna och sönerna låg i vattnet. Fyraårige Johan August försvann först i vågorna, medan Johanna med förtvivlans styrka höll fast i sin lille åtta månades gosse, men dukade under av kyla och ansträngning och sjönk till botten, medan det lilla barn fortfarande flöt…

Fiskefartyget Sir Stafford Northcote var nu så nära att man kunde kasta ut en ände därifrån till de nödställda…

Hans Andersson – som varit på sjön tidigare -, var försett med räddningsbälte när han kastade sig i. Han medförde då en av de yngre kvinnliga passagerarna, som han på begäran av hennes fästman skulle försöka hålla uppe (sannolikt Hedvig Jonasdotter).
Hon grep tag i hans räddningsbälte och höll sig fast i en halvtimme, men dukade sedan under av köld och utmattning…

Då Andersson uppdrogs, hade han kastads omkring i de väldiga vågorna i cirka en timmes tid…

Från början var det många personer i vattnet som kämpade för sina liv… förutom smeden Nygren med familj, låg även Hans Andersson, Hedvig Jonasdotter och agent Mannall i havet. Där fanns även den skotske matrosen William Sinclari, passagerare J Andersen norsk landtman, Hagelberg och fröken Alexandra Lotz…

Slutligen träffade Nygren agent Mannall, som höll sig uppe med dels en stor trästång och ett bräde… vilket senare avstods till N. när Mannall blivit uppdragen.

De två räddade svenskarna Nygren och Hans Andersson uttalade sig med mycket indignation över det tyska fartyg som länge uppehållit sig i närheten av Navarre, utan att ens försöka bärga någon av de nödställda som simmande försökte nå det. Inte heller var de nöjda med agent Mannalls uppförande, vilken sedan de blivit landsatta i Hull försökt dra ekonomisk vinning av olyckan på de andras bekostnad.

Förövrigt hade de räddade bara positivt att säga om kaptenen och besättningen, likaså hade de på bästa sätt blivet omhuldade av den svenska konsuln och emigrantbolagets agent, som försett dem med nya snygga kläder och penningar till hemresan.

En av Nygrens söner hittades flytande och plockades upp på Sir Stafford Northcote – där Nygren sedan kände igen honom -, men räddningsförsöken var förgäves… livsgnistan hade slocknat och han var död (blev begravd i Hull med stor högtidlighet).

Både Nygren och Andersson ämnar – sedan de besökt sina hemorter och ekiperat sig på nytt – åter bege sig på resa till Amerika.

—————  Barkskeppet Sir Stafford Northcote… ——-———

Kaptenen Rickett på fiskefartyget Sir Stafford Northcote säger, att han på onsdagsmorgonen blivit driven av stormen ner till Lilla Fiskebanken och långt i lä sett ett ångfartyg, som gjorde nödsignaler. Då han hållit ned till det samma, låg fartyget kantrat längs med vattnet, varvid sjön beständigt bröt över det samma och passagerarna så gott som möjligt höll sig vid skrovet.

Kommen i närheten, oaktad han hade i beredskap trossar att tillkasta fartyget, utsatte han en båt, som dock slets bort. Nu höllos trossarna klara, men hastigt rusade ångfartygets akter ner under vattnet, och fartyget sjönk, dragande de olyckliga med sig i djupet.
De av honom sedermera räddade lyckades uppfånga linorna, och den unga fröken Lotz, som drev i lovart om fiskefartyget, kunde enbart med största ansträngning räddas. Hennes kläder var nästan totalt sönderslitna av sjöarna, så att enbart några trasor hängde fast vid henne.

Av 15 fruntimmer ombord bland passagerarna på Navarre, var hon den enda som blev räddad…

Enbart fem korktröjor för räddning av människoliv fanns ombord.

Det berättas, att Navarre var ett dåligt fartyg, samt även överlastat… annars skulle det mycket väl uthärdat stormen.

Må vi – som läser detta – ta lärdom av detta för vårt eget väl. Må vi se till, med vad farkost vi tänker oss bliva lyckligt förda över tidens stormiga hav.
Är Jesus denna farkost, ja, då landar vi lyckligt… när världen, och de som for med den överlastade skutan förgicks.

—————————————

Vi tillägger ”Navarre var ett sjutton år gammat lastdragareångfartyg, inget emigrantfartyg. Detta förklarar rederiets underlåtenhet att i sitt telegram till Köpenhamn förtiga fartygets ålder, som lätt kan kontrolleras vid att kasta en blick i registret över engelska ångfartyg (tillgängligt å flera ställen i Stockholm). I dess ställe från Leiht, att det varit ett präktigt fartyg. Det var ungefär av rederibolagets i Stockholm tillhöriga ångfartyg Bergsunds storlek. Det hade dessutom i Köpenhamn intagit 89 oxar på däck – skönt sällskap för de stackars emigranterna i sina bås även på däck! – och var uppenbarligen överlastat.

—————————————————————–

Därefter gick hon till Hull på Englands östkust med de räddade, nämligen båtsmannen William Sinclari skotsk matros, H Andersson, F J Nygren svensk smed, Nicolaie Mannell andre utvandringsagent och fröken Alexandra Lotz.

Minst tre av dem – Nicolaie Mannell, fröken Alexandra Lotz och Hans Andersson – hade räddningsbälte…

————— fiskefartyg Getrouwheid… ——————

Ombord på det holländskfiskefartyget Getrouwheid har fem namnlösa personer uppdragits, samt fem personer ur besättningen. Dessa landsattes i en fiskeby nära Rotterdam. Enligt ett telegram därifrån till ångarens agent i Köpenhamn är det tio personer från Storbåten – i vilken flera från besättningen räddat sig -, vilken kunde rymt minst 30 personer…

Dessa visade sig vara 3 norska och 7 skotska matroser – som gav sig iväg med en av livbåtarna -, och blev räddade, dvs passagerarna G Mathisen, Carl Starck, Jörgen Sörensen, Gunder Tellessen, Gunvald Gunvaldsen, Andreas Quensen och fyra från Navarre besättning, nämligen andre styrman William Sanderson, matroserna James Roberts och John Hughes samt eldaren John Wright.

——————– Florence Louise från Hull… —————

Den engelska fiskebåten Florence Louise från Hull lyckades också räddade en man, Hagelberg. Man kastade linor till honom, men han var så stelfrusen att han inte kunde greppa dem med händerna… men lyckades till sist bita sig fast i en tåg, och hjälpas ombord i mycket medtaget tillstånd.

Totalt 16 är räddade, av 81 resenärer… men rederiet hyser dock förhoppningar om att ytterligare personer ska räddas, då Navarre var försedd med särdeles starka och rymliga räddningsbåtar.

——————————————————————

20 april 1883 stod att läsa i Upsalaposten om svensken Peter Ahlin som nästan blivit vansinnig av sorg. Han var anställd vid Websters hyrstall i Minneapolis och hade skickat pengar till Sverige för att få över sin hustru, dotter och svägerska till Minneapolis, och läste i tidningen att alla tre omkommit när Navarre sjönk.

Hustrun Anna och svägerskan Lovisa var döttrar till smeden Sven Alhgren och Elna Fredriksdotter på Slottet, Sölvesborg…

——————————————————————–

24 april 1883 stod följande i Örebro Tidning: Över tre av offren från Navarre, förrättades i söndags tacksägelse i Sillhövda kyrka i Blekinge efter de, den sistledna 7 mars så sorgligt omkomna; nämligen torparen Samuel Karlsson i Buskahult i 40-de levnadsåret, bondsonen Olof Karlsson i Buskahult och bonddottern Hedvig Jonasdotter i Elmtemåla, båda 24 år.
Den förre var familjefar och hade dagarna före avresan realiserat sin lilla egendom i reda penningar, ämnade med detta sitt pund i den nya världen vinna 10 pund…

De båda andra hade sedan 11-12 dygn varit förlovade och hade på andra sidan Atlanten ämnat knyta hymnens band. Gamla Sverige hade blivit dem för trångt, var de således fulla av hopp om lycka och framgång… lämnade sörjande maka, barn, föräldrar, syskon och vänner för att i det förlovade landet vinna guld och gröna skogar. Huro de vunno sina önskningars mål, syns av det anförda.

———————————————————————-

17 april 1883 kunde man läsa i Helsingborgs Tidning Undersökningen angående Navarres förolyckande har enligt engelska tidningar lämnat resultatet, att fartyget varit fullt sjödugligt, att det blev väl navigerat, att allt, som kunde göras för att rädda de ombordvarande blev gjort, och att man ej kan lasta skulden på någon – naturligtvis!

—————————————————————————

Halland1883-05-26 Flera lik har har flutit upp vid stranden i Sönderbo, Danmark. Man tror dessa kommer från Navarre och/eller Cimbria. En kvinna hade en madonna bild och ett paternosterband runt halsen. Hennes strumpor vore märkta P.B…

—————————————————————————

13 juni 1883 stod följande att läsa i Karlshamn, tidning för Blekinge län:
Släktingar till de med ångaren Navarre förolyckade passagerarna ha, så framt de kunna bevisa sin arvsrätt efter de avlidna, fått sig medgivet att från Stateliniens ångbåts bolag återbekomma passageraravgiften för vägen mellan Glasgow och Amerika, och komma medlen att genom landshövding ämbeternas försorg vederbörande tillställas.

Inom Kronobergs län ha tillerkänts
Anders Håkansson, Rickarshult, Wislanda kr 398.75. Anders hustru Karin Svensdotter f. 27 september 1841 i Blädinge sn var syster till Petter Johan Svensson, som omkom med hustru och tre barn…
Carl Jönsson Hård Växjö Östergård, Segerstad nr 18b, 142.80 kr. Far till Carl Ulrik Hård…
A P Jonsson, Lessebo 135.75 kr,.. har jag inte löst.
Nils Olsson, Uråsa, Söderg, Kvenneberga sn 142,30 kr. Vars son Olof M Nilsson var med på Navarre…
Jonas Svensson, Gröndal, Lekaryd sn 142.80 kr. Vars son Sven Adolf Jonasson drunknade
Gumme Svensson Syrén, Sköldestad, Tångagård, Kvenneberga sn 61,30 kr… far till Karl Magnus f. 7 april 1869. Systerson till J.P Scharp, genom sin mor Ingrid Maria Johannisdotter f. 29 november 1839 i Lekaryd = 1024,30 kr.

Smålandsposten den 14 juli. Ytterligare medel, till de av Navarre förolyckade, släktingar har översänts från Statelinien i återburna biljettpengar till
Brita Persdotter i Blädinge Westregård 266.20 kr… vars dotter Anna (Catharina Magnidotter) Nyberg, och barnbarnen Gustav (Emil) 8 år, Anders (Valfrid), 6 år och Betty Martina 3 år omkom vid ångarens undergång.

————————————Tur i oturen… ————————————

Att missa sin resa är förstås INTE kul, men Navarre skulle haft ytterligare tre passagerare som gjorde just det…

Från vederbörande myndighet på Öland ingick, som förut nämnts, måndagen förra veckan till polismästare Wester begäran att hemmansägaren Nils August Nilsson från Östra Greda på Öland, vilken misstänks för att ha förfalskatåtskilliga lånehandlingar, samt den förste mars avvikit från sitt hem för att resa till Amerika, måtte arresteras. Polismästaren, som erinrade sig att endast en emigrant kom från Öland, ehuru med namnet Erland Larsson, snickare, samma dag erhållit kontrakt för att resa till Amerika, över Köpenhamn skickades en detektiv till Köpenhamn och denne lyckades inom kort att anhålla Larsson som var den rätte.

Den häktade är 30 år gammal och har enligt eget erkännande genom förfalskningar av lånehandlingar i Riksbanken och Kalmarbanken lurat till sig ca 1600 kronor. Genom denna häktning räddades möjligen hans liv, eftersom han skulle rest med Navarre…

——————————-

En kvinna och hennes barn skulle precis stiga ombord på fartyget då barnet sprang iväg och blev påkörd av en ”droska”. Barnet fördes till sjukhus och modern åkte med barnet. Den inträffade olyckan räddade deras liv.

Poliskammaren i Malmö (M) D3:10 (1883) Bild 760 v449912.b760

http://www.udvandrerarkivet.dk/udvandrerprotokollerne/

https://www.wrecksite.eu/peopleView.aspx?382042

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänkenRedigera

Publicerat i Genealogi, Släktforskning, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Ångaren SS Navarres undergång… del 2

Fortsättning på https://gunvorpersson1.wordpress.com/2022/12/19/angaren-navarres-undergang/ … tyvärr har jag fortfarande inte lyckats identifiera alla emigranterna…

———————————————————————————–

Ögonblicksskildringarna kommer från gamla tidningar, både svenska och amerikanska… där de sistnämnda är snällare i tonen.

Båtsmannen William Sinclari, skotsk matros: – På tisdags förmiddagen träffade en svår störtsjö Navarre, varvid läbrädgångar, kompass, bägge livbåtarna, en del av utvandrarhytterna på däck, samt en del av kommandobryggan bortrycktes, så fartyget ej längre kunde manövreras.

Vid midnatt kallade kapten Staig upp hela besättningen och befallde att öppna rum nummer två. Det var vatten i lasten, och många kreatur hade drunknat och flöt fram och tillbaka. Vi började pumpa ut vattnet, men efter att ha arbetat i flera timmar, såg vi ingen skillnad. Vattnet trängde ner i maskinrummet och släkte eldarna…

Jag tror inte, att någon ombord då trodde, att fartyget skulle sjunka… och många av passagerna var sysselsatta med att kasta de döda kreaturen överbord. Snart därefter gav dock kapten Staig order om att de två kvarvarande båtarna skulle sättas ut… och ett antal passagerare kom i dem.

När den ena båten kom i sjön, vräktes den bort, och flera personen hoppade efter och blev uppdragna.

Den andra båten sattes därefter ut, och jag hoppade – jämte flera andra – i den. Den kantrade strax efter, innan han kommit klar från fartyget. En kamrat, som inte hade gått i båten, kastade en lina till mig och rädda två andra, jämte mig.

Kaptenen stod på skansen och spanade efter hjälp. Kort därefter kom ett holländskt fiskefartyg i sikte. De passerade flera gången tätt förbi, men eftersom Navarre krängde så starkt, kunde ingen hoppa över till det. Två eller tre personer försökte göra det, men hamnade i vattnet och drunknade. När klockan var ungefär tio, krängde Navarre allt mer och sjönk…

Jag hoppade då i vattnet, drev mot propellern och blev sårad; kom emellertid bort från det sjunkande fartyget och hängde mig fast vid en salongsdörr, som flöt omkring. Från det ögonblicket minns jag ingenting, tills dess jag kom till medvetande ombord på Sir Stafford Northcote fram på eftermiddagen.

Fröken Alexandra Lotz berättelse av följande händelse: – Jag gick ombord på Navarre i Kristiansand på söndags eftermiddagen. och fartyget avseglade därifrån klockan åtta på aftonen. Jag uppehöll mig i min hytt till onsdags morgon – då jag lämnade den – emedan vattnet började tränga in dit till följd av den höga sjögången och fartygets ställning. Jag tog plats på däcket, tätt vid takfönstret över salongen, vid vilket jag höll mig fast.

En stund stod kapten Staig tätt brevid mig. Han var mycket vänlig och gav mig ett räddningsbälte, som han beordrade en man att binda fast omkring mig. Medan jag stod på däck, hörde jag kaptenen giva order, att den ena av de två kvarvarande båtarna skulle sättas ut… med tillägg att kvinnorna först skulle stiga i honom. Ett antal män steg likväl i honom, och då den flöt bort, hörde jag på däcket ropas, att de skulle komma tillbaka.

Kapten Staig frågade då några män, som stod nära honom, om någon av dem kunde be till Gud. En man knäböjde och bad, och kaptenen bad med. Då räddningsbältena upphämtades, hörde jag kapten Staig ge order om att kvinnorna först skulle förses med sådana…

Av en sjö kastades jag över bord, och såg därefter Navarre sjunka; det var bara en kort stund efter att jag hade hamnat i vattnet… men jag kom bort från virveln, som uppstod när fartyget gick till botten.

Därefter blev jag efterhand medvetslös, men jag såg båten komma emot mig...

… men kunde inte få tag i tågen som kastades till mig, men slutligen fick jag det… och härefter minns jag bara att någon drog upp mig ur vattnet i armarna.

Räddade emigranterna F G Nygren och H Andersson, som ankommit till Växjö, berättar, enligt Smålands Posten följande om olyckan:
– På tisdagsmorgonen började en storm, som under dagens lopp tilltog i sådan våldsamhet, att kaptenen förklarade sig ej på 40 år förnummit dess like.

Fram på kvällen började lasten förskjuta sig och lossna. De stackars emigranterna – som alla befann sig på andra däck – hörde med rysning, hur skeppssidorna inifrån våldsamt bearbetades av den rullande lasten, hotade med att slå fartyget läck, men de kunde inte göra något däråt.

Ångaren lade sig nu, sedan antagligen läcka uppkommit, på ena sidan. Och så gick natten, då alla redan gett upp hoppet om räddning. Vid fem tiden på onsdagsmorgon träffades fartyget av en störtsjö… som slog in väggen till det rum där emigranterna befann sig, och fyllde hela läsidan upp till bäddarna med vatten.

Ingen penna torde kunna beskriva det jämmer och elände, som nu följde. Allt rördes om varannat. Hoppet var ute…

Äntligen blev det dag, som de arma människorna under nattens mörker som sin sista glädje önskat sig. Stormen hade lugnat sig, men det var fyra fots vatten i kölrummet…

De av emigranterna, som inte var förberedda på sitt öde, fick det nu klart för sig, när agent Mannall i dagningen trädde fram i dörren till det rum, där de tillintetgjorda av ångers befann sig, och ropade:

Befall er själ i Guds hand, skeppet sjunker!

De scener – som i sista stund följde – kan väl tänkas, men ej beskrivas. Böner… och så tar man farväl av varandra. En helt liten gosse från Blädinge höll med en brinnande åkallan allas mod uppe i döden…

Nygren hade begett sig ut på däcket för att fråga efter något medel till räddning för sig och de sina. Jämte honom befann sig en annan passagerare – A J Lindahl, från Stojby – vilken, då den sista räddningsbåten sattes ut, kastade sig i den… men då den gick under, återvände simmande till den kantrade Navarre, på vilken han klängde sig upp, sedan han fått alla fingrarna avslagna på ena handen.
Han gav upp vidare försök att försöka rädda sig, och la sig olyckligt på däcket… där Nygren en kort stund senare såg honom tagas av en våg och för alltid försvinna.

Nygren själv höll sig i ena relingen akterut… och därifrån såg han sin hustru med minsta barnet på armen, vrida sina händer och vinkande honom, stå i dörren till kajutan, utan någon möjlighet för honom att komma över till dem. Några ögonblick ännu… och en störtsjö kastade honom baklänges ut i havet.

Fortsättning följer…

Publicerat i Allmänt, Genealogi, Släktforskning, Uncategorized, Väder / oväder | Märkt , | Lämna en kommentar