Mot Amerika…2

Den amerikanska immigrationsforskaren Rudolph Vecoli (han dog 2008), har också skrivit om svenskarna och “vitheten” i sitt bidrag till Phil Anderson och Dag Blancks antologi “Swedes in the Twin Cities”. Där citerar han skogshuggaren Horace Glenn, som 1901 skrev hem och beklagade sig:

“Här är vi högst femton vita män på sextio svenskar, men vi håller dem kort och de vet vem som bestämmer… det är bara på kvällarna jag behöver ha något att göra med de djuriska varelser man kal­lar svenskar… att gå bakom en rad svenskar är inget för en man med väl utvecklat luktsinne. Den stanken kan bara komma från en lång rad av otvättade förfäder.”

Vecoli påpekar att det finns flera vittnesbörder där man beklagade sig över svenskarnas särskilda lukt, som inte sällan påminde om strömming…
Men när Daily Globe gör ett återbesök i Swede Hollow i maj 1898, håller synen på den svenska slummen på att förändras. Artikeln handlar om en dam som är på jakt efter ett hembiträde… och hon har hört att svenskor är renliga. Det som slår henne på plats, är hur man mirakulöst nog lyckas hålla rent i de små skjulen.
Språkkunskaperna är det fortfarande si och så med, men “mrs Blank” hittar till sist en passande flicka…

Den svenska immigrantflocken växte in i Amerika på samma sätt som alla and­ra nykomlingar – de senast anlända var alltid “de konstiga”, som lät och luktade illa, och åt äckliga saker.

De följdes emellertid alltid – och kommer alltid att göra! – av en ny grupp människor med ny nationalitet – som hamnade längst ned i hierakin, och de tidigare “primitiva” steg uppåt på rankinglistan och blev mer amerikanska. Efter svenskarna kom italienarna till Swede Hollow, och lämnade betydligt fler spår efter sig i skrift och bild. Senare kom en grupp polacker. De sista invånarna i “Hålan” var en grupp mexikanska familjer, som vräktes 1956 varefter man brände deras hus. Dalen var en sanitär olägenhet. Nu är den en park utan lämningar av mänsklig bebyggelse.

Det finns inga tydliga spår av hur det till sist gick för de svenskar som hamnat i Dalen. En grupp tog sig “upp på gatan”, som man sade, flyttade till andra svenskkvarter med något högre standard. Andra gick otvivelaktigt under. De faller också ur det kollektiva minnet.

Knappt en halv miljon Minnesotabor anger i dag “svensk bakgrund” i folkräkningsformulären. Få av dem minns dock något om Swede Hollow eller baksidan av den svenska immigrationen…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —— ¤ ——

Vad hände då alla Lörbybor som gav sig i väg till Amerika? Var hamnade de? Svaret är: jag inte vet, men magkänslan säger att många hamnade i delstaten Illinois… åtminstone till en början, men är i dag sannolikt spridda över hela USA.

Är det möjligt att hitta alla dessa Lörbybor i förskingringen i dag… när de kanske inte längre vet om sitt ursprung eller ens vill bli hittade?
Svaret är: nja… men man måste vara medveten om att det inte går på en kafferast!

Det underlättar MYCKET om dessa svensksättlingar är intresserade av sitt ursprung, och lagt ut vad de vet på tex ancestry.se eller annan plats på nätet… för då kan det räcka att googla! Men då vill det till att de lagt ut anfaderns svenska namn, och stavat det någorlunda likadant… för det är mer regel än undantag att namnen amerikaniserat genom åren.

Det första som försvinner är dubbel S i efternamnen (ungefär samtidigt som de går ombord på fartyget som ska ta dem till Amerika)… väl inne i landet blir Carl inte sällan Charlie, Lars till Lois och Jöns, Johan, Johannes blir John… kanske.

Rent generellt påstår jag – trots namnbyten – att männen är sju gånger lättast att hitta än kvinnorna, eftersom man kan hitta både WWF draft kort och uppgifter om när de blev amerikanska medborgare på dem… medan kvinnorna gifter sig och får makens efternamn (och är därmed nästan omöjliga att hitta).

FRÅGA äldre släktingar om någon vet något, kanske rent av har ett gammalt brev liggande… och på så sätt åtminstone försöka ringa in var i USA de befann sig en gång i tiden.

I annat fall handlar det snarare om många timmars vändande och vridande på de uppgifter man EVENTUELLT hittar på olika adresser på nätet…  

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Här följer nu en lång lista på människor som lämnade Lörby mellan åren 1864 – 1896… och de följs av kanske lika många till under de kommande tjugofem åren.

1864.06.08        Sjöman Hindrikssons Lundholm, 1835.10.05 från Lörby 14. Kallifonien…

18xxxxxx            Gårdsmansson Bengt Svensson, 1844.12.16 från Lörby 19. Vistas i N                                          Amerika sedan 1864…

1868.05.12       Pig sonen Anders Johansson, 1851.02.14 från Lörby 13. Norra Amerika…
1868.10.20      Sjöman Per Jönsson Flink, 1836.06.03 från Lörby 8. Norra Amerika (där                                 han vistats sedan augusti 1866)…

1869.04.13       Torparson Per Johnsson, 1848.12.20 från Lörby 7. Norra Amerika…
1869.04.13       Sjöman o torparson Knut Nilsson, 1849.07.11 från Lörby 3. Norra                                               Amerika… återvänder 1875.04.16…
1869.04.13       Inhysedräng Nils Andersson, 1845.0.07 från Lörby 7. Norra Amerika…
1869.04.20      Gårdsmanson John Andersson, 1845.05.31 från Lörby 13. Norra                                                 Amerika…
1869.04.23      Avskedade båtsmannen Jonas Jonasson (?), 1832.06.02 från Lörby 11.                                     Norra Amerika…
1869.04.27       Bonddottern Elsa Andersdotter, 1851.02.06 från Lörby 14. Norra                                               Amerika…
1869.04.30      Dräng Per Carlsson, 1845.10.25 från Lörby 7. Norra Amerika…
1869.05.11        Sjöman o bondson Per Svensson, 1847.08.27 från Lörby 1. Fått resebetyg                                 för att resa till Amerika… flyttar till sid 52 1881.11.22.
1869.08.09      Oä husmansdotter Bengta Trulsson (?), 1846.03.05 (G-torp) från Lörby 9.                               Norra Amerika…

1870.11.14         Dräng Anders Larsson, 1850.03.03 från Lörby 19. SÖDRA Amerika…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1871.03.28        Bondson Sven Svensson, 1850.07.15 från Lörby 1. Norra                                            Amerika…  Swan Swanson var bosatt i Woodhull (Illinois), gift och                                          familj. Ättlingar finns…

10007299_10104184003435390_933018693992331396_o“Mother Nature smiles on our harvest”. Bilden tillhör Andrew Bowman, Illinois…

1871.05.02        Bondson Ola Svensson, 1853.02.16 från Lörby 1. Norra                                                Amerika… bosatt i  Woodhull (lIlinois), gift och familj. Ola, eller Oliver                                  Swanson som han hette i USA finns beskriven här:                                                                          http://www.illinoisancestors.org/knox/Biographies/BiosSm_Sz.html

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1871.08.15         Bonddottern Botilda Johnsdotter, 1850.10.14, från Lörby 7. Norra                                              Amerika…
1871.08.22        Drängen Knut Nilsson, 1853.02.19 från Lörby 11. Norra Amerika…

1872.05.11         Pigan Ingri Nilsdotter, 1848.09.04 från Lörby 6. Norra Amerika…
1872.08.27        Pigan Pella Andersdotter, 1847.11.04 från Lörby 4. Norra Amerika…

1873.01.21         Avskedade båtsman Johan Knutsson Lundtstock, 1851.03.30 från Lörby                                  11. Fått resebetyg för att resa till Amerika..
1873.11.11           Bondsonen Knut Andersson, 1853.11.15 från Lörby 14. Norra Amerika…

1874.03.06        Torparson Bengt Carlsson, 1845.10.25 från Lörby 13. Norra Amerika..

1875.04.06         Bondsonen Olof Andersson, 1849.01.06 från Lörby 14. Norra Amerika…
1875.04.06         Bondsonen Julle Andersson, 1856.02.02 från Lörby 14. Norra Amerika…

1876.04.25         Drängen Nils Johnsson, 1855.02.24 från Lörby 7. Norra Amerika…
1876.05.09         Torparson Nils Nilsson, 1859.03.12 från Lörby 13. Norra Amerika…
1876.05.09         Torparson Olof Jönsson, 1856.09.28 från Lörby 13. Norra Amerika…
1876.05.09         Bondson Anders Nilsson (Sölvesborg), 1852.04.29 från Lörby 16. Norra                                   Amerika…
1876.05.16          Torpardotter Hanna Svensdotter, 1858.04.10 från Lörby 18. Norra                                            Amerika…

1877.05.01         Bondeson Knut Larsson, 1859.08.01 från Lörby 6. Norra Amerika…

1879.03.07        Torparson Johan Larsson Brandt, 1860.07.16 från Lörby 1. Norra                                              Amerika…
1879.08.05        Inhysedotter Inga …. , 1853.02.10 från Lörby 16. Norra Amerika…
1879.08.05        Ingas oä son Ernst Sigfrid, 1879.02.13 från Lörby 16. Norra Amerika…

1880.04.20       Torparson Håkan Carlsson, 1858.08.17 från Lörby 13. Norra Amerika…
1880.05.04        F.d båtsman och torparen Lars Jönsson Brandt (Ysane), 1824.01.07 från                                 Lörby 1. Norra Amerika…
1880.05.04        Hustru Inga Persdotter, Ysane 1825.04.20 från Lörby 1. Norra Amerika…
1880.05.04        dottern Elsa, Ysane 1863.11.11 från Lörby 1. Norra Amerika…
1880.05.04        Bondson Ola Olsson, 1861.06.02 från Lörby 4. Norra Amerika…
1880.05.04        Pigan Britt Svensdotter, 1848.09.30 Urshult från Lörby 7. Norra                                                 Amerika…
1880.05.04        Pigan Ingri Andersdotter, 1866.10.02 från Lörby 9. Norra Amerika…
1880.05.04        Skomakare Ola Carlsson, 1854.10.08 från Lörby 13. Norra Amerika…
1880.05.04        Fosterson Johan Tegelströn, 1863.09. 13 i Näsum från Lörby 20.Norra                                     Amerika…
1880.05.11         Bondson August Olsson, 1861.04.05 från Lörby 13. Norra Amerika…
1880.05.11         Torparson Magnus Persson, 1861.03.20 från Lörby 20. Norra Amerika…
1880.10.11          F.d bonden Per Nilsson, 1842.04.15 från Lörby 15. Norra Amerika…
1880.10.11          hustrun Hanna Isberg, 1839.09.11 från Lörby 15. Norra Amerika…
1880.10.11          Bondsonen Nils August, 1874.10.19 från Lörby 15. Norra Amerika…

1881.05.03         Torparson Bengt Johansson, 1863.05.27 från Lörby 2. Norra Amerika…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1881.05.03         Torparson Knut Johansson, 1865.07.16 från Lörby 2. Norra                                     Amerika…  Han lär ha kallat sig Charlie Rundqvist i USA, och var gift                                     och bosatt i Black Hawk, Gilpin, Colorad (enligt SICKELS Family Tree,                                     ancestry).

                               Rundqvist? Hur gångbart är det i USA då… kan man undra, men enligt                                     samma träd ska Knut / Charlie vara född i Lörby och son till Johannes          Gustav Petersson (Jönköpings län)och Purnilla Olsdotter.

                               I husförhörslängden heter hans föräldrar Johan Pettersson (1831.10.09)                                   & Pernilla Olsdotter… och tittar man på Johans föräldrar i Mjällbys                                           födelsebok, upptäcker man att han är son till smeden Peter RUNDQVIST i Lörby.

                                Summa summarum… så även om uppgifterna inte stämmer helt i                                  ancestrys träd, så är sannolikheten att det ligger något i dem stor.
Knut Johansson var ju faktiskt barnbarn till en Rundqvist…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1881.05.03         Båtmansdotter Pella Svensdotter, 1858.05.11 från Lörby 3. Norra                                               Amerika…
1881.05.03         Torparson Knut Persson, 1865.04.30 från Lörby 6. Norra Amerika…
1881.05.03         Husmansson Bengt Ingemansson, 1862.12.13 från Lörby 10. Norra                                             Amerika…
1881.05.03         Torparson Per Jönsson, 1853.07.30 från Lörby 13. Norra Amerika… åter                                 till Lörby 13 1887 (från Galesburg, Illinois).
1881.05.03         Pigan Tilda Knutsdotter, 1861.11.04 från Lörby 14. Norra Amerika…
1881.05.03         Inhysedotter Ingrid Andersdotter, 1859.10.24 från Lörby 14. Norra                                           Amerika…
1881.05.06         Torparson Johan Nilsson, 1862.11.07 från Lörby 13. Norra Amerika…                                       dödförklarad av Lister Häradsrätt 1935.03.12…
1881.07.26         Inhyseson Sven Andersson, 1861.07.12 från Lörby 4. Norra Amerika…

1882.02.28        Bondeson Johan Olsson, 1865.05.05 från Lörby 5. Norra Amerika…
1882.02.28        Timmermanson Nils Olsson, 1861.08.20 från Lörby 4. Norra Amerika…
1882.02.28        Timmermanson Knut Olsson, 1863.12.23 från Lörby 4. Norra Amerika…
1882.02.28        Inhyse dräng Bengt Andersson, 1858.06.25 från Lörby 7. Norra                                                   Amerika…
1882.02.28        Avskedade båtsman Johan Knutsson Lundtbäck från Lörby 11. Norra                                         Amerika… där han redan vistats i flera år.
1882.02.28        Pigan Berta Knutsdotter, 1858.12.26 från Lörby 14. Norra Amerika…
1882.03.07        Båtmansson Sven Svensson, 1860.12.01 från Lörby 3. Norra Amerika…
1882.04.04       Bondson Bengt Jeppsson, 1861.08.25 från Lörby 1. Amerika…
1882.04.04       Bondson Nils Jeppsson, 1864.01.07 från Lörby 1. Amerika…
1882.04.11         Torpare Per Larsson, 1849.12.17 från Lörby 17. Norra Amerika…
1882.04.11         hustrun Else Nilsdotter, 1858.04.23 Ysane från Lörby 17. Norra                                                   Amerika…
1882.04.11          deras son Leander, 1878.08.21 från Lörby 17. Norra Amerika…
1882.04.11          Torparson Per Persson, 1859.01.24 från Lörby 20. Norra Amerika…
1882.04.18         Inhyse Per Ingemansson, 1857.12.31 från Lörby 10. Norra Amerika…
1882.04.18         son Knut Persson, 1879.08.19 från Lörby 10. Norra Amerika…
1882.04.18         Inhyse Per Ingemansson, 1857.12.31 från Lörby 10. Norra Amerika…
1882.05.23         Pigan Matilda Eliasdotter, 1861.07.20 Mörrum från Lörby 3. Norra                                            Amerika…
1882.07.04         Torpardotter Anna Johnsson, 1861.05.09 från Lörby 7. Norra Amerika…
1892.09.05         Handlare son Carl Edvard Carlsson Nyman, 1866.05.10 från Lörby 10.                                      Norra Amerika…
1892.09.05         Handlare dotter Hilda Carolina Carlsdotter Nyman, 1863.07.19 från                                          Lörby 10. Norra Amerika…
1882.10.24          Husmansdotter Tilda Trulsdotter, 64.02.29 från Lörby 9. Norra                                                  Amerika…

1883.04.24          Bondson Johan Emanuel, 1863.03.26 från Lörby 1. Norra Amerika…                                         tillbaka till Lörby 1 1886.03.07.
1883.03.24          Torpardottern Oliva Persdotter, 1863.07.23 från Lörby 20. Norra                                               Amerika…
1883.06.05          Båtmansdotter Elna Olsdotter, 1866.05.19 från Lörby 18. Norra                                                 Amerika…

1884.05.14          Drängen Knut Persson, 66.02.04 från Lörby 6. Norra Amerika…

1885.03.09         Drängen Per Hansson, 62.04.15 från Lörby 12. Norra Amerika…
1885.05.06         Avskedade båtsman Nils Nilsson Cirkel, 1842.01.26 från Lörby 6. Norra                                    Amerika…  x
1885.05.06         Hustru Kersta Olsdotter, 1844.05.05 från Lörby 6. Norra Amerika…
1885.05.06         Dotter Hanna Nilsdotter (mor: Pernilla Johnsdotter), 1871.04.30 från                                      Lörby 6. Norra Amerika…
1885.05.06         Dotter Oliva Nilsdotter, 1877.08.17 från Lörby 6. Norra Amerika…
1885.05.06         Dotter Nanny Nilsdotter, 1882.08.25 från Lörby 6. Norra Amerika…
1885.06.20         Sjöman Bengt Nilsson, 1847.04.16 från Lörby 13. Norra Amerika…
1885.06.20         hustru Hanna Jönsdotter, 1850.10.04 från Lörby 13. Norra Amerika…
1885.06.20         Sjömansdotter Nelly Josefine Bengtsdotter, 1879.08.29 från Lörby                                            13. Norra Amerika…
1885.06.20         Sjömansson Nils Olof Bengtsson, 1881.08.19 från Lörby 13. Norra                                             Amerika…

1886.02.24         Inhyse Elias Mattsson, 1862.10.18 från Lörby 13. Norra Amerika…
1886.03.04         Dräng Johan Nilsson, 1867.11.03 från Lörby 3. Norra Amerika…
1886.03.19          Inhyse Mattis Petersson, 1856.10.31 Asarum från Lörby 12. Norra                                               Amerika…
1886.03.19          hustru Bengta Svensdotter, 1850.01.20 från Lörby 12. Norra Amerika…
1886.03.19          Johan Erik, Bengta Svensdotters oä son, 1878.11.19 från Lörby 12. Norra                                  Amerika…
1886.04.28         Elsa Jeppsdotter, 1863.10.14 från Lörby 12. Norra Amerika…

1887.03.02         Husmansson Bengt Johansson, 1867.01.19 från Lörby 1. Norra                                                    Amerika…
1887.04.06         Husmansdotter Anna Johansson, 1870.06.30 från Lörby 1. Norra                                              Amerika…
1887.04.09         Sjöman Olof Johansson, 1869.08.08 från Lörby 2. Norra Amerika…
1887.04.12          Torparson Julius Jönsson, 1869.01.06 från Lörby 13. Norra Amerika…

1880.02.22        Bondson Johan Andersson (kallar sig Möller), 1860.01.08 från Lörby 17.                                 Norra Amerika… 
1888.04.04        Skräddarson Karl Emil Svensson, 1871.10.15 från Lörby 18. Norra                                             Amerika… 
1888.04.07        
Drängen Per Persson, 1871.10.30 Kyrkhult från Lörby 16. Norra                                                 Amerika…
1888.04.16        Torparson Nils Svensson, 1869.05.15 från Lörby 18. Norra Amerika…
1888.04.18        Torparson Per Svensson, 1871.03.13 från Lörby 3. Norra Amerika…
1888.04.18         Inhyseson Olof Bengtsson, 1870.05.27  från Lörby 19. Norra Amerika…
1888.04.24        Torparson Johan Persson, 1871.05.03  från Lörby 4. Norra Amerika…

1888.04.24         Torparson August Nilsson, 1868.06.21 från Lörby 13. Norra Amerika…
1888.04.24         Båtmanson Knut Andersson, 1870.09.14  från Lörby 16. Norra                                                    Amerika…
1888.04.20         Bondson Bengt Olsson, 1869.09.27 från Lörby 10. Norra Amerika… död                                   i Lörby no 10 1949. Gift 1907.
1888.07.28          Pigan Karolina Persdotter, 1868.08.20  från Lörby 6. Norra Amerika…

1889.03.02         Dräng Sven Trulsson, 1860.05.29 från Lörby 9. Norra Amerika… där                                         han vistats tidigare, men kommit “hem” 1888…
1889.04.06         Torparson Knut Persson, 1865.04.30 från Lörby 12. Norra Amerika…                                       där han vistats mellan 1881-1887.12.24…
1889.04.06         Torpardotter Karolina Svensdotter, 1867.05.20 från Lörby 18. Norra                                         Amerika…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–


1889.04.13
           Torpardotter Ingri Johansdotter, 1867.07.19 från Lörby                                              2. Norra Amerika… ändrade sitt namn till Jennie Rundqvist. Hon                                        gifte sig Hockinson (Håkansson) och bodde med man och barn                                                  i Boulder Ward 2, Boulder, Colorado

Rundqvist Bilden på Ingri / Jennie kommer från SICKELS Family Tree på ancestry…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

1889.04.14           Arrendatorson Berndt Jonsson, 1872.12.16 från Lörby 7. Norra                                                   Amerika…
1889.11.06           Anders Olsson, 1870.11.24 från Lörby 2. Norra Amerika…

1890.02.01         Sjömansson Bengt Nilsson, 1870.09.02 16 från Lörby 14. Norra                                                  Amerika…
1890.03.26
         Husmansdotter Ingrid Johansdotter, 1872.11.04 från Lörby 1. Norra                                          Amerika…
1890.03.26         Torpardotter Bengta Olsdotter, 1871.07.24 från Lörby 2. Norra                                                    Amerika…
1890.04.26         Arrendatorsdotter Else Jonsdotter, 1865.12.16 från Lörby 7. Norra                                              Amerika…
1890.04.26         Pigan Anna Svensdotter, 1872.05.01 från Lörby 4. Norra Amerika…
1890.05.10          Torpardotter Anna Nilsdotter, 1871.07.16 från Lörby 13. Norra                                                    Amerika…

1891.02.26          Torparson Bengt Svensson, 1871.01.23 från Lörby 3. Norra Amerika…

1892.02.06         Båtmansson Bengt Jönsson, 1873.02.16 från Lörby 12. Norra Amerika…
1892.03.01          Bonddotter Else Olasdotter, 1871.10.15 från Lörby 10. Norra Amerika…
1892.04.13
          Husmanson Sven Johnsson, 1876.05.28 från Lörby 1. Norra Amerika…
1892.05.12          Torpardotter Elsa Persdotter, 1872.08.23 från Lörby 12. Norra                                                    Amerika..
1892.06.04         Torpare Ola Svensson, 1841.05.16 Kyrkhult från Lörby 2. Norra                                                  Amerika…
1892.06.04         hustru Elsa Jönsdotter, 1845.10.19 från Lörby 2. Norra Amerika…
1892.06.04         Torpardotter Ingri Olasdotter, 1875.02.12 från Lörby 2. Norra                                                    Amerika…
1892.06.04        Torparson Sven Olof Olsson, 1876.10.15 från Lörby 2. Norra Amerika…
1892                      Torpardotter Hilda Olasdotter, 1879.03.21 från Lörby 2. Norra                                                    Amerika…
1892.06.25         Bonddotter Anna Andersdotter (kallar sig Möller) Lörby 17. Norra                                             Amerika…

1893XXXX         Torparson Nils Nilsson, 1874.01.29 från Lörby 2. Norra Amerika…
1993.09.28         Torpardotter Bengta Olasdotter, 1877.12.15 Lörby 17. Norra Amerika…
1893.03.15          Inhyseson Knut Herman Bengtsson, 1876.08.09  från Lörby 19. Norra                                     Amerika…

1894.03.13         Sjöman Alfred Hjelmqvist, 1876.08.04 från Lörby 18. Norra Amerika…

1895.04.03         Skräddarson Berndt Johan Mattisson, 1873.11.12  från Lörby 6. Norra                                      Amerika…
1895                       Torparenkling Johan Olsson, 1858.09.27 från Lörby 18. Rymt till                                                Amerika…
1895                       Torpardotter Nilla Svensdotter, 1875.01.25 från Lörby 18. Norra                                                Amerika…

1896                    Torpardotter Bengta Johansdotter, 1871.11.03 från Lörby 2. Norra                                              Amerika… ev död den 27.05.1958 i Hörby 3:9, gift Bengtsson
1896                     Inhyseson Olof Edvard Andersson, 81.03.20 från Lörby 16. Norra                                              Amerika…
1896                    Husmansdotter Elsa Nilsdotter, 1877.03.11 från Lörby 18. Norra                                                Amerika…

Fortsättning följer…

KÄLLOR:
DN.KULTUR den 2013-08-15. http://www.dn.se/kultur-noje/valkommen-till-swede-hollow-en-svensk-slum/Husförhörslängd Mjällby sn, Blekinge län 1862-1867
Husförhörslängd Mjällby sn, Blekinge län 1867-1879
Husförhörslängd Mjällby sn, Blekinge län 1879-1887
Husförhörslängd Mjällby sn, Blekinge län 1887-1896
Utflyttningslängd Mjällby sn, Blekinge län 1883-1894
Dödboken 6…

Posted in Blekinge, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mot Amerika…

Lörby 1“Lörby 1… bilden tillhör Una Bowman, Illinois”

 <<< —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– >>>

Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut,
som fågelen bortflyger när sommaren tar slut.
Han kommer en gång åter när våren skrider fram,
men vi få aldrig skåda vårt kära fosterland.

Vi tänkte att förljuva det sista livets slut
liksom att komma längre än Herren stakat ut.
Vi reste ifrån Sverige med något övermod,
vi kände ej det öde oss därute förestod.

Vi reste först igenom den engelska ort
på vagnar och på banor som fåglarna så fort.
Det var så skönt att skåda, att landet få bese,
men vi fördes hastigt den lokalen förbi.

Och när vi kommo till den liverpoolska hamn
begynte ångerns tårar så stritt att bryta fram.
Det blev en hjärtans sveda i bröstet på var och en,
man talar blott om Sverige och om sitt förra hem.

Här lades våra pengar tillsammans till en slant,
en växel sedan köptes uti en engelsk bank.
Vi fingo den till byte mot guldet klart och rent,
men att få det tillbaka det blev oss sen förment.

Det skickades i stället till New Yorks ränteri.
Man fick det aldrig skåda, man fick det aldrig se,
ty när man kom att fordra var myntet taget ut.
Det blev en ryslig klagan som nämns i visans slut.

Vi packades tillsammans uti ett osunt kvav,
det var för oss att skåda liksom en öppen grav.
Och födan som vi fraktat ifrån vår svenska jord
den blev oss nu förbjuden att taga med ombord.

Det talas och det skrytes: “Här skall du må så väl,
här skall er intet fattas till kropp ej heller själ.”
Men man fick snart nog finna, hur man bedragen var,
när hungern börjar komma som ej ens livet spar.

003blue bird

Och när vi hade seglat en vecka eller två,
ett mörker däcket höljde och bredde sig därpå.
Ej se varann vi kunde, knappt andas eller gå,
det var en gruvlig plåga för stora och för små.

Nu styrdes det åt norden mot isens kalla berg,
det blev en ryslig kyla som gick till folkets märg.
Vi kunde oss ej bärga ej heller våra barn,
ty kölden var långt värre än hemma man var van.

Sen styrdes emot söder, till söderns heta vind,
där solen sönderbrände vår bleka magra kind.
Det klagas och det gråtes, men ingen lindring var,
ty solen här nu brände så skarp, så het och klar.

Nu blir en ömklig hunger, med sorg och gråt och gny,
en jämmer som sig tränger till himlens höga sky.
Och döden gruvligt härjar bland mänskorna ombord,
man ser de döda kastas i havets vilda flod.

Ett var som ännu grämer mitt hjärta till min död
att se de stackars barnen som gråta efter bröd.
Vi kunde ej dem hjälpa, ej lindra deras nöd.
De måste nu få gråta. Få sen en ömklig död.

Så fanns där ock ett hjärta, som var av hårdan sten,
jag ryser när jag nämner den engelska kapten.
Liksom ett djur i skogen som rovet griper an.
Han var ett djävulskt foster. Han var visst själva fan.

Vi sågo ganska tydligt, ja klart vi det förstod
att han med flit och vilja oss efter livet stod.
Att bringa oss i döden det var hans högsta lust,
odjuret hade gripit ett rov från Sveas kust.

En fader måste bära sitt barn på däck till slut
och det från skeppet kasta i vida havet ut.
Det måtte säkert tagit hans sinne ganska svårt
ty döden genast klappade på fadershjärtat hårt.

Och när vi äntligt strävat till främlingsstranden fram
då möter oss där kolera – där stupar mången man.
Det var en ryslig jämmer bland kvinnor och bland män,
ty alla lågo sjuka och bars i land i säng.

Om någon som förr skådat och känt dem som var kvar
han hade säkert vågat de ej desamma var.
Se de förfallna kroppar och blekhet uppå kind
och ögat som i pannan fördunklat fallit in.

O Herre Gud bevara var mänska på vår jord
från att sig ge i fara och tro kol’ptörers ord.
Min sång är kylningspulver för dem att taga in
som ämna emigrera och ha ett flyktigt sinn.

I Sverige bor av ålder ett folk så fromt och gott
men av naturen kommer att de så gärna spela lott,
och låta sig bedraga och komma illa ut.
Det skett i forna dagar, det sker ock nu till slut.

En allmakt tycks så ordnat, vår Gud har så beställt
att ogräs skall uppryckas här uppå Sveas fält
som bindas skall i knippor och sedan sändas ut
till långt avlägsna länder där högmod rotas ut.

Vem som skrivit dessa rader är okänt, men de är säkert aktuella i dag oxå (även om det inte är Atlanten som korsas)…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Bland de 1,3 miljoner svenskar som gav sig i väg fanns oxå flera hundra personer som var skrivna i Lörby när de tog beslutet att bege sig till Norra Amerika, och det är enbart de som finns med i listan. Alla är därför inte födda i byn, utan jobbade på någon gård…
Säkert finns det av samma anledning fler “Lörbybor” som gav sig iväg, men som var skrivna på en annan adress… och de finns inte med i listan.

År 1867 gick till historien som ett svinkallt år. Normalt ligger medeltemperaturen under maj månad i Karlshamn (Blekinge) mellan 10-12 grader c… men då låg den endast på 5.8 c, mot mer normala 10,6 c (12,9 c var det i maj 2013).
När väl marken blivit snöfri, och utsädet sått… regnar sommaren bort, och frosten tog de grödor som mot förmodan överlevt alldeles för tidigt. Därpå följde ytterligare en ny hård vinter, medans sommaren 1868 blev rekord varm = grödor som torkade ihjäl.

En konsekvens av detta nyckfulla vädret var att odlings säsongen blev chansartad, och i förlängningen innebar det mindre skörd… vilket gjorde att befolkningen svalt. Ju längre norr ut i landet man kom, desto värre blev det.

Trots allt lidande som matbristen orsakade våra förfäder och deras boskap, så drabbades Sverige lindrigt om man jämför med grannlandet Finland. Där dog ungefär 8% av befolkningen under 1867-1868…
I Lörby-Djupekås dog ungefär 15 personer om året, men den siffran höjdes INTE under nödåren.

Detta var EN anledning till att emigrationen till Norra Amerika tog fart!

———————————————————————————————————-

År 1867 är oxå året som Alfred Nobel fick patent på sin uppfinning dynamit, och det svenska Lantmannapartiet bildades. De arbetar för sparsamhet med statens medel, nedbantning av militären och byråkratin samt en omfördelning av skattetrycket (hm, låter bekant fortfarande ju ;-) ).

———————————————————————————————————-

Anhöriginvandring pratas det mycket om i dag, men det är inget nytt… även om det förmodligen kallades något annat på 1880-talet. Studerar man vilka som gav sig iväg först, så upptäcker man snart att det oftast handlar om ensamresande ungdommar i 17-18-års åldern. Dessa följdes inte sällan något år senare av ett flertal syskon + föräldrarna i vissa fall.

Var då allt guld och gröna skogar i det stora landet väster ut?
Alla har vi väl sett Mobergs filmer om Karl-Oskar & Kristinas liv i Amerika. “Här borta – där hemma”… är ett citat från dessa böcker / filmer… men, just dessa romanfigurer klarade att bygga upp en ny tillvaro långt hemifrån, vilket nog inte var alla förunnat.
I en artikel i tidningen St Paul Daily Globe hittar man i mars 1886 ett intressant  – men föga smickrande – reportage; “THE SQUATTER’S HOME” …

“En främmande bosättning mitt i St Paul, och dess främmande Invånare”. Signaturen “Grundy” hade bestämt sig för att slumma en stund, och vågat sig ned i den okända terrängen. Där mötte han “små linhåriga barn i illasittande, smutsiga kläder” som åkte släde på en gammal träskiva “och tjattrade med varandra på ett obegripligt språk”. Journalisten slogs oxå av tystnaden, och hur han stirrades ut av misstänksamma, blonda sluminvånare. “Inte ens hundarna skällde ju där.”

Han noterade också hur Swede Hollow-borna fick betala en och en halv dollar i månaden för att få slå upp sitt skjul på platsen, men i övrigt saknade alla rättigheter och när som helst kunde vräkas. Flera familjer delade på varje hus, som mätte kanske tolv kvadratmeter. Den svårt nedsmutsade Phalen Creek som rinner genom dalen var en ständig källa till oro, då man tömde allt sitt avfall där, inklusive det från dassen…

I andra tidningsartiklar från samma tid oroar sig myndigheterna för riskerna med ett kolerautbrott, och kallar Swede Hollow för “en miniatyr av det primitiva Sverige”. Men “Grundy” tillägger: “De vithåriga männen, kvinnorna och barnen nere i dalen bryr sig föga om sådana diskussioner, fjärran som de lever från stadens buller och förvirring.”
Han slutar med orden att de helt enkelt är “lyckliga”.

Invånarna i Swede Hollow har inte lämnat många spår efter sig i arkiven, men här och var hittar man en faktaskärva, som i kyrkböckerna från den svenska lutherska församlingen. Många verkar ha utvandrat från Ystadsregionen, likaså Sundsvall. De hade typiskt svenska namn som Bengt Nilsson, Anders Andersson, Erik Lindgren eller Bertha Svensson.

– I början var de mycket nostalgiska, och talar om sin barndom, och mindes födelseplatsen i ett rosa skimmer. Men efter ett tag kom annat upp på bordet – som hustrumisshandel och fylleri. Liksom hur många från Swede Hollow som dog i arbetsplatsolyckor…

– Svenskar, inte minst kvinnor, fick senare rykte om sig att vara duktiga arbetare. Men när de kom spreds först bilden av “the dumb swede”, “den dumma/stumma svensken” – vilket berodde på att de hade svårt att lära sig engelska. Under en period var svenskar inte riktigt lika “vita” i amerikansk mening som anglosaxare och tyskar – sedan kom en våg av slavisk invandring, och då blev svenskarna “vitare”…

Fortsättning följer…

KÄLLA: DN.KULTUR den 2013-08-15. http://www.dn.se/kultur-noje/valkommen-till-swede-hollow-en-svensk-slum/

Posted in Blekinge, Släktforskning, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Kravaller i Sölvesborg…

Jag hade precis passerat Rådhuset, när en gryta slår i husväggen med en skrälle. Den plockas snabbt upp av en luvjackekille… och hivas i väg ut på Stortorget igen. Kommer direkt i retur framför ögonen på mig… vad i helvete?

När kastrullen viner förbi för fjärde gången på lika många sekunder – och kraschar in i sidan på en hyfsat ny bil -, kan jag inte hålla käft längre; Vad fan sysslar ni med?
Skulle jag inte gjort! Ordkriget går igång ögonblickligen (jodå, jag kan förvånadsvärt många ord som inte lämpar sig för tryck, än mindre för etervärlden), och plötsligt är det jag som är målet för kokkärlet… hur nu det gick till?!?
Nåväl, det var bara de parkerade bilarna på gatan som fick plåtskador… inte jag.

Ett grytkas… förlåt, stenkast längre fram huserar Rikard ner i källaren (https://www.facebook.com/Rikardentrappaner?fref=ts). Hm, du saknar inga attiraljer – en gryta eller så? – i köket?

På dörren hängde en skylt som förkunnar att stället är stängt, vilket inte är helt sant… det såg jag minsann… och utanför restaurangen är dock gatan uppgrävd, och ett djupt dike hindrar min framfart. Hm, hur komma över där utan att slå ihjäl mig? Dessutom håller ett gäng barn på att hoppa från den ena sidan till den andra – fram och tillbaka, fram och tillbaka – samtidigt som de kasta gatsten på varandra. Undrar lite försynt vad de sysslar med, och får till svar att de leker gatukravaller. Okey?

-Kan ni tänka er att pausa leken medan jag passerar då? Det kunde de, och står snällt stilla medan jag kryssar medan gatstenarna och jordvallarna. Puh, gick ju riktigt bra… jag överlevde. “-Ha en bra dag…hopp och lek :-)

Fortsätter glad i hågen den knögliga stenbelagda gatan fram… när sanningen plötsligt ramlar över mig som en spann vatten. Iskallt vatten dessutom! Jag har ju inte tittat på tavlan… äh, sju fula ord… det är så sant som det är sagt; det man inte har i huvudet får man ha i benen.

tavla

Vänder – något irriterad! – för att gå tillbaka till tavlan.

Ropar “Frys!” till gatukravallungarna – som står blixtstilla! – medan jag kryssar fram mellan stenarna, och kommer fram till Stortorgen.

Där råder full kalabalik. Grytan ligger i framsätet på en bil, badande i glaskross… och stämningen är minst sagt upprörd. Polisen är på plats, och en ilsken gubbe pekar på mig. Vad då? Jag har inte gjort något… väl, inte sett något och vet absolut ingenting? Ska bara läsa på tavlan ju…

Sekunden senare får jag ett skarpt ljussken i ansiktet… och blinkar yrvaket mot taklampan på rehab och stroke avdelningen i Karlshamn!

 

Posted in Blekinge, Sölvesborg..., Uncategorized | Tagged , | 3 Comments

Mantalslängd… Lörby 19

LÖRBY 19… hette Lörby 19 mellan 1698 och 1715.

1691

1698              (19)             Sven Larsson, hustru
                                             Per Jeppsson, hustru

1700              (19)             Sven Larsson, hustru, dotter Kerstin, Mat Oleve

1703              (19)             Sven Larsson, hustru, dotter Kerstin, mat Oleve

1709              (19)             Anders Giselsson, hustru
                                            Erik Giselsson, hustru

1710              (19)             Anders Giselsson, hustru
                                            Erik Gislarsson

1711              (19)             Per Jönsson, enk
                                           Anders Gislarsson, ???

1714              2                  Anders Gislarsson
                                           Anders Persson

1715              (19)             Anders Giselsson, hustru
                                            Bm. Pull, hustru
                                            Gm. Torbjörn

1720              2                  Anders Giselsson, hustru (Nilla Eriksdotter ca 1685)
                                            Anders Persson, ogift
                                             ________ ryttare Wass, hst

1723.09.18          Föddes Erik, son till Anders Gislarsson…

1725              1                   Anders Gislarsson, hustru (Nilla Eriksdotter ca 1685)
                                            Bm. (Anders Nilsson) Pull, hustru (Anna Nilsdotter)

1725.04.16        Föddes Brita, dotter till Bm Anders Pull…
1725.10.02        Föddes Sven, son till Anders Gislarsson och Nilla Sörensdotter (övertar gården)…
1727.10.04        Dog Bengt, Anders Gislarssons 15 årige son … född ca 1712.

                                            Anders Gislarsson, hustru (Nilla Eriksdotter ca 1685)
                                            Bm. (Anders Nilsson) Pull, hustru (Anna Nilsdotter)
                                            Jon Johansson __________

1730              1                   Anders Gislarsson, hustru
                        1                   Gm. Johan Johansson

1730.05.30          Föddes Per, son till Bm Anders Nilsson Pull och Sine….
1732.12.28           Föddes Åke, son till Bm Anders Nilsson Pull och Sine Hansdotter….
1733.06.20          Föddes Bengta, dotter till Anders Gislarsson och Nilla Sörensdotter…
1733.12.28           Föddes Håkan, son till Bm Anders Nilsson Pull och Sine Hansdotter….

1734              1                    Anders Gislarsson, hustru (Nilla Eriksdotter), dotter                                                  Karin
                        1                   Johan Johansson, enk, dotter Kerstin
                                             Bm. Pull, hustru

1735.11.21           Föddes Bengt, son till Bm Anders Nilsson Pull och Sine Hansdotter….
1738.08.23         Dog Anders Pull, född ca 1703…
1738.09.14          Föddes Anna, dotter till Bm Anders Nilsson Pull och Sine Hansdotter….

1739              1                    Anders Gislarsson, hustru (Nilla Eriksdotter), dotter                                                  Karna
                        1                   Pehr Pehrsson, hustru, gårdskvinna? Bodil

1739.05.13          Dog Bengta, Anders Gislarssons 6-åriga dotter…
1741.04.18          Föddes Per, oäkta son till kvinfolket Bengta Sörensdotter. Fadern uppgavs vara drängen Sven Andersson, som tog på sig faderskapet redan den 30 mars.
1742.11.21            Dog Anders Pull, född ca 1679…
1749.12.31           Gifte sig Sven Andersson (1725.10.12) med Bengta Sörensdotter                                                 (1730.05.03, Mjällby
1750.11.11            Föddes Elina, dotter till Sven Andersson och Bengta Sörensdotter…
1752.12.27           Föddes Sören, son till Sven Andersson och Bengta Sörensdotter…
1755.08.27          Föddes Bengta, dotter till Sven Andersson och Bengta Sörensdotter…
1757.10.31           Dog Nilla Eriksdotter av modersjuka… (född ca 1685).
1758.02.08         Föddes Nilla, dotter till Sven Andersson och Bengta Sörensdotter…  

1759              1                    Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), söner                                                Pehr och Anders
                                             Bm. Puhl?, hustru

1759.01.18          Föddes Nilla, dotter till Sven Andersson och Bengta Sörensdotter…

1760              1                   Sven Andersson, hustru, lgossen Per
                        1                  Per Persson, hustru, söner Per och Anders
                                            Bm. Pul, hustru

1761              1                   Sven Andersson, hustru
                        1                  Per Persson, hustru, söner Per och Anders, tjänstepiga                                               Bengta

1762              1                   Sven Andersson, hustru
                        1                  Per Persson, hustru, söner Per och Anders

1762.01.03          Föddes Chirsta, dotter till Sven Andersson och Bengta Sörensdotter…

1763              1                    Sven Andersson, hustru
                        1                   Per Persson, hustru, söner Per och Anders
                                             Bm. Pul, hustru

1763.10.30             Föddes Carna, dotter till Bm Per Jönsson Pull och Carna Trulsdotter…

1764              1                    Sven Andersson, hustru
                        1                   Per Persson, hustru, söner Per och Anders
                                             Bm. Pul, hustru

1765              1                    Sven Andersson, hustru
                        1                   Enkan Kerstin (efter Per Persson), hustru, söner Per och
                                             Anders, tjänstepiga Hanna
                                             Bm. Pul, hustru

1765.02.10           Föddes Benct, son till Sven Andersson och Bengta Sörensdotter…
1766.04.06          Föddes Jöns, son till Bm Per Jönsson Pull och Carna Trulsdotter…

1767              1                    Sven Andersson, hustst (Bengta Sörensdotter), dotter                                                  Elna, underåriga: söner Sven och Bengt, döttrar                                                            Bengta, Nilla och Kerstin.
                                             utgamla gårdsmanen Anders Gislarsson, enk
                       1                    Enkan Kerstin, söner Pehr och Anders, tjänstepiga                                                        Karna
                                             Bm. Pehr Pul, hustru, underåriga: söner Sven och                                                        Jöns, dotter Sissa

1767.10.27            Dog Anders Gislarsson av ålderdom… (född ca 1671)
1767.07.26           Föddes Carna, dotter till Sven Andersrsson och Bengta Sörensdotter…
1768.12.13            Föddes Per, son till Bm Per Jönsson Pull och Carna Trulsdotter…

1769              1                    Sven Andersson, hst (Bengta Sörensdotter), son Sven,
                                              underåriga: son Bengt, döttrar Bengta, Nilla, Kerstin                                                   och Karna.
                       1                     Enkan Kerstin, söner Pehr och Anders, tjänstepiga                                                       Gertrud
                                              Bm. Pehr Pul, hustru, underåriga: söner Sven och                                                         Jöns, dotter Sissa

1770              1                     Sven Andersson, hst (Bengta Sörensdotter), son Sven,                                                 underåriga: son Bengt, döttrar Bengta, Nilla, Kerstin                                                   och Karna.
                       1                     Enkan Kerstin, söner Pehr och Anders, tjänstepiga                                                       Kerstin?
                                              Bm. Pehr Pul, hustru, underåriga: söner Jöns och Per,                                               dotter Sissa

1771              1                     Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                    Sven, underåriga: son Bengt, döttrar Bengta, Nilla,                                                      Kerstin och Karna.
                       1                    Enkan Kerstin, söner Pehr och Anders, tjänstepiga                                                        Kerstin, underåriga flickan Kerstin
                                             Bm. Pehr Pul, hustru, underåriga: söner Jöns och Per,                                                dotter Sissa

1772.04.03        Föddes Anna, dotter till Sven Andersson och Bengta Sörensdotter…

1774              1                    Sven Andersson, hst (Bengta Sörensdotter), son Sven,
                                             dotter Bengta, underåriga: son Bengt, döttrar Nilla,                                                      Kerstin och Karna.
                        1                   Enkan Kerstin, söner Pehr och Anders, tjänstepiga                                                        Kerstin, underåriga flickan Kerstin
                                             Bm. Pehr Pul, hustru, underåriga: son Jöns, dotter
                                             Sissa

17xx              1                    Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                      Sven, döttrarna Bengta och Nilla
                        1                   Enkan Kerstin, söner Pehr och Anders, tjänstepigor                                                    Kerstin och Kerstin
                                             Bm. Pehr Pull, hustru (Karna Trulsdotter)

1778.04.28          Föddes Per, son till Bm Per Jönsson Pull och Carna Trulsdotter…

1780  5/8       5/16           Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                      Sven, döttrarna Bengta och Nilla
                          5/16          Pehr Persson, hustru, tjänstedräng Johannes?,                                                              tjänstepigor Kerstin och Kerstin
                                             Bm. Pehr Pull, hustru (Karna Trulsdotter)

1780.10.29           Föddes Kersta, dotter till Per Persson och Karna Persdotter…
1782.10.11            Föddes Per, son till Per Persson och Karna Persdotter…

1784  5/8       5/16           Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), söner                                                Sven och Bengt, döttrarna Bengta och Nilla
                          5/16          Pehr Persson, hustru, dräng Jöns, pigorna Kerstin
                                             Bm. Pehr Pull, hustru (Karna Trulsdotter)

1787  5/8       5/16            Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                    Bengt, döttrar Bengta, Nilla och Karna
                          5/16          Pehr Persson, hustru, dräng Nils, pigan Ingeborg
                                             Bm. Bengt Fyrkula, hustru

1788  5/6       5/16           Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                      Bengt, döttrar Bengta, Nilla och Karna
                          5/16          Pehr Persson, hustru, dräng Nils, pigan Berta
                                             Bm. Bengt Fyrkula, hustru

1789.02.15       Föddes Hanna, dotter till Per Persson och Karna Persdotter…

1791  5/8       5/16            Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                    Bengt, döttrar Bengta och Karna
                         5/16           Pehr Persson, hustru, _________ pigan Pernilla
                                             Bm. _____ Löfberg, ogift

1792  5/8       5/16            Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                     Bengt, döttrar Bengta och Karna
                          5/16           Pehr Persson, hustru, dräng Olof, pigor Hanna och                                                       Hanna?
                                              Bm. Nils Löfberg, ogift

1793  5/8       5/16            Ej läsbart…  son Bengt, döttrar Bengta och Karna
                         5/16            Ej läsbart…  dräng Olu, pigan Karna
                                              Ej läsbart…  ogift

1794  5/8      5/16            Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                      Bengt, döttrar Bengta och Karna
                         5/16           Pehr Persson, hustru, dräng Olof, pigan Karna
                                             Bm. Löfberg, ogift

1795  5/8      5/16            Sven Andersson, hustru (Bengta Sörensdotter), son                                                      Bengt, döttrar Bengta och Karna
                        5/16            Pehr Persson, hustru, dräng Olof, pigan Maria
                                             Bm. Löfberg, ogift

1797  5/8     5/16              Sven Andersson, hustru, son Bengt, pigor Bengta och                                                  Karna
                        5/16            Pehr Persson, hustru (Karna Persdotter), dotter                                                            Kersta, dräng Bengt, piga ?
                                             Bm. Löfberg, ogift

1797.12.20          Dog Karna Persdotter av kolik, 48 år gammal…

1798  5/8      5/16            Bengt Svensson, ogift, pigor Bengta och Karna
                         5/16           Pehr Persson, hustru, son Per, dräng Jeppe, döttrar                                                    Kersta och Karna
                                             Bm. Löfberg, ogift

1799  5/8       5/16           Bengt Svensson, hustru, dräng Knut, piga Karna
                          5/16          Pehr Pehrsson, enk, son Pehr, dräng Jons, dotter                                                          Kerstin, piga Anna
                                             Bm. (Nils) Löfberg, hst (Sissa Eriksdotter)

1800  5/8       5/16          Bengt Svensson, hustru, piga Kersta
                          5/16          Pehr Pehrsson, hustru, son Pehr, dräng Sven, dotter                                                    Kerstin
                                             Bm. (Nils) Löfberg, hst (Sissa Eriksdotter)

1801  5/8       5/16           Bengt Svensson, hustru, dräng Ola, piga Kersta
                          5/16          Pehr Pehrsson, hustru, son Pehr, piga Nilla
                                             Bm. (Nils) Löfberg, hst (Sissa Eriksdotter)

1802  5/8       5/16          Bengt Svensson, hustru, dräng Jon, piga Nilla
                          5/16          Pehr Pehrsson, ogift,
                                             Bm. (Nils) Löfberg, hst (Sissa Eriksdotter)

1803  5/8       5/16           Bengt Svensson 38, hustru 30, dräng Mikael 18, piga                                                    Nilla
                          5/16           Pehr Pehrsson 20, ogift,
                                              Bm. (Nils) Löfberg 26, hst 25 (Sissa Eriksdotter)

1804  5/8       5/16           Bengt Svensson 39, hustru 31, dräng Lars 18, piga Nilla
                          5/16           Pehr Pehrsson 21, ogift,
                                              Bm. (Nils) Löfberg 27, hustru 26 (Sissa Eriksdotter)

1808.11.08        Dog Bengta Sörensdotter av svullnad i halsen… (född 1730.05.03 i Mjällby)
1813.11.04         Dog Sven Andersson…

 

  • Nr 19. 3/4 mantal krono Skatte förmedlat till 5/8. äges af Nemdemannen Nils Jönsson, 3/8 del och Bengt Svensson ?/4. Nemdemannen Nils Johnsson har till denna hemmandel inga åbyggnader der utan brukar detta under dels förut ………….. delar uti No 3 och No 17. Bengt Svensson har dåliga åbyggnader af träd Tomten rymlig, 1 Eldstad, ingen källare eller frugträd. MÅSTE FLYTTA…
    Båtmansnamn:Löfberg (tidigare Pull)… Löfberg
Posted in MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Mantalslöngd… Lörby 17

LÖRBY 17… hette Lörby 2 mellan 1698 och 1715.

lörby 17

1691           

1698           

1700          

1703          

1710       

1709          

1711

1714              2                   Truls Svensson
                                            Änk. Tyra

1715             

1720              2     ½         Truls Svensson, hustru
                                            Änk. Tyra och gossen Jeppa

1725              2                  Truls Svensson ?, hustru ?  Kerstin
                                            Anders Persson, hustru? Jöns, inhyse gm Karin

                                            Truls Jönsson, hustru, dotter Sissa
                                            Anders Pehrsson, hustru

1730              1                   Nils Svensson, ___________
                       1                   Anders Persson, hustru, dotter Nilla

1734              1                   Sven Mattsson, hustru (Bengta Persdotter),
                                            g.m Truels Svensson hustru
                                            Anders Pehrsson, hustru, dotter Nilla

1735.08.19        Föddes Sven, son till Mass Hindriksson och Inga Mattsdotter
1738.12.03        Föddes Bodil, dotter till Sven Mattsson och Bengta Pehrsdotter
1739.03.01        Föddes Masse, son till Mass Hindriksson och Inga Mattsdotter

1739              1                  Sven Mattsson, hustru (Bengta Persdotter)
                                           gårdsman? Truls Knutsson, hustru
                                           Anders Pehrsson, hustru

1741.08.03       Föddes Jöns, son till Mass Hindriksson och Inga Mattsdotter
1742.04.18       Dog Mass Hndrikssons son Masse, 3 år gammal…
1744.02.03      Föddes Masse & Anna, barn till Mass Hindriksson och Inga Mattsdotter
1748.08.20      Föddes Bengta, dotter till Sven Mattsson och Bengta Pehrsdotter
1750.02.28      Föddes Per, son till Mass Hindriksson och Inga Mattsdotter (övertar gården)

1759                                    Sven Mattsson, hustru (Bengta Persdotter)
                                             Matts Hindriksson, hustru (Inga Mattsdotter), son                                                        Måns?
                                             Bm. Kimback, hustru

1760              1                   Sven Mattsson, hustru, son Masse, dotter Bodel
                        1                   Masse Hindriksson, hustru, son Jöns, dotter Anna
                                             B.m Jeppe Larsson Kinback, hustru

1760.10.25         Föddes Cissa, dotter till Bm Jeppe Larsson Kinback och Carna Trulsdotter

1762              1                   Sven Mattsson, hustru, son Masse, dotter Bodel
                        1                   Masse Hindriksson, hustru, son Jöns, dotter Anna
                                             B.m änkan Karna, son Masse

1763              1                   Sven Mattsson, hustru, son Masse, dotter Bodel
                        1                   Masse Hindriksson, hustru, son Jöns, dotter Anna
                                             B.m Kimbacks hustru

1764              1                   Sven Mattsson, hustru, son Masse, dotter Bengta
                        1                   Masse Hindriksson, hustru, son Jöns, dotter Anna
                                             B.m Kimbacks hustru

1764.01.22       Föddes Cissa, dotter till Bm Erik Kinnback och Bodil Persdotter

1765              1                   Sven Mattsson, hustru, son Masse, dotter Bengta
                        1                   Masse Hindriksson, hustru, son Jöns, dotter Anna
                                             B.m Kimbacks hustru

1766.11.02       Föddes Walborg, dotter till Bm Erik Kindback och Bodil Persdotter

1767              1                    Sven Mattsson, hustru (Bengta Persdotter), son Matts,                                                dotter Bengta
                        1                   Matts Hindriksson, hustru (Inga Mattsdotter), söner                                                    Jöns, Pehr och Matts
                                             Bm. Erik Kimback, hustru (Bodil Persdotter),                                                                  underåriga: döttrar Sissa och Walborg
                                             utgamla Bm. Enkan Hanna

1769              1                   Enkan Bengta (Persdotter, efter Sven Mattsson), son Matts,
                                             döttrar Bengta och Bodel, underåriga gossen Sven
                        1                   Matts Hindriksson, hustru (Inga Mattsdotter), söner                                                    Jöns, Pehr och Matts
                                             Bm. Erik Kimback, hustru (Bodil Persdotter),                                                                  underåriga: döttrar Sissa och Walborg
                                             utgamla Bm. Enkan Hanna

1769.09.28        Föddes Per, son till Bm Erik Kinnback och Bodil Persdotter

1770              1                    Enkan Bengta (Persdotter), son Matts, dotter
                                             Bengta, underåriga gossen Ola
                        1                   Matts Hindriksson, hustru (Inga Mattsdotter), söner                                                    Jöns, Pehr och Matts
                                             Bm. Erik Kimback, hustru (Bodil Persdotter),                                                                  underårig son Per, underåriga: döttrar Sissa och                                                            Walborg
                                             utgamla Bm. Enkan Hanna

1770.07.02      Dog Walborg (Kinback)… “En lång warig tärande feber som förmenas af maskar förorsakad. Ålder: 3 1/4 år”.

1771              1                     Enkan Bengta (Persdotter), son Matts, dotter
                                             Bengta, tjänstegossen Lars
                       1                    Matts Hindriksson, hustru (Inga Mattsdotter), söner                                                    Jöns, Pehr och Matts
                                             Bm. Erik Kimback, hustru (Bodil Persdotter),                                                                  underårig son Per, dotter Sissa
                                             utgamla Bm. Enkan Hanna

1773.05.02          Föddes Wallbor, dotter till Bm Erik Kinback och Bodil Persdotter
1773.07.20          Dog Wallbor av okänd barnsjuka…
1773.11.01            Dog Per, Kinbacks fyraårige son av koppor…

1774              1                     Enkan Bengta (Persdotter), son Matts, dotter
                                              Bengta, underåriga gossen Lars
                        1                    Matts Hindriksson, hustru (Inga Mattsdotter), söner                                                   Jöns, Pehr och Matts
                                              Bm. Erik Kimback, hustru (Bodil Persdotter),                                                                 underåriga: dottern Sissa
                                              utgamla Bm. Enkan Hanna

1775                                     Enkan Bengta (efter Sven Mattsson), son Matts, dotter                                                 Bengta
                                              Matts Hindriksson, hustru (Inga Mattsdotter), söner                                                   Jöns, Pehr och Matts

1775.05.29         Föddes Karna, dotter till Bm Erik Kinbak…

1780  ½         ¼                 Masse Svensson, hustru
                         ¼                 Per Mattsson, hustru
                                              B.m Erik ___backs hustru

1781.01.20         Föddes Anna, dotter till Per Mattsson och Kerrta Svensdotter…
1782.10.30        Föddes Hindrik, son till Per Mattsson och Kerrta Svensdotter…

1784  ½         ¼                 Masse Svensson, hustru
                         ¼                 Per Mattsson, hustru
                                              B.m Nils Loo, ogift

1785.0.22        Föddes Karna, dotter till Per Mattsson och Kerrta Svensdotter…

1787  ½         ¼                 Masse Svensson, hustru
                         ¼                 Per Mattsson, hustru, drängen Bengt
                                              B.m Nils Loo

1787.02.27        Dog Inga Mattsdotter av ålderdomssvaghet (född ca 1713)
1787.12.07        Föddes Masse, son till Per Mattsson och Kerrta Svensdotter…

1788  ½         ¼                 Masse Svensson, hustru
                         ¼                 Per Mattsson, hustru, drängen Bengt
                                              B.m Nils Loo

1788.10.03       Föddes Inga, dotter till Per Mattsson och Kerrta Svensdotter…

1791  ½         ¼                  Masse Svensson, hustru drängen Anders
                         ¼                 Per Mattsson, hustru, tjänstedrängen Olof
                                              B.m Loo, ogift

1791.03.29      Föddes Hanna, dotter till Per Mattsson och Kerrta Svensdotter…

1792  ½         ¼                 Matts Svensson, hustru, dräng Mickaell
                         ¼                 Per Mattsson, hustru, pigan Hanna
                                              B.m Loo, ogift

1793  ½         ¼                  Matts Svensson, hustru
                         ¼                  Per Mattsson, hustru, pigan Hanna
                                               B.m Loo, hustru

1793.01.23        Dog Matts Hindriksson… (född ca 1712)

1794  ½         ¼                 Matts Svensson, hustru
                         ¼                 Per Mattsson, hustru, tjänstegossen Sven, pigan                                                             Hanna
                                              B.m Loo, hustru

1794.05.06       Föddes Mass, son till Per Mattsson och Kerrta Svensdotter…

1795  ½         ¼                 Matts Svensson, hustru, _gl Sven
                         ¼                 Per Mattsson, hustru, tjänstegossen Sven, pigan                                                             Hanna
                                              B.m Loo, hustru

1795.01.27        Dog Bodil Persdotter (Kinbacks änka) av tvinsot, 50 år gammal…

1797  ½         ¼                Matts Svensson, hustru, dgs Ola, piga Karna
                         ¼                Per Mattsson, hustru, dotter Anna, pigan Hanna
                                             B.m Loo, hustru
                                             Ett Ålfiske

1798  ½         ¼                Matts Svensson, hustru,
                         ¼                Per Mattsson, hustru, dotter Anna, pigan Hanna
                                             B.m Loo, hustru

1799  ½         ¼                Matts Svensson, hustru, piga Olwe
                         ¼                Pehr Mattsson, hustru, piga Anna
                                             Bm. Loo, hustru (Ingeborg Nilsdotter)

 

  • No 17. mantal Krono Skatte förmedlat till och äges af Nemdemannen Nils Johnsson och bonden Anders Larsson till hälften hvardera, Nemdemannen Nils Johnsson har för denna hemmansdel vid Storskiftesdelningen bekommit sammandragne ägor med dess andel uti: No 3 och således samma åbyggnader. Anders Larsson har åbyggnader af träd i gott stånd Tomten behövligt stor, 2ne källare under husen 1 Eldstad, med stenmur instängt 2 äpleträd.                                                                                                        Båtmansnamn: Lo (tidigare Kimback)…

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

470703_781395675222854_1796030465_oDetta hus i Lörby Kladd (+några till) ligger oxå på Lörby 17 :-)

 

Posted in MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized | Tagged | 1 Comment

Mantalslängd… Lörby 16

LÖRBY 16… hette Lörby 27 mellan 1698 och 1715.

lörby 16

1691           (27)                Olof Persson, hustru
                                            Jöns Jönsson, hustru

1698           (27)               Anders Sigvardsson?,hustru
                                            Per Jönsson, hustru

1700           (27)               Giöta Andersson, ogift
                                            Anders Månsson, ogift
                                            Gm. Anders Siversson

1703           (27)               Giöda Andersson, ogift
                                           Anders Månsson, hustru
                                            Gm. Anders Siversson

1710          (27)                 Gidda Andersson, hustru, änk. Bodil, Ld Bengt
                                            Anders Månsson, hustru

1709          (27)                 Gidda Andersson, hustru
                                             Anders Månsson, hustru

1711           (27)                 Sven Mattsson, hustru
                                            Giäda Andersson, änk. Bodil

1714                                   (inga uppgifter)

1715          (27)                 Öde och manlöst

1720                                  Öde och mannalöst

1725                                  Öde och mannalöst

                                          Anders Bengtsson, hustru, dotter Sissa

1730              1                  Anders Bengtsson, hustru, dott? _________ Anders                                                    ________

1732.05.15             Föddes Eskil, son till Nils Knutsson och Sissa Andersdotter

1734              1                  Anders Bengtsson, hustru, son Bengt
                                            Nils Knutsson, hustru

1735.01.17             Föddes Hanna, dotter till Nils Knutsson och Sissa Andersdotter
1737.09.22            Föddes Ola, son till Nils Knutsson och Sissa Andersdotter

1739              1                  Anders Bengtsson, hustru, son Bengt, dotter Hanna,                                                      ____ Lars
                        1                  Nils Knutsson, hustru, y.m Pehr Jöns hustru

1739.05.08        Föddes Ola, son till Nils Knutsson och Sissa Andersdotter
1751.01.06         Föddes Anna, dotter till Nils Knutsson och Sissa Andersdotter

1759                                   Olof Larsson?, hustru _____________
                                            Nils Truitsson?, hustru, söner Eskil och Olof, piga                                                         Karna

1767              1                     Olof Knutsson?, hustru, döttrar Ingar och Sissa
                                              l.dräng Nils, underåriga: Anders
                                              Nils Knutsson?, hustru, son Ola, dotter Anna, l.dräng                                                 Nils, l.piga Hanna
                                              utgamla gårdsman Bengt Andersson, enk

1772.11.12         Föddes Hanna i Mjällby, dotter till Bengt Persson och Mätta Göransdotter…

1775                                     Sven Olsson, hustru, ______gossen Nils
                                              Nils Truitsson?, enk, son Ola, dotter Karna, _____                                                       dräng Truit, _____piga Inger

1775.06.19        Föddes Anders i Mjällby, son till Bengt Persson och Mätta Göransdotter… 1779.09.03       Föddes Lars, son till Bengt Persson och Mätta Göransdotter…

1780              ½                 Sven Svensson, hustru, tjänstedräng Knut, tjänstepiga                                                Carna
                                             Socken ___________ Sven Olsson, hustru
                        ½                 Bengt Persson, hustru (Mätta Göransdotter),                                                                  tjänstedränden Anders, tjänstepigan Kerstin

1784             ½                   _____ av __ justice cancelern Wackmester,                                                                     _________ Sven Olsson, hustru
                       ½                   Bengt Persson, hustru

1787              ½                  Jöns Sånasson, hustru
                        ½                 Bengt Persson, hustru

1788              ½                 Jöns Sånasson, hustru, drängen Nils, pigan Märta
                        ½                 Bengt Persson, hustru, son Per

1788.10.13        Dog Nils, Bengt Perssons 11-årige son av rödsot…

1791              ½                   Jöns Sånesson, hustru
                       ½                   Bengt Persson, hustru, son Per, dotter Hanna

 1792              ½                 Jöns Svendsson, hustru, pigan Hanna
                        ½                 Bengt Persson, hustru, söner Per och Anders, dotter                                                    Hanna

1793              ½                  Jöns Sånasson, hustru, pigan Botil
                       ½                  Bengt Persson, son Per, dotter Hanna

1793.01.03         Dog Anders, Bengt Perssons 17-årige son av hetsig sjukdom…

1794              ½                 Jöns Sånasson, hustru, son Såna
                        ½                Bengt Persson, hustru, son Per, dotter Hanna

1795              ½                 Olof Gislarsson, ogift, gl Gisel och Jon, samt Mårten,                                                    pigan Svenborg
                        ½                 Bengt Persson, hustru, son Per, dotter Hanna , pigan                                                  Kerstin

1797              ½                 Ola Giselsson, ogift, ___ Jon och Mårten, piga Svenborg
                       ½                 Bengt Persson, hustru, söner Per, dotter Hanna, piga                                                  Kerstin

1798              ½                 Ola Giselsson, ogift, dräng Jöns och Mårten, pigan                                                        Svenborg
                        ½                 Bengt Persson, hustru, söner Per och Lars, piga Olve

1799  1          ½                 Ola Giselsson, ogift, drängar Jöns och Mårten, piga                                                     Ingeborg
                        ½                Bengt Pehrsson, hustru, söner Pehr och Lars

1800  1          ½                 Ola Giselsson, drängar Jon och Mårten, pigor Svenborg                                              och Berta
                        ½                Bengt Persson, hustru, söner Per och Lars, pigan                                                           Hanna

1801  1          ½                 Ola Gislarsson, ogift, drängar Jon och Mårten, pigor                                                    Svenborg och Berta
                        ½                 Bengt Persson, hustru, söner Per och Lars, piga Hanna

1802  1          ½                 Ola Gislarsson, ogift, dräng Jon och Jacob, piga Berta
                        ½                 Bengt Persson, hustru, söner Per och Lars, piga Hanna

1803  1          ½                  Ola Gislarsson 30, dräng Jon 30 och Jacob 16, pigan                                                     Berta
                        ½                  Bengt Persson 63, hustru 62, son Per 33 och Lars 23,                                                   pigan Hanna

1804  1          ½                 Ola Giselsson 31 ogift, drängen Jacob 17 och pigan                                                        Berta
                        ½                 Bengt Persson 64, hustru 63, son Per 34 och Lars 24,                                                  pigan Hanna

1811.08.03            Dog Mätta Göransdotter av slag, född ca 1739…

 

 

  • No 16. helt mantal utsockne frälse oförmedlat tillhör samma höga ägare som för No 7 förut finnes ….  …. og behos af Bönderna Ola Gisslasson og Håkan Håkansson till hälften hvardera, Ola Gisslarsson har åbyggnader af träd i brukbart stånd Tomten rymlig källare under husen, 1 Eldstad inga frugträd; Håkan Håkansson har lika med förestående åboene.
Posted in MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Mantalslängd… Lörby 15

… hette Lörby 41 mellan 1698 och 1715.

lörby 15

 1691                                   Olof Jönsson hustru, dotter Ingri Olofdotter

 1698         (41)                 Olof Jönsson, hustru, son Johan, dotter Inga

1700          (41)                Olof Jönsson, hustru
                                            Åke Olofsson, hustru
                                            Mikael Persson
                                            Bm. Olof Qvick, hustru

1703           (41)               Olof Jönsson, hustru
                                            Åke Olofsson, hustru
                                            Mikal Persson
                                            Bm. Olof Qvick

1709           (41)               Nils Larsson, hustru
                                            Håkan Offesson, hustru
                                            Bm. Qvick
                                            Gl. Bengta _________ uppehälle af sina barn

1710           (41)                Nils Larsson, hustru
                                            Håkan Offesson, hustru
                                            Bm Qvick, hustru
                                            Gl. Bengta ________ upphälle af sina barn

1711           (41)                 Håkan Offesson, enk
                                            Nils Larsson, hustru

1714            1                     Nils Larsson

1715           (41)                Nils Larsson, hustru

1719             1                    Nils Larsson

1720             1                    Nils Larsson, hustru, son Olof

1721              1                   Nils Larsson, hustru, son Olof

1722              1                   Nils Larsson

1723              1                   Nils Larsson, hustru, son Olof, dotter Bodil

1724              1                   Nils Larsson, hustru, son Olof, dotter Bodil                     

1725              1                   Nils Larsson, hustru, sonen Olof, dottern Botel

1727              1                    Nils Larsson, hustru, son Olof, dotter Bodil

1729              1                    Änkan Elin, son Olof, dotter Bodil

1730              1                    Per Andersson, hustru, dottern Bo? och Kerstin

1733              1                    Per Andersson, hustru, döttrar Bodil och Kerstin

1734              1                    Pehr Andersson, hustru, son Lars, döttrar Bodil och                                                    Kerstin
                                             Bm. (Simon) Qvick, hustru (Elna Håkansdotter)

1736.09.06           Föddes Anders, son till Simon Qvick & Elna Håkansdotter…

1739              1                    Pehr Nilsson, ogift
                                             Bm. (Simon) Qvick, hustru (Elna Håkansdotter)
                                             Lars Nilsson, ogift

1740.03.16          Föddes Elna, dotter till Simon Qvick & Elna Håkansdotter…
1748.08.03         Föddes Lars, son till Anders Hindriksson & Elna Kyrstensdotter…
1749.09.03         Föddes Hindrich, son till Nils Qvick & Karna Johanssdotter…
1751.01.25           Föddes Mass, son till Anders Hindriksson & Elna Kyrstensdotter…
1752.04.01          Föddes Hindrich, son till Nils Qvick & Karna Johanssdotter…
1755.04.09         Föddes Hanna, dotter till Nils Andersson Qvick & Karna Johanssdotter…
1757.06.23         Föddes Jöns, son till Anders Hindriksson & Elna Kyrstensdotter…

1759              1                     Anders Henriksson?, hustru, tjänstedräng Olof,                                                             tjänstepiga Kerstin
                        1                    Sven Olsson, hustru
                                              Bm.  enkan Kanna Jeppsdotter? (sjuklig och alldeles                                                   utfattig ____ 3 små barn)

1760              1                    Anders Hindriksson, hustru, tjänstepiga Kerstin
                        1                    Anders Olsson, hustru

1761              1                     Anders Hindriksson, hustru, tjänstepiga Kerstin
                        1                    Anders Olsson, hustru

1762              1                    Anders Hindriksson, hustru, son Nils, tjänstepiga                                                          Bengta
                        1                   Sven Olsson, hustru, ?? Hana

1762.11.08          Föddes Jon, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1763              1                    Nämndeman Anders Hindriksson, hustru, son Nils,                                                      tjänstepiga Bengta
                        1                   Sven Olsson, hustru, ?? Hanna

1764              1                    Nämndeman Anders Hindriksson, hustru, son                                                                 Lars, tjänstepiga Gunnil
                        1                    Sven Olsson, hustru, ?? Hanna

1764.09.14          Föddes Jon, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1765              1                    Nämndeman Anders Hindriksson, hustru, söner Lars                                                  och Nils
                        1                   Sven Olsson, hustru, ?? Hanna
                                             Båtman Quicks? hustru, ?  ? Sven Åkasson

1767              1                    Nämndeman Anders Hindriksson, hustru, söner Lars                                                  och Matts, tjänstepiga Elsa, underåriga: son Jöns
                        1                   Sven Olsson, hustru, underåriga: son Nils, döttrar                                                        Hanna och Karna
                                             Bm. Nils Qvick, hustru
                                             utfattiga Bm. Enkan Karna, underåriga: döttrar Nilla
                                             och Hanna
                                             utgamla gårdskvinnorna Gertrud och Tyre
                                             bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson
                                             hustru Hanna, underåriga: son Ola

1767.06.21         Föddes Pehr, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1769              1                    Nämndemannen Anders Hindriksson, hustru, söner                                                     Lars och Matts, tjänstepiga Bengta, underåriga: son                                                     Jöns
                                              utfattiga gårdskvinnorna Gertrud och Tyre
                        1                    Sven Olsson, hustru, underåriga: söner Per och Nils,                                                   dotter Hanna
                                              Bm. Nils Qvick, hustru
                                              utfattiga Bm. Enkan Karna, underåriga: döttrar Nilla
                                              och Hanna
                                              bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson, hustru, ??                                                           Hanna, underåriga: söner Ola och Per

1769,03.20            Föddes Märta, dotter till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1770               1                    Nämndemannen Anders Hindriksson, hustru, söner                                                   Lars och Matts, tjänstepiga Bengta, underårig son Jöns
                                               utgamla gårdskvinnorna Gertrud och Tyre
                         1                    Sven Olsson, hustru, underåriga söner Per och Nils,                                                    dotter Hanna
                                               Bm Nils Quick, hustru
                                               utfattiga Bm änkan Karna, underårig dotter Hanna
                                               bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson, hustru Hanna,                                                underåriga söner Ola och Per

1770.12.07             Föddes Erik, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…

1771              1                      Nämndemannen Anders Hindriksson, hustru, söner                                                   Lars och Matts, tjänstepiga Bengta, underårig son Jöns
                                              utgamla gårdskvinnan Tyre
                        1                    Sven Olsson, hustru, underåriga söner Per och Nils,                                                     dotter Hanna
                                              Bm Nils Quick, hustru
                                              utfattiga Bm änkan Karna, underårig dotter Nilla
                                              bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson, hustru Hanna,                                                 underåriga söner Ola och Per

1774              1                     Rasmus Nilsson, hustru, tjänstepiga Elina, underåriga                                               söner Jon, Truls och E…
                        1                    Sven Olsson, hustru, dotter Hanna, underåriga söner                                                 Per, Nils och Gumme?
                                              Bm. Nils Quick, hustru
                                              sjukliga och utfattiga Bm änkan Karna,
                                              bräckliga gårdsmannen Sven Åkesson, hustru Hanna,                                                 underåriga söner Ola och Per, dotter Hanna

1772.11.11        Föddes Erik, son till Rasmus Nilsson och Karna Eriksdotter

1775               1                    Rasmus Nilsson, hustru (Karna Eriksdotter)
                         1                   Sven Olsson, hustru, dotter Hanna
                                              Bm. Nils Qvick, hustru
                                              Bräckliga gårdsman Sven Åkesson, hustru Hanna

1771.05.01       Dog Sven, son till Rasmus Nilsson… (5mån)
1775.11.03       Föddes Per, son till Rasmus Nilsson och Karna Eriksdotter…
1776.01.14       Föddes Ola, son till Rasmus Nilsson & Carna Eriksdotter…
17
78.04.04      Föddes Esbjörn, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter
1778.10.05      Dog Esbjörn Larsson Qvick (kikhosta)
1779.06.14       Föddes Hanna, dotter till Rasmus Nilsson och Karna Eriksdotter

1780  1          ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, söner Jon och Truls
                        ¼                 Sven Olsson, hustru, son Nils, dotter Hanna
                                             Bm Lars Quick, hustru
                                             Bräckliga och sjukliga inhyse mannen Sven Åkesson,                                                  hustru Hanna

1781.01.17           Föddes Pehr, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter
1782.06.17          Föddes Nils, son till Rasmus Nilsson och Karna Erkssdotter
1783.09.04        Föddes Nils, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter

1784  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru, son ?, ?Jiepps gåssen Jon
                         ¼                Sven Olsson, hustru, son Nils, dotter Hanna
                                             Bm. Lars Quick, hustru

1785.10.25         Föddes Jon, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter

1787  1/2       ¼                Rasmus Nilsson, hustru
                                             SLings (?) gossen Jon
                         ¼                Sven Olsson, hustru
                                             Bm. Lars Quick, hustru

1787.12.05           Föddes Sone, son till Bm. Lars Qvick och Inga Pehrsdotter

1788  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru
                         ¼                Sven Olsson, hustru, son Nils
                                             Bm. Lars Quick, hustru

1791  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, son Erik
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Gumme och Jon
                                              Bm. Trued Quick, hustru

1792  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, söner Erik och Olof
                         ¼                 Nils Svensson, hustru, dräng Jon
                                              Bm. Trued Quick, hustru
                                              Sjömannen Gumme Svensson

1792.03.05              Föddes Bengt, son till Bm. Trued Qvick och Pernilla Jönsdotter

1793  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, söner Erik och Ola
                         ¼                Nils Svensson, hustru
                                             Bm. Trued Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1794  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru, son Ola
                         ¼                Nils Svensson, hustru, drängen Ola
                                             Bm. Trued Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1794.06.28         Föddes Hanna, dotter till Bm. Trued Qvick och Pernilla Jönsdotter

1795  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, son Ola, pigan Hanna
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dh? Ola
                                             Bm. Trued Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1797  ½         ¼                 Rasmus Nilsson, hustru, söner Ola och Erik
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dh? Sven, piga Sissa
                                             Bm. Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1797.06.23        Föddes Jöns, son till Trued Qvick och Pernilla Jönsdotter

1798  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru, söner Ola, Erik och Nils
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Sven?, piga Sissa
                                             Bm. Trued Quick, hustru
                                             Sjömannen Gumme Svensson, ogift

1799  ½         ¼                Rasmus Nilsson, hustru, söner Ola, Erik och Nils
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Nils
                                             Bm. Truit Qvick, hustru
                                             Sjöman Gumme Svensson, ogift

1800  ½         ¼                Ola Rasmusson, ogift, dräng Nils
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Jöns
                                             Bm. Quick, hustru

1801  ½         ¼                Ola Rasmusson, hustru, dräng Jöns
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Jöns
                                             Bm. Quick, hustru

1802  ½         ¼                Ola Rasmusson, hustru, dräng Trulls
                         ¼                Nils Svensson, hustru, dräng Mikael
                                             Bm. Quick, hustru

1803  ½         ¼                Ola Rasmusson 27, hustru 25, dräng Per 22
                         ¼                Nils Svensson 41, hustru 28, dräng Jöns 18
                                             Bm. Quick 34, hustru 34

1804  ½         ¼                Ola Rasmusson 28, hustru 26, dräng Per 23
                         ¼                Nils Svensson 42, hustru 29, dräng Sven 15
                                             Bm. Quick 35, hustru 35

 

  • No 15. 5/8 mantal krono Skatte förmedlat till 1/2 äges af Måns Olsson från Mjällby 2/8 och Sven Johnsson 3/8; Måns Olsson har icke fler åbyggnader till detta no än ?/2 parten af en gammal förfallen ………  ………  hvaruti Sven Jonsson har andra hälfpten och ….. dess öfriga åbyggnader af träd i brukbart stånd Tomten rymlig, källare under husen, 2 Eldstäder inga frugträd eller trädplanteringar. SVEN JOHNSSON MÅSTE FLYTTA (OCH MÅNS OLSSONS GÅRD LÅG REDAN BREVID KYRKAN I MJÄLLBY…
    Båtmansnamn: Qvick…
Posted in MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Mantalslängd… Lörby 14

… hette Lörby 47 mellan 1698 och 1715.

 1661

1684

1685                                  

1688                                   Sven Månsson, hustru
                                             Per Bengtsson, ogift

1691                                    Sven Månsson, hustru                                                                                                                Per Bengtsson, hustru
                                             B.m Jöns Rut, hustru

1698           (47)                Bengt Svensson, hustru, tjänstepiga Karin
                                             Per Bengtsson, hustru
                                             B.m Jöns Ruut, hustru

1699           (47)                Bengt Svensson, hustru
                                             Änkan Karin
                                             B.m Jöns Ruut, hustru

1700           (47)                Bengt Svensson, hustru
                                             Truid Ingemansson, hustru
                                             B.m Jöns Ruut, hustru

1702           (47)                Bengt Svensson, hustru, tjänstepiga Karin
                                             Truid Ingemansson, hustru
                                             B.m Jöns Ruut, hustru

1703           (47)                Bengt Svensson, hustru, tjänstepiga Karin Karin
                                             Trulls Ingemansson, hustru
                                             B.m Ruut, hustru

1709           (47)                Bengt Svensson, hustru
                                             Knut Eskilsson, hustru
                                             B.m Ruut, hustru

1710           (47)                 Bengt Sörensson, hustru, tjänstedräng _______
                                             Knut Eskilsson, hustru, tjänstepiga Sissa?

1711           (47)                  Bengt Sörenssons änka, tjänstepiga Elin
                                             Knut Eskilsson, hustru

1714          (47)                  Jeppa Svensson, hustru
                                             Knut Eskilsson, hustru
                                             B.m Rut, hustru

1715         (47)                  Jeppa Svensson, hustru
                                            Knut Eskilsson, hustru
                                            B.m Rut, hustru

1719                                    Jeppa Svensson, hustru
                                             Knut Eskilsson, hustru

1720                                   Jeppa Svensson, hustru
                                             Knut Eskilsson hustru
                                             B.m Ruts, hustru

1721                                    Jeppa Svensson, hustru
                                             Knut Eskilsson hustru
                                             _____ B.m Ruts, hustru

1722                                    Jeppa Svensson
                                             Knut Eskilsson

1723                                    Jeppa Svensson, hustru
                                             Knut Eskilsson hustru
                                             Tjänstepiga Sissa

1724                                    Jeppa Svensson, hustru, tjänstepiga Marna?
                                             Knut Eskilsson, hustru

1724.07.05        Föddes Jöns, son till Knut Eskilsson…

1725                                    Jeppa Svensson, hustru, tjänstepiga Bengta
                                             Knut Eskilsson, ?, son Nils
                                             B.m Ruut, hustru

1727                                    Jeppa Svensson, hustru, tjänstedräng Olof, tjänstepiga                                                Bengta
                                             Knut Eskilsson, hustru, son Nils,
                                             Salpeter? Bångens? hustru

1727.07.26        Föddes Sissa, dotter till Knut Eskilsson…

1728                                    Jeppe Svensson, hustru, tjänstedräng Olof, tjänstepiga                                              Karna
                                             Knut Eskilsson, hustru, sonen Nils
                                             Avskedade Ruut, hustru
                                             Saltpetersjudare Bengts? Hustru

1729                                    Jeppa Svensson, hustru,tjänstepiga Karin
                                             B.m (Anders) Ruut, hustru (Anna Nilsdotter)
                                             Knut Eskilsson, hustru, sonen Nils
                                             Salpettersjudare Bagges?, hustru

1729.02.02              Föddes Måns, son till B.m Anders Ruut & Anna Nilsdotter…

1730                                   Jeppa Svensson, hustru, tjänstepiga Karin
                                             Knut Eskilsson, hustru, sonen Nils
                                             Bm. Rut, hustru
                                             Salpettersjudare Börges?, hustru

1730.10.08            Föddes Eskil, son till Knut Eskilsson & Hanna Jönsdotter…

1733                                  Jeppa Svensson, hustru, tjänstedräng Matts, tjänstepiga                                            _____
                                            Knut Eskilsson, hustru
                                            B.m Ruts, hustru
                                            Salpettersjudare Börges, hustru

1733.10.28            Föddes Trued, son till Knut Eskilsson & Hanna Jönsdotter…
1733.12.16             Föddes Bertil, son till B.m Anders Ruut & Anna Nilsdotter…

1734                                   Jeppa Svensson, hustru, tjänstedräng Matts,                                                                   tjänstepiga Sissa
                                            Knut Eskilsson, hustru
                                            B.m Ruta, hustru

1739                                   Jeppa Svensson, hustru, tjänstepiga Gertrud
                                            Matts Hindriksson, hustru
                                            B.m Ruth, hustru
                                            Knut Eskilsson, hustru, son Olof,  ________ Gumma?

1743.08.21         Dog Trued, Knut Eskilssons dotter (?), 9 år gammal
1747.03.08        Dog bonden Knut Eskilsson, född ca 1675….
1750.06.09        Föddes Sissa, dotter till Jöns Knutsson och Hanna Pehrsdotter…
1752.09.26        Föddes Knut, son till Jöns Knutsson och Hanna Pehrsdotter…
1755.04.01         Föddes Eskil, son till Jöns Knutsson och Hanna Pehrsdotter…
1756.07.04         Föddes Eskil, son till Jöns Knutsson och Hanna Pehrsdotter…
1758.08.16         Dog Eskil, son till Jöns Knutsson…. 2 år, av koppor.

1759                                   Olof Persson, hustru, tjänstepiga Ingeborg
                                             Jon Knutsson, hustru
                                             B.m Ruta, hustru

1759.07.12         Föddes Eskil (tredje gången gillt!), son till Jöns Knutsson och Hanna Pehrsdotter…

1760                                   Olof Persson, hustru, tjänstepiga Ingeborg
                                             Jon Knutsson, hustru
                                             B.m Rutas, hustru

1761                                    Olof Persson, hustru, tjänstedräng Jöns, tjänstepiga                                                    Ingeborg
                                             Jon Knutsson, hustru
                                             B.m Rutas, hustru
                                             Reservdrängen Lars Persson

1762                                    Olof Persson, hustru, tjänstedräng Per, tjänstepiga                                                      Ingeborg
                                             Jon Knutsson, hustru
                                             Reservdrängen Lars Persson

1763                                    Olof Persson, hustru, tjänstedräng Per, tjänstepiga                                                      Ingeborg
                                             ___gårdskvinna?  Bengta Bengtsdotter (sjuklig och                                                      ____ fattig med 4 små barn)
                                             Jon Knutsson, hustru, tjänstepiga Ellna

1763.02.15          Föddes Per, son till Jöns Knutsson och Hanna Pehrsdotter…

1764                                   Olof Persson, hustru, tjänstedräng Bengt, tjänstepiga                                                 Ingeborg och Nilla
                                            Jon Knutsson, hustru, tjänstepiga Ellna

1764.11.18          Föddes Per, son till Ola Persson & Ingeborg Persdotter…

1765                                   Olof Persson, hustru, tjänstedräng Bengt, tjänstepiga                                                   Karna
                                            Jon Knutsson, hustru
                                             ________ Jeppa Svensson

1767                                    Olof Persson, hustru, tjänstepiga Olfre, underårig son                                                Per
                                             Jöns Knutsson, hustru, dotter Sissa, underåriga söner                                                Knut, Eskil och Pehr
                                             Urgamla gårdsman Jeppa Svensson änka
                                             B.m Lars Ruta, ogift

1769                                    Olof Persson, hustru, tjänstedräng Bengt, underåriga                                                  söner Per och Anders
                                             Bräckliga och utfattiga avskedade soldaten Ola?                                                              Nyman, hustru, underåriga dottern _____
                                             Jöns Knutsson, hustru, son Knut, dotter Sissa,                                                                underårig son Eskil
                                             B.m Lars Ruta, ogift

1769.02.05         Dog avskedade Bm Anders Ruta av ålder, född ca 1697…

1770                                    Olof Persson, hustru, tjänstedräng Per, underåriga                                                      söner Per och Anders, gossen Jöns
                                             Bräckliga och utfattiga avskedade soldaten Ola Nyman,                                              hustru, underåriga dottern Svenborg
                                             Jöns Knutsson, hustru, son Knut, dotter Sissa,                                                                underårig son Eskil
                                             B.m Lars Ruta, hustru

1770.05.26        Föddes och dog Lars Rutas son Per…

1771

1772.03.16          Föddes dödfödd dotter till Bm. Lars Ruda och Lisbeth
1772.03.16          Dog Lisbeth (Ruda) i barnsäng… (född ca 1747)

1774

1775                                      Olof Pehrsson, hustru, _____drängen Lars, piga                                                            Svenborg
                                               Jöns Truit?sson, hustru, son Eskil, dotter Sissa
                                               Bm. Lars Ruta, enkling, frå

1777.05.25        Föddes Lisbet, dotter till Bm. Lars Ruda och Hanna Svensdotter
1778.07.30       Dog Berta, Knut Jönssons dotter av kikhosta (1år)
1778.12.13        Föddes Agda, dotter till Bm. Lars Ruda och Anna Svensdotter

1780

1780.03.15        Föddes Mathis, son till Knut Jönsson och Bengta Knutsdotter
1780.06.19        Dog Bengta Knutsdotter av hetsig sjukdom, född ca 1740…
1781.06.06        Föddes Pehr, son till Bm. Lars Ruda och Hanna Svensdotter
1781.08.24        Föddes Pehr, son till Knut Jönsson och Bengta Andersdotter och den…
1781.09.26        dog han…
1783.09.10        Föddes dödfödd dotter till Knut Jönsson och Bengta Andersdotter
1785.08.19        Föddes Pehr, son till Knut Jönsson och Bengta Andersdotter, och den…
1785.08.28        dog han av okänd sjuka…

1787

1788

1788.12.09        Föddes Ingeman, till Bm. Ola Ruta och Kersta Johnsdotter

1789.01.09         Föddes Lars, son till husman Lars Ruda…
1789.03.12         Dog Hanna Svensdotter (Ruda) av rödsot, född ca 1749…
1789.03.13         Dog en namnlös liten dotter till Lars Ruda av rödsot…
1789.04.23        Dog avskedade Bm Lars Ruta av rödsot, född ca 1739…
1790.12.30         Föddes Anders, son till Knut Jönsson och Bengta Andersdotter

1791

1791.01.11        Dog Bengta Andersdotter av håll och styng, född ca 1754…
1791.02.28       Dog hennes son Anders, 2 månader…

1792

1792.01.23      Dog Hanna Persdotter av kolik, född ca 1717…

1793

1793.01.03      Föddes Pehr, trolovnings barn till Bm. Pehr Ruta och Sissa Svensdotter

1794

1795

1796.07.29        Föddes Ola, son till Bm. Pehr Ruta och Sissa Svensdotter

1797

1798

1799  ½         ¼                Anders Olsson, hustru, dräng Sven, piga Kerstin
                                             Sjöman Pehr Andersson, ogift
                         ½                Ålafiske: Bortleit 06 och 23
                         ¼                Knut Jönsson, hustru, dräng Pehr, piga Gertrud
                                             Bm. Lör_____?, hustru
                         ½                Ålafiske: Bortleit

1805.04.25        Dog Knut Jönsson av diarre, 52 år gammal…

 

 

 

 

  • No 14. 5/8 mantal kronoskatte förmedlat till ?/2 äges af hof R…Rådet Herr S:? Trägårdh och bonden Ola Nilsson till hälften hvardera; HåfRättsRådet Trägårdh har åbyggnader af träd, goda och behållna Tomten rymlig, 3 Eldstäder, källare under husen 2ne äple- 5 päron- och 9 plommonträd; Ola Nilsson har åbyggnader af träd, god och behållen, Tomten rymlig, källare under husen, inga frugträn; detta nummer har tillsammans inhängt Tobaks Tomten med stenmur. BÅDA MÅSTE FLYTTA…Båtmansnamn: Ruta (tidigare Rut)…
Posted in Blekinge, MANTALSLÄNGDER... Lörby, Släktforskning, Uncategorized | Tagged | 4 Comments

Valet 2014…

Jaha, så ska man göra sin plikt och lägga en röst på ett parti då… frågan är bara vilket???
Eftersom jag är kvinna borde min röst ligga på de rödgröna, eftersom de vinner stort om enbart kvinnor tillåts rösta… medan alliansen lär gå segrande ut striden om enbart männen fick rösta (… och i Sverige bor fler män än kvinnor… så egentligen är resultatet givet ;-) !).

val14-hogerlogga-jpg

Alliansen eller rödgrönt (placerat i bokstavsordning)?
Följer man opinion mätningarna… så har de rödgröna gått mot en säker seger hela året (ajdå… där föll tesen angående hur män och kvinnor röstar ;-) ), men sista veckan har alliansen stadigt knaprat in på dem. Sannolikt kommer de inte ifatt, men man ska aldrig säga aldrig (sk klyscha… ska man egentligen inte använda när man skriver, men jag kommer inte på något bättre).

Den rödgröna väljaren är mellan 50 och 64 år gammal, och har en offentlighetsanställning… medan alliansens väljare oftare är privatanställd. Miljöpartisten bor ofta i staden och är kvinna… medan den vanligast SD sympatisören är man. Medelåldern hos FI är låg… likamed förstagångsväljare = osäker väljare.

Summa summarum, så “måste” jag vara rödgrön, eller hur :-) ?

—- ¤ —– ¤ —- ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Sanningen är den att jag tror att det kvittar lika vem jag röstar på… därmed inte sagt att jag inte har åsikter!

JAG tror… att det var en jäkla tur för oss – som så att säga har svenska rötter, men saknade ekonomiska möjlighet att ge “oss” i väg en gång i tiden  – att USA öppnade sina gränser för de 1,3 miljoner svenskar (var tredje invånare) som flydde från svält och arbetslöshet. Dessa emigrerade genom att sälja vad de ägde och hade, och ge sig ut på sitt livs båtresa genom att korsa Atlanten…
Två tredje delar av dem stannade kvar i det nya landet… och gav indirekt oss, dvs “fattiglapparna” i Sverige bättre möjlighet till både jobb och mat på bordet.

Så… jag tror inte på att det hjälper att enbart försöka undsätta dagens flyktingar på plats i överfulla läger. De flyr från krig och svält… visserligen till ett Sverige (som exempel) med hög arbetslöshet, men samma individer skapar oxå jobb “för oss” inom tex skola och sjukvård.

JAG tror (kräver)… två sjukhus i Blekinge. Som det är nu har akuten stängt nattetid på det ena… vilket innebär sex till åtta timmars väntan på akuten på det andra, innan man är uppe på en sal. Lååånga timmar…
Så… nattöppet på båda sjukhusen, tack!

Vissa akutfall, tex ortopediska… går direkt till Karlskrona, även om Karlshamn ligger närmre OM olyckan händer i västra Blekinge…och de inträffar under tiden när båda sjukhusen är öppna. Hoppas det finns andra åkommor som går direkt till Karlshamn, även om de händer i östra Blekinge…

JAG tror inte… att sk kallade förste lärare bidrar till att höja standarden och dra de bästa lärarna till en skola… eftersom de utbildade lärarna är en bristvara. Många fler “måste” utbilda sig och få behörighet att jobba inom skolans värld, och det måste ske nu….

JAG tror inte… på ungdomsjobb inom äldreomsorgen (även om de skall utbildas under tiden). Där finns redan nu personer som använder liftar (för att förflytta folk mellan säng, rullstol tex) alldeles själv, fastän det inte är tillåtet att göra så. Inte vet skillnad på bäcken och tvättfat… och dessutom inte vet vad det innebär att skriva under ett papper om tystnadsplikt.

JAG tror inte…  på generösare regler när det gäller narkotika, trots att jag fått preparat både i piller och intravenöst som ligger farligt nära att vara narkotikaklassat.

—– ¤ —- ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Tyvärr hittar jag inget självklart parti att rösta på… men sanningen är att jag redan har gjort min plikt, och lagt min röst på ett parti som jag aldrig tidigare röstat på (2010 tillhörde jag en av de 65938 som röstade blankt). Vilket det är?

För att citera Zlatan; Det är jävligt hemligt!

PS: För ca hundra år sedan var Chicago Sveriges näst största stad, OM man ser till antalet svenskar som bodde där…

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 5 Comments

Sjukresor…

Alla har vi fått informationen om sjukresor, för varje gång man får en kallelse från landstinget medföljer det upplysningar om dem + ett sk resebevis. Givetvis ska man ta sig dit på billigaste sättet, och resebeviset gör att man reser gratis med buss el tåg det datumet man har läkarbesöket…

sjukresa“Bil av sjukresemodell”

… men om hälsotillståndet INTE tillåter det, ja DÅ kan man beställa en sjukresa, vilket innebär en taxibuss (med taskig fjädring) som hämtar en i god tid före läkarbesöket, men oftast en kvart efter lovad tid. Dristar man sig till muttrar något om att de är sena, får man veta att så länge de kommer FÖRE en kvart efter avsedd tid, så är de inte FÖR sena!

Nähä!?! Men kommer jag en kvart efter utsatt tid till mitt jobb… så är jag definitivt sen, och det skulle INTE uppskattas om jag satte det i system!

Nå, beställer dessa resor gör man genom att ringa 16500 + ett riktnummer ( i Blekinge), vilket man bör göra i god tid innan dagen D. Jag har ringt dit och beställt resor tre gånger de senaste månaderna, och varje gång har jag träffat på vänligt sinnade personer…
Personer som verkligen lyssnat – och framförallt – förstått innebörden av rullstol, gipsade raka ben och att jag behöver hjälp av chauffören (morrr! Om ni visste hur många sätt jag kan stava “bilförare” på… till sist fick jag googla! Hatar ord med ljudlösa vokaler :-/ ) in till receptionen.

Första gången var inför att jag skulle till Karlskrona (från Sölvesborg) och träffa läkaren som spikade ihop knäskålen i maj månad. Hemtjänsten ifrågasatte om jag verkligen skulle åka själv i rullstol, utan bad mig ringa biståndshandläggaren för att få sk ledsagning. Sagt och gjort – mycket man inte vet om sina rättigheter ju ;-) -… men hen hade semester, så en annan stjärna ringde upp mig. Jag berättade vad hemtjänsten tyckte, och fick motfrågan om jag kunde gå på toaletten själv… vilket jag förvånat svarade ja på.
-Då kan du åka sjukresa själv oxå! Förstod inte riktigt vad det hade med saken att göra… men tack och hej.

“Men sanningen var den, att i samma ögonblick som jag satte mig i rullstolen, så kunde jag INTE gå på toa när jag kände för det… eftersom jag inte kunde resa mig från den utan hjälp, dels pga att den var låg, och dels för att jag inte hade handkraft nog att låsa den. När sedan benstöden sattes på plats… ja, då satt även jag på plats!
PS: Denna lilla tripp tur o retur till länssjukhuset tog åtta timmar. Åtta timmar mitt i smällheta sommaren, när jag varken åt eller drack… gissa varför.”

Väl hemma igen, så visade det sig att “trappklättraren”, en anordning som man monterar på rullstolen för att forcera trappor INTE fungerade… vilket innebar att chauffören (ha, den här gången behövde jag inte googla ;-) ) inte hade en chans att få upp rullstolen för de två låga stegen upp till min ytterdörr.
Alla sätt är ju bra, utan de dåliga… och det slutade med att jag fick resa mig – efter att ha suttit i samma ställning i nästan åtta timmar – och med hjälp av… ja, ni vet! … och dörrhandtaget – ta mig upp för dessa två steg.
Första stegen – efter att benet varit spikrakt i gips / knäortos i åtta veckor… var i en trappa, men vadå benet var ju friskförklarat… att det tyvärr var instabilt i alla riktningar hade jag inte hunnit upptäcka.

Chaffisen bad så mycket om ursäkt för att trappklättraren inte fungerade, och bad mig att inte klaga för mycket på dem… vilket jag lovade, men tog tillbaka; -Om jag klagar kanske de skaffar en ny? Och fick veta att det inte var någon ide… de kommer inte att investera i någon ny.

En ångerfull förare, som sagt… med de är ovanliga, en del verkar snarare ha ätit huggorm till frukost! Vilket är lättare att förstå om man vet under vilka förutsättningar de tydligen fraktar folk hit och dit…

60 kronor kostar en enkel resa till vårdinrättningen… och där får man inte glömma att be om ett särskilt kvitto, annars får man inte resa tillbaka med dem :-) … men åter till förarnas villkor.
De får meddelade från beställningscentralen på tex 10 resor a 60 kronor… och då drar arbetsgivaren 600 kronor från deras lön = så har inte resenären 60 kronor kontant (de tar inte kort) måste chaffisen först ringa upp arbetsgivaren och få dennes medgivande att ta med personen mot faktura…. i annat fall förlorar hen 60 kronor på sin lön (om jag förstod hen rätt).

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

Sitter man i rullstol ser man absolut ingenting framåt i sjukresebussarna, så det gäller att man INTE har anlag för åksjuka… för det är OFTAST full sula framåt, vältvarning i rondellerna, tvärnit så bältet låser sig (eftersom man inte ser trafiken framför bussen)…

30 minuter tog det mellan Sölvesborg och Karlshamns las äh, sjukhus kan jag stava till… sist jag åkte.
På dessa 30 minuter skulle rullstolens hjul spännas fast i golvet, jag skulle förses med bilbälte, plocka fram 60 kronor och få ett kvitto på de samma… åka tre mil (avfarten i Karlshamn består av en 180 graders sväng till höger, mitt i svängen finns en avfart till vänster, avsedd för ambulanser… whoou! Den tog sjukresebussen utan förvarning), parkera framför huvudentren, spänna loss rullstolen inklusive mig, in till kassan… lämna över mig till en sjukhusvärdinna som gick ca 150 meter till hissarna, åka upp på femte våningen, anmäla mig i ytterligare en kassa och bli utskjutsad i ett väntrum… på 30 minuter blankt!

Det går ann att åka sjukresor till ett läkarbesök, men är ett helvete när man ska hem efter en sjukhusvistelse… för då har man oftast rejält ont någonstans och varenda sväng eller inbromsning gör ONT! Då uppskattar man inte att åka på rundtur i länet… även om Hasslö – med hav, stenar, kor, golfbana och Fabian Månsson – var en upplevelse… så vet jag att jag aldrig skulle vilja bo i Kallinge. Gränum var dock helt ok… även om det var upp och ner, hit och dit rakt in i skogen :-)

Jag har full förståelse för att chaufförerna inte hittar överallt, men de litar fullt och fast på GPSen… att sedan passagerarna oftast hittar hem spelar ingen roll. Därför väljer de att köra till Nogersund via Lörby (ojsan, de …. jordbruksmaskinerna blir visst bredare för varje gång), och resan mellan Nogersund och Hällevik tog en halvtimme. Nu gick det inte någon större nöd på mig, men jag led med den ryggopererade passageraren som skrek högt vid varje sväng och inbromsning :-( … vilket tydligen störde chaffisen så mycket att han snäste av hen med att han minsann inte kunde hjälpa att vägen var ojämn.

—– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —– ¤ —–

val14-hogerlogga-jpg

 

Det finns saker som jag undviker att diskutera… politik hör tillexempel till dem. Att försöka få mig in mig i ett sådan samtal, är det säkraste sättet att få tyst på kärringen… om jag säger så ;-)

Men… ska man tro pressen – OCH FACEBOOK! – så är precis allting Reinfeldts fel. Det är hans fel att folk är arbetslösa, utförsäkrade och att det kryllar av invandrare… så givetvis är stressade sjukresechaufförer oxå hans fel ;-)

Men gissa vad… det var inte ett dugg bättre tidigare (har ca 30 års erfarenhet)…

 

 

 

 

Posted in 365 FOTON, Knä..., Uncategorized | Tagged , , | 6 Comments