Trädgården vaknar…

… och det är typ en hel månad senare än det brukar vara. Blodplommonträdet var fullt utslaget i slutet av mars 2020, i år slog det ut först i slutet av april.

Blodplommon…

Brukar ha ett gammalt skatbo i det, men detta är sprillans nytt för i år.

… lite kul är det att se att igelkotten vaknade den 18 april… men hen har nog somnat igen i denna kyla. Hur som helst är det tredje år i rad som hen övervintrat i rabatten under köksfönstret 🙂 .

”Min” igelkotte…

Havet av blåstjärnor är nu ersatt med pingstliljor…

Blåstjärnor… hur många som helst.

… och de fyra sk trädliljorna som sattes våren 2020 har i år blivit sju, så det kommer att dofta över halva trädgården.

Trädliljor…

————————————————————————-

PS: Nyårslöftet – trädäcket – börjar ta form 🙂 .

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Blommor, Sölvesborg..., Trädgård, Uncategorized, Väder / oväder, Växter | Märkt , , | Lämna en kommentar

Patria av Djupekås minsprängd

De fem ombordvarande räddades oskadade

Magnetmina orsakade förlisning utanför Möen.

Åter har ett fartyg från våra trakter blivit minsprängt, nämligen m/s Patria av Djupekås, som vid 3-tiden natten till onsdagen förolyckades utanför Möen, alltså i ungefär samma farvatten som den minsprängda sölvesborgs motorseglaren Ulla. Enligt vad man tror var det även i detta fallet en magnetmina, som orsakades båtens förlisning.

Ombord befunno sig fem man, varav dock endast en från våra trakter, nämligen befälhavaren, kapten H H från Djupekås. Samtliga ombordvarande kunde efter sprängningen rädda sig oskadda i livbåten och blevo sedan upptagna av ett fartyg och införda till Trelleborg.

Foto: P Berglund (Bennie Bengtsson)

Fartyget gick på minan 2½ distansminut nordost Plantagergrundets fyrskepp invid den danska ön.

Skonaren som mätte 200 ton, var när olyckan inträffade på väg från Rentsburg i Kielkanalen till Ystad med kokslast. Besättningen räddade sig i livbåten och blev så småningom upptagen av ett annat fartyg, Alice av Göteborg, och vid middagstid på onsdagen landsatta i Trelleborg.

Det var en av de allierades många magnetminor i farvattnen söder om Danmark, som blev vårt öde, berättar Patrias befälhavare och ägare, kapten H H, med vilken Sölvesborgs-Tidningens korrespondent hade ett samtal strax innan besättningen lämnade Trelleborg. Och att det ödet inte blev ännu värre, är alltjämt en stor gåta för mig.

Tre man i livbåten i nattdräkter

Den omständigheten att vi alla nu äro iklädda nya kläder från topp till tå säger en del om hur mycket vi lyckades rädda av våra tillhörigheter. Allt vad vi fingo med i livbåten, var det vi vid olyckstillfället hade på kroppen och det innebar för två av oss blåställen och för de tre övriga nattskjortan.

Det var en rejäl smäll vi råkade ut för. Minan tog midskepps mellan maskin- och lastrummet och båda skotten ströko sannolikt med, ty annars hade vi inte sjunkit så fort som vi gjorde. Själv slungades jag ett bra stycke från kojen och den som vid tillfället stod vid styrratten, kastades med en väldig kraft flera meter ut ur styrhytten. Jag fick en sensträckning i ett finger. I övrigt blev egendomligt nog ingen skadad.
Även livbåten skadades vid explosionen och tre man hade fullt göra med att ösa den läns, så att vi inte skulle sjunka. Frågan var om vi skulle kunna ta oss i land med den bräckliga farkosten och vi var därför innerligt tacksamma, när göteborgsbåten Alice tog upp oss. Man hade som väl var iakttagit explosionen ombord på Alice, men det tog tre kvart innan vi räddades och under de minuterna var det sannerligen inte för roligt.

Kielkanalen veritabel fartygskyrkogård

Kapten H berättar vidare att det var sjätte resan Patria gjorde mellan Sverige och Kielkanalen. Tidigare har det alltid gått utan missöde, men farorna har ökat betydligt på sistone. Överallt ser man masttoppar som sticker upp och vid ett tillfälle såg jag inte mindre än fyra på en gång långt ute till sjöss. Kielkanalen är f. en en veritabel fartygskyrkogård och praktiskt taget varje dag får man ändra kursanvisningar på grund av nya vrak. Den svepta rännan, vilken vi följde, var på sina håll faktiskt kantad av dessa masttoppar, som skjuta upp ur vågorna som tysta bevis på effektiviteten hos de minor, som flygledes transporteras till farvattnen mellan Tyskland och Danmark.

60 000 kr i förlust på olycksresan

Även om hr H uppenbarligen har all anledning att tacka försynen för att han alltjämt befann sig kvar i livet, så förringa detta faktum icke den stora ekonomiska förlust, minsprängningen försakat honom. Medan båten värderades till 120 000 (hr H var erbjuden denna summa för endast några dagar sedan, men avböjde och gav sig ut på olycksfärden) var den blott försäkrad för 60 000 kr.

Patria var den andra djupekåsskuta, som förolyckats under kriget. Den första var Catrine, som i fjor försvann med man och allt på en resa mellan Karlshamn och Uppsala.

—————————————————————

Sölvesborgs Tidningen 1944.05.11

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

228 fartyg förlorade för vår handelsflotta

Över sex milj. ton krigsförluster för neutrala flottorna.

Raiderna mot den norska kusttrafiken samt fällda magnetminor i tyska och danska farvatten medförde en mängd fartygsförluster för de ockuperade ländernas handelsflottor under maj månad, varigenom krigsförlusterna för de neutralas handelsflottor steg avsevärt under månaden. 30 fartyg, det största antal under en månad sedan maj 1911, förstördes under maj 1944.

Vinterliggare i Djupekås…

Det krigsförlista tonnaget uppgick samtidigt till 50 000 ton dw, vilket är det största sedan oktober förra året. Förlusten i människoliv, 27 man, var lyckligtvis ringa i förhållande till antalet sänkta fartyg och deras tontal.

Om man räknar det sedan krigets början 1939 sänkta handelstonnaget från de neutrala länderna – inalles 32 stater – i död vikt, utgår summan därav 6.279.925 ton (med neutralt tonnge avses i denna översikt även de ockuperade ländernas).

Sveriges handelsflotta led inga större förluster under maj månad. Tre fartyg gick till spillo, men det var mindre fartyg och deras sammanlagda tontal uppgick endast till 1 215 ton, den lägsta tonnageförlusten sedan september förra året.

Tankmotorfartyget Solvik av Göteborg och motorskonaren Patria av Djupekås föll offer för magnetminor i Södra Östersjön utan förlust av människoliv, medan tankångaren B.T.VG av Göteborg sjönk i Stettin under flygbombardemang och fyra personer omkom.

Med maj månads förluster har den svenska handelsflottan sedan krigsutbrottet 1939 genom direkta sänkningar, genom minor, torpeder och flygbomber förlorat 228 fartyg om 884 890 ton d.w, och därvid har 1 192 personer omkommit. (Under hela världskriget 1914-1914 omkom vid svenska fartygssänkningar 795 personer). Av de sänkta fartygen har 75 varit hemmahörande i Göteborg, 73 i Stockholm och 27 i Helsingborg.

Vårt handelstonnage har dessutom utöver de direkta sänkningarna reducerats genom ännu ett antal förluster av andra krigsorsaker i form av kollisioner i konvoj, strandningar och beslag. Medräknarna man dessa totalhaverier blir den sammanlagda förlusten av svenskt handelstonnage sedan krigets början ej mindre än 265 fartyg om 984 284 d.w. Vid samtliga genom kriget förorsakade fartygsolyckor har 1239 personer omkommit.

Krigsförluster för Norges stora handelsflotta uppgår till minst 415 fartyg om 3 006.458 ton och därvid har 3138 personer omkommit. I allt har Danmark handelsflotta har förlorat 227 fartyg om 592 905 ton och de omkomna sjömännens antal uppgår till 1181.

Sammanlagt uppgår den neutrala sjöfartens kända förluster under 57 månaders handelssjökrig till 1196 fartyg om 6 279 925 ton d.w, varvid 9930 sjömän eller passagerare fått sätta livet till.

Arbetartidningen 1944.06.29

——————————————————————-

2020 släppte KB på sekretessen – pga corona – , och jag sparade vissa artiklar, över sådant som hände i mitt närområde.

”Tankmotorfartyget Solvik av Göteborg och motorskonaren Patria av Djupekås föll offer för magnetminor i Södra Östersjön utan förlust av människoliv, medan tankångaren B.T.VG av Göteborg sjönk i Stettin under flygbombardemang och fyra personer omkom.”

Patrias förlisning, likaså flygbombardemanget i Stettin har jag också gamla tidningsklipp om…

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Årsmöte 2021 hos Sölvesborgs Släktforskarförening…

… den 21 april med räkmacka och Åsa-tårta… ha ha, jag ljuger så bra, det var ju på förra årets årsmöte den den 26 februari 2020 som det konsumerades räkmacka och tårta… vilket var INNAN covid-19 stängde världen i allmänhet och bibliotekets lärsal i synnerhet, där släktforskarföreningen huserat en kväll i veckan i si så där tolv-femton år.

Årsmötet 2021…

Nytt – förutom sedvanliga val på årsmötet i fjor – var kommunens drogpolicy (efter ett kommunfullmäktige beslut den 9 september 2019)… som ska börjar gälla 2021, och som gäller alla kommunens bidragsberättigade föreningar. Vilket innebar att alla föreningar under året uppmanades att omformulera kommunens förslag, så det passar den egna verksamheten…

Föreningarna ska sedan godkänna sin drogpolicy/ Sölvesborgs föreningspolicy vid varje årsmöte (från och med 2021) och se till att beslut finns med i årsmötesprotokollet.

Så föreningens Alkohol och drogpolicy – se nedan – var en av punkterna på årets årsmöte, och godkändes vid möte den 21 april… utan räkmacka, dock. Liiite knepigt med förtäring via Teams.

————————————————————————–

Sölvesborgs Släktforskarförenings
Alkohol- och drogpolicy

Grundsyn:
Sölvesborgs Släktforskarförening är en ideell förening där vårt mål är att sprida kunskap om, och skapa intresse för släktforskning. Målgruppen i vår förening är till stor del äldre som forskar, där även barn och ungdomar som medföljer målsman är välkomna. Våra handledare är och ska verka som goda förebilder och representanter för vår förening. Alkohol- och drogpolicyn berör alla i föreningen

1. Förhållningssätt NARKOTIKA & DOPINGSPREPARAT:
All hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet, enligt svensk lag.
Narkotika och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i vår verksamhet utan läkarintyg. Om vi skulle upptäcka narkotika/dopingsbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på följande sätt:
Samtalar med medlemmen, utifrån vårt samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser.

Ansvaret att regler följs är i första hand styrelsens.

2. Förhållningssätt ALKOHOL:
Vi dricker inte alkohol på föreningens fester, utan erbjuder alltid alkoholfria alternativ.
Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med våra möten eller transporter till sammankomster. Vi är restriktiva vid val av sponsorer som kan uppmuntra, eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

3. Förhållningssätt TOBAK:
Våra myndiga utövare och handledare strävar efter att avstå från tobak under våra sammankomster och hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra. Vi följer regler och lagar enligt tobakslagstiftningen om rökfria miljöer.

Förankring
Policyn ska förankras och revideras vid årsmötet och tas upp för diskussion. Vi följer regler och lagar i förhållningssätt till ANTD.

Sölvesborg den 31 mars 2021

———————————————————————————————

Verksamhetsplan för 2021

Verksamheten ska styras helt och hållet av § 1 i stadgarna:
Föreningen skall ha till ändamål att sprida upplysning om och på olika sätt stödja släktforskning samt fungera som förbindelselänk med kulturnämnden och dess institutioner, lokala kommunala och kyrkliga arkivvårdare samt hembygds- och andra kulturföreningar.

Ekonomi:
Föreningens ekonomi är god och med stöd av medlemsavgifter, kommunalt verksamhetsbidrag och övrig sponsring kan föreningen utlova ett flertal öppna föredrag på biblioteket.

Redovisning av egna arrangemang och samarrangemang:
Under 2021 skulle föreningen hålla öppna arrangemang på biblioteket som tidigare, samt arrangera minst 4-6 föredrag under året.
Föreningsmedlemmar skulle också erbjudas släktforska i föreningslokalen, men på grund av restriktioner blev allt inställt.
Föreningen planerade även att medverka vid Barnfestivalen, Killebom och Kulturkalaset…

————————————————————-

På årsmötet omvaldes även de styrelsemedlemmar som stod på tur att avgå, samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Förutom styrelsen hade även sju medlemmar anmält sig till årsmötet, och var med via teams. En sak som kom upp var bristen på uppföljning av DNA testningen som gjordes i samband med en föreläsning av Niclas Hertzman… likaså föreslogs att teams även skulle användas från biblioteket för medlemmar som bor en bit bort.

… så var rädda om varandra där ute, så ses vi förhoppningsvis ”på riktigt” igen i framtiden!

———————————————————-

PS: Om någon sagt till mig för ett år sedan att både styrelsemöte och årsmöte skulle ske via nätet – sicken tur att jag fick en webcamera i julklapp – hade jag inte trott på det. Vad då? Det går långt över mitt förstånd ju… och det gör det förvisso fortfarande (vid ”övningsmötet” för någon vecka sedan åkte jag ut från mötet), men det är en sak som covid-19 ”tvingat” mig att ta tag i.

Publicerat i Allmänt, Blekinge, DNA-forskning, Genealogi, Sölvesborg..., Sölvesborgs bibliotek, Sölvesborgs Släktforskarförening, Släktforskning, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Skepparen Sven Nilsson 70 år…

Sölvesborgs tidningen 11 april 1942…

———————————————————–

Nedtecknaren av dessa rader vet inte om man talar om någon ”kung” av skepparsamhället Djupekås, men jag föreställer mig, att om så är fallet, uttrycket måste avse skepparen Sven Nilsson, som i morgon fyller sjuttio år.

Morgondagens jubilar är nämligen huvudman och också grundare till den skeppar- och sjöfararesläkt, vars enda brist på enhetlighet är att den delat sig på två läger… svenssönerna och nilssönerna. Båda dessa grenar visar dock på ursprunget, Sven Nilsson, och kanske har man bara menat att åt framtiden bevara både Sven och Nils i stamfaderns namn.

Är det så, så visar detta ju att man inte låtit bedra sig. Den som under några år känt skepparen Sven Nilsson i Djupekås, kan annars lätt bibringas uppfattningen att årens gång inte har någon inverkan på honom. Hans vitalitet har nämligen alltid verkat vara tidlös.

Bortser man för ett ögonblick från denna jubilarens egenart, kan man emellertid lätt föreställa sig att han ”nått de sjuttio”, ty det är sannolikt inte litet, han hunnit uträtta under sitt strävsamma liv. Skall man sätta full tilltro till den anekdotflora, som uppstått och omtalats bland jungmännen i släktens skutskansar, var Sven Nilssons början som sjöfarare sannerligen inte mera tillrättalagd än den kan vara för vem som helst som bestämmer sig för att trampa däck.

Skillnaden mellan ”vem som helst” i det här fallet och Sven Nilsson lär emellertid ha varit, att han tagit yrket som livsuppgift och bestämt sig för att göra något av det.
Han har lyckats.

Hemma i den stuga i Djupekås, som han så småningom förvärvade, blev det efterhand fler munnar att mätta. Framtiden torde emellertid inte i nämnvärd grad ha oroat Sven Nilsson. Han bytte bara däcket på sin jakt Emerentia mot större fartygsdäck.
Så småningom kunde han också mönstra raska sjömän ur sin egen familj. De fingo gå i en god skola, och så länge dröjde det inte heller innan de befinnas värdiga att själv ta ansvar för fartyg och last. Då kunde Sven Nilsson låta sin och Djupekås fartygsflotta växa ytterligare. Tremastarskonaren Nadia, som fått namn efter äldsta dottern, hade blivit färdig just till första världskrigets utbrott, 1914. Senare skaffade sig Sven Nilsson ännu en skuta i samma stil, och den fick namn efter den andra dottern i ordningen, Dagny.

Kring 1930-talet blev det än mer uppenbart hur stor roll Sven Nilssons familj spelade i den blekingska skutskepparsamlingen. Då ”riggade man nämligen upp sig” med Blekinges största motorseglare, den från Belgien köpta Eugenia, vilken dock såldes efter några år. Men den passade nog också ganska dåligt i släkten. Den var av järn, och någon god seglare var den då minst av allt.
Redan vid tiden för detta inköp var Sven Nilssons roll icke skepparens utan redarens. Naturligtvis var intet ombord honom obekant, och nog höll han tömmarna i handen. Man torde nog inte komma så långt vid sidan om verkligheten om man säger, att hans kunnighet på området alltfort tas i anspråk.

Man kan servera fler naturligtvis i raderna om Sven Nilsson. Så tex i hans medverkan i motorseglarflottans förening, benämnd Blekingekretsen av Sveriges segelfartygsförening. Där liksom i Blekinge sjöassuransförening har man naturligtvis betjänat sig av hans kunnighet. Han har haft förordnanden som besiktningsman vid haverier.

En sjöfarare skall emellertid inte bedömas efter det antal uppdrag, man lagt på honom. Man kan följaktligen helt avstå från att forska i jubilarens föregående och nuvarande härvidlag. Hans livsgärning, som här ovan i korthet skildrats, hedra sin man, ledamotskap i nämnder och styrelser förutan.

Skrivaren är emellertid medveten om att denna födelsedagsruna inte ger jubilaren fullständigt sådan, han är.

Därför bör sägas: Träffar ni en äldre man, som ser ut att tåla blåsväder, med ganska stora och en aning ostyriga mustascher och som sträcker fram en barkad hand och säger på ganska typisk djupekåsdialekt: ”- Jag heter Sven”, då får ni skaka hand med den man, som nog gör skäl att kallas kungen av Djupekås.

James,

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Sölvesborg..., Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Tyskt plan landade utanför Djupekås…

… men avlägsnade sig när besättningen fått veta att den befann sig i Sverige.

Sölvesborg den 7 . (TT)

Ett tyskt sjöflygplan landade på fredagsförmiddagen utanför Djupekås. Sedan planets besättning av en fiskare underrättats om att planet befann sig i Sverige och ej som besättningen trodde i Danmark, startade det och avlägsnade sig söderut.

Bild stulen från Wikipedia, färglagd med myheritage…

Den mer officiella versionen

STOCKHOLM den 7 (TT) Två tyska sjöflygplan flögo på fredags förmiddagen in över Skånes sydkust. Efter beskjutning från luftvapnet lämnade planen svenskt område i trakten av Simrishamn med nordlig kurs.

Ett av planen landade vid 11.30 tiden på vattnet utanför Djupekås hamn, sydväst om Karlshamn och startade inom kort åter och lämnade svenskt område med sydostlig kurs.

——————————————–

Tyskarna från Djupekås har förolyckats?

Nödsignaler vid Hanö. Många tyska plan letade förgäves.

Det tyska flygplan som i fredags gick ner i Djupekås hamn men sedan åter avlägsnade sig sedan besättningen gjorts uppmärksam på att man landat i Sverige och icke i Danmark har enligt meddelande till SDS från Sölvesborg av allt att döma strax därefter förolyckats.

Fiskare på Hanö såg vid sju tiden på fredagskvällen ljussignaler söderut, men omedelbart efter det man gjort en båt startklar hade signalerna upphört.

Att besättningen och planet råkat i nödläge visar även uppgifter som tidningen erhållit att Rugens radio samma kväll begärt hjälp åt flygarna.

En relativt livlig tysk flygverksamhet förekom dessutom under lördagsförmiddagen över yttre delen av Karlskrona skärgård samt i trakten söder om Hanö. Ännu sent på lördagseftermiddagen kunde man från Hanö se ett flygplan, som gick mycket lågt och uppenbarligen sökte något föremål.

—————————————————————

Källa: Trelleborgstidningen, den 1944-01-12…
https://tidningar.kb.se/ … som släppte fri även nyare tidningar våren 2020 pga covid-19…

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Garaget…

… är på god väg att bli som nytt… i skuggan av blodplommon trädet.

Den 28 mars 2020 var trädet översollat av rosa blommor, så våren är minst tre veckor sen i år…

Garaget har dock varit solbelyst – gaveln ut mot vägen ligger mot söder – i åravis, så panelen var bortom all räddning… inte speciellt murket, men väldigt sprucket.

På garagegaveln har även mitt husnummer stått med mässingssiffror, ända tills i onsdags, när den gamla panelen revs ner.

Att husnumren är viktiga kampanjar ju blåljuspersonal om titt som tätt, och hur viktiga dessa siffror verkligen är visade sig redan dagen efter, då en man med kameran i högsta hugg knackade på min dörr och undrade om jag bodde på nummer 14… vilket jag dock inte gör.

———————————————–

Hitintills ligger prislappen på 4500 kronor…

Publicerat i Allmänt, Blommor, Uncategorized, Väder / oväder | Märkt | Lämna en kommentar

Postorder dahlior…

Si så där, nu har alla beställda dahliaknölar från olika försäljningsställe anlänt. Nu återstår att leta upp information om höjd, färg mm, för en del anlände i enbart namnade påsar UTAN någon som helst info

Dahlia Gallery Art Nouveau… Rosa och cremefärgade blommor, endast 50 cm hög…

Dahlia Melody Harmony… Dahlia Melody Harmony har belönats med Award of Garden Merit för särskilt odlingsvärda växter. Den bjuder på rosa till gräddvita ca 12 cm stora blommor på en låg planta (ca 60 cm) med ett mörkt bladverk…

Dahlia Miss Brandy… ny 2020 Blommor i varma koppartoner efter vinröda blomknoppar. 100 cm hög…

Dahlia Myrthe… ny 2020En vacker orange dahlia med gula kronbladsspetsar. Blommorna blir ca 12 cm i diameter. 100 cm hög…

Dahlia  Pascolin… en näckrosdahlia med ca 10 cm stora orange blommor med röda strimmor. 100 cm hög…

Dahlia Clair Obscur… en kaktusdahlia. 15 cm stora blommor i en lysande kombination av purpur och vitt. 110 cm hög

Dahlia Bristol Stripe… Läckert rufsig – 22 cm stora blommor – och ljuvligt tvåfärgad i vitt och cerise med flerskiktade kronblad. Bristol Stripe har länge varit en favorit och har funnits med sedan 1978. Utmärkt som snittblomma! 110 cm hög…

… en redig fluff fluff fluff blomma, som Carl-Fredrik skulle sagt. Fluff fluff…

Dahlia Arabian Night… Dahlia Arabian Night har mörkt purpurröda, nästan svarta blommor som blir ca 10 cm. 100-125 cm hög…

Dahlia Creme de Cassis…. Dahlia Crème de Cassis har en vackra knoppar som blir 12 cm stora blommor en ljust lilaröd ton med en mörk undersida. 100-125 cm hög…

Dahlia Seduction… Rosaviolett blommor med mörkare mitt. Ca 120 cm hög…

————————————————————–

315 + 232 = ca 550 kr. Har sommarens blomprakt – hoppas jag – kostat i utsäde… men det kommer mer. Tex dahlior köpta i fysisk butik…

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Blommor, Trädgård, Uncategorized, Växter | Märkt , , | Lämna en kommentar

Dubbletter i släktträdet…

… dvs när man av olika anledningar har ”råkar” få in samma person i sitt träd både två och tre gånger – när man inte ser skogen för alla träd, typ… – … ja, då är det hög tid att försöka rensa bort några av klonerna.

Ancestry – och förmodligen många andra sidor/program också – har ett verktyg för detta. ”Slå samman dubbletter” heter det, och ligger fullt synligt under varje person…

Allra bäst är förstås att vara så skärpt när man forska, att man INTE knappar in samma person mer än en gång, men det är lättare sagt än gjort i stridens hetta…

Denna dam hade jag råkat få in inte mindre än TRE gånger i mitt träd. En gång som Karna Persdotter Sevelius och två gånger som enbart Karna Persdotter…

När man klickar på ”Slå samman dubbletter” kommer följande sida fram…

Person 1 är den person som man vill slå ihop med sin namne, dvs person 2. Har man förberett sammanslagningen genom att redigera och ge alla ”dubbelgångare” samma namn, makar och datumar mm kommer person 2 automatiskt upp i fältet, men inte sällan får man ändå knappa in namnet själv och leta efter person 2 i listan…

…men för jösse namn, kolla noga att Person 1 och Person 2 verkligen har samma födels- och dödsdatum INNAN ni klickar på ”Slå samman”… annars är risken stor att man hamnar ur askan i elden igen.

Jag hade Karna Persdotter Sevelius gånger tre i mitt träd… men inte var hela problemet löst när de var sammanslagna till EN person. Denna enda Karna blev då mor till sina numer borttagna kloners barn, dvs totalt ett trettiofemtal barn som vart och ett skulle slås samman med sin klon… och inte gjorde de saken bättre att ett par av dessa barn var gifta och hade barn. Barn, vars antal också fördubblades och skulle slås samman.

Tog flera timmar innan jag var nöjd, kan jag meddela, men snyggt blev det… ända tills ancestry upplyste mig om att det fanns alternativa föräldrar till Karna Persdotter Sevelius!

Blev till att börja om igen, och slå samman dessa föräldrapar också…

——————————————————————

PS: Bland Karna Persdotter Sevelius barn har jag dock lämnat en dubblett kvar. En dubblett som har ställt till det genom åren, eftersom den översta har en ättling som gett mig DNA träff på ancestry… medan den undre var gift två gånger, men saknar barn.

En ska bort, och det är sannolikt den övre… DNA träff till trots.

Publicerat i Allmänt, Blekinge, DNA-forskning, Genealogi, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

April april…

Sölvesborgs coronastrategi skiljer sig en del från övriga landets. Biblioteket har varit stängt sedan sjuttonhundra frös ihjäl – nåja, nästan i alla fall -… simhallen, ishallen och kommunala idrottsanläggningar håller stängt för besökare med undantag för utövande av professionell idrott.

Vilket innebär att de även är stängda för barn och ungdomar födda efter 2002, tvärtemot vad regeringen och folkhälsomyndigheten rekommenderar… för hur många i den åldersklassen är proffs?

Enligt samma folkhälsomyndigheten och regeringen är motion viktigt för hälsan för folk i allmänhet och för barn i synnerhet… men inte i Sölvesborg. Det har till och med gått så långt att en privatperson ville köpa ishallen – japp, jag vet vilken datum det är i dag, men det är alldeles sant…

De som jobbar inom hemtjänsten har varit utklädda till oigenkännlighet, inplastade från topp till tå för att inte sprida smitta, ända sedan i somras… kan hända är det också anledningen till att min hemtjänsts avgift höjts med mer än 100% i år? Inte vet jag, men all plast kostar säkert 600 kronor i månaden. Sådan tur då att det är sista dagen i dag som det ska användas…

Foto Susan Damon

… men ska jag vara ärlig, så tror jag inte på en sänkning av hemtjänstavgiften.

På tal om dagens datum och kommunens hemtjänst. En chef i en grupp gör för övrigt sin sista arbetsdag i dag, vilket fick alla i gruppen att sjukanmäla sig – april, april -, det blev inte uppskattat 🙂 …

Uppskattat blev inte heller en teckning av Samstyret inklusive svastika, vilket slutade med en polisanmälan från Samstyret… men se det var inte olagligt enligt polisen.

Kanske inte heller olagligt, men opassande när kommunstyrelsens ordförande kommenterar en fängelsedom av en kommuninnevånare med att ”det ruttna och värdelösa monstret” är aldrig mer välkommen till Sölvesborg. Visst, jag kan hålla med i sak, men som offentlig person är hens kommentar mindre lämplig… men ännu märkligare är att det inte går att hitta något om detta idag på nätet.

Glad Påsk… akta så ni inte blir lurade i dag 🙂

Publicerat i Allmänt, Blekinge, Sölvesborg..., Sölvesborgs bibliotek, Traditioner, Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar